ondertrouwakte 19-04-1799 Amsterdam

naam: Hermanus Schipper weduwn. van Johanna Brasing
van: van't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: scheepstimmerman (bron: poorterboeken Amsterdam 9-7-1778)
adres: inde Grote Oostenb. straat bij de dwarsstr. (in de Grote Oostenburgerstraat bij de Dwarsstraat)
ouders: niet vermeld, maar het waren Gerrit Schipper en Engberdijna Hendriks zie :André Idzinga Vriezenveners.nl )
geassisteerd met: Jan Lappenberg (echtgenoot van Jenneken Rierink)
echtgeno(o)t(e): Christina Bredenbroek
van: Renkum
leeftijd: 42 jaar
adres: Prinsengt. (Prinsengracht)
ouders: dood
geassisteerd met: doodceduul van haar ouders
kinderen:
overige info: Harmanus is in Vriezenveen gedoopt op 22-3-1752 als zv Gerrit Berends Schipper en Egberdina Hendriks. Harmanus is ca. 56 jaar oud begraven op het Sint Antoniekerkhof (overleden 30-5-1808, begraven 3-6-1808). Als woonadres wordt dan genoemd "Oostenburgerstraat".
Zie ook 1e huwelijk Hermanus in 1780. Van Harmanus trokken nog een tweetal broers naar Amsterdam, te weten: Hendrik, bij zijn huwelijk ook woonachtig op Oostenburg (huwelijk Amsterdam 1774) en Fredrik (huwelijk Amsterdam 1784).

terug naar index
Last updated 23.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.