ondertrouwakte 21-10-1650 Amsterdam

naam: Hendrick Vrerixss Brugman
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: handelaer (koopman)
adres: om de hoek van de Blindemansteeg
ouders:
geassisteerd met: zijn broers Jan en Gerrit Frericss
echtgeno(o)t(e): Aeltie Gerritssen elders ook ten Cate of ten Kate genoemd (doop kinderen 1666 en 1668)
van: Boorne (Borne)
leeftijd: 23 jaar
adres: Keijsergracht (Keizersgracht)
ouders: geen ouders hebbend
geassisteerd met: petemoij (peettante) Anettgie(?) Lucas
kinderen: 1. Femmetje, gedoopt 15-8-1652 Oude Kerk, getuige Gesie Adolfs. Femmetje huwt te Amsterdam op 24-11-1685 Wijnant Madecker, weduwn. van Petronella van Dijck, suppoost bij de Bank van lening en zoon van Steven Madecker. Femmetje woont bij haar huwelijk aan de NZ Voorburgwal, haar ouders zijn dan al overleden. Het echt paar is in 1712 nog getuige bij de doop van Phillipus van Hoogstraeten, zoon van Goosewijn van Hoogstraeten en Alida Madecker.
2. Frederick, gedoopt 20-9-1654 Nieuwe Kerk, getuige Catrijne Tolincx .Op 24-11-1680 woont hij op de NZ Voorburgwal naast de "Steene Roeland". Fredrick is factoor en woont op de Zeedijk en trouwt te Amsterdam op 11-11-1694 met Elisabeth Madecker, dochter van Wijnant Madecker, wonend in de Zandstraat.
3. Gerrit, gedoopt 11-6-1656 Nieuwe Kerk, getuige Jan Gerrits
4. Femmetje, gedoopt 9-10-1657 Nieuwe Kerk, getuigen Hendrik Jans Buijs (?) en Elsje Adolf
5. Gerrit ,gedoopt 23-12-1659 Nieuwe kerk, getuigen Jan Jansen B...(?) en Aaltje Jans. Gerrit is wijnkoper (poorterregistratie20-02-1714) en huwt op 28-3-1684 Judith Smiths, hij woont dan aan de NZ Voorburgwal en als zijn voogden treden op broer Fredrick Brugman en medevoogden Carel Oterbeecke en Jakop de Grijp. Judith Smits hertrouwt als de weduwe Gerrit Brugman op de Oude Schans d.d. 3-3-1695 met Joël Smits.
6. Rachel, gedoopt 31-7-1661 Oude kerk, getuigen Jan van Horst en Grietje Gerrits
7. Hendrick, gedoopt 11-1-1665 Oude kerk, getuigen Daavid Willickien en Metje Jans Prinsen
7. Hendricus, gedoopt 28-2-1666 Nieuwe kerk, getuigen Magu van Veene en Metje Jans Prince
overige info: Aaltje ten Kate wordt als "Aeltie ten Kate echtgen. van Hendrick Brughman in de Sint Jacobstraet" op 27-12-1670 begraven in de Oude Kerk. Hendrick hertrouwt op 23-6-1679 als weduwnaar van Aeltje Gerrits ten Kate en wonend op de NZ Voorburgwal met Clementia de Steenkerkck. Zie dit huwelijk via de index 1679. Zie ook huwelijk zuster Jannetje Brughman in 1665 te Amsterdam. In 1680 worden als meerderjarige erfgenamen van Hendrick Brugman genoemd: Frederick en Femmetje.
Uit stukken van het Archief van Huize Almelo (inv. nr. 2991 en 3217) blijkt dat de vermoedelijke vader van Hendrick Brugman genaamd was Fredrik Hendriks Brugman (herbergier te Vriezenveen) en de moeder zou Prinsen hebben geheten. Gezien de dopelingen zal de naam van de moeder waarschijnlijk Fenneken Jansen Prinsen zijn geweest. De naam Femmetje, die een aantal dopelingen van Hendrik Brugman dragen, is nl. de Amsterdamse vorm voor Fenneken. Metje Jansen Prinsen, die getuige is bij de dopen in 1665 en 1666, zal waarschijnlijk een zus van Fenneken Jansen Prinsen zijn geweest. Mogelijk is zij identiek aan Metje jansen die in 1670 te Amsterdam huwt met de Almelose linnenreder Jan van Lochem. (zie index)
Hendrik Brugman moet al in 1648 in Amsterdam hebben gewoond. In dat jaar is hij als koopman van Amsterdam betrokken bij een zaak die zich tijdens de kermis van Almelo heeft afgespeeld en waar Hendrik probeerde zijn goederen met te licht bevonden gewichten aan de man te brengen. Hij kreeg een boete opgelegd van 1 zilveren ducaat te betalen aan de Heer van Almelo. (AHA inv. nr. 3096).

terug naar index
Last updated 27.06.2007