ondertrouwakte 04-11-1767 Amsterdam (Watergraafsmeer)

naam: Henricus van Olde
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: timmerman (bron: poorterregistratie 9-4-1783)
adres: in de Meer(bedoeld wordt de Diemermeer, ook wel Watergraafsmeer genoemd)
ouders: moeder Jenneke Smit te Vriezenveen vader heet Coert van Olde en het gegeven dat de moeder wordt genoemd als degene die de toestemming voor het huwelijk geeft duidt erop dat de vader dus al is overleden
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Alida van Tol weduwe van Jan Roodbeen
van: de Meer
leeftijd:
adres:
ouders:
geassisteerd met:
kinderen: 1. Klaas, gedoopt 16-06-1771 N.H. Diemen, getuigen Antoni Bok en Christina van Tol, Maria is begraven op 24-1-1773 in de Watergraafsmeer als dochter van Henricus van Olde timmermanskecht
2. Klaas (ook wel Nicolaas genoemd) gedoopt 16-6-1771 N.H. Diemen, getuigen Peter Ligtvoet en Barendina van Olde (zuster van Henricus en ook wonend te Amsterdam), Klaas (evenals zijn vader timmerman) huwt te Amsterdam op 17-05-1799 Catharina Barendse en ten tweede op 21-10-1808 Elisabeth Noijen van Twello, zoon Barend Nicolaas was ca. 1850 apotheker aan de Utrechtstraat te Amsterdam een andere zoon Henricus, aanvankelijk ook timmerman, had later een winkel aan de Haarlemmerdijk. Catharina Barendse wordt begraven op 4-1-1808 op het Zuider Kerkhof.
3. Maria, gedoopt 25-02-1776 N.H. Diemen, getuigen Hendrik van Olde (waarschijnlijk een broer van Henricus) en Christina van Tol, Maria is begraven op 27-8-1776 in de Watergraafsmeer als dochter van Hendrik van Olde timmermansknecht
4. Maria, gedoopt 11-02-1781 Amstelkerk (Amsterdam), getuigen Hendrik van Olde en Cristiena van Tol.
overige info: Henricus is de eerste van de familie van Olde die zich in Amsterdam vestigt. Op 29-5-1766 komt hij voor in de lidmatenregisters van de N.H. kerk te Amsterdam. Hij komt met attestatie van Vriezenveen en woont dan aan de Laurierstraat. Op 22-9-1768 komt "Henricus Coert van Olde" vanuit Amsterdam naar Diemen om zich in de Diemermeer (beter bekend als de Watergraafsmeer) aan de Pauwelaan te vestigen en op 17-9-1778 vertrekt Henricus naar Amstelveen. Van de familie van Olde uit Vriezenveen trekken nog broer Barent (schoenmaker) en zuster Barendina naar Amsterdam.
Henricus laat zich op 9-4-1783 inschrijven als poorter van Amsterdam in de beroepsgroep timmerlieden.
Henricus huwt in Amsterdam ten tweede op 18-10-1782 Johanna Wilhelmina Backer en ten derde op 11-08-1785 Maria Tiels.
De familie van Olde heeft verschillende nazaten in Amsterdam voortgebracht.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl