ondertrouwakte 17-7-1665 Amsterdam

naam: Jannetje Barents Schuurmans
van: 't Vriesseveen
leeftijd: 20 jaar
adres: woont als voren, dus op de Zeedijk.
ouders: in Vriesseveen (NB dus beiden nog in leven; volgens testament van Jannetje op 18-7-1666 bij de Amsterdamse notaris Jacob de Winter heten haar ouders: Barent Hendricxsen Schuurmans en Grietje Jans )
geassisteerd met: Marritje Vos haar bekende (NB echtgenoot van Pieter Jansen Vos van Vriezenveen, vrouwen namen vaak de familienaam van hun echtgenoot aan in het begin van de 17e eeuw)
echtgeno(o)t(e): Lammert Janssen wed. van Marritje Wouters
beroep: boecenmaecker
van: Pieterburen
leeftijd:
adres: Seedijk (Zeedijk)
ouders: ouders in Pieterburen
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Jannetje huwde kerkelijk in de Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk op 4-8-1665. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk waren de Vriezenvener Pieter Vos en zijn echtgenote Marritje Vos. Jannetje Barents Schuurmans is de dochter van Berent Henricksen Schuurman geb. ca. 1620 die zijn erf had aan het Westeinde van Vriezenveen; zie genealogische database van deze website. Jannetje en echtgenoot Lambert Jansen lieten op 15-7-1666 een testament opmaken. Erfgenamen zijn de ouders van Jannetje in Vriezenveen en de neef van Lammert Jansen genaamd Jan Claassen. Getuige bij het opmaken van het testament is de Vriezenveense Jansenistische Katholieke wijnkoper Gerrit Engelberts die het testament mede ondertekent. Volgens het testament was het echtpaar toen woonachtig op de Zeedijk. Volgens het kwijtscheldingsregister had Lambert Jansen daar een huis gekocht voor 900 gulden genaamd "de mosterdpot".
Jannetje werd op 31-1-1673 begraven in de Nieuwe Kerk. Hoewel van het echtpaar geen dopen in de Jansenistische Katholieke kerk bekend zijn, is dit wel het geval van het derde huwelijk van Lammert Janssen (meestal trouwens Lambert Jansse genoemd) met Margriet Martens Nieubout afomstig van Emmerich. Van hen zijn 4 dopen traceerbaar in de Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk.
Zie ook huwelijk van zuster Hendrickjen Barents Schuermans in 1674, eveneens Jansenistisch van geloof en woonachtig op de Zeedijk.

terug naar index
Last updated 30.06.2007