ondertrouwakte 09-06-1735 Amsterdam

naam: Lucas Smit
van: t Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 31 jaar
beroep: komenijhouder (kruidenier) (bron: personeel quotisatiekohier van Amsterdam uit 1742)
adres: Nieuwendijk
ouders: dood
geassisteerd met: zijn neef Barent Ruunk (Barents vader was burgemeester Albert Ruinck of Ruijnx te Almelo die gehuwd was met de Vriezenveense Janneke Engberts (Smith); Albert leefde nog op 18-3-1729 toen zijn dochter Geertruij Ruinx te Amsterdam huwde met Arnoldus de Haas)
echtgeno(o)t(e): Hendrikje Ebbenhorst
van: Amersfoort
leeftijd: 35 jaar
adres: Sint Annastraat (Sint Annenstraat)
ouders: moeder Geertje Daatzelaar
geassisteerd met:
kinderen: geen dopen van kinderen gevonden
overige info: Lucas is gedoopt op 24-6-1703 te Vriezenveen. Hij is de zoon van Jan Engberts Smit en Hendrikjen Lucas Schol. Lucas heeft voordat hij in Amsterdam woont hier al een tante wonen, te weten Barta Smidt (zie huwelijk Amsterdam 1685).
Lucas woonde bij zijn huwelijk op de Nieuwedijk te Amsterdam, later is hij woonachtig in de Sint Annendwarsstraat (nummer 4 huidige nummering) bij het Oudekerksplein. Hij heeft daar een grutterswinkel. In het personele quotisatiekohier van 1742 staat hij als komeniehouder (kruidenier) vermeld. Hij bewoont een pand met een huurwaarde van 280 gulden en heeft een inkomen van 800 gulden op jaarbasis. Lucas wordt evenals zijn echtgenote in 1744 in de Oude Kerk begraven hij is dan nog steeds woonachtig in de Sint Annendwarsstraat (Lucas 23-4-1744 en Hendrikje 15-12-1744).

terug naar index
Last updated 20.8.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl