Index

>
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Claes Pieters
*±1660 Langedijke
†>1700 Oosterwolde (Frl.)
X 19-02-1688 Oosterwolde (Frl.)
?
Antje Jans
*±1660 Oosterwolde (Frl.)
†>1700 Oosterwolde (Frl.)
?
Peter (P.) Claas
~21-07-1700 Oosterwolde (Frl.)
†±1767 Oosterwolde (Frl.)(?)
X
Martjen Pieters
*±1695 Oosterwolde (Frl.)(?)
†>1767 Oosterwolde (Frl.)
Pieter Peters
~05-10-1727 Oosterwolde (Frl.)
†<06-05-1786 Oosterwolde (Frl.)
X ±1754
Jelcke Rinnerts
*±1620 Oudega (?)
†±1692 Rottevalle (Smallingerland)
X 19-01-1668 Opeinde(Smallingerland)
Ed Sijerdtz
*±1630
†<08-03-1675 Rottevalle
Jan Jelkes
~04-07-1669 Opeinde (Smallingerland)
†±1750 Rottevalle (Smallingerland)
O 03-01-1686 Oostermeer Eestrum (Tietjerksteradeel)
Roel Coenes
*±1640
†>1697 Swartveen (Smallingerland) ?
X ±1660
Lolkje Harckes
*±1640
†>1689 Swartveen (Smallingerland) ?
Trijn Roels
*±1669 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
†>1734 Rottevalle
Jelke Jans
*±1692 Rottevalle
†<1751 Rottevalle (Frl.) (?)
X 19-01-1727 Rottevalle
Sierd Wilts
*±1620
†>1689 Oostermeer
X <1647
Jetske (o.Y.) Hendriks
*±1625
†<1682
Hendrick Sierds (ook Sjoerds)
*±1663
†±1729 Rottevalle (Achtkarspelen)
X 05-02-1688 Oostermeer
?
Hessel Linses
~31-12-1648 Opeinde (Smallingerland)
†<1687 Rottevalle (onder Smallinger Opeinde)
X 29-10-1671 Nijega-Oudega-Opeinde
Wietske Freercx (ook Wilts)
*±1650
†>1734 Rottevalle
Teetske (o.T.) Hessels
~10-03-1672 Oudega
†>1761 Rottevalle
?
Hiltie Hendriks
*±1705
†1775 Rottevalle (Achtkarspelen)
Trientje J. van Eijck
*22-02-1734 Rottevalle (Frl.)
†16-11-1809 Marssum (Menaldumadeel)
Jelke P. van Eijck
~16-03-1764 Oosterwolde (Frl.)
†09-09-1842 Roordahuizum (Frl.) (Idaarderadeel)
X 06-06-1790 Marssum (Menaldumadeel)
Dirk J. Spanjer
*1671
†>1723 Beetgumermolen
X
Sijbrich Claassen
*1661
†>1723 Beetgumermolen
Dirk D. Spanjer
*±1700 ?
†18-06-1739 Beetgum (Frl.)
X ±1730
Pijtter Annes
X 22-06-1703 Beetgum (Frl.)
?
Sjoukje Wijbes
?
Rixt Pieters
*±1705
†25-04-1738 Beetgum (Frl.)
Pieter D. Spanjer
~24-05-1733 Beetgum (Frl.)
†<1808 Marssum (Menaldumadeel)
X
Yme (o.Y.) Lieuwes
*±1640 Huizum (?) (Leeuwarderadeel)
†>1694 Leeuwarden
X 20-01-1667 Hardegarijp/Rijperkerk
Imckien Gerrijts
*Hardegarijp
†>1678 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
Foppe IJmes
~17-11-1667 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
X 29-07-1688 Marssum (Menaldumadeel)
Simon Pijters
~13-01-1633 Marssum (Menaldumadeel)
†Marssum (Menaldumadeel)
X 19-10-1656 Marssum (Menaldumadeel)
Attie Tiedes
Grijtie Simons
~09-10-1663 Marssum (Menaldumadeel)
†<31-03-1703 Marssum (Menaldumadeel)
Gerrit Foppes
~14-04-1689 Marssum (Menaldumadeel)
†>1764 Marssum (Menaldumadeel)
X
Jentie Mertens
*Leeuwarden (?)
†Marssum (?)
X 19-11-1681 Leeuwarden
Maike (o.M.) Jans
*Leeuwarden
†(Marssum?)
Tjebb Jentjes
~04-07-1697 Marssum (Menaldumadeel)
[]08-11-1781 Marssum (Menaldumadeel)
Attje G. van der Wall
~03-03-1737 Marssum (Menaldumadeel)
†09-10-1819 Jorwerd (Baarderadeel)
Rigtje P. Spanjer
*09-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
†19-03-1850 Roordahuizum (Frl.)
Pieter J. van Eijck
*27-11-1790 Marssum
†29-06-1858 Vriezenveen
46 ♂
Pieter Jelkes van Eijck
leeftijd: 67 jaar
*27-11-1790 Marssum
~25-12-1790 Marssum (Menaldumadeel)
29-06-1858 Vriezenveen
huwelijk 04-06-1825 in Vriezenveen met
Magdalena Hospers
leeftijd: 76 jaar
*13-02-1806 Vriezenveen
~17-02-1806 Vriezenveen
09-02-1883 Vriezenveen
92 ♂
Jelke Pieters van Eijck
leeftijd: ~78 jaar
~16-03-1764 Oosterwolde (Frl.)
09-09-1842 Roordahuizum (Frl.) (Idaarderadeel)
huwelijk 06-06-1790 in Marssum (Menaldumadeel) met
Rigtje Pieters Spanjer
leeftijd: 81 jaar
*09-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
~28-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
19-03-1850 Roordahuizum (Frl.)
184 ♂
Pieter Peters
leeftijd: ~< 58 jaar
~05-10-1727 Oosterwolde (Frl.)
<06-05-1786 Oosterwolde (Frl.)
huwelijk ±1754 met
Trientje Jelkes van Eijck
leeftijd: 75 jaar
*22-02-1734 Rottevalle (Frl.)
~06-05-1774 Oosterwolde (Frl.)
16-11-1809 Marssum (Menaldumadeel)
368 ♂
Peter (Pieter) Claas
leeftijd: ~± 67 jaar
~21-07-1700 Oosterwolde (Frl.)
±1767 Oosterwolde (Frl.)(?)
huwelijk met
Martjen Pieters
leeftijd: > 72 jaar
*±1695 Oosterwolde (Frl.)(?)
>1767 Oosterwolde (Frl.)
736 ♂
Claes Pieters
leeftijd: > 40 jaar
*±1660 Langedijke
>1700 Oosterwolde (Frl.)
huwelijk 19-02-1688 in Oosterwolde (Frl.) met
Antje Jans
leeftijd: > 40 jaar
*±1660 Oosterwolde (Frl.)
>1700 Oosterwolde (Frl.)
737 ♀
Antje Jans
leeftijd: > 40 jaar
*±1660 Oosterwolde (Frl.)
>1700 Oosterwolde (Frl.)
huwelijk 19-02-1688 in Oosterwolde (Frl.) met
Claes Pieters
leeftijd: > 40 jaar
*±1660 Langedijke
>1700 Oosterwolde (Frl.)
369 ♀
Martjen Pieters
leeftijd: > 72 jaar
*±1695 Oosterwolde (Frl.)(?)
>1767 Oosterwolde (Frl.)
huwelijk met
Peter (Pieter) Claas
leeftijd: ~± 67 jaar
~21-07-1700 Oosterwolde (Frl.)
±1767 Oosterwolde (Frl.)(?)
185 ♀
Trientje Jelkes van Eijck
leeftijd: 75 jaar
*22-02-1734 Rottevalle (Frl.)
~06-05-1774 Oosterwolde (Frl.)
16-11-1809 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk ±1754 met
Pieter Peters
leeftijd: ~< 58 jaar
~05-10-1727 Oosterwolde (Frl.)
<06-05-1786 Oosterwolde (Frl.)
370 ♂
Jelke Jans
leeftijd: < 59 jaar
*±1692 Rottevalle
<1751 Rottevalle (Frl.) (?)
huwelijk 19-01-1727 in Rottevalle met
Hiltie Hendriks
leeftijd: ± 70 jaar
*±1705
1775 Rottevalle (Achtkarspelen)
740 ♂
Jan Jelkes
leeftijd: ~± 81 jaar
* Rottevalle
~04-07-1669 Opeinde (Smallingerland)
±1750 Rottevalle (Smallingerland)
ondertrouw 03-01-1686 in Oostermeer Eestrum (Tietjerksteradeel) met
Trijn Roels
leeftijd: > 65 jaar
*±1669 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
>1734 Rottevalle
1480 ♂
Jelcke Rinnerts
leeftijd: ± 72 jaar
*±1620 Oudega (?)
~26-01-1655 Oudega
±1692 Rottevalle (Smallingerland)
relaties:
(1) huwelijk 26-01-1655 in Oudega (Smallingerland) met
Maijcke Gauckes
leeftijd: < 48 jaar
*±1620
<19-01-1668 Rottevalle (Achtkarspelen)
(2) huwelijk 19-01-1668 in Opeinde(Smallingerland) met
Ed Sijerdtz
leeftijd: < 45 jaar
*±1630
<08-03-1675 Rottevalle
1481 ♀
Ed Sijerdtz
leeftijd: < 45 jaar
*±1630
<08-03-1675 Rottevalle
huwelijk 19-01-1668 in Opeinde(Smallingerland) met
Jelcke Rinnerts
leeftijd: ± 72 jaar
*±1620 Oudega (?)
~26-01-1655 Oudega
±1692 Rottevalle (Smallingerland)
741 ♀
Trijn Roels
leeftijd: > 65 jaar
*±1669 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
>1734 Rottevalle
ondertrouw 03-01-1686 in Oostermeer Eestrum (Tietjerksteradeel) met
Jan Jelkes
leeftijd: ~± 81 jaar
* Rottevalle
~04-07-1669 Opeinde (Smallingerland)
±1750 Rottevalle (Smallingerland)
1482 ♂
Roel Coenes
leeftijd: > 57 jaar
*±1640
>1697 Swartveen (Smallingerland) ?
relatie ±1660 met
Lolkje Harckes
leeftijd: > 49 jaar
*±1640
>1689 Swartveen (Smallingerland) ?
1483 ♀
Lolkje Harckes
leeftijd: > 49 jaar
*±1640
>1689 Swartveen (Smallingerland) ?
relatie ±1660 met
Roel Coenes
leeftijd: > 57 jaar
*±1640
>1697 Swartveen (Smallingerland) ?
371 ♀
Hiltie Hendriks
leeftijd: ± 70 jaar
*±1705
1775 Rottevalle (Achtkarspelen)
relaties:
(1) huwelijk 19-01-1727 in Rottevalle met
Jelke Jans
leeftijd: < 59 jaar
*±1692 Rottevalle
<1751 Rottevalle (Frl.) (?)
(2) huwelijk 30-11-1752 in Rottevalle met
Idze (ook Eedse?) Jans
leeftijd: > 72 jaar
*±1695
>1767 Rottevalle (Achtkarspelen?)
742 ♂
Hendrick Sierds (ook Sjoerds)
leeftijd: ± 66 jaar
*±1663
±1729 Rottevalle (Achtkarspelen)
huwelijk 05-02-1688 in Oostermeer met
Teetske (ook Taatske) Hessels
leeftijd: ~> 89 jaar
~10-03-1672 Oudega
>1761 Rottevalle
1484 ♂
Sierd Wilts
leeftijd: > 69 jaar
*±1620
>1689 Oostermeer
huwelijk <1647 met
Jetske (ook Yets) Hendriks
leeftijd: < 57 jaar
*±1625
<1682
1485 ♀
Jetske (ook Yets) Hendriks
leeftijd: < 57 jaar
*±1625
<1682
huwelijk <1647 met
Sierd Wilts
leeftijd: > 69 jaar
*±1620
>1689 Oostermeer
743 ♀
Teetske (ook Taatske) Hessels
leeftijd: ~> 89 jaar
~10-03-1672 Oudega
>1761 Rottevalle
huwelijk 05-02-1688 in Oostermeer met
Hendrick Sierds (ook Sjoerds)
leeftijd: ± 66 jaar
*±1663
±1729 Rottevalle (Achtkarspelen)
1486 ♂
Hessel Linses
leeftijd: ~< 39 jaar
~31-12-1648 Opeinde (Smallingerland)
<1687 Rottevalle (onder Smallinger Opeinde)
huwelijk 29-10-1671 in Nijega-Oudega-Opeinde met
Wietske Freercx (ook Wilts)
leeftijd: > 84 jaar
*±1650
>1734 Rottevalle
1487 ♀
Wietske Freercx (ook Wilts)
leeftijd: > 84 jaar
*±1650
>1734 Rottevalle
relaties:
(1) huwelijk 29-10-1671 in Nijega-Oudega-Opeinde met
Hessel Linses
leeftijd: ~< 39 jaar
~31-12-1648 Opeinde (Smallingerland)
<1687 Rottevalle (onder Smallinger Opeinde)
(2) huwelijk 14-06-1690 in Oostermeer-Eestrum met
Wilt Sierds
leeftijd: < 54 jaar
*±1660
<1714 Rottevalle (Achtkarspelen)
93 ♀
Rigtje Pieters Spanjer
leeftijd: 81 jaar
*09-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
~28-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
19-03-1850 Roordahuizum (Frl.)
huwelijk 06-06-1790 in Marssum (Menaldumadeel) met
Jelke Pieters van Eijck
leeftijd: ~78 jaar
~16-03-1764 Oosterwolde (Frl.)
09-09-1842 Roordahuizum (Frl.) (Idaarderadeel)
186 ♂
Pieter Durcks Spanjer
leeftijd: ~< 75 jaar
~24-05-1733 Beetgum (Frl.)
<1808 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk met
Attje Gerrits van der Wall
leeftijd: ~82 jaar
* Marssum (Menaldumadeel)
~03-03-1737 Marssum (Menaldumadeel)
09-10-1819 Jorwerd (Baarderadeel)
372 ♂
Dirk Dirks Spanjer
leeftijd: ± 39 jaar
*±1700 ?
18-06-1739 Beetgum (Frl.)
huwelijk ±1730 met
Rixt Pieters
leeftijd: ± 33 jaar
*±1705
25-04-1738 Beetgum (Frl.)
744 ♂
Dirk Jans Spanjer
leeftijd: > 52 jaar
*1671
>1723 Beetgumermolen
huwelijk met
Sijbrich Claassen
leeftijd: > 62 jaar
*1661
>1723 Beetgumermolen
745 ♀
Sijbrich Claassen
leeftijd: > 62 jaar
*1661
>1723 Beetgumermolen
huwelijk met
Dirk Jans Spanjer
leeftijd: > 52 jaar
*1671
>1723 Beetgumermolen
373 ♀
Rixt Pieters
leeftijd: ± 33 jaar
*±1705
25-04-1738 Beetgum (Frl.)
huwelijk ±1730 met
Dirk Dirks Spanjer
leeftijd: ± 39 jaar
*±1700 ?
18-06-1739 Beetgum (Frl.)
746 ♂
Pijtter Annes
huwelijk 22-06-1703 in Beetgum (Frl.) met
Sjoukje Wijbes
747 ♀
Sjoukje Wijbes
huwelijk 22-06-1703 in Beetgum (Frl.) met
Pijtter Annes
187 ♀
Attje Gerrits van der Wall
leeftijd: ~82 jaar
* Marssum (Menaldumadeel)
~03-03-1737 Marssum (Menaldumadeel)
09-10-1819 Jorwerd (Baarderadeel)
huwelijk met
Pieter Durcks Spanjer
leeftijd: ~< 75 jaar
~24-05-1733 Beetgum (Frl.)
<1808 Marssum (Menaldumadeel)
374 ♂
Gerrit Foppes
leeftijd: ~> 75 jaar
~14-04-1689 Marssum (Menaldumadeel)
>1764 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk met
Tjebb Jentjes
leeftijd: ~84 jaar
~04-07-1697 Marssum (Menaldumadeel)
[]08-11-1781 Marssum (Menaldumadeel)
748 ♂
Foppe IJmes
* Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
~17-11-1667 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
relaties:
(1) huwelijk 29-07-1688 in Marssum (Menaldumadeel) met
Grijtie Simons
leeftijd: ~< 39 jaar
* Marssum (Menaldumadeel)
~09-10-1663 Marssum (Menaldumadeel)
<31-03-1703 Marssum (Menaldumadeel)
(2) huwelijk 22-03-1696 in Marssum (Menaldumadeel) met
Houkje Pieters
* Oudkerk (?)
1697 Marssum (Menaldumadeel)
1496 ♂
Yme (ook Yeme) Lieuwes
leeftijd: > 54 jaar
*±1640 Huizum (?) (Leeuwarderadeel)
>1694 Leeuwarden
relaties:
(1) huwelijk 20-01-1667 in Hardegarijp/Rijperkerk met
Imckien Gerrijts
* Hardegarijp
>1678 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
(2) huwelijk 05-02-1698 in Leeuwarden met
Engel Pijters
1497 ♀
Imckien Gerrijts
* Hardegarijp
>1678 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
relaties:
(1) huwelijk met
Foppe Haersma
(2) huwelijk 20-01-1667 in Hardegarijp/Rijperkerk met
Yme (ook Yeme) Lieuwes
leeftijd: > 54 jaar
*±1640 Huizum (?) (Leeuwarderadeel)
>1694 Leeuwarden
749 ♀
Grijtie Simons
leeftijd: ~< 39 jaar
* Marssum (Menaldumadeel)
~09-10-1663 Marssum (Menaldumadeel)
<31-03-1703 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk 29-07-1688 in Marssum (Menaldumadeel) met
Foppe IJmes
* Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
~17-11-1667 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
1498 ♂
Simon Pijters
~13-01-1633 Marssum (Menaldumadeel)
Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk 19-10-1656 in Marssum (Menaldumadeel) met
Attie Tiedes
1499 ♀
Attie Tiedes
huwelijk 19-10-1656 in Marssum (Menaldumadeel) met
Simon Pijters
~13-01-1633 Marssum (Menaldumadeel)
Marssum (Menaldumadeel)
375 ♀
Tjebb Jentjes
leeftijd: ~84 jaar
~04-07-1697 Marssum (Menaldumadeel)
[]08-11-1781 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk met
Gerrit Foppes
leeftijd: ~> 75 jaar
~14-04-1689 Marssum (Menaldumadeel)
>1764 Marssum (Menaldumadeel)
750 ♂
Jentie Mertens
* Leeuwarden (?)
Marssum (?)
huwelijk 19-11-1681 in Leeuwarden met
Maike (ook Maria) Jans
* Leeuwarden
(Marssum?)
751 ♀
Maike (ook Maria) Jans
* Leeuwarden
(Marssum?)
huwelijk 19-11-1681 in Leeuwarden met
Jentie Mertens
* Leeuwarden (?)
Marssum (?)