ondertrouwakte 03-11-1741 Amsterdam

naam: Jan [Dirksz] Keijser (NB patroniem afgeleid uit registratie 2e huwelijk van Leena Fokken in 1757)
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 25 jaar
beroep: kuiper (bron: poorterregistratie 16-10-1742)
adres: Prinsegracht
ouders: dood
geassisteerd met: Jannetje Edinks
echtgeno(o)t(e): Leena Fokken
van: Amsterdam
leeftijd: 21 jaar
adres: Eelandstraat
ouders: Gerret Focken en Anna Tas (bron: doopregistratie Lena op 12-11-1719 in de Westerkerk)
geassisteerd met: haar moeder Anna Tas
kinderen: 1. Dirk, gedoopt 13-1-1743 Westerkerk, getuigen Hendrik Fokke en Anna Fokke
2. Anna, gedoopt 18-03-1744 Nieuwe Kerk, getuigen Jacobus Kuijlman en Anna Fokke
3. Derck, gedoopt 16-02-1746 Westerkerk, getuigen Jacobus Kuijlman en Anna Fockken
overige info: Jan Keijser en Lena Focken zijn op 12-6-1746 getuige bij de doop van Anna Kuijlman, dochter van Jacobus Kuijlman en Anna Focken
Jan Keijser moet overleden zijn voor 2-9-1757 want dan huwt Lena Fokken als de weduwe Jan Dircksz Keijser, wonend aan de Lange Leidsedwarsstraat met Hermannus Boschman weduwnaar van Zara Voskamp en woonachtig aan de Achtergracht.

terug naar index
Last updated 20.08.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl