ondertrouwakte 14-07-1657 Amsterdam

naam: Frerick Frerickssen Winder
van: Friesenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 30 jaar
beroep: kleermaker, later winkelier (bron: boedelscheiding 1707)
adres: Bloetstraet
ouders: dood
geassisteerd met: Jan Barentssen
echtgeno(o)t(e): Catalijntje Wannier
van: .............
leeftijd: 28 jaar
adres: Luciensteegh
ouders: dood
geassisteerd met:
kinderen: 1. Sebastianus gedoopt in de Roomskatholieke kerk de Ster op 7-8-1659, getuigen zijn Frederick Geertsz en Maria (?). Hij is goudsmid van beroep en huwt op 4-11-1689 te Amsterdam Cornelia van Dijck van het Singel (het echtpaar laat 2 kinderen dopen in de Rooms-Katholieke kerk "de Zaaijer", Fredricus 23-6-1692 en Catharina 6-7-1696). Sebastianus wordt begraven op 11-4-1702 op het Karthuizer Kerkhof, hij was toen woonachtig in de Goudsbloemstraat bij de Brouwersgracht en liet 2 kinderen na.
2. Mertsen (Machtildes) gedoopt in de Roomskatholieke kerk de Ster op 12-6-1662, getuige Maria Isabella van den Brouck. Huwt op 8-4-1684 te Amsterdam Cornelis van Schuijlenburg, koekenbakker op de Haarlemmerdijk. Als weduwe hertrouwt ze te Amsterdam op 30-9-1690 Jacobus Rouwen, ook wel de Rouw genoemd. Deze was kleermaker en afkomstig van Leer en woonachtig in de Moddermolensteeg. Het echtpaar liet een 8-tal kinderen in de R.K. kerk "de Zaaijer" dopen. Mechtildes werd begraven op 12-8-1734 in de Nieuwe Kerk.
3.
Maria Anna gedoopt in de Roomskatholieke kerk de Ster op 21-11-1663. Huwde op 8-1-1689 te Amsterdam de wijnkoper Jan Jansz Voest (meestal trouwens Johannis Voest genoemd) van de Korte Koningstraat. Maria Anna was toen woonachtig in de Sint Luciënsteeg. Het echtpaar liet hun kinderen in de R.K. Raamgrachtkerk dopen. Maria Anna de Winter wordt op 13-11-1693 begraven in de Nieuwe Kerk, ze is dan woonachtig in de Taksteeg. Jan Jansz. Voest hertrouwt op 11-12-1694 te Amsterdam met Aaltje Snoek.
4. Joanna Catharina gedoopt in de Roomskatholieke kerk de Ster op 30-9-1666. Is op 4-11-1749 nog in leven en woont dan in Antwerpen. (bron: Archief Amsterdam kwijtschelding nr. 123/51).
overige info: De naam Winder moet waarschijnlijk Winter zijn, bij doop van zoon Mertsen en van Sebastianus wordt als familienaam trouwens Wint vermeld. Bij de doop van Maria Anna en Joanna Catharina wordt Fredrik genoemd "de Winter". Later heet Fredrik nog uitsluitend de Winter. Zijn echtgenote heet meestal "Waneer" of "Wannier".
Op 2-6-1684 wordt "Catharina Wanneer" begraven in de Nieuwe Kerk. Fredrik de Winter wordt begraven op 25-10-1704 in de Nieuwe Kerk. Hij heet dan "weduwnaar in de Sint Luciënsteeg. Het feit dat katolieken in protestantse kerken werden begraven is niet bijzonder; in feite waren het publieke begraafplaatsen.
Fredrik moet echt een succesvol zakenman zijn geweest, hij had diverse panden. 2 panden in de Sint LuciŽnsteeg, de nummers 14 en 16 (huidige nummering). Deze panden hebben het veld moeten ruimen en waren gesitueerd, daar waar later het warenhuis Marks en Spencers zat. Er is een boedelscheiding van Fredrik de Winter bewaard gebleven d.d. 17-12-1707. Hieruit blijkt het grote vermogen van Fredrik. Hij was eigenaar van nog meer woningen in Amsterdam, zo bezat hij twee huizen onder één dak in de Foeliedwarsstraat, 5 huisjes met een tuin aan de Overtoom, en een woning op Wittennurg, bij de Oosterkerk gelegen. Ten slotte kon Fredrik zich ook nog de eigenaar noemden van een woning in de Tweede Kerkstraat (?) en nog één in de Oude Vijzelstraat. In totaal hebben we het hier toch over 13 woningen. Fredrik moet dus wel erg goed geboerd hebben in Amsterdam, uit de boedelscheiding blijkt verder dat er sprake is van winkelwaren, een aanduiding dat Fredrick het kleermakersbestaan vaarwel had gezegd en zich toegelegd had op de handel.

terug naar index
Last updated 29.06.2007