Index

>
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Allert N.N.
*±1540
†>1618
Goijtse Allerts
*±1560
†±1634
X
N.N.
Sierdt Goeijties
*±1580
†>1637 Ureterp (Opsterland)
X
?
N.N.
†>1623
Edts Sierdts
*±1625
†<08-03-1675 Rottevalle
1481 ♀
Edts Sierdts
leeftijd: < 50 jaar
*±1625
<08-03-1675 Rottevalle
relaties:
(1) huwelijk ±1646 in Opsterland met
Focke (Focco) Feddes
leeftijd: ± 47 jaar
*±1620 Olterterp (Opsterland)
±1667 Rottevalle
(2) huwelijk 19-01-1668 in Opeinde(Smallingerland) met
Jelcke Rinnerts
leeftijd: ± 72 jaar
*±1620 Opeinderveen (Smallingerland)?
~26-01-1655 Oudega
±1692 Rottevalle (Smallingerland)
2962 ♂
Sierdt Goeijties
leeftijd: > 57 jaar
*±1580
>1637 Ureterp (Opsterland)
huwelijk met
N.N.
>1623
5924 ♂
Goijtse Allerts
leeftijd: ± 74 jaar
*±1560
±1634
relaties:
(1) huwelijk met
Martien (ook Mett) Aiskedr. (ook Jischke of Jeschkedr.)
(2) huwelijk met
N.N.
11848 ♂
Allert N.N.
leeftijd: > 78 jaar
*±1540
>1618
5925 ♀
N.N.
huwelijk met
Goijtse Allerts
leeftijd: ± 74 jaar
*±1560
±1634
2963 ♀
N.N.
>1623
huwelijk met
Sierdt Goeijties
leeftijd: > 57 jaar
*±1580
>1637 Ureterp (Opsterland)