ondertrouwakte 17-10-1687 Amsterdam

naam: Jan Frericksen Smelt
van: Vriesenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 28 jaar
beroep: linnenkooper (linnenkoopman)
adres: Zeedijck
ouders: vader tot Vrieseveen (volgens testament d.d. 29-12-1688 van Jan Smelt waren zijn ouders genaamd Fredrik Engberts en Harmtje Barents, "egtelieden te Vrieseveen")
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Maria Hendricks wed. van Barent Fronten (N.B. was eveneens van Vriezenveen afkomstig)
van: Amsterdam
leeftijd:
adres: Zeedijck
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Het echtpaar huwde op 09-11-1687 in de Jansenistisch katholieke kerk als Jan Fredrixen Smeld en Marritjen Hendrix, als getuigen traden op Antoni Maes en Annitjen Franssen.
Uit een kwijtscheldingsakte (soort hypotheekakte) van 1743 blijkt dat Maria in 1693 scheidde van Jan Smelt en dat ze daarna nog trouwde (onder huwelijkse voorwaarden!) met een zekere Hendrik Stovius. Volgens het poortersregister, waarin Jan Smelt zich inschreef op 27-1-1688 was Jan Smelt van beroep komenijhouder (kruidenier). Jan Smelt is waarschijnlijk identiek aan Jan Smelt die overlijdt in 1729, hij is dan woonachtig aan de Anjeliersgracht zuidzijde bij de derde brug (nu Westerstraat). Op 29-12-1688 maakt het echtpaar een testament waarbij de ouders van "Jan Fredericxsz Smelt" met name worden genoemd, het zijn Fredrik Engberts en Harmtje Berents, als beroep van Jan Smelt wordt deze keer genoemd "vettewarrier", wat zoveel betekent als vetwarenverkoper, identiek aan kruidenier, maar dan specifiek in vleesproducten ofwel olie. De ouders van Jan worden bij kinderloos overlijden van hemzelf bedacht met 1000 karoli guldens. Erfgenaam van Maria, die in het testament Berbera Maria wordt genoemd is zoon Hendrick Fronten en tot voogd van hem wordt benoemd Jan Fronten, broer van zijn vader, woonachtig te Den Haag.

terug naar index
Last updated 15.07.2007