De Berkhofs in het kasboek

Wat ook naar voren komt is dat bepaalde families toch wel erg vaak in de bestuurlijke en belastinginnende functies naar voren komen. De familie Berkhof treedt op dit punt toch wel het sterkst op de voorgrond.
Een Berent Jansen Berkhof werd aangesteld als gecommiteerde (23-4-1739). Op 19-12-1739 moest de kerkmeester Berent Jansen Berkhof samen met de kerkmeester Jan ten Cate namens de Vriezenveense dorpsgemeenschap aan de heer van Almelo vragen of de haverpacht niet een jaartje kon worden overgeslagen omdat er zo'n slechte oogst was geweest en op 3-3-1740 wordt Berent Jansen Berkhof als rekenmeester aangesteld. Of het hier iedere keer om dezelfde Berent Jansen Berkhof gaat is niet duidelijk. Er zijn namelijk maar liefst 3 kandidaten met dezelfde naam in deze periode. (NB: In deze tijd was er ook nog een Berent Jansen Berkhof verwalter-schultus (1738-1752). We zouden zo'n persoon nu loco-burgemeester noemen.)
Verder komen we in het kasboek tegen de kerkmeester Gerrit Berkhoff als opmeter van de landerijen (23-12-1739) en in 1740 was tenslotte Jan Jansen Berkhof èèn van de setters van de geslachtsverponding. De setter was degene die in de eigen buurt de hoogte van de belasting vaststelde. In dit geval moest Jan Jansen Berkhof dus vaststellen hoeveel zijn buurtgenoten in het afgelopen jaar aan vee hadden geslacht. Over elk stuk geslacht vee was men belasting verschuldigd.  

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl