ondertrouwakte 12-5-1640 Amsterdam

naam: Jan Evertssen
van: Vriesevene (Vriezenveen)
leeftijd: 27 jaar
beroep: smitsgesel (smidsknecht)
adres: Jonckerstraat
ouders:
geassisteerd met: Gerrit Thomassen
echtgeno(o)t(e): Nelletie Willems
van:
leeftijd: 30 jaar
adres: Jonckerstraat
ouders:
geassisteerd met:
kinderen: 1. Jannetje, gedoopt 17-2-1641 Oude Kerk, getuigen Stijntje Jans en Angniet.....(?)
2. Jaapjen, gedoopt 9-11-1642 Oude Kerk, getuigen Willem Willems en Fredrik Gerrits
3. Geesjen, gedoopt 7-2-1644 Oude kerk, getuige Trijn Jans
overige info: -bij dopen van de kinderen in 1641 en 1644 staat als beroep van de vader smid vermeld.
-ingeschreven in het poortersboek op 28-11-1640 met als beroep grofsmit

terug naar index
Last updated 21.06.2007