ondertrouwakte 07-12-1792 Amsterdam

naam: Jan Kruijs
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 26 jaar
beroep:
adres: Langen Dijkstr. in het Logement Duisburg(?)
ouders: vader Nic. Kruijs woont te Vrieseveen (moeder heet Grietjen Otten) zie ook:André Idzinga Vriezenveners.nl )
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Anna Broers
van: Amsterdam
leeftijd: 21 jaar
adres: Agterburgwal (Achterburgwal NZ of OZ)
ouders: vader Jan Hendrik Broers
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: zie ook 2e van Jan Kruys in 1795 met Johanna Ursinus Grevenstein.

terug naar index
Last updated 23.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.