HET BELASTINGREGISTER VAN HET ZOUTGELD UIT 1694

 
Hier vindt je een overzicht van Vriezenveners die in 1694 het zoutgeld verschuldigd waren. Deze belasting is gebaseerd op de grondslag van de belasting op de 1000e penning, dat wil zeggen dat de hoeveelheid onroerend goed (huis en landerijen) de maatstaf vormde voor deze heffing. Het bijzondere aan dit register is dat ook de onvermogenden en armlastigen opgenomen zijn. Zij hebben in het register de afkorting p.p. achter hun naam staan, dat wil zeggen pauper. Hun aantal was aanzienlijk. Van de 198 geregistreerde huishoudens in het zoutgeldkohier behoorden er maar liefst 78 tot de paupers. De gemiddelde belastingaanslag per huishouden bedraagt 0,49 cent, dus bijna 10 stuivers. De Berkhof´s worden daarbij weliswaar hoger dan gemiddeld aangeslagen, echter behoren in 1694 zeker niet tot de meest vermogenden van het dorp. Opvallend is daarbij overigens wel dat twee Berkhof´s een bestuurlijke functie vervulden. Zij ondertekenen de belastingkohieren (mogelijk waren zij kerkmeester of vervulden ze een andere bestuurlijke functie). Opvallend is dat de familie Bramer er qua vermogen in de belastingregisters aardig uitspringen.
De meest vermogenden in 1694 zijn: de weduwe Geert(ken),Berent Herms (mogelijk Smelt?), Jan Smelt en vervolgens de schout Jan Brouwer, Jan Wolters (mogelijk Smit?) en Jan Claessen(mogelijk Bramer?)
De lijst van het zoutgeldkohier is alfabetisch. In de eerste kolom staat de nummering weergegeven in welke volgorde ze in het originele belastingregister zijn terug te vinden en voor degene die handig is met Excel is het een fluitje van een cent om de oorspronkelijke volgorde van het register weer terug te krijgen.  
 
Het is raadzaam als je een familielid zoekt ook onder het patroniem (zoals Jansen of Berentsen) te zoeken, lang niet altijd werd een persoon onder de familienaam geregistreerd. Zo wordt Jasper Berckhoff in het register van de 1000e penning van het zelfde jaar onder zijn familienaam geregistreerd, echter in het zoutgeldkohier wordt alleen zijn patroniem genoemd ("Hendrijcs"). Nu is de voornaam Jasper vrij uniek waardoor hij met zekerheid toch aan te duiden is als Berckhoff, echter helaas geeft een patroniem vaak minder zekerheid omtrent de identiteit van een persoon, omdat er vaak meerdere personen met een zelfde voornaam en patroniem voorkwamen, dus wees voorzichtig met het verbinden van conclusies! 
 
Ik heb in de rangorde in het belastingregister geen logica ontdekt omtrent de woonlokatie, met andere woorden in tegenstelling tot de boterpachtkohieren en het volkstellingregister van 1748 en 1795, is het zoutgeldkohier, voor zover ik heb kunnen vaststellen, niet vastgelegd in de volgorde van woningen van oost naar west. Dezelfde bestuurders van Vriezenveen ondertekenen zowel het belastingregister van het zoutgeld als het register van de 1000e penning van 1694. In het overzicht van dit laatste register heb ik ook de bestuurders opgenomen.
 

Overzicht van belastingplichtigen en hun aanslag inzake het zoutgeld in het jaar 1694 te Vriezenveen (bron: Statenarchief van Overijssel)
Nummer Familienaam voornaam guldens stuivers pauper
75 Albers Berent 0 13
123 Alberts Freerijck 0 14
17 Alberts Frericken x
67 Alberts Henrick 0 12
115 Arents Henrick 0 14
20 Arents Jan 0 14
87 Arents Jan 0 13
73 Arents Jan, wed. 0 10
12 Beckum van Jan x
41 Beerensz Berent 0 10
98 Berckhoff Berent 0 13
97 Berckhoff Herman 0 12
132 Berent wed. 0 10
186 Berents Aele x
173 Berents Berent 0 12
105 Berents Coert 0 14
175 Berents Coop x
85 Berents Egbert x
11 Berents Freerijck 0 15
55 Berents Geert 0 15
29 Berents Gerrit 0 14
78 Berents Gerrit 0 14
126 Berents Harmen 0 13
119 Berents Hendrick 0 10
129 Berents Hendrijck 2 5
135 Berents Jan 2 0
36 Berents Jan 0 12
150 Berents Jan 0 12
9 Berents Jan 0 10
191 Berents wed. Aele x
28 Bijster Berent x
84 Bonecamp Anna x
130 Braemer Freerijck 1 10
43 Braemer Gerrit 0 13
38 Braemer Henrick 1 10
145 Brinck Jenne wed. x
147 Brinck Willem 0 10
1 Brouwer scholtus 3 0
50 Brui….. Jan 0 13
177 Bruineman Jan x
27 Buischer Henrick 0 10
93 Bulshoeve Waerner x
193 Camp Henrick x
111 Camp Luickas x
95 Claesen Henrick 0 10
66 Claesen Jan 3 0
167 Claesen Tonis x
133 Claesen jonge Jan 0 10
116 Cluppels Jan 0 12
161 Coerts Hendrick, wed. 0 15
5 Coops Henrick x
39 Derxs Henrick x
59 Egberts Berent x
125 Egberts Claes x
160 Egberts wed. Geertjen 0 10
100 Engbers Jan, wed. 0 10
7 Engberts Freerijck 0 12
106 Everts Freerijck x
190 Everts Jan x
62 Everts Jan Jansen 0 10
189 Faeijer Berent 0 10
182 Foeckers wed. x
18 Fredrijcks Harmen x
47 Freericks Engbert 0 11
58 Freerijcs Berent 0 10
103 Freerijcs Evert x
151 Freerijcs Gerrit x
136 Freerijcs Jasper 2 0
184 Freerijcs Paul, wed. 0 10
180 Freerijcs 0 10
35 Frerijcks Henrick x
31 Frerijcks Jan 0 13
14 Frerijcs Willem 0 15
94 Fronten Geert, wed. 0 10
13 Fronten Jan 0 12
21 Fronten Lucas 0 15
110 Geers Jan 0 12
45 Gerits Henrick 0 12
164 Gerrits Berent 0 13
22 Gerrits Derck x
194 Gerrits Harman x
68 Gerrits Henrick 0 10
74 Gerrits Jan x
122 Gerrits Jan x
63 Gerrits Luicass 0 10
90 Gerrits Swenne x
170 Getkaete Henrick x
40 Glaesemaecker kinder 0 10
81 Grubben Gerrit x
166 Haerners Geesse x
108 Harmes Geert 1 10
107 Harmes Henrick x
19 Heineman Henrick 1 10
82 Hendricks Herman 0 12
30 Hendricks Jan 0 15
139 Hendrijcks Hendrick 0 13
89 Hendrijcks Pauwel x
156 Hendrijcs Hendrick 0 15
104 Hendrijcs Jasper 0 14
149 Hendrijcs Roeloff 1 10
49 Henricks Gerrit 0 12
44 Henricks Wolter 0 15
96 Henrics Marten x
80 Henrijcks Jan 0 10
16 Hermes Jan 0 10
102 Hermes Jan x
118 Hermes Jan, wed. 0 10
131 Hermes Truije x
134 Hermes Waerner x
10 Herms Berent 3 0
77 Herms Berent 0 12
176 Herms Gerrit 0 14
56 Herms Henrick x
2 Herms Luicas 0 15
65 Herms Pauwel x
3 Huls wed. 0 15
26 Hulshoff Lubbert 0 10
171 Jacobs Swenne x
37 Jansen Berent 1 10
25 Jansen Berent 0 10
154 Jansen Eessen x
79 Jansen Egbert x
101 Jansen Engbert 0 11
6 Jansen Freerijck 1 10
109 Jansen Freerijck 0 12
48 Jansen Freerijck, wed. x
92 Jansen Gerrit 0 15
124 Jansen Gerrit 0 12
46 Jansen Gerrit x
187 Jansen Harman 0 15
157 Jansen Hendrick 0 13
143 Jansen Henrick 0 11
61 Jansen Herman x
24 Jansen Jan 0 10
158 Jansen Lubbert x
88 Jansen Luicass 1 10
53 Jansen Roeloff x
181 Jansen wed. Grietjen x
72 Jansen Wolter x
64 Jenne..jen Grubben x
120 Jonghman wed. 0 10
152 Joosten Joost x
34 Kroll Jan Jansen 0 10
69 Lambers Herman x
188 Lenerts Bastiaen x
179 Lier wed. Aele x
15 Lubberts Berent 0 13
162 Lubberts Jan x
159 Lubberts Jan, wed. x
185 Luickas Jan x
127 Luickas Jan, wed. x
169 Luickjes Harmen 0 10
192 Luit Jan wed. 0 10
4 Maet Jan Hendrixs x
195 Müller Evert x
165 Otten wed. 0 12
172 Pauwels Berent 0 13
23 Pley Herman 0 10
112 Prinsen Jan 0 10
113 Roeloffs Jan 0 11
54 Roeloffs Jan 0 10
121 Scheeper Gerrit Hendrijcs x
8 Schipper Berentjen 0 10
71 Schoemaecker Henrick 0 10
146 Schoemaecker Jan x
198 Scholl Jan 1 10
141 Smelt Jan 3 0
140 Smelt Roeloff 0 12
174 Smitt Jan x
57 Snijder Berent 0 10
148 Snijder Jan Jansen x
196 Socke Berent 0 10
168 Spijcker wed. 0 10
70 Stoecker weduwe 0 10
137 Stroomer Jan, wed. x
128 Telgencamp Jan 0 13
52 Tijhoff Jan x
117 Tijhoff de jonge Jan x
142 Tonnis Aele x
114 Tonnis Jasper x
163 van Albergen Egbert x
144 van Almelo Henrick 0 10
42 van Almeloo Gerrit x
155 van Almeloo Jurrien x
32 Voss Berent x
33 Voss Henrick, wed 0 10
83 Waerner Roeloff 0 12
99 Waerners Berent x
183 Waerners Derck 0 10
178 Waerners Jan x
76 Weever Jan x
153 Wolters Berent 0 10
91 Wolters Jan 3 0
60 de weduwe Geertken 3 0
51 de weduwe Griete 0 10
197 de weduwe Griete 0 10
138 de weduwe Lijsbeth x
86 de weduwe Lijsbeth 0 10

Ga naar de indexpagina van mijn digitale archief  
© 2004 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl