ondertrouwakte 23-06-1679 Amsterdam

naam: Hendrick Brughman, weduwn. van Aeltie Gerrits ten Kate
van: Almelo (NB eerder huwelijk in 1650 als afkomstig van Vriezenveen vermeld)
leeftijd:
beroep: koopman
adres: NS Voorburgwal (Nieuwezijds Voorburgwal)
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Clementia de Steenkerk wed. van Tijmon Jacobse de Jonker
van: Zwolle
leeftijd:
adres: Warmoestraet
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Hendrick heeft niet lang van het huwelijk mogen genieten met Clementia de Steenkerk. Hij werd al op 23-10-1680 begraven in de Oude Kerk en in het begrafenisregister staat vermeld dat hij toen woonachtig was in de Warmoesstraat, hij was kennelijk bij Clementia in gaan wonen. De exacte lokatie wordt duidelijker aan de hand van stukken uit het notarieel archief. Hieruit blijkt (notaris Sylvius d.d. 24-11-1680) dat Clementia bij de Oudebrugsteeg woonde. Er is een boedelscheiding na het overlijden van Hendrick Brugman bij notaris Sylvius bewaard gebleven d.d. 30-11-1680. Het is voornamelijk een omsomming van kledingstukken, zoals een wambuis met zilveren knopen, een leren onderwambuis met 12 zilveren knoopjes, een paar zwarte en een paar gekleurde kousen, twee paar handschoenen met zwarte zijden franje, twee paar zwarte gebreide kousen, een warte grijnen broek en wambuis en twee mantels, diverse hoeden, twee slaapmutsen, 23 hemden, 20 zakdoeken (omschreven als neusdoeken), 3 paar witte kousen, 6 paar linnen sokken, een lessenaar, een paar zilveren gespen met een paar zilveren knopen, een gouden ducaat en een stukje goud, zeven stukjes zilver potgeld en 316 zilveren ducaten. Verder diverse stukken stof, waaronder grijn en damast. Dit duidt er mogelijk op dat Hendrick een lakenkoopman was. Het geheel wordt op een waarde van ruim 995 gulden geschat. Verder nog 2 linnenkisten, 5 theekopjes en dito schoteltjes, 1 tinnen theepotje, een koperen theeketel en een braadspit.
Verder verkopen de erven van Hendrick Brugman op 27-6-1684 een huis met erf gelegen aan de Nieuwedijk, tegenover de Nicolaasstraat voor de som van 3.500 gulden. Als verkopers treden op Fredrik Brugman, Gerrit Brugman, Femmetje Brugman en Jan ten Cate. (bron: kwijtschelding nr. 63/142). Dit duidt erop dat Hendrick mogelijk meer huizen had, want hij woonde zelf aan de NZ Voorburgwal (1679) en daarvoor aan de Sint Jacobsstraat (1650).
Zie ook index voor eerder huwelijk Hendrick in 1650.

terug naar index
Last updated 15.07.2007