ondertrouwakte 22-5-1778 Amsterdam

naam: Lambert Spijker
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 26 jaar
beroep: scheepstimmerman bron: poorterboeken 23-4-1782 en informatie kinderboeken burger weeshuis 5-11-1794
adres: Vinkenstraat
ouders: moeder Geesje Gerrits int Vrieseveen Ouders zijn Egbert Lamberts Spijker en Eesse Gerritsen Spijker. zie genealogische database onweersberkhof.com (Eesse wordt op z'n Amsterdams al snel Elsie, Elisabeth of Geesje)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Rebecka Harp
van: Amsterdam
leeftijd: 26 jaar
adres: Vinkenstraat
ouders: moeder Maria Voortmans (vader heet Jochem Harp)
geassisteerd met:
kinderen: 1. Maria Elisabeth, gedoopt 5-4-1779 Eilandskerk, getuigen Jochem Harp en Maria Voortmans
2. Egberdina gedoopt 25-2-1781 Eilandskerk, getuigen Egbert Spijker en Elsie Spijker (hoogstwaarschijnlijk de moeder van Lambert uit Vriezenveen); Egberdina is volgens het poorterregister linnennaaister (datum inschrijving 15-4-1801) ze huwt voor 1810 (exacte datum onbekend) Reinier Adriaan Kabel en overlijdt als de weduwe van Reynier Kabel wonend aan de Koningstraat 200 (toenmalige nummering) op 81 jarige leeftijd op 17-3-1862.
3. Barend, gedoopt 1-1-1786 Eilandskerk, getuigen Fredrik Janse en Gerritdina Egbers
4. Jochem gedoopt 24-2-1788 Westerkerk, getuigen Jochem Harp en Maria Foortmans
5. Johanna Hennerica gedoopt 23-10-1792 Eilandskerk, getuigen Johannes Sakes en Harmijntje Harp
overige info: Lambert wordt op 5-4-1792 en Rebecka Harp op 2-11-1794 begraven op het Karthuizer Kerkhof in de Jordaan begraven. Hierop belanden twee kinderen op 5-11-1794 in het Burger Weeshuis te weten Johanna Henderica oud 10 jaar en bijna tien maanden en Barend, oud 8 jaar en tien maanden. Het Burger Weeshuis was voorbehouden aan kinderen van poorterburgers. Maria Elisabeth (oud 16 jaar) en Egberdina (13 jaar) worden buiten het weeshuis op particuliere adressen ondergebracht en financieel ondersteund. De kinderen werden in het weeshuis gebracht door een familielid van moeders zijde, genaamd Barend Vetter, huistimmermansknecht, wonend in de Elandsstraat. Vermeld wordt verder dat de boedel door de broeder Diaconen is bered. Dat wil zeggen veiliggesteld. Dat houdt in dat de boedel een zekere waarde had. Vaak werd de erfboedel afgewezen, vanwege het geringe financiŽle belang of de grote schulden die er aan vast zaten. Bron: Kinderboeken Burgerweeshuis. Volgens dit Kinderboek had het huwelijk van Lambert en Rebecka op 7-6-1778 plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk. Het gezin woonde aan de Vinkenstraat waar ook Lamberts broer Barent (zie huwelijken Amsterdam 1771) woonachtig was.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl