Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs oktober 1729


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 6 october sijn ik met de meente nae paterwal met oosteijnde een graffen gewest met koijcker en hier an huijs met sworens vert 1 17 0 Op [maandag] 6 oktober ben ik met de gemeeente naar Paterswal aan het Oosteinde geweest om met z'n allen te graven. Bij de herberg van de Kooiker en hier aan huis met de gezworenen genuttigd: 1,85
den 7 dijto sijn ik met swoorens nae kerck stege met gemeente over verteert 0 17 0 Op [dinsdag] de zevende dito heb ik met de gezworen en de gemeente Kerkesteeg (gemeentelijke vergadering met burgers) gehouden. Genuttigd: 0,85
den 19 october sijn hier de kerckmeester verboedt over effeerens van de gemeente saemen verteert 0 16 0 Op [zondag] 19 oktober zijn de kerkmeesters hier bijeen geweest vanwege gemeentezaken. Daarbij genuttigd: 0,80
en ik hebbe an Swam betaelt an swam voor maecken van glaese in school 2 18 0 en ik heb aan Swam betaald voor het maken van de schoolramen: 2,90
den 30 october de beeste tellers dats klage dats niet hadden gekregen an eten dranck saemen 2 10 0 Op [donderdag] 30 oktober zijn de beestentellers (zij die de beesten telden voor het vaststellen van de belastingen) komen klagen dat ze daarvoor geen vergoeding hadden gekregen. Aan eten en drank: 2,50
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl