Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs maart 1730


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 3 meert sijn hier geweest alles reekens luijden fred: tuijter en berent berckhoff en en Jan prijnsen en km jan guers en en smijdts dages geten verteer 4 15 0 Op [dinsdag] 3 maart zijn hier alle rekenmeesters geweest, te weten: Fredrik Tuijter, Berend Berkhof, Jan Prinsen en kerkmeester Jan Geurs. Zij hebben hier middageten gehad. Uitgegeven in totaal: 4,75
den 4 meert sijn hier Reekens luijden weer geweest verteert an eten dranck saemen 4 7 0 Op [woensdag] 4 maart zijn hier de rekenmeesters weer geweest. Ze hebben hier aan drank en eten genuttigd: 4,35
en an verbrande uijt berge lant geven 0 11 0 Aan verbrande mensen uit bergenland (Zuid-Duitsland, Zwitserland?) gegeven: 0,55
den 6 meert sijn hier de Reekens luijden en smijds dages geten en sijn ock de hooft gelt [setters?] nae de mijddagh mede geweest verteert 6 15 0 Op [vrijdag] 6 maart zijn hier de rekenmeesters geweest. Zij hebben hier middageten gehad. In de loop van de middag zijn ook de hoofdgeldzetters hier gekomen. In totaal aan consumpties uitgegeven: 6,75
den 9 meert sijn hier de Reekens luijden weer geweest vert aen eten dranck saemen 5 10 0 Op [maandag] 9 maart zijn de rekenmeesters hier geweest. Zij hebben aan eten en drank verteerd: 5,50
10 dijto weer geweest an eten dranck daer sijn de geslagh setters nae de mede ..chter.... mede bij geweest verteert 5 16 0 Op [dinsdag] 10 maart zijn hier weer geweest de geslachtzetters en……(?) Aan consumpties uitgegeven: 5,80
den 11 sijn hier de Reekens luijden weer geweest verteert an eten en dranck saemen 4 16 0 Op [woensdag] 11 maart zijn de rekenmeesters hier weer geweest. Aan eten en drank: 4,80
den 13 sijn hier de Reekens luijden weer geweest verteert an eten en dranck saemen 4 16 0 Op [vrijdag] 13 maart zijn de rekenmeesters hier weer geweest. Aan eten en drank: 4,80
den 16 meert sijn hier de Reekens luijden en onse doemenie mede geweest verteert an eten dranck saemen 5 0 Op [maandag] 16 maart zijn hier de rekenmeesters en onze dominee bijeen geweest. Aan drank en eten is genuttigd: 5,00
en sijn ock de sestien over selve saeken te samen verteert 2 8 0 Ook de zestienen zijn hier voor dezelfde zaak langs geweest. In totaal aan consumpties: 2,40
stelle voor de koerante die al kan gebruijke en kinderen om te leeren kost buijten haelen 7 10 0 Voor de krant die gebruikt wordt door een ieder en die voor de kinderen [op school] wordt gebruikt om te leren: 7,50
455 6 8 Totaal jaarrekening uitgaven: 455,31
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl