ondertrouwakte 02-12-1796 Amsterdam

naam: Gerrit Rierink
van: van't Vriesseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 27 jaar
beroep:
adres: Lijdsestraat bij de Keizersgragt (Leidsestraat bij de Keizersgracht)
ouders: dood, maar het waren Barthold Rierink en Barendina Boom zie :André Idzinga Vriezenveners.nl )
geassisteerd met: Jan Lappenberg (echtgenoot van Jenneken Rierink)
echtgeno(o)t(e): Elisabeth Boekhoven
van: Amsterdam
leeftijd: 25 jaar
adres: Korte Lijdsedwarsstraat
ouders: dood
geassisteerd met: consent van de regenten van het Aalmoezeniers Weeshuis
kinderen:
overige info: Het echtpaar is in 1799 getuige bij de doop van Bernardus Gerrit Rodink in de Lutherse Kerk, zoon van Gerrit Rodink en Jannetje Rierink. Jannetje wordt bij haar huwelijk Jenneken genoemd, zij was de zus van Gerrit Rierink en huwde eveneens te Amsterdam. Zie index 1798.

terug naar index
Last updated 23.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.