ondertrouwakte 24-12-1772 Amsterdam

naam: Johanna Rompelman wed. van Jan van Haaken
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
adres: wonend te Vriezenveen
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Hendrik Bakker
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: wonend te Vrieseveen (Vriezenveen)
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Johanna was volgens het kerkelijk lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam sinds 10-2-1729 lidmaat, hetgeen betekent dat ze toen gedoopt zal zijn. In Vriezenveen is op deze datum echter geen doop te vinden, zodat je welhaast moet concluderen dat ze wel van Vriezenveen afkomstig is, maar hier niet geboren zal zijn. Op 10-2-1763 alhier (Amsterdam) op akte van predikant Gerhardus Brouwer te Vriezenveen ingetekend. Akte verleend om te Vriezenveen te trouwen op 10-1-1773.
zie voor informatie site van André Idzinga: Vriezenveners.nl

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl