ondertrouwakte 20-10-1741 Amsterdam

naam: Jan Olijslager weduwnaar van Jeltje Insma
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: winkelier (bron: Personele quotisatiekohier 1742)
adres: Warmoesstraat
ouders: Berend Jansen Olijslager en Frerikje Freriks Jonker (bron: eigen genealogische bestand)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Aaltje Visser
van: Amsterdam
leeftijd: 27 jaar
adres: Haarlemmerdijk
ouders: vader Harman Visser (volgens het poorterboek koperslager van beroep)
geassisteerd met: haar vader
kinderen: 1. Barent, gedoopt 17-3-1743 Oudezijds Kapel, getuigen Harmen Visser en Iske Jansen (begraven 28-5-1745 in de Oudezijdskapel)
2. Helena Margreta, gedoopt 26-07-1744 Oudezijdskapel, getuigen Jan Visscher en Helena Margareta van der Mart (huwt: 24-7-1766 Hendrik Boldering van Haarlem en 3-9-1784 Willem Arnoldus Wennink van Zwolle; begraven 24-4-1797 in de Oudezijdskapel)
overige info: De Vriezenvener Jan Olijslager (geboren 1710) vestigde zich volgens de attestatieregisters van de hervormde kerk op 21-2-1737 te Amsterdam. Hij woonde eerst aan de Sint Jacobssteeg (huwelijk 1740). In het kohier van de personeel quotisatie uit 1742 staat hij te boek als winkelier en wonend aan de Sint Olafspoort nr. 5 (huidige nummering); de huurwaarde van zijn pand bedraagt dan 600 gulden en zijn inkomen bedraagt (ongetwijfeld op jaarbasis) 175 gulden. In het poorterboek staat hij als timmerman vermeld (17-1-1742). Zie ook zijn andere huwelijken in 1740 en 1746. Aaltje wordt op 22-10-1745 begraven in de Oudezijdskapel.
Volgens de huwelijksregistratie van 1741 woont Jan Olijslager dan aan de Warmoesstraat. In deze straat koopt hij in 1760 van de erfgenamen van Elie Gillet een pand (dit pand had in 1742 een huurwaarde van 300 gulden). Elie Gillet had hier een chirurgijnswinkel gehad. In 1766 woont Jan Olijslager daar nog steeds als zijn dochter Helena Margaretha trouwt met een zekere Hendrik Boldering van Haarlem. Hij heeft het pand genaamd de "Roosenkrans" (momenteel genummerd Warmoesstraat 37) op 19-3-1760 gekocht voor 4185 gulden. Zijn dochter blijft aan de Warmoesstraat wonen als zodanig staat dit vermeld bij haar 2e huwelijk in 1784 met Willem Arnoldus Wennink. Laatstgenoemde was zilversmid.
Aaltje Visser wordt op 22-10-1745 begraven in de Oudezijdskapel.

terug naar index
Last updated 22.8.2010

© 2005=2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl