ondertrouwakte 1-12-1770 Amsterdam

naam: Harmina Pauls wed. van Gerrit Uijtslag
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
adres: Agterburgwal
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Jan Klompenhouwer
van: Varsseveld
leeftijd: 38 jaar
beroep: mr. kleermaker (NB bron: begrafenisregistratie van vrouw Harmina op 23-10-1784)
adres: Agterburgwal (NB waarschijnlijk de NZ Achterburgwal gezien begrafenisregistratie van Jan op 26-12-1772, dan is hij woonachtig op de NZ Achterburgwal bij de Lijnbaansteeg)
ouders: zijn vader Gerrit Willem Klompenhouwer te Varsseveld
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Harmina was te Vriezenveen gedoopt op 30-1-1720 als dochter van Claas Pauwls en Hilligjen Dercks. Zie ook André Idzinga Vriezenveners.nl. Zie ook eerste huwelijk van Harmina te Amsterdam in 1756.
Jan Klompenhouwer wordt begraven op 7-2-1772 op het Noorderkerkhof, evenals zijn broer Gerrit Klompenhouwer, die ten huize van Jan Klompenhouwer, meesterkleermaker op de NZ Achterburgwal bij de Lijnbaansteeg overlijdt en op het Noorderkerkhof wordt begraven op 7-2-1772. De weduwe van Jan Klomphouwer -in leven mr. kleermaker op NZ Achterburgwal-, Harmina Pauls wordt op 23-10-1784 begraven in de Noorderkerk., ze was toen 64 jaar.

terug naar index
Last updated 21.8.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl