Index

>
IX
X
XI
XII
XIII
1704 N.N. Borneman (ook Bornman en Barenman)
852 Jan Borneman (ook Bornman en Barenman)
*±1650 Notter (onder Rijssen)
†>1718 Notter (onder Rijssen)
X
853 Jenneken N.N.
†>1718 Notter (onder Rijssen)
426 Hendrik J. Borneman (ook Haarkamp)
*1683
†>1749 Notter bij Wierden
426 ♂
Hendrik Jansen Borneman (ook Haarkamp)
leeftijd: > 66 jaar
*1683
>1749 Notter bij Wierden
huwelijk 20-10-1708 in Wierden met
Fenneken Henricks op´t Haercamp
leeftijd: ~> 63 jaar
~15-02-1685 Hellendoorn
>1748 Notter bij Wierden
852 ♂
Jan Borneman (ook Bornman en Barenman)
leeftijd: > 68 jaar
*±1650 Notter (onder Rijssen)
>1718 Notter (onder Rijssen)
huwelijk met
Jenneken N.N.
>1718 Notter (onder Rijssen)
1704 ♂
N.N. Borneman (ook Bornman en Barenman)
853 ♀
Jenneken N.N.
>1718 Notter (onder Rijssen)
huwelijk met
Jan Borneman (ook Bornman en Barenman)
leeftijd: > 68 jaar
*±1650 Notter (onder Rijssen)
>1718 Notter (onder Rijssen)