ondertrouwakte 18-04-1766 Amsterdam

naam: Barend Schipper
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 25 jaar
beroep: huistimmerman bron poorterregistratie van Barend op 4-1-1780
adres: op Oostenburg
ouders: moeder Hendrikje Derks in't Vrieseveen
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Pietertje Smit
van: Amsterdam
leeftijd: 45 jaar
adres: Binnenkant
ouders: moeder Maria Jans (vader overleden Pieter Jillisz. Smit houtwerker van beroep: bron doop en poorterregistratie van Barend Schipper in 1780)
geassisteerd met: haar moeder
kinderen: geen kinderen gevonden
overige info: Opmerkelijk is het leeftijdsverschil tussen beiden.
Pietertje was te Amsterdam gedoopt op 4-9-1720 als Pietertie in de Zuiderkerk als dochter van Pieter Jillisze en Marritie Jans.
Barent was te Vriezenveen gedoopt op 30-09-1740 als zoon van Willem Berents Schipper en Hendrikjen Derks.
Barend is mogelijk begraven op 10-2-1780 in de Oosterkerk, er staat dan vermeld dat hij voor aan de Kadijkshoogte woont. Overigens woonde later ook broer Wolter bij de Kadijk. Met zekerheid is Pietertje begraven op 5-3-1795 op het Zuiderkerkhof als de weduwe Barend Schippers -op't Voeteneiland over de Schans bij Jan Smit-.
Diverse neven (3 in getal) en broer Wolter volgen later Barends voorbeeld en vertrekken naar Amsterdam om voornamelijk als timmerman aan de slag te gaan. Overigens was de familie Schipper verwant aan de familie Santboer die ook massaal naar Amsterdam vertrok.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl