ondertrouwakte 21-11-1783 Amsterdam

naam: Everhardus Koster
van: Vriezenveen (bron: overlijdensregistratie 20-2-1815)
leeftijd:
beroep: timmermansknecht (bron: overlijdensregistratie 20-2-1815)
adres: Looijerdwarsstraat
ouders: Harmanus Koster en Berendje Bijstere (bron: overlijdensakte Everhardus 20-2-1815, zie ook André Idzinga Vriezenveners.nl )
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Vrouwtje Pool
van: Hensbroek (bron: overlijdensakte Vrouwtje Pool 4-3-1816)
leeftijd:
adres: woont te Velsen
ouders: Jan Pool en Adriana Muller bron: overlijdensakte Vrouwtje Pool 4-3-1816
geassisteerd met:
kinderen: 1. Johannes, gedoopt 05-08-1787 Amstelkerk, getuigen Hendrik Pool en Angenietje Pool
2. Harmanus, gedoopt 02-03-1785 Noorderkerk, getuigen Hendrika Bramer (ook van Vriezenveen; zie huwelijken Amsterdam 1784) en Cornelus Boekhoven, timmerman bron: overlijdensakte Vrouwtje Pool 4-3-1816
3. Adriana Barendiena gedoopt 8-7-1789 Nieuwe Kerk, getuigen Steven Turnhout en Vrouwtje Muller
4. Barent, gedoopt 13-05-1792 Amstelkerk , getuigen geen. Huwt op 4-5-1814 te Den Haag met Hendrika Jalink ten tijde van haar huwelijk dienstmaagd en afkomstig van Zutphen (dochter van de overleden Hendrik Jalink en Sara Johanna van Hoorn), Barent is boekverkoper aan het Spui 45 (toenmalige nummering) te Den Haag bron: overlijdensakte Vrouwtje Pool 4-3-1816. De zoon van Barent, die ook Everhardus Koster (geb. 1817 Den Haag) heet, was een beroemd kunstschilder.
overige info: Het gezin woonde aan de Vijzelstraat 53 (huidige nummering), volgens de huurderskohieren van 1805 bewoonden ze het pand met een aantal andere gezinnen, de jaarhuurwaarde van het deel dat Everhardus bewoonde bedroeg 50 gulden. Ter vergelijking: voor Dirk van Grootvelt die het pand ook bewoonde bedroeg de huurwaarde 400 gulden. De andere twee families werden voor 76 respectievelijk 56 gulden aan huurwaarde aangeslagen.
Everhardus is 63 jaar oud overleden op 17-2-1815 op het adres Vijzelstraat 111 (huidige nummering 53) en in de overlijdensakte staat vermeld dat hij timmermansknecht was en geboren was te Vriezenveen als zoon van Harmen Koster en Barendje Beijstere. Aangifte van het overlijden doet Hermannus Koster, zoon van Everhardus die op het zelfde adres woonachtig is en eveneens timmerman is van beroep, verder is aangever van het overlijden Jan Meijnink (verwant aan de Vriezenveense Hendrika Bramer welke gehuwd was met Cornelis van Boekhoven, zie huwelijken Amsterdam 1784.)
Vrouwtje Pool overleed op 4-3-1816 te Amsterdam op het adres Vijzelstraat 111 bij de Herengracht (huidige nummering 53), aangevers van het overlijden zijn zoon Hermannus Koster, timmerman en zoon Barend Koster boekhandelaar wonend op het adres Spui 45 (toenmalige nummering) te Den Haag.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam.