ondertrouwakte 10-10-1764 Amsterdam (Watergraafsmeer)

(bedoeld wordt de Watergraafsmeer)
naam: Barend van Olden
van: Vriezenveen ? (zie overige info)
leeftijd:
beroep: schoenmaker (bron: begraafregister van Diemen)
adres: wonende in deeze Meer
ouders: mogelijk Court Hendriks van Olde en Jennigje Jansen Smit (Barend zou dan gedoopt zijn op 18-8-1726 te Vriezenveen en zou dus 38 geweest moeten zijn op het moment van zijn huwelijk). De goede bekende Jacobus Quiring verklaart dat de bruidegom geen ouders meer heeft.
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Aaltje Schuuring
van: Amsterdam
leeftijd:
adres: Binnekant (Binnenkant)
ouders: haar goede bekende Henderina Siedenberg verklaart dat Aaltje geen ouders meer heeft.
geassisteerd met: haar goede bekende Henderina Siedenberg
kinderen:
overige info: NB: er is ook een ondertrouwregistratie van dit echtpaar te Amsterdam op 12-10-1764.
Zie ook 2e huwelijk van Barend met Johanna van Wijk in 1768.
Helaas heb ik nergens de absolute zekerheid kunnen krijgen dat deze Barent van Olden uit Vriezenveen komt. Toch meen ik dat dit wel zo is. De naam van Olden(n) is behoorlijk uniek en bovendien is de 2e echtgenote van Barent, Jannetje (verbastering van Johanna) van Wijk in 1776 getuige bij de doop van een kind van Barendina van Olde in de Amsterdamse Oosterkerk. Barendina komt wel met zekerheid uit Vriezenveen en is dus waarschijnlijk een zuster van Barend, familieleden waren vaak getuige bij de dopen van elkaars kinderen. Ook het feit dat zowel de oudste zoon van Barend als van (mogelijke broer) Henricus Klaas heet, welke ook nog eens beiden in Diemen worden gedoopt doet vermoeden dat Henricus en Barend broers zouden kunnen zijn. Barend, Henricus en Barendina zouden kinderen moeten zijn van Koert Hendriks van Olde en Jennegje Smit. Van Henricus en Barendina is dit met zekerheid vast te stellen op grond van archiefgegevens. Van Barend dus niet, maar er is in Vriezenveen op 18-8-1726 inderdaad een kind van Coert van Olde en Jenneke Smit gedoopt dat Barent werd genoemd, dus ook op dat punt sluit het aan.
Wat er tegen pleit is dat bij het huwelijk in 1764 van Barend Úne Jacobus Quiring verklaart dat de bruidegom geen ouders meer heeft. Nu is Quiring geen Vriezenveense naam (je zou verwachten dat iemand die de ouders gekend heeft zo'n verklaring geeft) en bovendien blijkt bij het huwelijk van Henricus in 1767 dat de moeder Jenneke Smit nog in leven is. Zij geeft dan toestemming (consent) voor het huwelijk van haar zoon. Nu zijn de gegevens uit die tijd niet altijd even betrouwbaar en als de familie niet in wilde stemmen met een huwelijk, wat was er dan makkelijker dan te verklaren dat de ouders dood waren. Het verifieren van gegevens over dit soort zaken was in deze tijd toch vrijwel onmogelijk. De naam Klaas lijkt trouwens een Hollandse verbastering van de naam Coert te zijn. Later wordt de naam Klaas weer omgezet naar Nicolaas.
Barent is verder in 1769 nog getuige bij het huwelijk van Johannes Berkhof, die ook met vrij grote zekerheid uit Vriezenveen afkomstig is. Ook hij huwde in de Watergraafsmeer en ook bij hem werd de Vriezenveense afkomst niet in de ondertrouwakte vermeld.

terug naar index
Last updated 20.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl