ondertrouwakte 31-03-1674 Amsterdam

naam: Hendrickjen Barents Schuermans
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 20 jaar
adres: Zeedijck
ouders: volgens testament van zuster Jannetje op 18-7-1666 bij de Amsterdamse notaris Jacob de Winter heten haar ouders: Barent Hendricxsen Schuurmans en Grietje Jans
geassisteerd met: Catrina Claes van Berck
echtgeno(o)t(e): Claes Mattijsen van der Elle
beroep: out smit
van: Amsterdam
leeftijd: 29 jaar
adres: .........(?)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Lambert Jansen (is de zwager van Hendrikje Schuurman)
kinderen: 1. Matthias, gedoopt 16-04-1675 Jansenistische Katholieke Brouwersgrachtkerk, getuige Jan Pieterse Vos (waarschijnlijk de zoon van de Vriezenvener Pieter Jansen Vos, ook wel Joannes Vos of Joan Vos genoemd)
2. Alida, gedoopt 7-11-1677 Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk, getuigen Lambert Jansen (gehuwd met Jannetje Schuurman, zuster van Hendrickjen Schuurman) en Hillegonda Coops (mogelijk identiek aan Hillegonda Springappel echtgenote van Joannes Vos)
3. Bernardus, gedoopt 21-03-1681 Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk, getuige Catharina van Bancken
overige info: Het kerkelijk huwelijk van Hendrickje vond plaats op 22-4-1674 in de Jansenistische Katholieke Kerk Sint Nicolaas. Hendrickje zal de zuster zijn van Jannetje Barents Schuermans zijn geweest, die eerder in 1665 te Amsterdam trouwde en evenaans op de Zeedijk woonde. Ook zij huwde in de Jansenistische Katholieke Kerk Sint Nicolaas. Deze kerk was een centrum van Vriezenveners in de 2e helft van de 17e eeuw met deze geloofsovertuiging. Hoewel geen begraafregistratie van Claas van der Elle is te vinden, moet hij voor 9-5-1682 zijn overleden, want in dat jaar hertrouwt de weduwe van der Elle met Hendrick Velthuijsen, zie via de index, Amsterdam huwelijken 1682. Ook dat huwelijk zou kerkelijk weer ingezegend worden in de Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk.

terug naar index
Last updated 11.07.2007