ondertrouwakte 15-04-1773 Amsterdam

naam: Wouter Schipper
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 25 jaar
beroep:
adres: Hasselaerstraet (Hasselaerssteeg bij het Damrak achter het Victoriahotel)
ouders: ouders dood het waren Willem Berends Schipper en Hendrikjen Derks
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Willemina Antonetta Wiemelings ondertekent zelf als Wiemelinks
van: Zutphen
leeftijd: 26 jaar
adres: Heeregragt (Herengracht)
ouders: dood
geassisteerd met: haar zuster Gerarda Catrina Wiemelings
kinderen: 1. Hendrika, gedoopt 6-3-1774 Noorderkerk, getuigen Barent Schipper (broer van Wouter) en Pietertje Smit (echtgenote van Barent Schipper). Hendrika huwde op 7-12-1798 te Amsterdam Johannes Theodorus Louis Meijer, opzichter van 's-lands magazijnen, wonend in de Grote Oostenburgerstraat, zoon van Anthonie Meijer.
2. Anthonie Jan gedoopt 6-8-1775 Oosterkerk, getuigen Dirk Wiemeling en Gerarda Catrina Wiemeling, Anthonie Jan Schipper was 24 jaar toen hij woonde op de Cadijk en huwde met Maria Veerling (Luthers) weduwe van Teunis Levering, 2e huwelijk te Amsterdam 11-4-1806 met Dirkje Brinkhuijsen, dv Dirk Brinkhuijzen (overleden) en Maria van Thiel, wonend tegenover Felix Merites aan de Keizersgracht. Anthonie Jan is overleden op 7-1-1840, hij was toen glaskopersknecht en woonachtig aan de Lindengracht 152 (toenmalige nummering)
3. Pitter Adrianus, gedoopt 13-7-1777 Oosterkerk , getuigen Adrianus van Schutrop en Alida Adriana van Schutrop; begraven 21-12-1783 op het Heilige en Leidse Kerkhof, kind van Wouter Schipper bij de Utrechtsedwarsstraat bij de Reguliersgracht.
4. Willem, gedoopt 12-11-1780 Oude Kerk, getuigen geen; begraven 4-2-1781 op het Sint Antoniekerkhof, z.v. Wouter op de Plantagie.
5. Willem, gedoopt 17-1-1782 Amstelkerk, getuigen geen
6. Pieternella, gedoopt 4-7-1784 Amstelkerk, getuigen geen; huwde op 30-5-1813 te Amsterdam Christiaan Krop, behanger z.v. Christiaan Krop (overleden) en Barbara Weis, getuige o.a. Johannes Theodorus Louis Meijer, schoolhouder, zwager van de bruid.
7. Maria Willemina, gedoopt 24-8-1787 Amstelkerk, getuigen Martijs Leijendekker en Geertruij Wiemeling.
8. Baarend, gedoopt 8-3-1789 Amstelkerk, getuigen geen, begraven 21-7-1789 Heilige en Leidse Kerkhof.
overige info: Wouter is in Vriezenveen gedoopt als Wolter op 18-2-1748 als zv Willem Berends Schipper en Hendrikje Derks. Wouter wordt ca. 55 jaar oud begraven op het Sint Antoniekerkhof (18-5-1803). Als woonadres wordt dan genoemd "Laagte van de Cadijk bij de Scharbiersteeg". Op de 24e februari 1820 overlijdt Willeminia Antonetta Wiemelings, 74 jaar oud, woonachtig in de Kerkstraat bij de Kadijk nummer 9 (toenmalige nummering), aangevers van het overlijden zijn: Antoni Jan Schipper 44 jaar, pakhuisknecht en Johannes Theodorus Louis Meijer 42 jaar, behuwd zoon, opzichter der 's-lands magazijnen. Ook Wouters broer Barend Schipper huwde te Amsterdam, zie huwelijken 1766 in de index.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl