ondertrouwakte 26-02-1740 Amsterdam

naam: Jan Olijslager
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 29 jaar
beroep: winkelier (bron: Personele quotisatiekohier 1742)
adres: Sint Jacobbstraat
ouders: zijn moeder Fredrikje Fredriks Jonker woont tot Vriezenveen
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Jeltje Insma
van: Amsterdam
leeftijd: 27 jaar
adres: Nieuwendijk
ouders: vader Age Insma
geassisteerd met: haar vader
kinderen:
overige info: De Vriezenvener Jan Olijslager (geboren 1710) vestigt zich volgens de attestatieregisters van de Hervormde Kerk op 21-2-1737 te Amsterdam. Hij woont eerst aan de Sint Jacobsstraat (huwelijk 1740). In het kohier van de personeel quotisatie uit 1742 staat hij te boek als winkelier en wonend aan de Sint Olafspoort nr. 5 (huidige nummering), de huurwaarde van zijn pand bedraagt dan 600 gulden en zijn inkomen bedraagt (ongetwijfeld op jaarbasis) 175 gulden. In het poorterboek staat hij als timmerman vermeld (17-1-1742). Zie ook zijn andere huwelijken in 1741 en 1746. En zie ook bij Amsterdamse woningen op deze site, te bereiken via de index. Jeltje wordt op 23-2-1741 begraven in de Oudezijds Kapel.

terug naar index
Last updated 20.8.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl