ondertrouwakte 28-5-1648 Amsterdam

naam: Pieter Jans Vos
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 27 jaar
beroep: snijdersgesel (kleermaker)
adres: Heijntie Hoecksteeg (Heintje Hoeksteek, Warmoesstraat)
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Marritje Hendrix weduwe van Barent Jansz.
van: Broeckhhuijsen (Broekhuizen, BelgiŽ)
leeftijd:
adres:
ouders:
geassisteerd met:
kinderen: Johannes geboren ca. 1652 (was later "medicine doctor" dat wil zeggen arts en ook hij bewoonde het ouderlijk pand aan de Zeedijk), hij huwde 22-jaar oud op 27-7-1674 met Hillegonda Springappel (kerkelijk huwelijk op 17-8-1674 in de Jansenistische Sint Nicolaaskerk), kinderen uit dit huwelijk worden in de Jansenistische kerk Sint Nicolaas gedoopt. Hoewel van Joannes geen doop kon worden gevonden is het wel waarschijnlijk dat hij ook Jansenistisch-Katholiek gedoopt zal zijn (de Jansenistische doopregistraties van de Sint Nicolaaskerk vangen pas omstreeks 1655 aan).
overige info: Pieter Vos is ťťn van de eersten van een groep Jansenistische katholieken die Vriezenveen in het 3e kwart van de 17e eeuw de rug toekeerden. In mei 1650 koopt Pieter Jans Vos een woning aan de Zeedijk (huidige nummering 63) voor de enorme som van 6.500 gulden, het pand heette "in de Witte Fortuijn". Uit notariŽle stukken van de Amsterdamse notaris de Winter blijkt dat Pieter Vos een herberg is begonnen op de Zeedijk. Diverse VOC-scheepslieden vinden in zijn herberg onderdak. In 1654 blijkt een zekere Joriaan 7 weken in de herberg gelogeerd te hebben, waarbij hij ook ter dis en ter tafel was gegaan, kennelijk zonder vooraf te betalen, want er wordt bij de notaris ten laste van hem een schuldverklaring opgemaakt van 46 gulden en 12 stuivers omdat hij "te quader trouw was vertrocken en gevlogen". De boekenmaker Lambert Jansen uit Pieterburen, gehuwd met de Vriezenveense Jannetje Schuurmans (beiden Jansenist) moet kind aan huis zijn geweest in de herberg. Een aantal malen komen we hem tegen in het notarieel archief van de Winter, in combinatie met Pieter Vos. Zo is hij o.a. in 1655 aanwezig in de herberg als de vervangend schout Vlasval een inval doet in de herberg om een zekere Trijntje te arresteren. Zij zou zich aan "sluijckerij" (smokkel) hebben schuldig gemaakt. Van de getuigen dus ook van Lambert Jansen en de herbergier wordt vermeld dat ze aan de zeedijk woonden tussen de Stormsteeg en de Waterpoortsteeg. Barent Fronten, ook uit Vriezenveen en eveneens Jansenist, oomzegger van Pieter Vos, zou zich later eveneens op de Zeedijk vestigen.

In 1655 maakt Pieter met zijn vrouw zijn testament bij notaris de Winter, de notaris waar ook andere Jansenistische Vriezenveners hun zaakjes regelden.
Op 4-5-1667 is Pieter Jansen Vos in de Jansenistische Katholieke kerk "Sint Nicolaas" getuige bij de doop van Engelbertus, zoon van de Vriezenveense wijnkoper Gerrit Engelbertsz die zich ook in Amsterdam had gevestigd. Zijn vrouw Marritje is getuige bij het huwelijk van de Vriezenveense Jansenistische Jannetje Schuurmans en is waaarschijnlijk identiek aan Marritje Vos, de peet bij de doop van Magdalena, gedoopt 17-05-1662 in de Jansenistische Sint Nicolaaskerk, welke de dochter is van de Vriezenveense kleermaker Jan Barents. In de 17e eeuw was het heel gebruikelijk dat de vrouw werd aangesproken met de familienaam van haar man.
Pieter is overleden omstreeks 1673, want in dat jaar laat zijn weduwe bij notaris Jacob de Winter een inventaris opmaken. Tot de aanwezige goederen behoorden:
op de zolder: enige turf en een vleeskuip met enig zout, een slaapbank, twee oude kleermanden en wat andere zaken
in de bovenkamer: een grote eikenhouten kast, 2 grote Delftse aardewerken vazen met een dito pot, 2 albasten beeldjes, een slaapbank, drie oude stoelen, 6 witte schalen en 6 schotels van aardewerk, een kerkstoel, 5 kleine bewerkte bordjes, 2 schilderijen met vergulde lijst, 1 grote en een kleine glaslantaarn, een struisvogelei met een klein scheepje van hout, een schildpad (!), een kerkstoof, 2 kannen van aardewerk, een groen valletje met oranje franje (aan de schoorsteen), 2 onderbedden zonder kussens, een oude beddenzak met twee slechte hoofdkussens, 2 gordijnen met een dito valletje voor rond de bedstede, 1 lege kist, een sofa.
In de opkamer: 3 oude bedden met kussens, 3 linnenladen, een paar gordijnen met een dito valletje, 1 koperen beddenpan, 2 tinnen borden met dito kom en lepel, een één-pints en een half-pints tinnen kannetjes, 1 witaaarden scheerbeker, een matelsstokje (?), een achthoekig.....(?), een houten haakje met een tinnen schotel eraan, 4 tinnen schotels op de schoorsteen, 3 geschilderde bordjes met glaasjes daarvoor, een spiegeltje, een koperen ketel met een koperen.....(?), een koperen pan, een ijzeren ketting en asschop, zeven stoelen met oude stoelkussens daarop, een lepelbordje, een ijzeren pot, een wilgen luiermand, een koperen bakslede, een groen valletje met franje, een houten bank met kussens.
In het voorhuis: een papegaaienkooi (!), 6 kleine schilderijtjes, 4 stoelen met biezen zitting, ........, 2 hartekopjes, een scharffbord (schrijfbord?).
In de kelder:een oud vertind dobbelsteentjesspel,....., een koperen pot, een koperen kandelaar, een ijzeren rooster, een slaapbank en enige andere...... (?), een zilveren oorijzertje met gouden stukjes, een oud zwart jack met bont gevoerd.


terug naar index
Last updated 27.06.2007