ondertrouwakte 25-03-1746 Amsterdam

<
naam: Jan Olijslager laatst weduwnaar van Aaltje Vissers
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: winkelier (bron: Personele quotisatiekohier 1742)
adres: Warmoesstraat
ouders: Berend Jansen Olijslager en Frerikje Freriks Jonker (bron: eigen genealogische bestand)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Geertruij Drost
van: Baambrug
leeftijd: 39 jaar
adres: Nieuwendijk
ouders: moeder Helena Sluijtman
geassisteerd met: haar moeder
kinderen:
overige info: De Vriezenvener Jan Olijslager (geboren 1710) vestigt zich volgens de attestatieregisters van de hervormde kerk op 21-2-1737 te Amsterdam. Hij woont eerst aan de Sint Jacobssteeg (huwelijk 1740). In het kohier van de personeel quotisatie uit 1742 staat hij te boek als winkelier en wonend aan de Sint Olafspoort, de huurwaarde van zijn pand bedraagt dan 600 gulden en zijn inkomen bedraagt (ongetwijfeld op jaarbasis) 175 gulden. In het poorterboek staat hij als timmerman vermeld (17-1-1742). Zie ook zijn andere huwelijken in 1740 en 1741. Tijdens zijn tweede huwelijk woont hij al aan de Warmoesstraat. In deze straat koopt hij in 1760 van de erfgenamen van Elie Gillet een pand (dit pand had in 1742 een huurwaarde van 300 gulden). Elie Gillet had hier een chirurgijnswinkel gehad. In 1766 woont Jan Olijslager daar nog steeds als zijn dochter Helena Margaretha trouwt met een zekere Hendrik Boldering van Haarlem. Hij heeft het pand genaamd de "Roosenkrans" (momenteel genummerd Warmoesstraat 37) op 19-3-1760 gekocht voor 4185 gulden. Zijn dochter blijft aan de Warmoesstraat wonen als zodanig staat dit vermeld bij haar 2e huwelijk in 1784 met Willem Arnoldus Wennink. Laatstgenoemde was zilversmid.
Jan Olijslager verhuist vlak voor zijn dood (1782) nog naar de Binnen Amstel (het derde huis achter het hoekhuis van de Achtergracht) waar hij voor de kapitale som van 12.000 contant een nieuwe woning had gekocht van de weduwe van een zekere Nicolaas Mars. Jan moet dus echt carrière hebben gemaakt in Amsterdam om zich een huis op zo´n stand te kunnen veroorloven. Ongeveer ter hoogte van de Magere Brug, tegenover Carré. Dochter Helena Margreta bewoonde na Jans dood het pand aan de Binnen Amstel (huidige nummering Amstel 328).
Geertruij Drost wordt op 19-10-1779 begraven in de Oudezijdskapel, Jan Olijslager, die zijn 3 echtgenotes overleefde, volgt op 5-11-1783. Zie ook op deze site onder Amsterdamse woningen.

terug naar index
Last updated 20.8.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl