ondertrouwakte 17-10-1732 Amsterdam

naam: Roelof de Vries
van: 't Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 28 jaar
beroep: eierverkoper (bron: personeel quotisatiekohier 1742)
adres: Bantemerstraat (NB: 1742 personeel quotisatiekohier Sint Jakobsstraat nummer 30 huidige nummering)
ouders: dood
geassisteerd met: Fredrik Blaauw (ook van Vriezenveense afkomst en in Amsterdam wonend; ook vaak onder zijn patroniem Engberts genoemd)
echtgeno(o)t(e): Johanna Maria van Schaalen wed. van Barent Steegman
van: Oldenzaal
leeftijd:
adres: Bantemmerstraat
ouders:
geassisteerd met:
kinderen: 1. Johanna, gedoopt 26-8-1733 Zuiderkerk, getuigen Jan Fonsen en Jannetie Hendricks
2. Johanna, gedoopt 11-05-1735 Nieuwe Kerk, getuigen Fredrik Blaauw(Vriezenveense Amsterdammer) en Jannetje Hendriks
3. Johanna
, gedoopt 12-05-1737 Nieuwe Kerk, getuigen Fredrik Blaauw en Jannetje Hendriks
overige info: Roelof wordt op 31-5-1745 begraven op het Sint Anthonie Kerkhof, hij laat volgens het begraafboek 2 kinderen na en woont aan de Sint Jacobstraat, echtgenote Maria Schalen volgt op 17-1-1747 en wordt op ditzelfde kerkhof begraven.
Roelof is op 13-03-1733 getuige bij het huwelijk van de Vriezenvener Gerrit Fronten (zie index).

terug naar index
Last updated 20.08.2007

© 2005 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl