ondertrouwakte 26-08-1803 Amsterdam

naam: Sophia Nathan (Jodin) weduwe van Eliaser Benjamin
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
adres: Vismarkt naast B....
ouders: niet vermeld, maar het waren zeer waarschijnlijk: Nathan Salomons en Geertruid Davids, bron: André Idzinga Vriezenveners.nl
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Meijer Moses Loonstein (Joods) weduwn. van Rachel Heijmans
van: Manheim (Mannheim)
leeftijd: 31 jaar
beroep:
adres: Lange Houtstraat
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: In het hoofdgeldkohier van 1790 van Vriezenveen staat op het Westeinde (dicht bij het zogenaamde Midden vermeld Borgert Nathan, mogelijk een broer van Sophia). Waarschijnlijk een andere broer Benjamin huwde in 1806 te Amsterdam, daarbij wordt overigens de naam van de moeder vermeld nl. Geertruijd Davids.

terug naar index
Last updated 23.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.