ondertrouwakte 28-07-1657 Amsterdam

naam: Jean Lammertsen
van: Frisenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 23 jaar
beroep: kleermakersgesel
adres: Boomstraet
ouders: Lammert Frericksen
geassisteerd met: zijn vader
echtgeno(o)t(e): Lijsbeth Dircx
van: Amsterdam
leeftijd: 20 jaar
adres:
ouders: Anna Lammerts
geassisteerd met: haar moeder
kinderen: 1. Johannes, gedoopt 5-3-1662 Lutherse Kerk, getuigen Folletie Lammers en Fennetie Lammers
2. Dirck, gedoopt 2-10-1664 Lutherse Kerk, getuige Annetje Dircks
3. Aeltje
, gedoopt 21-10-1666 Lutherse Kerk, getuige Volckje Lammers
4. Abraham
, gedoopt 2-9-1665 Lutherse kerk, getuigen Folckje Lamberts en Grietien.....
5.
Annetje, gedoopt 8-9-1669 Lutherse Kerk, getuige Fennetje Lambers
6. Annetje, gedoopt 30-11-1670 Lutherse Kerk, getuige .......Lamberts
7. Sara
, gedoopt 6-6-1672 Lutherse Kerk, getuige Anna Lamberts
8. Lambert
, gedoopt 27-8-1673 Lutherse kerk, getuigen Annetijn Dircks en Sara Jacobs
7. Sara
, gedoopt 8-8-1676 Lutherse Kerk, getuige Sara Jacobs
overige info:

terug naar index
Last updated 30.06.2007