ondertrouwakte 12-4-1776 Amsterdam

naam: Hendrikje Schoenmaker
van: het Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 32 jaar (?)
adres: in de Teertuijnen
ouders: dood (mogelijk Berend Schoemaker en Berentjen Heijneman, doop Henderikjen in 1738; zie André Idzinga, vriezenveners.nl )
geassisteerd met: Dirkje Vreedenburg
echtgeno(o)t(e): Hendrik Hammekool wednr. van Cornelia Wiggelaar
van: Amsterdam
leeftijd:
beroep: kuiper van beroep (bron: poorterregistratie Vriezenveense (!) schoonzoon Gerrit Kleijn op 10-04-1788)
adres: in de Teertuijnen
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Hendrik Hammekool wordt begraven op het Karthuizer Kerkhof op 11-2-1808, hij is dan woonachtig aan het Smalle Pad en laat 2 kinderen na uit zijn eerste huwelijk. Echtgenote Hendrikje was hem al voorafgegaan op 30--7-1793, toen werd als adres genoemd "Prinseijland".
Het echtpaar Hammekool-Wiggelaar lieten 3 van hun 4 kinderen dopen in de oud-katholieke kerk Sint Nicolaas. Hun dochter Johanna Maria, gedoopt 28-01-1760 in de oud-katholieke Sint Nicolaaskerk huwde de Vriezenvener Gerrit Janse Klijn (zie index huwelijken 1787).

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl