Kaart van woningen in het Vriezenveen van 1832 op basis van kadastrale gegevens.

De kaart waarnaar je zoekt is gesplitst in 2 onderdelen, Oosteinde en Westeinde. De woningen zijn schematisch weergegeven en de kleur geeft de belastingklasse aan van elke woning. Een legenda met de kleurbetekenissen is te vinden boven aan de kaart van het Westeinde. De nummers corresponderen met de nummers in de tabel van huiseigenaren (te vinden in mijn digitale archief en in bijlage VIa van mijn scriptie). Als de afbeelding op je scherm verschijnt kan deze te klein worden weergegeven en hierdoor onleesbaar zijn. Doe dan het volgende: even met de muis over de afbeelding slepen totdat een loep verschijnt waarmee je de afbeelding kunt vergroten.  
 
kaart van het Westeinde (Sectie A en E). Sectie A = noordzijde en sectie E = zuidzijde.

 
kaart van het Oosteinde (Sectie B en D). Sectie B = noordzijde en sectie D = zuidzijde.

 
terug naar de inhoudsopgave van mijn scriptie