ondertrouwakte 25-04-1794 Amsterdam

naam: Gerhardus Winter (weduwnaar van Machtelt de Raad)
van: 't Vriesseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: Huijdenstraat (Huidenstraat)
ouders: Gerrit Fredriks Winter en Janna Olde(bron: André Idzinga Vriezenveners.nl )
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Everdina Visscher (weduwe van Jacob Kok)
van: Swartsluis (Zwartsluis)
leeftijd: 34 jaar
adres: op het Cingel (Singel)
ouders: dood
geassisteerd met: Jan van Nieukerk in de Kerkstraat.
kinderen: 1. Jannetie, geboren 23-04-1795 en gedoopt 26-04-1795 Nieuwe Kerk, getuigen -. Huwde in 1824 Carel Lodewijk Hansen, meester schilder
2. Gerrit, geboren 21-02-1798 en gedoopt 25-02-1798 Nieuwe Kerk, getuigen Johan Andries Paape en Gerritdina Manessen (laatstgenoemde van Vriezenveen afkomstig en met haar man Paape woonachtig te Amsterdam); Gerrit werd ruim 1 jaar oud begraven op het Noorder Kerkhof, volgens de registratie was het gezin toen woonachtig in de Oude Nieuwstraat.
overige info: Everdina Visscher overlijdt op 22-02-1825 in de Sint Nicloaasstraat 12 (huidige nummering 18), ze is dan 64 jaar. In het huurderskohier van 1805 staat het gezin nog niet op dit adres ingeschreven, echter ook in de Oude Nieuwstraat (overlijden zoontje Gerrit in 1798) zijn ze dan niet te traceren, kennelijk hebben ze nog op een ander adres, of andere adressen, gewoond in tussentijd. Aangevers van het overlijden zijn haar echtgenoot Garhardus Winter, timmerman en schoonzoon Carel Lodewijk Hansen, schilder, woonachtig aan de Elandstraat. Gerhardus is later woonachtig bij zijn dochter en schoonzoon aan de Elandstraat 110 (huidige nummering 119). Het huidige gay-lesbisch café Saarrein. Daar overlijdt hij op 72-jarige leeftijd op 19-08-1826.

terug naar index
Last updated 23.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.