ondertrouwakte 19-04-1782 Amsterdam

naam: Jannes Post
van: Almelo (dit moet Vriezenveen zijn, zijn broer Jan (1769) en zuster Fenna (1771) die ook in Amsterdam trouwen waren volgens hun ondertrouwregistraties wel afkomstig van Vriezenveen, zijn andere zuster Swaantje (huwelijk 1782 te Amsterdam) wordt eveneens als afkomstig van Almelo vermeld. De boerderij de Aa waar deze familie van afkomstig was ligt dicht bij Almelo, maar wel op Vriezenveens grondgebied)
leeftijd: 27 jaar
beroep: kaarsenmaker (bron: o.a. overlijdensakte nichtje Geertruij Jacoba Smelt 11-7-1812 waar hij als aangever van het overleden optreedt)
adres: op den Amstel
ouders: dood (maar het waren Henrikus Post en Geertje Hermsen van der Aa, Henricus leefde nog bij het huwelijk van dochter Fenne in 1771)
geassisteerd met: Jan Post (broer) wonend in de Buijksloot
echtgeno(o)t(e): Jannetje Geijligie (ook wel Geijliksen of Geerlings genoemd) (bron voor de naam Geerlings: doopregistratie nichtje Hendrerika dochter van Gerrit Smelt en Femmetje Post op 24-10-1784)
van: Amsterdam
leeftijd: 35 jaar
adres: Voorburgwal
ouders: dood
geassisteerd met: Elisabeth Inkema op de Flueleburgwal
kinderen:
overige info: Jannes was in Vriezenveen gedoopt op 1-9-1754. Jannetje Geijliksen wordt op 13-3-1811 op het Sint Anthoniekerkhof begraven. Jannes Post hertrouwt (binnen 2 maanden) op 28-4-1811 te Amsterdam met Sara de Warm (ze was afkomstig van Amsterdam), 51 jaar oud, gedoopt 14-10-1759 in de Nieuwe Kerk en dochter van Jan de Warm en Geertruij Vermandel). Jannes Post woonde aan de Zandstraat nummer 16 (huidige nummering). Dit pand had hij op 16-12-1789 voor 5.250 gulden gekocht van de erfgenamen van Jozeph van der Heijden. Jannes overlijdt op 6-9-1817, hij is dan 63 jaar oud en heeft als beroep kaarsenmakersbaas. In de trouwakte met Sara de Warm staat dat hij de zoon is van Henricus Post en Fenneken van der Aa.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam.