Index

>
VI
VII
VIII
IX
X
XI
736 Claes Pieters
*±1660 Oldeberkoop (?)
†>1710 Oldeberkoop (?)
x
?
1474 Wijcher N.N.
†voor 1696
737 Ette Wijchers
*±1660
†>1710 Oldeberkoop (?)
?
368 Peter (P.) Claas
*±1695 Oldeberkoop (?)
†±1767 Oosterwolde (Frl.)(?)
o 31-10-1717 Heerenveen
738 Pieter Sijtses
†>1694 Heerenveen (?)
x
?
739 Grietje Pieters
†>1694 Heerenveen
?
369 Martjen Pieters
*±1695 Heerenveen (?)
†>1767 Oosterwolde (Frl.)
184 Pieter Peters
~05-10-1727 Oosterwolde (Frl.)
†<06-05-1786 Oosterwolde (Frl.)
x ±1754
1480 Jelcke Rinnerts
*±1620 Opeinderveen (Smallingerland)?
†±1692 Rottevalle (Smallingerland)
x 19-01-1668 Opeinde(Smallingerland)
1481 Edts Sierdts
*±1625
†<08-03-1675 Rottevalle
740 Jan Jelkes
~04-07-1669 Opeinde (Smallingerland)
†±1750 Rottevalle (Smallingerland)
o 03-01-1686 Oostermeer Eestrum (Tietjerksteradeel)
1482 Roel Coenes
*±1640
†>1703 Oostermeer ?
x ±1660
1483 Lolkje Harckes
*±1640
†>1691 Swartveen (Smallingerland) ?
741 Trijn Roels
*±1666 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
†>1734 Rottevalle
370 Jelke Jans
*±1692 Rottevalle
†<1751 Rottevalle (Frl.) (?)
x 19-01-1727 Rottevalle
1484 Sierd Wilts
*±1620
†>1692 Oostermeer
x <1647
1485 Jetske (o.Y.) Hendriks
*±1625
†<1682
742 Hendrick Sierds (ook Sjoerds)
*±1663
†±1729 Rottevalle (Achtkarspelen)
x 05-02-1688 Oostermeer
?
1486 Hessel Linses
~31-12-1648 Opeinde (Smallingerland)
†<1687 Rottevalle (onder Smallinger Opeinde)
x 29-10-1671 Nijega-Oudega-Opeinde
1487 Wietske Freercx (ook Wilts)
*1651
†>1734 Rottevalle
743 Teetske (o.T.) Hessels
~10-03-1672 Oudega
†>1761 Rottevalle
?
371 Hiltie Hendriks
*±1705
†1775 Rottevalle (Achtkarspelen)
185 Trientje J. van Eijck
*22-02-1734 Rottevalle (Frl.)
†16-11-1809 Marssum (Menaldumadeel)
92 Jelke P. van Eijck
*09-03-1766 Oosterwolde (Ooststellingwerf)
†09-09-1842 Roordahuizum (Idaarderadeel)
x 06-06-1790 Marssum (Menaldumadeel)
1488 Jan Spanjer
744 Dirk J. Spanjer
*1671
†±1724 Beetgumermolen
x ±1695
1490 Claas Jansen
*±1615
†Leeuwarden
745 Sijbrich Claassen
~09-11-1659 Leeuwarden
†>1724 Beetgumermolen (Menaldumadeel)
372 Dirk D. Spanjer
*±1707 Beetgum (Menaldumadeel)
†18-06-1739 Beetgum (Menaldumadeel)
x ±1730
1492 Gerrit Jansen
*±1640 Beers (Baarderadeel)?
†<1680 Lekkum-Snakkerburen (Leeuwarderadeel)
x ±1662
1493 Rixt Pieters
*1643 Leeuwarden
†>1691 Leeuwarden (Snakkerburen)
746 Pieter Gerrits
*±1670 Lekkum-Snakkerburen (Leeuwarderadeel)
†±1725 Miedum (Leeuwarderadeel)
x 25-04-1704
1494 Jacob Pieters
*±1640 Miedum (Leeuwarderadeel)
†1693 Wijns (Tietjerksteradeel)
x 02-10-1670 Oenkerk Giekerk Wijns
1495 Berber Jans
*±1645 Wijns (Tietjerksteradeel)?
†1697 Wijns (Tietjerksteradeel)
747 Siouck Jacobs
*1673 Wijns (Tietjerksteradeel)
†1716 Miedum (Leeuwarderadeel)
373 Rixt Pieters
*±1708
†25-04-1738 Beetgum (Menaldumadeel)
186 Pieter D. Spanjer
~24-05-1733 Beetgum (Menaldumadeel)
†<1808 Marssum (Menaldumadeel)
x ±1765 ?
1496 Yme (o.Y.E.E.) Lieuwes
*1640 Huizum (Leeuwarderadeel)
†>1702 Leeuwarden
x 20-01-1667 Hardegarijp/Rijperkerk
1497 Imckien Gerrijts
~24-07-1636 Wirdum (Leeuwarderadeel)
†>1678 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
748 Foppe IJmes
~17-11-1667 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
†>1701 Marssum (Menaldumadeel)
x 29-07-1688 Marssum (Menaldumadeel)
1498 Simon Pijters
~13-01-1633 Marssum (Menaldumadeel)
†<1701 Marssum (Menaldumadeel)
x 19-10-1656 Marssum (Menaldumadeel)
1499 Attie Tiedes (ook Tjeerds)
†<1701 Marssum
749 Grijtie Simons
~09-10-1663 Marssum (Menaldumadeel)
†<1696 Marssum (Menaldumadeel)
374 Gerrit Foppes
~14-04-1689 Marssum (Menaldumadeel)
†<1773 Marssum (Menaldumadeel)
x
750 Jentie Mertens
*1641 Leeuwarden (?)
†<1708 Marssum (Menaldumadeel)
x 19-11-1681 Leeuwarden
751 Maike (o.M.) Jans
*±1660 Leeuwarden
†>1721 Marssum (Menaldumadeel)
375 Tjebb Jentjes
~04-07-1697 Marssum (Menaldumadeel)
[]08-11-1781 Marssum (Menaldumadeel)
187 Attje G. van der Wall
~03-03-1737 Marssum (Menaldumadeel)
†09-10-1819 Jorwerd (Baarderadeel)
93 Rigtje P. Spanjer
*09-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
†19-03-1850 Roordahuizum (Idaarderadeel)
46 Pieter J. van Eijck
*27-11-1790 Marssum (Menaldumadeel)
†29-06-1858 Vriezenveen
46 ♂
Pieter Jelkes van Eijck
leeftijd: 67 jaar
*27-11-1790 Marssum (Menaldumadeel)
~25-12-1790 Marssum (Menaldumadeel)
29-06-1858 Vriezenveen
huwelijk 04-06-1825 in Vriezenveen met
Magdalena Hospers
leeftijd: 76 jaar
*13-02-1806 Vriezenveen
~17-02-1806 Vriezenveen
09-02-1883 Vriezenveen
92 ♂
Jelke Pieters van Eijck
leeftijd: 76 jaar
*09-03-1766 Oosterwolde (Ooststellingwerf)
~16-03-1766 Oosterwolde (Ooststellingwerf)
09-09-1842 Roordahuizum (Idaarderadeel)
huwelijk 06-06-1790 in Marssum (Menaldumadeel) met
Rigtje Pieters Spanjer
leeftijd: 81 jaar
*09-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
~28-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
19-03-1850 Roordahuizum (Idaarderadeel)
184 ♂
Pieter Peters
leeftijd: ~< 58 jaar
~05-10-1727 Oosterwolde (Frl.)
<06-05-1786 Oosterwolde (Frl.)
huwelijk ±1754 met
Trientje Jelkes van Eijck
leeftijd: 75 jaar
*22-02-1734 Rottevalle (Frl.)
~06-05-1774 Oosterwolde (Frl.)
16-11-1809 Marssum (Menaldumadeel)
368 ♂
Peter (Pieter) Claas
leeftijd: ± 72 jaar
*±1695 Oldeberkoop (?)
±1767 Oosterwolde (Frl.)(?)
ondertrouw 31-10-1717 in Heerenveen met
Martjen Pieters
leeftijd: > 72 jaar
*±1695 Heerenveen (?)
~25-12-1694 Heerenveen (?)
>1767 Oosterwolde (Frl.)
736 ♂
Claes Pieters
leeftijd: > 50 jaar
*±1660 Oldeberkoop (?)
>1710 Oldeberkoop (?)
huwelijk met
Ette Wijchers
leeftijd: > 50 jaar
*±1660
>1710 Oldeberkoop (?)
737 ♀
Ette Wijchers
leeftijd: > 50 jaar
*±1660
>1710 Oldeberkoop (?)
huwelijk met
Claes Pieters
leeftijd: > 50 jaar
*±1660 Oldeberkoop (?)
>1710 Oldeberkoop (?)
1474 ♂
Wijcher N.N.
voor 1696
369 ♀
Martjen Pieters
leeftijd: > 72 jaar
*±1695 Heerenveen (?)
~25-12-1694 Heerenveen (?)
>1767 Oosterwolde (Frl.)
ondertrouw 31-10-1717 in Heerenveen met
Peter (Pieter) Claas
leeftijd: ± 72 jaar
*±1695 Oldeberkoop (?)
±1767 Oosterwolde (Frl.)(?)
738 ♂
Pieter Sijtses
>1694 Heerenveen (?)
huwelijk met
Grietje Pieters
>1694 Heerenveen
739 ♀
Grietje Pieters
>1694 Heerenveen
huwelijk met
Pieter Sijtses
>1694 Heerenveen (?)
185 ♀
Trientje Jelkes van Eijck
leeftijd: 75 jaar
*22-02-1734 Rottevalle (Frl.)
~06-05-1774 Oosterwolde (Frl.)
16-11-1809 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk ±1754 met
Pieter Peters
leeftijd: ~< 58 jaar
~05-10-1727 Oosterwolde (Frl.)
<06-05-1786 Oosterwolde (Frl.)
370 ♂
Jelke Jans
leeftijd: < 59 jaar
*±1692 Rottevalle
<1751 Rottevalle (Frl.) (?)
huwelijk 19-01-1727 in Rottevalle met
Hiltie Hendriks
leeftijd: ± 70 jaar
*±1705
1775 Rottevalle (Achtkarspelen)
740 ♂
Jan Jelkes
leeftijd: ~± 81 jaar
* Rottevalle
~04-07-1669 Opeinde (Smallingerland)
±1750 Rottevalle (Smallingerland)
ondertrouw 03-01-1686 in Oostermeer Eestrum (Tietjerksteradeel) met
Trijn Roels
leeftijd: > 68 jaar
*±1666 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
>1734 Rottevalle
1480 ♂
Jelcke Rinnerts
leeftijd: ± 72 jaar
*±1620 Opeinderveen (Smallingerland)?
~26-01-1655 Oudega
±1692 Rottevalle (Smallingerland)
relaties:
(1) huwelijk 26-01-1655 in Oudega (Smallingerland) met
Maijcke Gauckes
leeftijd: ± 47 jaar
*±1620
±1667 Rottevalle (Achtkarspelen)
(2) huwelijk 19-01-1668 in Opeinde(Smallingerland) met
Edts Sierdts
leeftijd: < 50 jaar
*±1625
<08-03-1675 Rottevalle
1481 ♀
Edts Sierdts
leeftijd: < 50 jaar
*±1625
<08-03-1675 Rottevalle
relaties:
(1) huwelijk ±1646 in Opsterland met
Focke (Focco) Feddes
leeftijd: ± 47 jaar
*±1620 Olterterp (Opsterland)
±1667 Rottevalle
(2) huwelijk 19-01-1668 in Opeinde(Smallingerland) met
Jelcke Rinnerts
leeftijd: ± 72 jaar
*±1620 Opeinderveen (Smallingerland)?
~26-01-1655 Oudega
±1692 Rottevalle (Smallingerland)
741 ♀
Trijn Roels
leeftijd: > 68 jaar
*±1666 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
>1734 Rottevalle
ondertrouw 03-01-1686 in Oostermeer Eestrum (Tietjerksteradeel) met
Jan Jelkes
leeftijd: ~± 81 jaar
* Rottevalle
~04-07-1669 Opeinde (Smallingerland)
±1750 Rottevalle (Smallingerland)
1482 ♂
Roel Coenes
leeftijd: > 63 jaar
*±1640
>1703 Oostermeer ?
relatie ±1660 met
Lolkje Harckes
leeftijd: > 51 jaar
*±1640
>1691 Swartveen (Smallingerland) ?
1483 ♀
Lolkje Harckes
leeftijd: > 51 jaar
*±1640
>1691 Swartveen (Smallingerland) ?
relatie ±1660 met
Roel Coenes
leeftijd: > 63 jaar
*±1640
>1703 Oostermeer ?
371 ♀
Hiltie Hendriks
leeftijd: ± 70 jaar
*±1705
1775 Rottevalle (Achtkarspelen)
relaties:
(1) huwelijk 19-01-1727 in Rottevalle met
Jelke Jans
leeftijd: < 59 jaar
*±1692 Rottevalle
<1751 Rottevalle (Frl.) (?)
(2) huwelijk 30-11-1752 in Rottevalle met
Idze (ook Eedse?) Jans
leeftijd: > 72 jaar
*±1695
>1767 Rottevalle (Achtkarspelen?)
742 ♂
Hendrick Sierds (ook Sjoerds)
leeftijd: ± 66 jaar
*±1663
±1729 Rottevalle (Achtkarspelen)
huwelijk 05-02-1688 in Oostermeer met
Teetske (ook Taatske) Hessels
leeftijd: ~> 89 jaar
~10-03-1672 Oudega
>1761 Rottevalle
1484 ♂
Sierd Wilts
leeftijd: > 72 jaar
*±1620
>1692 Oostermeer
huwelijk <1647 met
Jetske (ook Yets) Hendriks
leeftijd: < 57 jaar
*±1625
<1682
1485 ♀
Jetske (ook Yets) Hendriks
leeftijd: < 57 jaar
*±1625
<1682
huwelijk <1647 met
Sierd Wilts
leeftijd: > 72 jaar
*±1620
>1692 Oostermeer
743 ♀
Teetske (ook Taatske) Hessels
leeftijd: ~> 89 jaar
~10-03-1672 Oudega
>1761 Rottevalle
huwelijk 05-02-1688 in Oostermeer met
Hendrick Sierds (ook Sjoerds)
leeftijd: ± 66 jaar
*±1663
±1729 Rottevalle (Achtkarspelen)
1486 ♂
Hessel Linses
leeftijd: ~< 39 jaar
~31-12-1648 Opeinde (Smallingerland)
<1687 Rottevalle (onder Smallinger Opeinde)
huwelijk 29-10-1671 in Nijega-Oudega-Opeinde met
Wietske Freercx (ook Wilts)
leeftijd: > 83 jaar
*1651
>1734 Rottevalle
1487 ♀
Wietske Freercx (ook Wilts)
leeftijd: > 83 jaar
*1651
>1734 Rottevalle
relaties:
(1) huwelijk 29-10-1671 in Nijega-Oudega-Opeinde met
Hessel Linses
leeftijd: ~< 39 jaar
~31-12-1648 Opeinde (Smallingerland)
<1687 Rottevalle (onder Smallinger Opeinde)
(2) huwelijk 14-06-1690 in Oostermeer-Eestrum met
Wilt Sierds
leeftijd: < 54 jaar
*±1660
<1714 Rottevalle (Achtkarspelen)
93 ♀
Rigtje Pieters Spanjer
leeftijd: 81 jaar
*09-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
~28-08-1768 Marssum (Menaldumadeel)
19-03-1850 Roordahuizum (Idaarderadeel)
huwelijk 06-06-1790 in Marssum (Menaldumadeel) met
Jelke Pieters van Eijck
leeftijd: 76 jaar
*09-03-1766 Oosterwolde (Ooststellingwerf)
~16-03-1766 Oosterwolde (Ooststellingwerf)
09-09-1842 Roordahuizum (Idaarderadeel)
186 ♂
Pieter Durcks Spanjer
leeftijd: ~< 75 jaar
~24-05-1733 Beetgum (Menaldumadeel)
<1808 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk ±1765 in ? met
Attje Gerrits van der Wall
leeftijd: ~82 jaar
* Marssum (Menaldumadeel)
~03-03-1737 Marssum (Menaldumadeel)
09-10-1819 Jorwerd (Baarderadeel)
[]13-10-1819 Marssum (Menaldumadeel)
372 ♂
Dirk Dirks Spanjer
leeftijd: ± 32 jaar
*±1707 Beetgum (Menaldumadeel)
18-06-1739 Beetgum (Menaldumadeel)
huwelijk ±1730 met
Rixt Pieters
leeftijd: ± 30 jaar
*±1708
25-04-1738 Beetgum (Menaldumadeel)
744 ♂
Dirk Jans Spanjer
leeftijd: ± 53 jaar
*1671
±1724 Beetgumermolen
relaties:
(1) huwelijk 1693 met
Sijtske Douwes
>1693
(2) huwelijk ±1695 met
Sijbrich Claassen
leeftijd: ~> 65 jaar
~09-11-1659 Leeuwarden
>1724 Beetgumermolen (Menaldumadeel)
1488 ♂
Jan Spanjer
745 ♀
Sijbrich Claassen
leeftijd: ~> 65 jaar
~09-11-1659 Leeuwarden
>1724 Beetgumermolen (Menaldumadeel)
huwelijk ±1695 met
Dirk Jans Spanjer
leeftijd: ± 53 jaar
*1671
±1724 Beetgumermolen
1490 ♂
Claas Jansen
*±1615
Leeuwarden
373 ♀
Rixt Pieters
leeftijd: ± 30 jaar
*±1708
25-04-1738 Beetgum (Menaldumadeel)
huwelijk ±1730 met
Dirk Dirks Spanjer
leeftijd: ± 32 jaar
*±1707 Beetgum (Menaldumadeel)
18-06-1739 Beetgum (Menaldumadeel)
746 ♂
Pieter Gerrits
leeftijd: ± 55 jaar
*±1670 Lekkum-Snakkerburen (Leeuwarderadeel)
±1725 Miedum (Leeuwarderadeel)
huwelijk 25-04-1704 met
Siouck Jacobs
leeftijd: 42 of 43 jaar
*1673 Wijns (Tietjerksteradeel)
1716 Miedum (Leeuwarderadeel)
1492 ♂
Gerrit Jansen
leeftijd: < 40 jaar
*±1640 Beers (Baarderadeel)?
<1680 Lekkum-Snakkerburen (Leeuwarderadeel)
huwelijk ±1662 met
Rixt Pieters
leeftijd: > 48 jaar
*1643 Leeuwarden
>1691 Leeuwarden (Snakkerburen)
1493 ♀
Rixt Pieters
leeftijd: > 48 jaar
*1643 Leeuwarden
>1691 Leeuwarden (Snakkerburen)
huwelijk ±1662 met
Gerrit Jansen
leeftijd: < 40 jaar
*±1640 Beers (Baarderadeel)?
<1680 Lekkum-Snakkerburen (Leeuwarderadeel)
747 ♀
Siouck Jacobs
leeftijd: 42 of 43 jaar
*1673 Wijns (Tietjerksteradeel)
1716 Miedum (Leeuwarderadeel)
relaties:
(1) huwelijk ±1695 met
Pieter Joannes
±1704 Miedum (Leeuwarderadeel)
(2) huwelijk 25-04-1704 met
Pieter Gerrits
leeftijd: ± 55 jaar
*±1670 Lekkum-Snakkerburen (Leeuwarderadeel)
±1725 Miedum (Leeuwarderadeel)
1494 ♂
Jacob Pieters
leeftijd: ± 53 jaar
*±1640 Miedum (Leeuwarderadeel)
1693 Wijns (Tietjerksteradeel)
huwelijk 02-10-1670 in Oenkerk Giekerk Wijns met
Berber Jans
leeftijd: ± 52 jaar
*±1645 Wijns (Tietjerksteradeel)?
1697 Wijns (Tietjerksteradeel)
1495 ♀
Berber Jans
leeftijd: ± 52 jaar
*±1645 Wijns (Tietjerksteradeel)?
1697 Wijns (Tietjerksteradeel)
relaties:
(1) huwelijk 05-04-1668 in Oenkerk Giekerk Wijns met
Uble Sierts
leeftijd: ~< 33 jaar
~10-09-1637 Garijp (Tietjerkstradeel)
<1670
(2) huwelijk 02-10-1670 in Oenkerk Giekerk Wijns met
Jacob Pieters
leeftijd: ± 53 jaar
*±1640 Miedum (Leeuwarderadeel)
1693 Wijns (Tietjerksteradeel)
(3) huwelijk ±1690 met
Johannes Gosses
187 ♀
Attje Gerrits van der Wall
leeftijd: ~82 jaar
* Marssum (Menaldumadeel)
~03-03-1737 Marssum (Menaldumadeel)
09-10-1819 Jorwerd (Baarderadeel)
[]13-10-1819 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk ±1765 in ? met
Pieter Durcks Spanjer
leeftijd: ~< 75 jaar
~24-05-1733 Beetgum (Menaldumadeel)
<1808 Marssum (Menaldumadeel)
374 ♂
Gerrit Foppes
leeftijd: ~< 84 jaar
~14-04-1689 Marssum (Menaldumadeel)
<1773 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk met
Tjebb Jentjes
leeftijd: ~84 jaar
~04-07-1697 Marssum (Menaldumadeel)
[]08-11-1781 Marssum (Menaldumadeel)
748 ♂
Foppe IJmes
leeftijd: ~> 34 jaar
* Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
~17-11-1667 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
>1701 Marssum (Menaldumadeel)
relaties:
(1) huwelijk 29-07-1688 in Marssum (Menaldumadeel) met
Grijtie Simons
leeftijd: ~< 33 jaar
* Marssum (Menaldumadeel)
~09-10-1663 Marssum (Menaldumadeel)
<1696 Marssum (Menaldumadeel)
(2) huwelijk 22-03-1696 in Marssum (Menaldumadeel) met
Houkje Pieters
* Oudkerk (?)
1697 Marssum (Menaldumadeel)
1496 ♂
Yme (ook Yeme, Eijme, Eme) Lieuwes
leeftijd: > 62 jaar
*1640 Huizum (Leeuwarderadeel)
>1702 Leeuwarden
relaties:
(1) huwelijk 20-01-1667 in Hardegarijp/Rijperkerk met
Imckien Gerrijts
leeftijd: ~> 42 jaar
~24-07-1636 Wirdum (Leeuwarderadeel)
>1678 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
(2) huwelijk 05-02-1698 in Leeuwarden met
Engel Pijters (ook Piers)
1497 ♀
Imckien Gerrijts
leeftijd: ~> 42 jaar
~24-07-1636 Wirdum (Leeuwarderadeel)
>1678 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
relaties:
(1) huwelijk 25-08-1661 in Rijperkerk/Hardegarijp met
Foppe Haersma
±1667
(2) huwelijk 20-01-1667 in Hardegarijp/Rijperkerk met
Yme (ook Yeme, Eijme, Eme) Lieuwes
leeftijd: > 62 jaar
*1640 Huizum (Leeuwarderadeel)
>1702 Leeuwarden
749 ♀
Grijtie Simons
leeftijd: ~< 33 jaar
* Marssum (Menaldumadeel)
~09-10-1663 Marssum (Menaldumadeel)
<1696 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk 29-07-1688 in Marssum (Menaldumadeel) met
Foppe IJmes
leeftijd: ~> 34 jaar
* Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
~17-11-1667 Hardegarijp (Tietjerkstradeel)
>1701 Marssum (Menaldumadeel)
1498 ♂
Simon Pijters
leeftijd: ~< 68 jaar
~13-01-1633 Marssum (Menaldumadeel)
<1701 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk 19-10-1656 in Marssum (Menaldumadeel) met
Attie Tiedes (ook Tjeerds)
<1701 Marssum
1499 ♀
Attie Tiedes (ook Tjeerds)
<1701 Marssum
huwelijk 19-10-1656 in Marssum (Menaldumadeel) met
Simon Pijters
leeftijd: ~< 68 jaar
~13-01-1633 Marssum (Menaldumadeel)
<1701 Marssum (Menaldumadeel)
375 ♀
Tjebb Jentjes
leeftijd: ~84 jaar
~04-07-1697 Marssum (Menaldumadeel)
[]08-11-1781 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk met
Gerrit Foppes
leeftijd: ~< 84 jaar
~14-04-1689 Marssum (Menaldumadeel)
<1773 Marssum (Menaldumadeel)
750 ♂
Jentie Mertens
leeftijd: < 67 jaar
*1641 Leeuwarden (?)
<1708 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk 19-11-1681 in Leeuwarden met
Maike (ook Maria) Jans
leeftijd: > 61 jaar
*±1660 Leeuwarden
>1721 Marssum (Menaldumadeel)
751 ♀
Maike (ook Maria) Jans
leeftijd: > 61 jaar
*±1660 Leeuwarden
>1721 Marssum (Menaldumadeel)
huwelijk 19-11-1681 in Leeuwarden met
Jentie Mertens
leeftijd: < 67 jaar
*1641 Leeuwarden (?)
<1708 Marssum (Menaldumadeel)