ondertrouwakte 18-10-1782 Amsterdam

naam: Henricus van Olde weduwnaar van Alijda Tol
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: timmerman (bron: poorterregistratie 9-4-1783)
adres: wonend onder Amstelveen
ouders: niet genoemd het waren Coert van Olde en Jenneke Smit
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Johanna Wilhelmina Bakker
van: Amsterdam
leeftijd: 28 jaar
adres: Buijtekant (Buitenkant; oude benaming voor Prins Hendrikkade)
ouders: dood
geassisteerd met: haar zuster Grietje Bakker op de Cadijk
kinderen:
overige info: Henricus is de eerste van de familie van Olde die zich in Amsterdam vestigt, op 29-5-1766 komt hij voor in de lidmatenregisters van de N.H. kerk te Amsterdam, hij komt met attestatie van Vriezenveen en woont dan aan de Laurierstraat, op 22-9-1768 komt "Henricus Coert van Olde" vanuit Amsterdam naar Diemen om zich in de Diemermeer (beter bekend als de Watergraafsmeer) aan de Pauwelaan te vestigen op 17-9-1778 vertrekt Henricus naar Amstelveen. Van de familie van Olde uit Vriezenveen trekken nog broer Barent (schoenmaker) en zuster Barendina naar Amsterdam.
Henricus laat zich op 9-4-1783 inschrijven als poorter van Amsterdam in de beroepsgroep timmerlieden.
Henricus huwt in Amsterdam ten eerste 4-11-1767 Alijda van Tol en ten derde op 11-08-1785 Maria Tiels (zie voor meer info ook hun huwelijken).
De familie van Olde heeft verschillende nazaten in Amsterdam voortgebracht.
Echtgenote Johanna Wilhelmina, de tweede echtgenote van Henricus, wordt begraven op 12-2-1785 op het Sint Anthoniekerkhof.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl