ondertrouwakte 12-05-1724 Amsterdam

naam: Barent de Vries weduwnr. van Marretje Koninks
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: Oudekerksplein
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Elsie van Wissink
van: Aarnhem (Arnhem)
leeftijd: 50 jaar
adres: Palmstraat
ouders: dood
geassisteerd met: haar nicht Jacomijntje Elmers
kinderen:
overige info: Hoe deze Barent de Vries geplaatst moet worden in de Vriezenveense familie de Vries is onduidelijk, mogelijk was de familie toch omvangrijker dan op het eerste gezicht lijkt. Het huwelijk met Marretje Koninks kan niet achterhaald worden in Amsterdam.
NB Let eens op de schrijfstijl van Elsie, ze moet echt een goede opleiding hebben genoten om zo'n schrijfstijl (17e eeuws) te bezitten en dat als vrouw zijnde in die tijd (!); zelden zie je zo'n mooie vrouwen handtekening in die tijd.

terug naar index
Last updated 01.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl