Kwartierstaat van Hendrik Berkhof

Generatie 1 (proband)

foto_erik.jpg
1 foto erik
1 Hendrik Berkhof (afb. 1), geboren op 04-10-1958 in Schoonebeek.
Notitie bij Hendrik: rijksambtenaar Amsterdam

Generatie 2 (ouders)

gerhardus_engbertus_berkhof__geb._1926__onwjears_gerhard__foto_1948.jpg 1941_pa__2_.jpg
2 gerhardus engbertus berkhof geb. 1926 onwjears gerhard foto 1948
3 1941 pa (2)
2 Gerhardus Engbertus Berkhof (afb. 2 en 3), geboren op 19-05-1926 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden op 03-11-1993 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Gerhardus: aanvankelijk nog landbouwer op het ouderlijk erf, later machinist bij de melkfabriek (Schoonebeek, Hardenberg, Utrecht), bedrijfsleider rioolwaterzuivering (IJsselstein) rayonchef Prov. Waterstaat Friesland (Drachten), bijnaam Onwjears Gerhard.

1-5-1940 - 11-11-1946 Vriezenveen boer
11-11-1946 - 30-04-1950 te Blerick en Java militaire dienst; diende als soldaat 1e klas in het 2e mitr. Bat., gestationeerd bij 2e divisie 3e compagnie 3e peloton.
30-04-1950 - 1-6-1954 Hengelo Stork
1-6-1954 - 1-6-1956 Vriezenveen melkfabriek
1-6-1956-1-12-1958 Schoonebeek melkfabriek (vroeger Hoofdstraat 89, nu (2017 genaamd Europaweg 89)
1-12-1958 - 1-4-1961 Utrecht melkfabriek (Amsterdamse straatweg).
1-4-1961 - 1-10-1963 Hardenberg melkfabriek (van Speijkstraat)
1-10-1963 - 1-2-1969 IJsselstein rioolwaterzuivering (Herman de Manlaan 18)
1-2-1969 - 1990 Drachten (Koperslagerstraat 43 en Raai 118).
1990 - 1993 Vriezenveen
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1953 in Vriezenveen met de 22-jarige
hendrika_johanna_schipper__geb._1930__boosmans_riek__foto_1947.jpg
4 hendrika johanna schipper geb. 1930 (boosmans riek) foto 1947
3 Hendrika Johanna Schipper (afb. 4), geboren op 25-12-1930 in Vriezenveen.
Notitie bij Hendrika: naaister bij Textielbedrijf Venema te Almelo en later bij Textielbedrijf Hospers te Vriezenveen. De bedrijfsleider van Venema gaf bij het vertek van Riek de volgende boodschap mee. "Als Schippertje het niet bevalt bij Hospers mag Schippertje zo weer terugkomen".
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Magdalena Johanna Berkhof, geboren op 21-03-1954 in Vriezenveen.
Notitie bij Magdalena: bij huwelijk kleuterleidster te Heino
II. Derk Berkhof, geboren op 04-04-1955 in Vriezenveen.
III. Hendrik Berkhof, geboren op 04-10-1958 in Schoonebeek (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

hendrik_berkhof__1897-1967__onwjears_hendrik_.jpg img_20130728_0002_new.jpg handtek_hberkhof_mjteunis_huwelijk1923.jpg
5 hendrik berkhof 1897-1967 (onwjears hendrik)
6 IMG 20130728 0002 NEW
7 handtek hberkhof mjteunis huwelijk1923
4 Hendrik Berkhof (afb. 5 t/m 7), geboren op 30-04-1897 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 19-05-1967 in Vriezenveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: landbouwer, Wijk I-nr. 79 (adres 1943), Oosteinde 345 (huidige nummering), bijnaam "Onwjears Hendrik" of op gewoon Nederlands "Onweers Hendrik"
bestuurslid K.I.-vereniging Hellendoorn-Den Ham-Vriezenveen
bestuurslid van de Slachtcoöperatie de G.O.S.
bestuurslid van de Coöperatieve Zuivelfabriek
bestuurslid van de Overijsselse Landbouw Maatschappij

Met de boedelscheiding in 1926 erft Hendrik de boerderij en de meeste landerijen (zo´n 15 hectare), echter het komt hem wel duur te staan. Hij moet z´n broers en z´n zuster en z´n moeder (!) 16.700,- betalen, waarvan de kapitale som van 11.100,- aan z´n moeder.
Deze boedelscheiding bracht Hendrik en zijn gezin in de problemen. Hij had een grote schuld aan z´n moeder waarover hij een normale rente (4%) moest afdragen. De broers Frederik Johannes, Albertus, Johan Gerrit en Jan en zwager Derk Stegeman doen echter in een gezamenlijk akte afstand van de gelden die ze van Hendrik te goed hebben (3-8-1926). Resteerde toch nog een behoorlijke schuld, die met name in de crisisjaren zwaar op het gezin heeft gedrukt. Boterhammen met beleg waren een uitzondering en ´s-ochtends werden er uitsluitend boekweitpannekoeken gegeten en dat was niet als feestelijk ontbijt bedoeld. Het eerdere grote familiekapitaal van de "Onweersboerderij" was opgesplitst, alleen moeder Johanna Jaspers Faijer die op de boerderij bleef wonen zat er nog warmpjes bij. Als zij in 1941 overlijdt heeft ze nog een slordige 29.000 gulden aan leningen en hypotheken uitstaan, waaronder ook de 11.100,- aan zoon Hendrik en ook beschikt ze nog over een paar percelen grond. Haar kleren zijn op het moment van de boedelbeschrijving door Magdalena Johanna Teunis al verknipt en vermaakt tot kleding voor haar kinderen, zodat deze niet meer in de boedeldeling kunnen worden betrokken, verder staat vermeld dat de overledene in het geheel geen lijfssieraden bezat. Dit is tekenend voor het zwaar Calvinistische milieu waar Johanna Jaspers Faijer uit voort kwam, er was genoeg geld, maar dit werd niet bepaald aan uiterlijkheden besteed. Voor Hendrik betekent het overlijden van z´n moeder dat zijn schuld naar zijn familie kleiner wordt. In plaats van de 11.100 gulden, welke hij schuldig was aan z´n moeder, wordt de schuld naar zijn broers en zuster ruim 7.200 gulden, na verrekening van het erfdeel uit de boedel van z´n moeder, waarvoor hij een lening bij de bank afsluit. Nu zaten Hendrik en Magdalena Johanna aan het begin van de oorlogsjaren sowieso al financieel wat beter bij kas vanwege hun erfdeel in de nalatenschap van de ouders Teunis, die ruim 3.300 gulden bedroeg, het ergste leed was toen geleden. Maar de grote rijkdom uit vroeger tijden op het "Onweerserf" was door een paar generaties boedelscheidingen definitief verleden tijd.

Op 12-8-1943 sluit Hendrik een verzekering af tegen oorlogsschade. Boerderij, inboedel vee en akkerbouwprodukten zijn verzekerd voor 29.000,-.
In het archief van de "Onweersboerderij" zitten diverse aktes die betrekking hebben op ruiling van stukken grond door Hendrik Berkhof met andere dorpsbewoners. Hendrik trachtte duidelijk zijn versnipperde landerijen meer te concentreren. Hij zou ook één van de grote voorstanders zijn van de ruilverkaveling eind vijftiger jaren, waarbij hij een voortrekkersrol vervulde.
Hendrik koopt op 12-9-1944 zijn boterpachtplicht af voor het land dat hij o.a. met G.J. Aman e.a. in eigendom heeft. Het land is bekend onder de namen "Jan Jacobsland" of "Freerks Harmsland". Het kost Hendrik 150 gulden en daarmee is de verplichting jaarlijks 25 halve ponden Nederlandse boter of een bedrag van 8,75 aan de Heer van Almelo op Sint Martini (11 november) te voldoen voorgoed verleden tijd.

Volgens de verzekeringspapieren uit 1949 bedroeg de veestapel toen 9 koeien, 3 vaarzen, 2 kalveren en een onbenoemd aantal varkens, met een verzekeringswaarde van 6.450 gulden.
Hendrik was één van de eersten die zijn boerenbedrijf na de ruilverkaveling (vijftiger jaren 20e eeuw) verplaatste van het Oosteinde naar de Dalweg. Zijn bedrijf diende vele jaren als een voorbeeldbedrijf van het landbouwconsulentschap Overijssel en van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting. Met de verplaatsing van het bedrijf kwam een einde aan de bewoning van de oude boerderij (Onwjearserf) die generaties lang in de familie was gebleven (zeker meer dan 300 jaar).
Bron: familiearchief Onweersboerderij en krantenartikel nav overlijden Hendrik Berkhof in 1967.
Zie ook notities vader Hendrikus Berkhof(f) en grootvader Albertus Jaspers Faijer.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-11-1923 in Vriezenveen met de 26-jarige Magdalena Johanna Teunis.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Magdalena: huwt op dezelfde dag als zuster Julia Johanna
magdalena_johanna_teunis_1897_-1953.jpg
8 magdalena johanna teunis 1897 -1953
5 Magdalena Johanna Teunis (afb. 8), geboren op 28-12-1896 in Vriezenveen. Magdalena is overleden op 24-02-1953 in Vriezenveen, 56 jaar oud.
Notitie bij Magdalena: bijnaam Marriën Lena.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus Berkhof, geboren op 13-05-1925 in Vriezenveen. Hendrikus is overleden op 19-05-2012 in Emmen, 87 jaar oud. Hij is begraven op 25-05-2012 in Emmen.
Notitie bij Hendrikus: Vriezenveen
II. Gerhardus Engbertus Berkhof, geboren op 19-05-1926 in Vriezenveen (zie 2).
III. Johan Berkhof, geboren op 03-01-1928 in Vriezenveen. Johan is overleden op 19-04-2011 in Vriezenveen, 83 jaar oud.
Notitie bij Johan: landbouwer, bijnaam Onwjears Johan
Johan trouwde met Sjoukje Corporaal. Sjoukje is geboren op 21-07-1926 in Almelo. Sjoukje is overleden op 02-05-2016 in Vriezenveen, 89 jaar oud.
Notitie bij Sjoukje: bij huwelijk kraamverzorgster
IV. Leonard Pieter Berkhof, geboren op 11-07-1930 in Vriezenveen. Leonard is overleden op 07-06-1968 in Aadorp (Vriezenveen), 37 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is begraven op 11-06-1968 in Aadorp (Vriezenveen) [bron: Rouwkaart].
V. Hendrik Berkhof, geboren op 06-07-1932 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 16-09-1996 in Epe, 64 jaar oud.
derk_schipper_1889-1964__boosmans_derk_.jpg famdschipperca.1928.jpg
9 derk schipper 1889-1964 (boosmans derk)
10 famDschipperca.1928
6 Derk Schipper (afb. 9 en 10), geboren op 07-01-1889 in Vriezenveen. Derk is overleden op 16-05-1964 in Vriezenveen, 75 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is begraven op 21-05-1964 in Vriezenveen [bron: Rouwkaart].
Notitie bij Derk: timmerman en aannemer, Westeinde nummer 133, bijnaam Boosmans Derk.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 29-06-1918 in Vriezenveen met de 28-jarige
johanna_bramer_geb._1890_1966_foto_ca._1910__in_dienst_bij_ter_brake_.jpg
11 johanna bramer geb. 1890 1966 foto ca. 1910 in dienst bij ter brake_
7 Johanna Bramer (afb. 11), geboren op 25-05-1890 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 13-11-1966 in Vriezenveen, 76 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1966 in Vriezenveen.
Notitie bij Johanna: Gjötten Hanna, bij trouwen dienstbode bij L. ter Braker (G.B.zn.) wijk 6 nummer 645 (bron: dienstboderegister 1900-1910 en 1910-1920 Vriezenveen).
grossier Lambert ter Brake, waar ze ook inwonend was. Ze ging al jeugdig het huis uit evenals haar zuster Cornelia, die bij hotel ter Brake diende.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berend Schipper, geboren op 14-04-1919 in Vriezenveen. Berend is overleden op 15-02-2001 in Vriezenveen, 81 jaar oud. Berend trouwde met Lamberdina Johanna (Dine) van’t Spijker. Lamberdina is geboren op 16-06-1915 in Vriezenveen. Lamberdina is overleden op 15-04-2013 in Vriezenveen, 97 jaar oud.
II. Janna (Jannie) Schipper, geboren op 04-10-1920 in Vriezenveen. Janna is overleden op 23-06-2018 in Vriezenveen, 97 jaar oud. Zij is begraven op 28-06-2018 in Vriezenveen.
III. Johanna Hendrika (Jo) Schipper, geboren op 17-02-1923 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 01-11-2006 in Vriezenveen, 83 jaar oud. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1949 in Vriezenveen [bron: trouwkaart] met Gerrit Hendrik (Henk) Schoenmaker, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 05-06-1923 in Vriezenveen, zoon van Egbert Schoenmaker en H. Heitink. Gerrit is overleden op 10-10-1965 in Vriezenveen, 42 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is begraven op 14-10-1965 in Vriezenveen [bron: Rouwkaart].
IV. Bernard Schipper, geboren op 05-11-1925 in Vriezenveen. Bernard is overleden op 08-11-1926 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
V. Berendina Bernarda Schipper, geboren op 06-10-1927 in Vriezenveen. Berendina is overleden op 08-01-2021 in Vriezenveen, 93 jaar oud. Berendina trouwde met Johannes Lemans. Johannes is geboren op 15-05-1926 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 06-07-1999 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
VI. Hendrika Johanna Schipper, geboren op 25-12-1930 in Vriezenveen (zie 3).
VII. Bertha Schipper, geboren op 05-03-1934 in Vriezenveen. Bertha is overleden op 11-11-2017 in Almelo, 83 jaar oud.
Notitie bij Bertha: bijnaam Boosmans Berta, bij trouwen kleuterleidster

Generatie 4 (overgrootouders)

hendrikus_berkhoff__geb.1857__jan_butens_dieks__foto_ca._1915.jpg hendrikusberkhofhandtekgethuwelijk1923.jpg
12 hendrikus berkhoff geb.1857 jan butens dieks foto ca. 1915
13 hendrikusberkhofhandtekgethuwelijk1923
8 Hendrikus Berkhof(f) (afb. 12, 13 en 12), geboren op 08-08-1857 in Vriezenveen. Hendrikus is overleden op 25-06-1924 in Vriezenveen, 66 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: landbouwer, Wijk I-nr. 79 (adres 1943), Oosteinde 345, bijnaam Jan Butens Dieks, ontvanger Ned. Herv. kerk (in elk geval van 1897 tot 1907). Was afkomstig van het bekende Jan Butenserf, waar al honderden jaren Berkhoff´s woonden. Was de eerste Berkhof die het Onweerserf bewoonde. Moet volgens overlevering een nogal norse man geweest zijn.
Bij de boedelscheiding van de ouders van Johanna Jaspers Faijer (zijn echtgenote), in 1896 staat bij Hendrikus Berkhof vermeld "zich ook wel schrijvende Berkhoff". Hendrikus ondertekent de akte zijn naam met dubbel ff.
Op 21-10-1913 koopt Hendrikus de boterpacht af van het zogenaamde "Onweersland"; hij betaalt hiervoor 48 gulden en hiermee vervalt zijn plicht voor dit land jaarlijks "acht halve Nederlandsche ponden boter" op Sint Martini aan de heer van Almelo te voldoen. Zie voor uitleg over de boterpacht ook mijn scriptie op deze website (zie index hoofdstuk 1 par.2 onder het kopje verhouding tot het Huis van Almelo). http://onweersberkhof.com/scriptie/inhoudsopgave.html
Na het overlijden van Hendrikus in 1924 vindt een eerste boedelscheiding plaats. Huis en erf komen aan Hendrik Berkhof toe, de landerijen zijn vergeleken met de vorige generatie aardig geslonken (zo´n 15 hectare). De smederij die de "Onweersfamilie" sinds 1858 in bezit heeft gaat naar zoon Johan Gerrit. Aan hypotheken en effecten beschikt de familie nog steeds over aardige sommen geld nl. in totaal 31.905 gulden (zie ook notities zoon Hendrik (verborgen om privacy-redenen) en schoonvader Albertus Jaspers Faijer).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 02-04-1886 in Vriezenveen met de 22-jarige
johanna_jaspers_fayer_geb._1864___foto_ca._1915__onwjears_hanna_.jpg johanna_jaspers_faijerhandtek1923huwelkgetuigeakte43.jpg scan-130809-0006b_tekst.jpg zusters_jaspersfaijer_omstreeks1932mettekst.jpg
14 johanna jaspers fayer geb. 1864 foto ca. 1915 (onwjears hanna)
15 johanna jaspers faijerhandtek1923huwelkgetuigeakte43
16 Scan-130809-0006b tekst
17 zusters JaspersFaijer omstreeks1932mettekst
9 Johanna Jaspers Faijer (afb. 14 t/m 17), geboren op 10-03-1864 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 10-02-1941 in Heino, 76 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Onwjears Hanna, overleed op 10 februari 1941 tijdens een bezoek aan haar dochter Julia in Heino. Op 13 februari werd haar lichaam door een ziekenauto van het Groene Kruis à raison van 30 cent per kilometer naar Vriezenveen vervoerd, waar ze naast haar man werd begraven op het zogenaamde "rijkeluis-kerkhof" (zie voor meer informatie over het standenkerkhof mijn scriptie; http://onweersberkhof.com//scriptie/inhoudsopgave.html)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albertus Berkhof, geboren op 06-05-1887 in Vriezenveen. Albertus is overleden op 26-07-1943 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij Albertus: Begon als onderwijzer te Vriezenveen. Tijdens huwelijk in 1911 onderwijzer te Voorschoten, later (hoofd)onderwijzerhoofd van de Ds. C.P. van Eeghenschool te Amsterdam, begraven op de Noorderbegraafplaats te Amsterdam. Overleden ten gevolge van een tekort aan insuline tijdens de oorlog, was suikerpatiënt. Woonde aan de Ganzenweg 25 te Amsterdam-Noord.
Het huwelijk van Albertus met Adriana Jacoba Los zal verband houden met het predikantschap van Frans Johannes Los (geboren 25-7-1865 te Leiden) die als predikant op 15-7-1905 in Vriezenveen werd bevestigd (bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 27).
Verliet al op jeugdige leeftijd het ouderlijk huis.
Tussen 31-5-1901 en 26-04-1906 was hij woonachtig (als student) aan "de Klokkenberg" te Nijmegen. Dit was een Prot.Chr. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen Is vervolgens onderwijzer te Vriezenveen geworden aan de school van meester Aldershof en vertrok op 30-1-1909 naar Voorschoten.
Albertus trouwde, 24 jaar oud, op 29-11-1911 in Leiden met Adriana Jacoba Los, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Adriana: getuigen zijn: Dirk Los, 31 jaar predikant te Daarle
Teunis Los, 21 jaar, bloemist te Utrecht
Frans Johannes Los, zonder beroep, wonend te Leiden
Adriana is geboren op 15-10-1882 in Leiden, dochter van Jacobus Martinus Los en Elisabeth Johanna de Vries.
Notitie bij de geboorte van Adriana: bron: bevolkingsregister Amsterdam.
Adriana is overleden op 08-11-1951 in Aalten, 69 jaar oud.
Notitie bij Adriana: zonder beroep (1911)
handtekfjberkhof1923get.jpg
18 handtekfjberkhof1923get
II. Fredrik Johannes Berkhof (afb. 18), geboren op 27-01-1889 in Vriezenveen. Fredrik is overleden op 19-11-1938 in Vriezenveen, 49 jaar oud.
Notitie bij Fredrik: landbouwer en veekoopman (Tjönnies), bewoonde het erf Oosteinde 348 (huidige nummering), huwde in op het erf van zijn echtgenote.
Fredrik trouwde, 31 jaar oud, op 03-04-1920 in Vriezenveen met Hendrika Jesina Teunis, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 04-05-1895 in Vriezenveen, dochter van Albertus Teunis en Wolterdina Post. Hendrika is overleden op 05-03-1935 in Vriezenveen, 39 jaar oud.
III. Johannes Berkhof, geboren op 20-09-1891 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 13-06-1959 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Johannes: bij huwelijksregistratie smid, later fietsenhandelaar en reperateur ook wel Onwjears Jans. Bewoonde de patriciërswoning Oosteinde 218-220 (huidige nummering).
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 28-06-1918 in Vriezenveen met Gerritdina Johanna Schipper, 28 jaar oud. Gerritdina is geboren op 18-02-1890 in Vriezenveen, dochter van Berend Albert Schipper en Berendina Hendrika Engberts. Gerritdina is overleden op 09-12-1956 in Vriezenveen, 66 jaar oud.
IV. Jan Berkhof, geboren op 27-05-1894 in Vriezenveen. Jan is overleden op 03-03-1962 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Jan: direkteur landbouw handelsvereniging te Vriezenveen. Volgens huwelijksregistratie bedrijfsleider
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 03-11-1922 in Vriezenveen met Hendrika Johanna Hoff, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op 15-03-1899 in Vriezenveen, dochter van Berend Hoff en Kaatje Schelfhorst. Hendrika is overleden op 03-03-1970 in Vriezenveen, 70 jaar oud [bron: grafsteen kerkhof Vriezenveen].
V. Hendrik Berkhof, geboren op 30-04-1897 in Vriezenveen (zie 4).
scan-130809-0013-c_namen.jpg scan-130809-0013-b_namen.jpg
19 Scan-130809-0013-c namen
20 Scan-130809-0013-b namen
VI. Julia Johanna Berkhof (afb. 16, 19 en 20), geboren op 15-12-1900 in Vriezenveen. Julia is overleden op 20-09-1970 in Zwolle, 69 jaar oud. Julia trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1923 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Derk Stegeman, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Julia en Derk: huwt op dezelfde dag als broer Hendrik
Derk is geboren op 15-04-1898 in Vriezenveen, zoon van Herman Stegeman en Fredrika Hendrika Brink. Derk is overleden op 28-04-1981 in Heino, 83 jaar oud.
Notitie bij Derk: onderwijzer
VII. Johan Gerrit Berkhof, geboren op 24-05-1903 in Vriezenveen. Johan is overleden op 04-09-1980 in Steenwijk, 77 jaar oud.
Notitie bij Johan: smid, rijwielhandelaar/reperateur, leraar
Johan trouwde, 28 jaar oud, op 30-10-1931 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Gerritdina Hendrika Pot, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johan en Gerritdina: Johan Gerrit is bij zijn huwelijk smid van beroep
Gerritdina is geboren op 26-02-1905 in Vriezenveen [bron: grafsteen Steenwijk], dochter van Johannes Pot en Fredrika Holland. Gerritdina is overleden op 20-11-1975 in Steenwijk, 70 jaar oud. Zij is begraven op 24-11-1975 in Steenwijk.
gerhardus_engbertus_teunis_1845_1927.jpg geteunishuwelijk1891xmagdalenaholland.jpg
21 gerhardus engbertus teunis 1845 1927
22 GETeunishuwelijk1891xMagdalenaHolland
10 Gerhardus Engbertus Teunis (afb. 21 en 22), geboren op 28-02-1845 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden op 13-01-1927 in Vriezenveen, 81 jaar oud.
Notitie bij Gerhardus: 1904-1909 notabele van de N.H.kerk. Van beroep kastelein, winkelier, koopman in tuinzaden en landbouwer (bereisde voor
z´n tuinzaadhandel samen met z´n broer Johannes Teunis vnl Duitsland); de oudste broer Jan (geboren in 1828) ging op 17 jarige leeftijd naar St. Petersburg en overleed daar in 1847 aan zenuwzinkenkoorts toen hij 19 jaar oud was; mondelinge info van Johanna Bom-Teunis te Almelo ca. 1972). Was van 1904 tot 1909 notabele van de N.H. kerk te Vriezenveen.
Bewoonde het pand Oosteinde 116-118-120.

Bij een boedelbeschrijving na het overlijden van Magdalena Holland op 19-12-1893 is een goed beeld te krijgen van de huishouding van de familie, naast 4 wagens met toebehoren en enig landbouwwerktuig had G.E. Teunis, 2 roodbonte koeien, een paard en een vet varken, 15 kippen en 3 hanen. Verder worden de potten en pannen beschreven, serviesgoed, bedden, 1 uitrektafel met 8 stoelen, daarnaast nog een uitrektafel met 12 stoelen en een leuningstoel, 10 schilderijen, 2 spiegels, linnenkast met 3 potten, glasgordijnen etc. kerkboek met gouden knip, 2 onderbedden, 1 bovenbed en een ledikant etc. etc. Verder worden de winkelwaren beschreven, een breed assortiment, voedingsmiddelen, zoals suiker, zout en rozijnen, zeep, stijfsel, peper en nagelgruis, pruimen, drop, serviesgoed, petroleumkannen, diverse klompen, een kerkboek met zilveren band, een zilveren horlogerie, garen, raapolie, petroleum, lampenglazen en een flinke hoeveelheid jenever, brandewijn en likeuren. Deze laatsten vertegenwoordigden een waarde van 200 gulden, meer dan 15 hectare land en uitstaande leningen, waaronder een lening aan Hendrik Jan van der Linde te Arriën, Ambt Ommen van tweeduizend zevenhonderd zestig gulden en bij Fedde Cornelis van der Veem te Daarle stond drieduizend gulden uit en bij Derk Teunis te Daarlerveen zevenhonderd gulden.

5-4-1889 is er een boedelscheiding van de nalatenschap van Engberdina Johanna Teunis, overleden 20-10-1888. Erfgenamen zijn: 1. Johannes Teunis, koopman en grondeigenaar 2. Johannes Albertus Smelt, gemeenteontvanger, echtgenoot van Johanna Gerharda Teunis 3. Gerhardus Engbertus Teunis, winkelier en koopman 4. Jan Schuurman, timmerman en winkelier, wonend te Den Ham, echtgenoot van Esina Theresia Teunis 5. Mejuffrouw Truida Johanna Teunis, zonder beroep, weduwe van de heer Gerhardus Winter. Ze erven zo´n 14 hectare bouw en weidegrond en 2 hectare veengrond. Tevens het aandeel van de leningen van de vader van Engberdina Johanna, dat voor haar persoonlijk uit een aandeel bestond van ruim drieduizend gulden. In totaal wordt een geldwaardebedrag van 8000 gulden verdeeld en krijgt ieder 1600 gulden aan waarde.

(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
Gerhardus is weduwnaar van Magdalena Holland (1858-1893), met wie hij trouwde (1), 46 jaar oud, op 08-04-1891 in Vriezenveen [bron: aktenr. 10], zie 22,III.
Hij trouwde (2), 50 jaar oud, op 29-05-1895 in Vriezenveen [bron: akte nr.15] met de 30-jarige
pieterlina_holland_1865-1939_foto_plusminus_1898.jpg pieterlina_holland_geb_1865_1939.jpg teunisgexpieterlinaholland_ondertrouw2.jpg
23 pieterlina holland 1865-1939 foto plusminus 1898
24 pieterlina holland geb 1865 1939
25 teunisGExPieterlinaHolland ondertrouw2
11 Pieterlina Holland (afb. 23 t/m 25), geboren op 21-01-1865 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Pieterlina: bij haar geboorte heet de vader Engbertus Holland koopman van beroep te zijn en afwezig, de geboorte werd aangegeven door Gerrit Otto Boom, geneesheer en verloskundige.
Pieterlina is overleden op 03-12-1939 in Vriezenveen, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieterlina: na de dood van Pieterlina verandert, volgens informatie van het kadaster, de bestemming van de woning. De woning van de familie Teunis wordt inwendig verbouwd en na ca. 200 jaar was de winkelnering op deze plek verleden tijd.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Magdalena Johanna Teunis, geboren op 28-12-1896 in Vriezenveen (zie 5).
II. Johanna Engberdina Teunis, geboren op 13-09-1898 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 10-10-1979 in Almelo, 81 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-1979 in Vriezenveen. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 29-08-1929 in Vriezenveen met Albertus Johannes Dekker, 27 jaar oud. Albertus is geboren op 22-05-1902 in Vriezenveen, zoon van Hendrik Dekker en Gerharda Bernarda Hospers. Albertus is overleden op 10-08-1933 in Almelo, 31 jaar oud [bron: akte nr. 219 van 1933, digitaal archief Almelo].
Notitie bij overlijden van Albertus: de aangifte van het overlijden werd gedaan door Johannes Hospers, 50 jaar landbouwer en Johannes Hendrikus Brink, 37 jaar landbouwer, beiden woonachtig te Vriezenveen.
Notitie bij Albertus: bij huwelijk koopman, bij overlijden manufacturier.
III. Johannes Teunis, geboren op 27-09-1901 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 10-02-1973 in Almelo, 71 jaar oud.
berend_schipper_1848_1926__boosmans_berend_.jpg 1889b_schipper_dzn.jpg
26 berend schipper 1848 1926 boosmans berend_
27 1889B Schipper Dzn
12 Berend Schipper (afb. 26 en 27), geboren op 09-08-1848 in Vriezenveen [bron: trouwakte Berend]. Berend is overleden op 07-05-1926 in Vriezenveen, 77 jaar oud.
Notitie bij Berend: landbouwer, (bron huwelijksakte). bewoonde het Boosmanserf, Oosteinde 175 huidige nummering.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 29-03-1877 in Vriezenveen met de 22-jarige
hendrika_nijen_twilhaar_1854_1931.jpg xx_johannahendrikanijentwilhaar_ca1893_johanesschipper_ft_01_zdrrandbwds60m1.jpg
28 hendrika nijen twilhaar 1854 1931
29 Boosmanserf ca1893 JohanesSchipper geb1886bijhethek
13 Johanna Hendrika Nijen Twilhaar (afb. 28 en 29), geboren op 10-11-1854 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 17-03-1931 in Almelo, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: op 18 maart 1931 doen de twee Vriezenveners Lambertus Dekker, landbouwer 55 jaar en Albertus Hospers, landbouwer 51 jaar aangifte van het overlijden van de weduwe Johanna Hendrika Nijen Twilhaar, oud 76 jaar en overleden te Almelo op de 17e maart 1931.
Notitie bij Johanna: bij huwelijk dienstmeid van beroep
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jezina Schipper, geboren op 03-03-1878 in Vriezenveen. Jezina is overleden op 15-04-1895 in Vriezenveen, 17 jaar oud.
II. Johanna Schipper, geboren op 11-10-1879 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 19-06-1886 in Vriezenveen, 6 jaar oud.
III. Derkdina Schipper, geboren op 09-04-1882 in Vriezenveen. Derkdina is overleden op 05-02-1969 in Vriezenveen, 86 jaar oud.
frederik_bramer_overleden_1942_.jpg
30 frederik bramer overleden(1942)
Derkdina trouwde, 24 jaar oud, op 19-01-1907 in Vriezenveen met Fredrik Bramer (afb. 30), 30 jaar oud. Fredrik is geboren op 09-11-1876 in Vriezenveen, zoon van Egbert Bramer en Alberdina Pereboom. Fredrik is overleden op 23-09-1942 in Vriezenveen, 65 jaar oud.
Notitie bij Fredrik: landbouwer, ouderling en diaken van de gereformeerde kerk.
IV. Jan Hendrik Schipper, geboren op 19-12-1884 in Vriezenveen. Jan is overleden op 04-11-1949 in Almelo, 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer Oosteinde 175 huidige nummering (Boosmans). Het erf verhuisde met de ruilverkaveling naar de Oostermaatweg.
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1915 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Hanna Stegeman, 32 jaar oud. Hanna is geboren op 11-09-1882 in Vriezenveen, dochter van Gerrit Stegeman en Dina Berkhof. Hanna is overleden op 20-01-1949 in Vriezenveen, 66 jaar oud.
V. Johannes Schipper, geboren op 29-09-1886 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 30-03-1976 in Vriezenveen, 89 jaar oud.
Notitie bij Johannes: bakker
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 28-01-1911 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Janna Nijland, ongeveer 25 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1886, dochter van Johannes Hendrikus Nijland en Christina Jonker. Janna is overleden op 09-02-1963 in Vriezenveen, ongeveer 77 jaar oud.
VI. Derk Schipper, geboren op 07-01-1889 in Vriezenveen (zie 6).
VII. Hendrika Johanna Schipper, geboren op 01-11-1891 in Vriezenveen. Hendrika is overleden op 22-05-1915 in Vriezenveen, 23 jaar oud.
VIII. Gerrit Schipper, geboren op 12-04-1896 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 17-04-1896 in Vriezenveen, 5 dagen oud.
IX. Gerrit Schipper, geboren op 02-06-1899 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 22-04-1901 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
X. Johan Schipper, geboren op 09-08-1903 in Vriezenveen. Johan is overleden in 1990 in Vriezenveen, 86 of 87 jaar oud.
berendbramerxjannaaman1887.jpg
31 BerendBramerxJannaAman1887
14 Berend Bramer (afb. 31), geboren op 04-04-1864 in Vriezenveen. Berend is overleden op 30-08-1899 in Vriezenveen, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berend: overleden op het adres wijk 4 nummer 475.
Notitie bij Berend: kantoorbediende bij Jansen en Tilanus, daarnaast had hij een boerenbedrijfje. Volgens overlevering van Johannes Jacob Bramer zou Berend zijn overleden doordat hij met het hooien tijdens een naderende onweersbui de pet aan zijn knecht gaf, en daardoor zelf een longontsteking opliep. Is geboren op het Gjöttenspil, de boerderij, gelegen aan het Westeinde 144 huidige nummering (Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 188).
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 01-07-1887 in Vriezenveen met de 22-jarige Janna Aman.
Notitie bij het huwelijk van Berend en Janna: helaas is van dit echtpaar geen foto bekend, al dan niet vanwege godsdienstige redenen wilde Janna Aman niet op de foto, hoewel hier vaak een poging toe gedaan is door hoteleigenaar ter Brake, waar hun dochter Johanna Bramer in dienst was.
jannaamanxberendbramer1887.jpg
32 JannaAmanxBerendBramer1887
15 Janna Aman (afb. 32), geboren op 15-06-1865 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1865. Janna is overleden op 15-03-1928 in Vriezenveen, 62 jaar oud.
Notitie bij Janna: Janna was afkomstig van het puntje van het Oosteinde (tegenover de Jan Butens boerderij van de familie Berkhoff), nr. 409, haar bijnaam was "Baais Janna".
Janna trouwde (2), 44 jaar oud, op 25-06-1909 in Vriezenveen met Johannes Wessels (1855-1950), 54 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Bramer, geboren op 16-04-1888 in Vriezenveen. Willem is overleden op 11-05-1973 in Vriezenveen, 85 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is begraven op 15-05-1973 in Vriezenveen [bron: Rouwkaart].
Notitie bij Willem: kantoorbediende bij huwelijk
Willem trouwde met Jennigjen Roelofs. Jennigjen is geboren op 23-02-1891 in Vriezenveen, dochter van Jan Roelofs en Geertruida Janna Makkinga. Jennigjen is overleden op 24-09-1973 in Vriezenveen, 82 jaar oud [bron: overlijdenskaart]. Zij is begraven op 27-09-1973 in Vriezenveen.
Notitie bij overlijden van Jennigjen: bij overlijden 82 jaar oud, weduwe van Willem Bramer
II. Johanna Bramer, geboren op 25-05-1890 in Vriezenveen (zie 7).
III. Hendrika Bramer, geboren in 1892 in Vriezenveen. Hendrika is overleden op 23-05-1895 in Vriezenveen, 2 of 3 jaar oud.
IV. Cornelia Bramer, geboren op 29-10-1894 in Vriezenveen. Cornelia is overleden op 24-06-1945 in Vriezenveen, 50 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 18-03-1921 in Vriezenveen met Albartus Mulder, 25 jaar oud. Albartus is geboren op 23-10-1895 in Vriezenveen, zoon van Coenraad Mulder en Johanna Volkers. Albartus is overleden op 13-02-1969 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Albartus: metselaar bij huwelijk
V. Hendrika Bramer, geboren in 1896. Hendrika is overleden op 01-12-1897 in Vriezenveen, 0 of 1 jaar oud.
VI. Jacob Johannes Bramer, geboren in 1898 in Vriezenveen. Jacob is overleden in 1983 in Vriezenveen, 84 of 85 jaar oud. Jacob trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 19-05-1927 in Vriezenveen met Derkdina Johanna Keus. Derkdina is een dochter van Johannes Keus en Gerritdina Goldsteen. Derkdina is overleden in Vriezenveen.

Generatie 5 (betovergrootouders)

fredrikjohannesberkhof_handtek_gebakte1855nr68.jpg fjberkhoffgetuige_berendberkhoffxjennekentenkraijenberg1858.jpg
33 Fredrikjohannesberkhof handtek gebakte1855nr68
34 FJBerkhoffgetuige BerendBerkhoffxJennekentenKraijenberg1858
16 Fredrik Johannes Berkhof(f) (afb. 33 en 34), geboren op 15-02-1823 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Fredrik: geboorteregistratie: Fredrik Johannes Berkhof, vader tekent de geboorteakte als "Jan Berkhoff".
Fredrik is overleden op 26-12-1891 in Vriezenveen, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fredrik: grafsteen nog aanwezig op kerkhof Vriezenveen anno 2005
Notitie bij Fredrik: landbouwer, Oosteinde 390, huidige nummering , bijnaam Jan Butens Freek. Vervulde diverse bestuurlijke functies in kerk en gemeente. Was gemeenteraadslid vanaf 1862 toen de gemeenteraad werd uitgebreid in verband met de bevolkingsvermeerdering van de gemeente Vriezenveen. Bedankt in 1883 voor de eer van het raadslidmaatschap. Was in de kerk o.a. actief in de functie van notabele (1856-1880), diaken (1870-1873) en ouderling (1855-1860).
Op 22-8-1889 vindt er een boedelscheiding plaats naar aanleiding van het overlijden van Janna Aman in 1879. Hieruit blijkt dat de familie er warmpjes bij zat en aan hypotheken en leningen meer dan 15.000,- gulden uit had staan. Elk der kinderen verwierf 1.889,- uit de boedel. (bron: familiearchief Onweersboerderij)

Volgens de huwelijkse bijlagen was Fredrik Johannes vrijgesteld voor zijn dienstplicht voor de nationale militie. Overigens stond hier niet bij wat de gebreken wel waren.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 07-04-1849 in Vriezenveen met de 25-jarige
jannaamangetuige1872huwelijkalberdinajohannaberkhof.jpg
35 JannaAmangetuige1872huwelijkAlberdinaJohannaBerkhof
17 Janna Aman (afb. 35), geboren op 03-02-1824 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Janna: in haar geboorteakte staat vermeld dat ze de dochter is van Hendrikus Aman Fz. koopman en landbouwer te Vriezenveen 36 jaar, hij doet ook de aangifte van de geboorte en Johanna Broertjen, zijne huisvrouw, zonder speciaal beroep, 31 jaar. getuigen waren: Jasper ten Cate, bode 57 jaar en Hendrik Schipper Albz. 48 jaar landbouwer.
Janna is overleden op 20-08-1879 in Vriezenveen, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: grafsteen anno 2005 nog aanwezig op kerkhof te Vriezenveen
Notitie bij Janna: bijnaam: Joonkbeernds Janna
Kinderen uit dit huwelijk:
alberdinajohannaberkhoffxjohannesjaspersfaijer1872.jpg
36 AlberdinaJohannaBerkhoffxJohannesJaspersFaijer1872
I. Alberdina Johanna Berkhoff (afb. 36), geboren op 02-02-1850 in Vriezenveen. Alberdina is overleden op 11-06-1881 in Vriezenveen, 31 jaar oud.
johannesjaspersfaijerxalberdinajohannaberkhoff1872.jpg
37 JohannesJaspersFaijerxAlberdinaJohannaBerkhoff1872
Alberdina trouwde, 22 jaar oud, op 07-12-1872 in Vriezenveen met Johannes Jaspers Faijer (afb. 37), 30 jaar oud. Johannes is geboren op 05-05-1842 in Vriezenveen, zoon van Hendrik Jaspers Faijer (zie 36,II) en Johanna Berendina Schipper. Johannes is overleden op 29-03-1909 in Vriezenveen, 66 jaar oud [bron: grafsteen kerkhof Vriezenveen].
Notitie bij Johannes: landbouwer (bron: huwelijksregistratie 1872). bewoonde het ouderlijk erf Oosteinde 368.
II. Johanna Alberdina Berkhoff, geboren op 19-01-1852 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 21-02-1852 in Vriezenveen, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: 5 weken oud
johannesberkhof_geb_engbertusberkhof1895.jpg johannesberkhoff_geb_fjberkhof1888.jpg xx_johannesberkhoffjohannajansen_1894_fredrikjannaberendina_ft_01_vanorig.jpg
38 Johannesberkhof geb engbertusberkhof1895
39 Johannesberkhoff geb fjberkhof1888
40 JohannesBerkhoffJohannaJansen 1895 FredrikJannaBerendina enknecht JohannesHemmink
III. Johannes Berkhoff (afb. 38 t/m 40), geboren op 22-12-1852 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 03-10-1895 in Vriezenveen, 42 jaar oud.
Notitie bij Johannes: landbouwer, Oosteinde 390, huidige nummering , bijnaam Jan Butens Jans. was gemeenteraadslid en als zodanig ook wethouder.
Vanaf 1886 ouderling van de N.H.kerk.
Johannes:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1885 in Vriezenveen met Berendina Dekker, 32 of 33 jaar oud. Berendina is geboren in 1852 in Vriezenveen, dochter van Bernardus Dekker en Alberdina Johanna Smelt. Berendina is overleden op 18-02-1889 in Vriezenveen, 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij Berendina: landbouwer (bron: huwelijksregistratie 1885)
1899moordaanslag.jpg degraafschapbode10juni1899.jpg juli1899moordaanslag.jpg
41 1899moordaanslag
42 DeGraafschapbode10juni1899
43 juli1899moordaanslag
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 23-04-1891 in Vriezenveen [bron: genlias akte nr. 15] met Johanna Jansen (afb. 41 t/m 43), 26 jaar oud. Johanna is geboren op 24-04-1864 in Vriezenveen, dochter van Engbertus Jansen en Johanna Pot (zie 58,V). Johanna is overleden op 17-03-1956 in Vriezenveen, 91 jaar oud.
Notitie bij Johanna: de wed. Johanna Jansen bewoonde later met haar kinderen Berendina en Engbertus het erf wijk 4 nummer 380 (later Westeinde 87).

Op 30-05-1899 is er een "moordaanslag" geweest op de weduwe J. Berkhoff. Dit gebeurde door de voormalige knecht Johannes Boesschen Hospers (geb. 1868) die als voormalig knecht een huwelijksaanzoek had gedaan en de afwijzing niet kon verkroppen. Met een broodmes viel hij haar aan en het gevolg was een diepe, maar niet dodelijke halssnede. (bron: diverse kranten, waaronder de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant d.d.1-6-1899).
IV. Jan Berkhoff, geboren op 01-09-1855 in Vriezenveen. Jan is overleden op 07-11-1865 in Vriezenveen, 10 jaar oud.
V. Hendrikus Berkhof(f), geboren op 08-08-1857 in Vriezenveen (zie 8).
bernardaberkhoffxgerritbramer1885.jpg
44 BernardaBerkhoffxGerritBramer1885
VI. Bernarda Berkhoff (afb. 44), geboren op 29-09-1860 in Vriezenveen. Bernarda is overleden op 06-09-1920 in Vriezenveen, 59 jaar oud.
Notitie bij Bernarda: grafsteen nog aanwezig op kerkhof Vriezenveen (anno 2004)
gerritbramerxbernardaberkhoff1885.jpg
45 GerritBramerxBernardaBerkhoff1885
Bernarda trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1885 in Vriezenveen met Gerrit Bramer (afb. 45), 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 02-04-1859 in Vriezenveen, zoon van Johannes Gerhardus Bramer en Hendrika Berkhoff (zie 32,I). Gerrit is overleden op 04-04-1904 in Vriezenveen, 45 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: landbouwer (bij huwelijksregistratie 1885), grafsteen nog aanwezig op kerkhof Vriezenveen (anno 2004)
albertus_jaspers_fayer_geb._1827_overl._1897__onwjears_bats_.jpg 1897albertusjaspersfaijer.jpg handtekalb.jaspersfaijeroverl.akte1893nr65.jpg
46 albartus jaspers fayer geb. 1827 overl. 1897 (onwjears bats)
47 1897AlbertusJaspersFaijer
48 handtekAlb.JaspersFaijeroverl.akte1893nr65
18 Albartus Jaspers Faijer (afb. 46 t/m 48), geboren op 21-10-1827 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Albartus: geboren als Albartus
Albartus is overleden op 10-03-1897 in Vriezenveen, 69 jaar oud.
Notitie bij Albartus: Ook wel Albartus (bijnaam Onwjears Bats) genoemd, landbouwer en grondeigenaar, bewoonde het Onweersgoed aan het Oosteinde nr. 345 (huidige nummering). Was lange tijd wethouder (1887-1897) en raadslid van de gemeenteraad (1862 -1887).
In oa 1893 fungeerde Albartus Jaspers Faijer als ambtenaar van de burgerlijke stand te Vriezenveen.
Koopt op 25-6-1864 zo´n 6 hectare land voor 200 gulden van de kinderen van Jan Aman en Klasina Berkhoff genoemd de oostelijke helft van het zogenaamde "Onweersland" aan de zuidkant van de dorpsstraat. In 1876 wordt de boerderij op een gemiddelde huurwaarde van 90 gulden geschat, dat is ruim boven het gemiddelde van ruim 52 gulden in Vriezenveen (bron: archief kadaster Zwolle). Opmerkelijk is dat het erf op naam van de broer van Albertus genaamd Hendrik staat, die al in 1865 is overleden, aangezien de boedel van de vader van Albertus pas jaren na zijn dood (in 1891) is verdeeld was eigenlijk iedereen van de kinderen eigenaar in 1876, maar opmerkelijk is toch wel dat Hendrik op dat moment al jaren was overleden, dus de registratie van het kadaster was niet echt up-to-date.
Albartus was gemeenteraadslid vanaf 1862, toen hij zitting kreeg in een grotere gemeenteraad in verband met de vermeerdering van de bevolking van de gemeente Vriezenveen in die tijd; was in elk geval in 1866 nog gemeenteraadslid. Vervulde de functie van wethouder van 6-9-1887 tot zijn overlijden op 10-3-1897. De heer J. Harmsen volgde hem op (bron: gemeentearchief Vriezenveen).
Op 19 april 1864 is er een boedelbeschrijving nav het overlijden van de neef Derk Jaspers Faijer die als wees op 19 jarige leeftijd op het Onweerserf in het huis van zijn oom Albartus overlijdt. Er wordt vermeld dat de boedelscheiding van de grootouders Jannes Jaspers Faijer en Gerritdina Kosters nog niet heeft plaatsgevonden en dat Albertus bij testament enig erfgenaam is geworden van het erfdeel van neef Derk en Derks eigen bezittingen. Het Onweersbezit wordt dan getaxeerd op 17.249,72. Derks erfdeel hiervan is één vierde deel, te weten 4.302,43. Naast dit erfdeel dat dus volledig aan Albertus toevalt vallen de bezittingen van Derk aan Albartus toe. Deze bestaan vrijwel uitsluitend uit hypotheken en uitstaande leningen ter waarde van 8.173,05. (zie ook notities neef Derk Jaspers Faijer (1845-1864).
In oktober 1871 vindt er al weer een boedelbeschrijving plaats naar aanleiding van het overlijden van dochter Julia: landerijen, woning, meubilair, kleding, geld, en waardepapieren worden geschat op ruim 23.000 gulden.
Op 8-6-1872 vindt opnieuw een boedelscheiding plaats nav het overlijden 3 jaar eerder van echtgenote Johanna Lena Webbink. Dit is opmerkelijk omdat de boedelscheiding van de vader van Albertus (overleden in 1858) pas jaren later plaats vond, terwijl het hier toch om de inboedel van het zelfde erf gaat, waar eigenlijk in het geheel geen boedelscheiding over had kunnen plaatsvinden, aangezien de boedelscheiding van een generatie eerder nog niet had plaatsgevonden (pas in 1891). Het lijkt erop dat Albertus ervan uitging dat een boedelscheiding van zijn ouders niet meer plaats zou vinden en dat het erf en landerijen hem toekwamen!

De beschrijving van de inventaris is erg uitvoerig. Een greep hieruit: een Friese hangklok ter waarde van 15 gulden, twee dozijn witte borden en twee dito schotels te waarde van 1,20. 9 stuks gekleurde borden en 5 dito schotels gewaardeerd op 0,50. 9 tinnen borden ter waarde van 6 gulden, 40 tinnen lepels en een dito soeplepel op 1,50. 15 ijzeren vorken en 16 messen getaxeerd op 1,50. Een koperen tabaksdoos , een servies met 30 kopjes en schoteltjes van aardewerk op 2 gulden geschat, een tinnen koffiekan, een verlakte tinnen koffiekan en 2 tinnen theepotten, 12 keukenstoelen. 3 petroleumlampen, waaronder 1 hanglamp, 6 eierlepeltjes, 2 bierglazen, 33 linnen beddenlakens geschat op 20 guldens, 1 rol ongemaakt linnen geschat op 30 gulden, 1 kerkboek met zilveren sloten en beugel geschat op 12 gulden. In de "groote oostelijke kamer van het huis een ovale geschilderde tafel met 6 stoelen, 3 schilderijen en een spiegel, een opgelegd eikenhouten kabinet, 2 katoenen parapluis, 1 strijkijzer, 2 onder en bovenbedden. Ook in de keuken met uitzicht op de straat is een onder en bovenbed en verder is dit zelfde ook te vinden in een kamertje boven de kelder, daar zijn ook nog 6 stoelen met rieten zittingen en 6 stoven te vinden. In totaal lijken er 8 slaapplaatsen te zijn. 2 in de keuken, 4 in de kamer en 2 in het bovenkamertje. In de kelder zijn melkvaten en een balans met schalen te vinden.
Verder de nodige pannen, melkvaten etc.
De veestapel was beperkt, 1 paard (120 gulden) 3 zwartbonte koeien (330 gulden), 2 kalveren (60 gulden), 1 oud varken (20 gulden), 25 kippen en 1 haan (7 gulden), 2 katten (!) worden geschat op 30 cent, 2 beslagen wagens (45 gulden), 2 mestwagens (20 gulden), divers boerengereedschap, 3 koperen wasketels. "Voorradige gedorschte rogge en boekboekweit" (55 gulden). aardappelen (9 gulden), hooi en stro (10 gulden) en mest in de stal (40 gulden), turf (15 gulden), op het veld staande vruchten (350 gulden), voorradige levensmiddelen (30 gulden), voorradige contanten (150,82).

De kleding van Johanna Lena Webbink bestond uit:
-5 katoenen en 7 wollen jakken, 15 gulden
-6 wollen rokken, 10 gulden
-3 gestreepte en een rode "baaijen" rok, 9 gulden
-15 mutsen, 1,80
-4 boezelaars, 3 gulden
-10 linnen hemden, 10 gulden
-40 linnen halsdoeken, 10 gulden
-6 linnen zakdoeken, 0,90
-een kerkboek met 2 zilveren sloten, 10,90

De kleding van Albertus Jaspers Faijer bestond uit:
-2 lakense jassen, 6 gulden
-1 duffelse jas, 5 gulden
-2 broeken en 2 vesten, 8 gulden
-2 "duffelsche en een lakens buis" , 5,50
-1 hoed en 2 petten, 4 gulden
-2 paar laarzen, 4 gulden
-2 "baaijen" en 4 katoenen borstrokken, 3 gulden.
-6 halsdoeken, 1,50
-2 oude zilveren horloges, 18 gulden
-6 linnen en 6 katoenen zakdoeken
-12 linnen hemden, 9 gulden
-6 paar kousen en 2 paar klompen, 3 gulden

Uitstaande leningen bedroegen in totaal 14.449,57, daarnaast bezaten Albartus en zijn vrouw nog effecten en obligaties ter waarde van 1.566,49, waaronder Russische en Oostenrijkse obligaties.
De landerijen omvatten ca. 44 hectare grond en naast het eigen erf 1/4 aandeel in een katerstede te Wierden.
Daarnaast waren er nog schulden: grond en personele belasting 25 gulden en aan verschuldigd loon voor dienstboden 250 gulden.

Pas in 1891 vindt de boedelscheiding van de ouders van Albartus plaats, de boerderij is even daarvoor geheel afgebrand (zie notities bij vader Johannes Jaspers Faijer).

In december van 1897 vindt na zijn eigen overlijden, eerder dat jaar, weer een boedelscheiding plaats. Het onroerend goed wordt vastgesteld op 10.450 gulden, waaronder een boederij, een smederij en 1/4 deel eigendom van een katerstede te Wierden. Het eigendom aan landerijen omvat maar liefst ca. 46 hectare aan land. Hij wordt dus niet voor niets in de oude akten grondeigenaar genoemd. Zijn bezit was erg omvangrijk. Hij verhuurde veel van zijn landerijen. Aan waardepapieren (hypotheken en dergelijke) bezat Albertus de lieve somma van 18.760 gulden.
De inboedel en verdere roerende "lighamelijke zaken" werden getaxeerd op 800 gulden. Aangezien er slechts 2 erfgenamen waren erfde ieder een kapitaaltje van 14.605 gulden (de derde dochter Julia was al op jonge leeftijd overleden).

De tijd van Albertus Jaspers Faijer is de tijd van de "Onweersboer" als grootgrondbezitter. Na 1899 zal het grondbezit door boedelsscheidingen en verkoop haar aanvankelijke omvang snel verliezen. Volgens het kadaster was het grondbezit van de " Onweersboer" in 1859 in Vriezenveen (er was ook bezit in Wierden en Geesteren!) zo´n 33 hectare. In 1926 was hier nog maar 14 hectare van over, die omvang zou het erf vanaf deze tijd behouden.
(Bron: familiearchief Onweersfamilie).
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 23-06-1860 in Vriezenveen met de 22-jarige Johanna Lena Webbink.
Notitie bij het huwelijk van Albartus en Johanna: Albertus huwde als Albartus Faijer met als beroep landbouwer, Johanna Lena Webbink was dienstmeid.
Albartus heette de zoon te zijn van Jannes Jaspers Faijer en Gerritdina Koster. Een wijziging van de namen in de huwelijksakte van Albertus vindt plaats op 09-11-1888 waarbij Albartus naam wordt gewijzigd in Albartus Jaspers Faijer en die van zijn moeder Gerritdina Koster wordt veranderd in Gerritdina Coster.
handttekjlwebbinkxalbartusjaspersfaijer1862.jpg
49 handttekJLWebbinkxAlbartusJaspersFaijer1862
19 Johanna Lena Webbink (afb. 49), geboren op 30-07-1837 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 12-08-1869 in Vriezenveen, 32 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritdina Jaspers Faijer (afb. 16 en 17), geboren op 05-04-1861 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: volgens de geboorteakte van Gerritdina is zij de dochter van Albartus Faijer, er staat echter een notitie bij dat "bij vonnis van de arrondisementsrechtbank van 9-11-1881" dat dit abuis is en gelzen moet worden als Albartus Jaspers Faijer (ingeschreven ter griffie van de rechtbank Almelo 8-1-1882). Overigens had Albertus de akte ook getekend als A. Faijer.
Gerritdina is overleden op 18-10-1941 in Zeist, 80 jaar oud [bron: Genlias].
familiegroot2met_tekst.jpg 19230308nieuwsbladvanhetnoorden.jpg
50 familiegroot2met tekst
51 19230308NieuwsbladvanhetNoorden
Gerritdina trouwde, 20 jaar oud, op 23-07-1881 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Johannes Hospers (afb. 50 en 51), 26 jaar oud. Johannes is geboren op 16-03-1855 in Vriezenveen, zoon van Gerhardus Bernardus Hospers en Gerritdina Engberts. Johannes is overleden op 07-03-1923 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overlijden op het adres wijk 3 huisnummer 218 (NB op grond van volgorde zou het feitelijk wijk 2 geweest moeten zijn).

In "Het Nieuwsblad van het Noorden" staat op 8 maart 1923 de volgende familieannonce:

"Heden overleed, zacht en kalm onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader Johannes Hospers in den ouderdom van bijna 68 jaar"
Notitie bij Johannes: koopman, richtte samen met zijn broer de textielfabriek Hospers op.
II. Johanna Jaspers Faijer, geboren op 10-03-1864 in Vriezenveen (zie 9).
III. Julia Jaspers Faijer, geboren op 25-02-1867 in Vriezenveen. Julia is overleden op 22-03-1871 in Vriezenveen, 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Julia: 4 jaar oud
engbertteunisxjohannabom1827.jpg
52 EngbertTeunisxJohannaBom1827
20 Engbert Teunis (afb. 52), geboren op 14-01-1802 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 17-01-1802 in Vriezenveen. Engbert is overleden op 01-04-1863 in Vriezenveen, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Engbert: (grafsteen nog op kerkhof van Vriezenveen 2012).
Notitie bij Engbert: landbouwer, koopman en winkelier. Bij de geboorte van zoon Johannes is Engbert op reis, dat wil zeggen dat hij handel zal hebben gedreven. De oudste zoon Jan (geboren 1828) ging op 17 jarige leeftijd naar St. Petersburg en overleed daar in 1847 aan zenuwzinkenkoorts toen hij 19 jaar oud was; Diaken 1831- 1835. Ouderling 1845- 1849,
notabele 1820-1830. Behoorde in 1830-1832 en 1854 tot één van de 34 families in Vriezenveen die zich een eigen huurbank in de kerk kon veroorloven, deze werden jaarlijks door inschrijving verhuurd.
bezat volgens kadastrale gegevens in 1832 27 bunder en 48 roeden land, daarnaast meer dan 15 bunder in gemeenschappelijk bezit.

Op 19-1-1827 sluit Engbert met zijn zuster Trijntjen Teunis een contract, hun deel in de nalatenschap van hun vader Jan Teunis, "provisioneel in gemeenschap te behouden en ten gemeene nutte aan te wenden", als één van beiden uit de gemeenschap stapt en op zich zelf gaat wonen, moet hij/zij de ander 500 gulden meegeven zonder verdere verrekening of afrekening. Als Trijntjen op zich zelf gaat wonen is ze daarboven ook nog verplicht Engbert jaarlijks 30 guldens te betalen, zolang ze leeft, "tot aanschaffing eener woning of andere uitgaven". Mocht Tryntjen vertrekken dan mag zij meenemen "haar klederen, kaste en het bed door haar beslapen en zes lakens en zes slopens".

Engbert is samen met zijn zuster Tryntjen, begunstigd in een testament van Klasina Jansen, van beroep naaister, 70 jaar oud, wonende te Vriezenveen, dochter van wijlen Jan Jansen (ook wel Balthazar genoemd) en wijlen Grietjen Egberts (Hoff) voor een derde deel der nalatenschap akte d.d 13-1-1840.
(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).

Volgens het register van de nationale militie (aanwezig in de huwelijkse bijlagen van de huwelijksakte) had Engbert de volgende verschijningsvorm:
-aangezicht: langwerpig
-lengte: 1 el en 698 str.
-voorhoofd: langwerpig
-ogen: blauw
-neus: klein
-mond: id.
-kin: rond
-haar: bruin
-wenkbrauwen: id.
merkbare teekenen: geene
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 09-06-1827 in Vriezenveen [bron: akte nr. 18] met de 19-jarige
21 Johanna Bom, geboren op 23-12-1807 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 26-12-1807 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: gedoopt als Johanna dv Jannes Bom en Johanna Schuurman.
Johanna is overleden op 08-01-1880 in Vriezenveen, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: 1880 (grafsteen nog op kerkhof van Vriezenveen 2012).
Notitie bij Johanna: winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Teunis, geboren op 01-08-1828 in Vriezenveen. Jan is overleden op 02-06-1847 in Sint Petersburg, 18 jaar oud [bron: De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927, deel III, blz.303 en mondelinge overlevering Johanna Alberdina Teunis.]. Hij is begraven op 05-06-1847 in Sint Petersburg [bron: De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927, deel III, blz.303].
Notitie bij overlijden van Jan: overleed daar in 1847 aan zenuwzinkenkoorts toen hij 19 jaar oud was.(ook wel zenuw zinkingkoorts)
II. Johannes Teunis, geboren op 17-12-1830 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johannes: zijn geboorte wordt aangegeven door zijn grootmoeder Johanna Schuurman, huisvrouw van Jannes Bom, vader Engbert Teunis was bij de geboorte op reis, dat wil zeggen dat hij vermoedelijk als marskramer op pad was.
Johannes is overleden op 09-05-1898 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Johannes: landbouwer (bron: overlijdensakte 1898) en marskramer (bron: mondelinge overlevering Johanna Alberdina Teunis). Bezocht met zijn broer Gerhardus Engbertus Teunis vnl. Duitsland en handelde in tuinzaden.
Johannes trouwde, 42 jaar oud, op 12-12-1873 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Johanna Berendina Schipper, 44 jaar oud. Johanna is geboren op 21-02-1829 in Vriezenveen, dochter van Fredrikus Schipper en Jesina Drost.
Notitie bij de geboorte van Johanna: de geboorte werd aangegeven door Berendina Bramer wed. van Berend Schipper. Vader Fredrikus Schipper, landbouwer van beroep, was op reis.
Johanna is overleden op 11-01-1901 in Vriezenveen, 71 jaar oud.
III. Ezina Theresia Teunis, geboren op 23-01-1834 in Vriezenveen. Ezina is overleden op 05-02-1914 in Den Ham, 80 jaar oud. Ezina trouwde, 49 jaar oud, op 05-05-1883 in Den Ham [bron: Genlias] met Jan Schuurman, ongeveer 35 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1848 in Den Ham, zoon van Adrianus Schuurman en Willemina Dubbink. Jan is overleden op 17-01-1934 in Den Ham, ongeveer 86 jaar oud.
Notitie bij Jan: timmerman, aannemer.
IV. Johanna Gerharda Teunis, geboren op 01-10-1836 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 29-01-1917 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis wijk 1 nummer 94.
Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 13-06-1868 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Johannes Albertus Smelt, 40 jaar oud. Johannes is geboren op 30-12-1827 in Vriezenveen, zoon van Hendrik Smelt en Johanna Jaspers Faijer (zie 72,V). Johannes is overleden op 24-10-1911 in Vriezenveen, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden op het adres wijk 1 nummer 94. Zonder beroep.
Notitie bij Johannes: bij huwelijk landbouwer van beroep.
V. Truida Johanna Teunis, geboren in 1840 in Vriezenveen. Truida is overleden op 11-04-1921 in Vriezenveen, 80 of 81 jaar oud. Truida trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 22-03-1873 in Vriezenveen met Gerhardus Winter, ongeveer 47 jaar oud. Gerhardus is geboren omstreeks 1826 in Vriezenveen, zoon van Jan Winter en Lena Aman. Gerhardus is overleden op 13-11-1887 in Vriezenveen, ongeveer 61 jaar oud. Gerhardus is weduwnaar van Barendina Gesina Aman (1835-1870), met wie hij trouwde op 09-08-1856 in Vriezenveen.
Notitie bij Gerhardus: landbouwer en koopman
VI. Engbertdiena Johanna Teunis, geboren op 02-04-1842 in Vriezenveen. Engbertdiena is overleden op 29-10-1888 in Vriezenveen, 46 jaar oud [bron: grafsteen kerkhof Vriezenveen].
Notitie bij overlijden van Engbertdiena: naast haar moeder Johanna Bom begraven in een gezamenlijk graf. (grafsteen anno 2005 nog aanwezig)
VII. Gerhardus Engbertus Teunis, geboren op 28-02-1845 in Vriezenveen (zie 10).
VIII. Jannetta Teunis, geboren in 1849 in Vriezenveen. Jannetta is overleden op 18-12-1849 in Vriezenveen, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetta: volgens overlijdensregistratie 10 maanden oud.
engbertushollandhandtekfinajohannahollandgebakte1868.jpg
53 EngbertusHollandhandtekFinaJohannaHollandgebakte1868
22 Engbertus Holland (afb. 53), geboren op 17-10-1825 in Vriezenveen. Engbertus is overleden op 01-11-1877 in Vriezenveen, 52 jaar oud.
Notitie bij Engbertus: logementhouder, koopman in tuinzaden, winkelier in manufacturen en landbouwer (grafsteen nog op het kerkhof van Vriezenveen 2004).
In 1868 koopt hij van de erfgenamen van Johanna Alberdina Vetker een pand op het Midden,-aan de kant van het Oosteinde- en in 1869 laat hij het pand afbreken en bouwt een nieuw pand met winkel en logement. Tot 1947 blijft het pand in handen van de familie Holland (Jan een zoon van Engbertus, koopman en hotelhouder). Na zijn overlijden erft Wicher Willem Winkel het pand, hij baat er een café uit dat wordt afgebroken in de zeventiger jaren (?). Een rotonde komt er voor in de plaats. (informatie uit het kadaster en eigen info).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 10-06-1854 in Vriezenveen met de 26-jarige
janna_van_eijck__geb._1827_overl._1901_foto_ca._1895_.jpg jannavaneijckondertrouw1854.jpg
54 janna van eijck geb. 1827 overl. 1901 foto ca. 1895_
55 JannavanEijckondertrouw1854
23 Janna van Eijck (afb. 54 en 55), geboren op 08-09-1827 in Tubbergen. Janna is overleden op 16-05-1901 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Janna: logementhoudster
(grafsteen nog op het kerkhof van Vriezenveen 2004). Hoewel de familie in de bevolkingsregister in Vriezenveen doorgaans als van Eijck wordt aangeduid, schrijft Janna haar naam bij het huwelijk, evenals haar vader altijd deed met "van Eyck".
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Holland, geboren in 1854 in Vriezenveen. Jan is overleden op 21-01-1855 in Vriezenveen, 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: volgens overlijdensregistratie 4 maanden oud.
II. Janna Holland, geboren op 23-04-1856 in Vriezenveen. Janna is overleden op 31-05-1919 in Vriezenveen, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: overleden op het adres wijk 3 nummer 296 (Oosteinde 2). 63 jaar oud.
Notitie bij Janna: 13 december 1913 vertrekt Janna naar het krankzinnigengesticht te Deventer. 4 augustus 1914 keert ze hier uit terug.
teunisgexmagdalenaholland_aangifteknipprogramma.jpg
56 teunisGExMagdalenaHolland 18910325ondertrouw
III. Magdalena Holland (afb. 56), geboren op 29-12-1858 in Vriezenveen. Magdalena is overleden op 18-09-1893 in Vriezenveen, 34 jaar oud. Magdalena trouwde, 32 jaar oud, op 08-04-1891 in Vriezenveen [bron: aktenr. 10] met Gerhardus Engbertus Teunis, 46 jaar oud. Zie 10 voor persoonsgegevens van Gerhardus.
hollandgerritdina_handtekening1921.jpg
57 HollandGerritdina handtekening1921
IV. Gerritdina Holland (afb. 57), geboren op 31-03-1861 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: bij de geboorte staat vermeld dat de vader Engbertus Holland landbouwer is en woonachtig in de 2e wijk van Vriezenveen. Getuigen bij de geboorteakte d.d. 02-04-1861 waren:
Gerritdina is overleden op 11-08-1925 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerritdina: overleden te Overschie, zonder beroep. aktenr. 3089. echtgenote van Hendrik Jan Jansen.
Notitie bij Gerritdina: Gerritdina is bij haar huwelijk in 1889 28 jaar oud.
Gerritdina trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1889 in Vriezenveen met Hendrik Jan Jansen, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-01-1857 in Vriezenveen, zoon van Fredrik Jan Jansen en Hendrika Hendriks. Hendrik is overleden op 13-06-1936 in Rotterdam (Hilligersberg), 79 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: belastingcommies bij huwelijk. In 1898 woonde het echtpaar in Gramsbergen, althans ze gaven daar op 3-10-1898 het levenloos geboren kind aan bij de burgelijke stand.verhuisde tussen 1893 en 1898 naar Rotterdam
In 1918 bij het overlijden van zoon Johan Hendrik heet Hendrik Jan Jansen commies van ’s-Rijksbelastingen te zijn. Hij was ongetwijfeld douaneambtenaar in de haven van Rotterdam.
In 1914 en 1918 woont het gezin volgens het adresboek van Rotterdam aan de van Oosterzeestraat 37a. Dit huis bestaat nog steeds en is een begane grond woning.
V. Pieterlina Holland, geboren op 30-09-1863 in Vriezenveen. Pieterlina is overleden op 20-10-1864 in Vriezenveen, 1 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Pieterlina: bij overlijden 1 jaar oud.
VI. Pieterlina Holland, geboren op 21-01-1865 in Vriezenveen (zie 11).
VII. Fina Johanna Holland, geboren op 01-07-1868 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Fina: vader is bij geboorte van beroep landbouwer.
Fina is overleden op 02-12-1913 in Vriezenveen, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fina: overleden op het adres wijk 3 nummer 296 (Oosteinde 2). 45 jaar oud.
hollandjangeb1873klein.jpg hollandjanhandtekening1921.jpg
58 HollandJangeb1873klein
59 HollandJanhandtekening1921
VIII. Jan Holland (afb. 58 en 59), geboren op 11-09-1873 in Vriezenveen [bron: familysearch.org].
Notitie bij de geboorte van Jan: geboorte van Jan werd aangegeven door vader Engbertus Holland (landbouwer) 47 jaar, Gradus Berkhof(landbouwer 68 jaar, en Berend Hendrik Engberts (landbouwer) 33 jaar.
Jan is overleden op 21-09-1953 in Vriezenveen, 80 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl].
Notitie bij Jan: logementhouder. In 1921, als getuige bij het huwelijk van oomzegger Fredrik Engbertus Jansen te Rotterdam, heet hij koopman in bedden te zijn.
had geen bijnaam, maar werd meneer Holland genoemd. Aanvankelijk had hij naast het hotel Holland nog het manifacturenwinkeltje van zijn moeder in hetzelfde pand. Hij verpachtte later het pand aan Wicher Willem Winkel en Fredrikla Jennegien Aman (Dika). Wicher en Dika hadden 10 kinderen die Meneer Holland "oompie" noemden. Dika heeft Jan Holland in de laatste levensfase verzorgd. Na zijn overlijden erfden de Winkels (geen familie van Jan Holland) de boedel.

Laat café Holland in 1901 verbouwen (bron: Twentsche Courant, aanbesteding 18 juni 1901 H. Smelt Vriezenveen 6.000 gulden).
dirkschipperdzhandtek1842huwelaktenr.4.jpg scan-140122-0003.jpg
60 DirkSchipperDzhandtek1842huwelaktenr.4
61 Scan-140122-0003
24 Dirk Schipper (afb. 60 en 61), geboren op 06-09-1812 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Dirk: geboren als Dirk zv Derks Schipper Gz. landbouwer en Hendrika Japsers Faijer.
Dirk is overleden op 06-03-1892 in Vriezenveen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1892 [bron: akte nummer 41].
Notitie bij overlijden van Dirk: overleden op adres wijk II nummer 213
Notitie bij Dirk: bij huwelijk timmerman van beroep. Bij overlijden en in het kadaster staat hij vermeld als landbouwer (1876).bewoonde het Boosmanserf, Oosteinde 175 huidige nummering. (Zie blz. 95 Ken uw dorp en heb het lief). In 1876 had de boerderij een gemiddelde huurwaarde van 60 gulden per jaar en lag daarmee boven het gemiddelde van Vriezenveen, dat toen op 52,22 lag. (bron: kadastraal archief Zwolle).

Volgens de militaire verlofpas van Dirk (die nog steeds in familiebezit is) gedateerd 25 juli 1834 was Dirk lang 1 el, 1 palm, 6 duimen en 1 streep (is omgerekend ongeveer 116 cm lang). Het aangezicht was smal, het voorhoofd, de neus en de mond waren "ordinair", de ogen bruin, de kin spits en het haar en de wenkbrouwen bruin. Dirk was schutter van het 1e bataillon van de tweede afdeling van de Mobiele Afdeling van de Overijsselsche Schutterij. Arda Vossebeld maakte me attent op het verschil met de info van het certificaat van de nationale militie dat qua signalement en trouwens ook geboortedatum nogal afwijkt.
Volgens dit certificaat ziet Dirk er als volgt uit:
lengte 1 el 675 strepen (=omgerekend 167,5 cm lang)
aangezicht: ovaal
voorhoofd: smal
ogen: blauw
neus: klein
mond: idem
kin: rond:
haar en wenkbrauwen: blond.
Uitgaande dat de lengte van de verlofpas niet juist geweest kan zijn, met 116 cm werd je ook toen ongetwijfeld niet goedgekeurd voor militaire dienst, komen ook de andere elementen van de beschrijving op de verlofpas in een onbetrouwbaar daglicht te staan. Overigens ook de geboortedatum op de verlofpas (20 april 1812) is aantoonbaar onjuist. Derk lijkt dan toch blond geweest te zijn met blauwe ogen.


Op 25-8-1892 vindt de boedelscheiding plaats na het overlijden van Dirk Schipper. Enig erfgenaam is zoon Berend Schipper met het beding dat de andere erfen een deel in contanten krijgen. De boedel wordt gewaardeerd op 6.300 gulden, daar gaat dan nog 1000 gulden aan schuld aan zoon Berend vanaf, zodat een boedel van ruim 5.000 overblijft.
Het grondareaal van Dirk en Jesina besloeg ruim 9 hectare. Verder had het echtpaar nog diverse stukken land in gemeenschappelijk bezit met derden. Hun aandeel bedroeg hiervan minstens 6 hectare, zodat het grondbezit op meer dan 15 hectare uitkwam.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 26-03-1842 in Vriezenveen met de 22-jarige
roelofsenjezinahandtek1842huwelaktenr.4.jpg
62 Roelofsenjezinahandtek1842huwelaktenr.4
25 Jesina Roelofsen (afb. 62), geboren op 05-05-1819 in Vriezenveen [bron: trouwakte dochter Jesina]. Jesina is overleden op 29-11-1914 in Vriezenveen, 95 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Derkdina Schipper, geboren op 02-01-1843 in Vriezenveen. Hendrika is overleden op 27-04-1923 in Vriezenveen, 80 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op 08-04-1871 in Vriezenveen met Wicher Jansen, 25 jaar oud. Wicher is geboren op 26-09-1845 in Vriezenveen [bron: Vriezenveners.nl van André Idzinga], zoon van Egbert Jansen en Aaltje Miskotte. Wicher is overleden op 21-03-1927 in Vriezenveen, 81 jaar oud.
Notitie bij Wicher: timmerman
II. Hanna Schipper, geboren op 12-09-1844 in Vriezenveen. Hanna is overleden op 05-07-1928 in Vriezenveen, 83 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Hanna trouwde, 20 jaar oud, op 13-04-1865 in Vriezenveen met Johan Jonker, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hanna en Johan: turfschipper, landbouwer
Johan is geboren op 03-03-1839 in Vriezenveen, zoon van Jonker. Johan is overleden op 07-08-1913 in Vriezenveen, 74 jaar oud.
III. Derkdina Schipper, geboren op 15-07-1846 in Vriezenveen. Derkdina is overleden op 19-02-1924 in Vriezenveen, 77 jaar oud. Derkdina trouwde, 23 jaar oud, op 09-04-1870 in Vriezenveen met Berend Nijkamp. Berend is overleden.
IV. Berend Schipper, geboren op 09-08-1848 in Vriezenveen (zie 12).
V. Gerrit Schipper, geboren op 17-03-1851 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 24-10-1895 in Vriezenveen, 44 jaar oud.
VI. Lena Schipper, geboren op 04-07-1853 in Vriezenveen. Lena is overleden op 21-06-1936 in Vriezenveen, 82 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Lena trouwde, 29 jaar oud, op 24-03-1883 in Vriezenveen met Johannes Jansen, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 05-02-1858 in Vriezenveen, zoon van Engbertus Jansen en Johanna Pot (zie 58,V). Johannes is overleden op 19-12-1936 in Vriezenveen, 78 jaar oud.
Notitie bij Johannes: landbouwer te Vriezenveen.
VII. Derk Schipper, geboren op 06-07-1859 in Vriezenveen. Derk is overleden op 26-04-1860 in Vriezenveen, 9 maanden oud.
VIII. Jesina Schipper, geboren op 30-10-1862 in Vriezenveen. Jesina is overleden op 01-05-1942 in Vriezenveen, 79 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Jesina trouwde, 26 jaar oud, op 22-06-1889 in Vriezenveen met Hendrikus Schipper. Hendrikus is een zoon van Jan Schipper en Kunnigjen Tijhof. Hendrikus is overleden.
Notitie bij Hendrikus: landbouwer bij zijn huwelijk.
jh_nijentwilhaarhandtek_jezinanijentwilhaargeb1859.jpg
63 JH NijenTwilhaarhandtek JezinaNijenTwilhaargeb1859
26 Jan Hendrik Nijen Twilhaar (afb. 63), geboren op 07-10-1819 in Hellendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte nr. 78]. Jan is overleden op 12-02-1885 in Vriezenveen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1885 [bron: akte nr.14].
Notitie bij overlijden van Jan: overleden wijk II nr. 149
Notitie bij Jan: landbouwer van beroep (bron trouwakte dochter Johanna Hendrika). Bewoonde een half boerenerf gelegen aan het middengedeelte van het Oosteinde. Volgens informatie van het kadaster had de woning toen een gemiddelde huurwaarde van 10 gulden. Het moet een armoedige boerenbehuizing zijn geweest. Het gemiddelde voor Vriezenveen lag nl. op 52,22! Misschien moet hij dan ook eerder als een boerenarbeider dan als landbouwer worden beschouwd.

Was in 1859, 1860 en 1861 diaken van de NH-kerk te Vriezenveen. Ondertekent de diaconale rekening als J.H. Twilhaar. In 1860 is hij de boekhouder van de jaarrekening.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 03-05-1851 in Vriezenveen met de 25-jarige
27 Johanna Smelt, geboren op 07-08-1825 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1825 [bron: aktenr. 35]. Johanna is overleden op 05-04-1882 in Vriezenveen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1882 [bron: akte nr. 66].
Notitie bij overlijden van Johanna: in de overlijdensakte staat vermeld, oud 56 jaar, zonder beroep, echtgen. van Jan Hendrik Nijen Twilhaar, dochter van Jan Smelt Gerritsz. en Johanna Tromp, beiden overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Nijen Twilhaar, geboren op 23-12-1851 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: bij de geboorte van Jan is het deel Nijen van zijn vaders familienaam Nijen Twilhaar tussen haakjes geplaatst alsvolgt Jan Hendrik (Nijen) Twilhaar.
Jan is overleden op 22-05-1889 in Vriezenveen, 37 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer bij overlijden.
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 14-02-1884 in Vriezenveen met Janna Jonker. Janna is een dochter van Jannes Jonker en Gesina Dekker. Janna is overleden.
II. Johanna Hendrika Nijen Twilhaar, geboren op 10-11-1854 in Vriezenveen (zie 13).
III. Hendrika Nijen Twilhaar, geboren op 07-03-1857 in Vriezenveen. Hendrika is overleden op 28-05-1885 in Vriezenveen, 28 jaar oud.
IV. Jezina Nijen Twilhaar, geboren op 22-11-1859 in Vriezenveen. Jezina is overleden op 11-01-1933 in Vriezenveen, 73 jaar oud. Jezina trouwde met Hermannus Jansen. Hermannus is geboren in 1847. Hermannus is overleden in 1931, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: timmerman, landbouwer
V. Julia Nijen Twilhaar, geboren op 11-03-1862 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Julia: bij de geboorte van Julia is het deel Nijen van haar vaders familienaam Nijen Twilhaar tussen haakjes geplaatst alsvolgt Jan Hendrik (Nijen) Twilhaar.
Julia is overleden op 16-01-1895 in Vriezenveen, 32 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Julia: zonder beroep wonend wijk 2 nummer 152 Vriezenveen, 27 jaar oud.
VI. Jan Hendrik Nijen Twilhaar, geboren op 21-10-1864 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: geboren Jan Hendrik, zoon van Jan Hendrik (Nijen) Twilhaar, landbouwer te Vriezenveen.
Jan is overleden op 05-01-1870 in Vriezenveen, 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: 5 jaar, overleden tweede wijk [Oosteinde].
VII. Nijen Twilhaar, levenloos geboren zoon, geboren op 21-02-1869 in Vriezenveen.
Notitie bij overlijden: overleden in de tweede wijk [Oosteinde] levenloos geboren.
willem_bramer_1832-1906_foto_ca._1890.jpg willembramergetuige_berendbramerxjannaaman1887.jpg willembramer1906.jpg willembramer1906b.jpg
64 Willem Bramer 1832-1906 foto ca. 1890
65 WillemBramergetuige BerendBramerxJannaAman1887
66 willembramer1906
67 willembramer1906b
28 Willem Bramer (afb. 64 t/m 67), geboren op 29-06-1832 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Willem: geboren als Willem zv Hendrik Bramer landbouwer 33 jaar en Gesina Gerrits zijn huisvrouw, zonder beroep, 34 jaar.
Willem is overleden op 09-07-1906 in Vriezenveen, 74 jaar oud.
Notitie bij Willem: landbouwer volgens huwelijksregistratie in 1856, vervult diverse bestuursfuncties in kerk en gemeente, is vanaf 1877 gementeraadslid, vanaf 1879 wethouder. Vervulde in de kerk de functies van diaken (1874-1877), ouderling (1862-1867), notabele (1867-1880) en kerkvoogd.
Was geboren op het Gjöttenspil, de boerderij, gelegen aan het Westeinde 144 huidige nummering (Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 188).
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 22-03-1856 met de 25-jarige
dina_pot_bijnaam_diekmuie__geb._1831_overl._1902__echtgenoot_van_willem_bramer.jpg hendrikapotgetuige_berendbramerxjannaaman1887.jpg
68 dina pot bijnaam diekmuie geb. 1831 overl. 1902 echtgenoot van willem bramer
69 HendrikaPotgetuige BerendBramerxJannaAman1887
29 Hendrika Pot (afb. 68 en 69), geboren op 05-02-1831 in Vriezenveen. Hendrika is overleden op 28-02-1902 in Vriezenveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: dienstmeid volgens huwelijksregistratie in 1856
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Bramer, geboren op 27-12-1856 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 29-12-1856 in Vriezenveen, 2 dagen oud.
II. Hendrik Bramer, geboren op 11-01-1858 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 10-01-1939 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hinkoom
III. Mina Gezina Bramer, geboren op 04-05-1861 in Vriezenveen. Mina is overleden op 31-03-1906 in Vriezenveen, 44 jaar oud [bron: trouwbrief]. Mina trouwde, 20 jaar oud, op 05-11-1881 in Vriezenveen met Johannes Wessels, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 18-02-1855 in Vriezenveen, zoon van Gerrit Wessels en Aleidina Engberts. Johannes is overleden op 02-02-1950 in Vriezenveen, 94 jaar oud [bron: Genlias]. Johannes trouwde later op 25-06-1909 in Vriezenveen met Janna Aman (1865-1928), zie 15.
Notitie bij Johannes: landbouwer, bron trouwbrief
IV. Berend Bramer, geboren op 04-04-1864 in Vriezenveen (zie 14).
gerhard_bramer_overl1937_001klphsc5.jpg
70 gerhard bramer overl1937 001klPhsc5
V. Gerhard Bramer (afb. 70), geboren op 15-03-1867 in Vriezenveen. Gerhard is overleden op 08-09-1937 in Vriezenveen, 70 jaar oud.
VI. Johannes Bramer, geboren op 07-12-1870 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 30-05-1887 in Vriezenveen, 16 jaar oud.
VII. Fredrik Bramer, geboren op 06-07-1874 in Vriezenveen. Fredrik is overleden op 24-01-1934 in Kampen, 59 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Fredrik: 59 jaar oud bij overlijden
Notitie bij Fredrik: boekhouder (bron: overlijdensakte 1934) werkte bij notariskantoor Bloys van Treslong te Kampen, na eerder te Vriezenveen werkzaam te zijn geweest bij notariskantoor Cramer (bron: Tubantia 26-1-1934).
woonde adres Boven Nieuwstraat 39 te Kampen (bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant,30-01-1934).
cornelislambertusamangetuige_jannaamanxberendbramer1887.jpg cornelislambertusaman_geb_dochterklazina1864.jpg
71 CornelisLambertusAmangetuige JannaAmanxBerendBramer1887
72 CornelisLambertusAman geb dochterKlazina1864
30 Cornelis Lambertus Aman (afb. 71 en 72), geboren op 21-02-1835 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: geboren als Cornelis Lambertus zv Jan Aman, tapper en landbouwer, thans op reis en Claisna Berkhof 26 jaar. De aangifte werd gedaan door Magdalena Aman, zonder beroep 40 jaar huisvrouw van Berent Hof
Cornelis is overleden op 26-03-1888 in Vriezenveen, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: heet bij zijn overlijden de zoon te zijn van Jan Aman en Clasina Berkhof, overleden in de woning wijk 1 nummer 8.
Notitie bij Cornelis: landbouwer, boerwerker en turfsteker, werkte erg lange dagen volgens overlevering van 3 uur ´s-ochtends tot 7 uur ´s-avonds (mondelinge overlevering van Johannes Jacob Bramer geb. 1898). Trouwde met zijn nicht. De familie zal het niet breed hebben gehad. De bijnaam van deze familie Aman was "de Baais".
Cornelis Lambertus bewoonde de boerderij gelegen aan het Oosteinde 409 (huidige nummering). Dit huis had in 1876 een gemiddelde huurwaarde van 40 gulden. Dit lag hiermee beneden het gemiddelde dat boven de 50 gulden lag (bron kadaster, zie ook mijn scriptie).
Schrijft zijn naam zelf als Kornelis Lambertus, dus niet met een C, maar met een K.
De boerderij was voorheen in het bezit geweest van de familie Weiteman en was een oude Berkhof’s boerderij, zo waren de Jan Butens (bijnaam van een tak van de familie Berkhoff) oorspronkelijk afkomstig van dit boerenerf.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 25-03-1864 in Vriezenveen met de 20-jarige
johannajesinaamangetuige_fredrikaamanxlambertusjonker1906.jpg
73 JohannaJesinaAmangetuige FredrikaAmanxLambertusJonker1906
31 Johanna Jesina Aman (afb. 73), geboren op 01-12-1843 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 15-04-1911 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden onder de naam Johanna Jezina Aman zonder beroep weduwe van Cornelis Lambertus Aman. Wijk 1 nummer 9.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klazina Aman, geboren op 19-05-1864 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1864. Klazina is overleden op 24-10-1918 in Vriezenveen, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klazina: overleden op het adres wijk 2 nummer 152
Klazina trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1887 in Vriezenveen met Jan Dekker, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1863, zoon van Albartus Dekker en Jesina Smelt. Jan is overleden op 19-04-1922 in Vriezenveen, 58 of 59 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer
II. Janna Aman, geboren op 15-06-1865 in Vriezenveen (zie 15).
III. Aman, levenloos geboren zoon, geboren op 18-10-1867 in Vriezenveen.
Notitie bij overlijden: overleden in een huis aan de eerste wijk.
IV. Aman, levenloos geboren zoon, geboren op 02-12-1868 in Vriezenveen.
V. Jan Aman, geboren op 29-11-1869 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1869. Jan is overleden op 10-02-1871 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in een woning in de eerste wijk.
VI. Julia Fredrika Aman, geboren op 23-01-1872 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1872. Julia is overleden op 17-02-1873 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Julia: overleden in een huis staand in de eerste wijk.
VII. Aman, levenloos geboren dochter, geboren op 29-07-1874 in Vriezenveen.
cimg0341.jpg
74 CIMG0341
VIII. Jan Frederik Aman (afb. 74), geboren op 01-09-1875 in Vriezenveen. Jan is overleden op 10-04-1929 in Vriezenveen, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: landbouwer bij overlijden.wijk 1 nummer 113.
Notitie bij Jan: landbouwer, bewoonde het oude baaiserf gelegen aan het Oosteinde 409. Volgens de kadastrale leggers bewoonde hij de woning wijk 1 nummer 5 en was hij landbouwer van beroep. De woning kwam in bezit van oomzegger Jan Fredrik Jonker (zoon van zijn zuster Fredrika Aman en Lambertus Jonker) na zijn overlijden.
IX. Aman, levenloos geboren zoon, geboren op 25-06-1878 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte: geboren en overleden wijk 1 nummer 11.
Notitie bij overlijden: geboren en overleden wijk 1 nummer 11.
X. Frederik Aman, geboren op 14-09-1879 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1879. Frederik is overleden op 08-12-1879 in Vriezenveen, 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Frederik: overleden op het adres wijk 1 nummer 8.
XI. Fredrika Aman, geboren op 19-07-1881 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1881. Fredrika is overleden op 13-07-1933 in Vriezenveen, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fredrika: overleden op het adres wijk 1 nummer 154.
Fredrika trouwde, 24 jaar oud, op 16-03-1906 in Vriezenveen met Lambertus Jonker, 25 of 26 jaar oud. Lambertus is geboren in 1880 in Vriezenveen, zoon van Fredrik Jonker en Johanna Hospers. Lambertus is overleden op 12-12-1951 in Vriezenveen, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lambertus: heet bij zijn overlijden caféhouder van beroep te zijn.
Notitie bij Lambertus: tapper, landbouwer (bewoonde het pand Oosteinde 263 (zie KUD blz. 139).

Generatie 6 (oudouders)

janberkhoffgebakte1820nr22.jpg janberkhof_getuige_huwelijk_klazijnaberkhofxjanaman1827.jpg
75 janberkhoffgebakte1820nr22
76 JanBerkhof getuige huwelijk KlazijnaBerkhofxJanAman1827
32 Jan Berkhof(f) (afb. 75 en 76), geboren op 07-09-1797 in Vriezenveen [bron: huwelijksakte 1819]. Hij is gedoopt op 10-09-1797 in Vriezenveen. Jan is overleden op 04-02-1871 in Vriezenveen, 73 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Jan: landbouwer, Oosteinde 390, huidige nummering (bron: trouwakte zoon F.J. Berkhof in 1849). Tekent in 1849 de trouwakte van zijn zoon als "J. Berkhof", dus met één f, echter in 1820 bij de geboorte van dochter Hendrika tekent hij met dubbel ff en ook bij zijn eigen huwelijk.

Op 19 november 1820 des namiddags om 4 uur verschijnen voor de arrondisementsrechtbank van Almelo en op het verzoek van:
-Hendrik Meulink, landbouwer wonend te Vriezenveen aan het Oosteinde, weduwnaar van Lena Schipper, voor zich zelf en als vader en wettig voogd over zijn minderjarige zoon Hendrik Meulink, door wijlen zijn vrouw verwekt voor ruim 14 jaar.
-Jan Berkhof, landbouwer te Vriezenveen, voormeld woonachtig, zoon van wijlen Hendrik Berkhof en gemelde Lena Schipper, voor zich zelf als voogd over zijn broer Johannes Berkhof, minderjarig kind van gemelde wijlen Hendrik Berkhof en Lena Schipper, aangesteld bij familieraad op de veertiende augustus j.l.
-Wolterdina Berkhof, landbouwerse, wonende mede te Vriezenveen, meerderjarige en ongehuwde dochter van wijlen Hendrik Berkhof en Lena Schipper.
-Jan Aman Fredrikszoon, koopman en tapper, als in huwelijk hebbende Klasina Berkhof, zonder speciaal beroep, beide te Vriezenveen, meergemeld woonachtig.

In aanwezigheid van Wolter Schipper en Fredricus Schipper bouwlieden mede te Vriezenveen, vaakgemeld woonachtig, als toeziend voogden, de eerstgenoemde over gemelde Johannes Berkhof en de laatstgenoemde over gemelde Hendrik Meulink.

Door notaris Warnaars te Almelo residerend, ten huize van Jan Aman Frederikszoon te Vriezenveen voormeld.
Requiranten verkopen de volgende tot hun gemeenschappelijke boedel behorende goederen:
De aanvaarding der percelen is dadelijk behalve het huis, hetwelk eerst de eerste mei eerstkomende en het roggeland als de rogge ingezameld zal zijn, zullen aanvaard worden, na voorlezing van het voorgaande handelt het om de hierondergeschreven percelen:
-het 17e perceel , een hoekje hooiland, het derde deel genaamd ongeveer 4 roeden onder Geesteren in gemeenschap met Jan Faijer en anderen.
ingezet door jannes faijer, bouwman te Vriezenveen op 8 guldens
afgeslagen van een hoger som en niemand gemijnd hebbend, zo is de inzetter koper geworden.

Van vorenstaande vaste goederen behoort een vierde gedeelte aan de medequirant Hendrik Meulink
aan de medequirant Jan Berkhof, Jan Aman, als in huwelijk hebbende Clasina Aman en aan Wolterdina Berkhof ieder een vijfde part
(archief vereniging Oud Vriezenveen toegang nr. 1.4 map B inv. nr. 81.4).
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 10-10-1819 in Vriezenveen met de 23-jarige
alberdinabroertjenxjanberkhoff1819.jpg
77 AlberdinaBroertjenxJanBerkhoff1819
33 Alberdina Broertjen (afb. 77), geboren op 07-09-1796 in Vriezenveen [bron: huwelijksakte 1819]. Alberdina is overleden op 19-02-1834 in Vriezenveen, 37 jaar oud.
Notitie bij Alberdina: bij trouwen dienstmeid.
Uit een verklaring voor het Vredegerecht op 18 maart 1818 (inv.nr. 6) blijkt dat Alberdina dienstbode was bij haar oom Jan Holland die in dat jaar in Dülmen overleed en Hendrika Brink. Er wordt een uitgebreide inventaris vastgelegd in aanwezigheid van haar en haar vader.
Kinderen uit dit huwelijk:
hendrikaberkhofxjgbramer.jpg
78 HendrikaBerkhofxJGBramer
I. Hendrika Berkhoff (afb. 78), geboren op 13-02-1820 in Vriezenveen. Hendrika is overleden op 14-06-1875 in Vriezenveen, 55 jaar oud.
jgbramerxhendrikaberkhof1843.jpg
79 JGBramerxHendrikaBerkhof1843
Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1843 in Vriezenveen met Johannes Gerhardus Bramer (afb. 79), 25 jaar oud. Johannes is geboren op 27-12-1817 in Vriezenveen, zoon van Gerrit Bramer en Johanna Aman (zie 68,I). Johannes is overleden op 06-09-1880 in Vriezenveen, 62 jaar oud [bron: grafsteen kerkhof Vriezenveen].
Notitie bij Johannes: landbouwer (bron: trouwakte van eigen huwelijk 1843 en van zijn zwager Frederik Johannes Berkhof in 1849)
II. Fredrik Johannes Berkhof(f), geboren op 15-02-1823 in Vriezenveen (zie 16).
johannalenaberkhofxabaman1850.jpg
80 JohannaLenaBerkhofxABAman1850
III. Johanna Lena Berkhof(f) (afb. 80), geboren op 23-09-1825 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 11-04-1867 in Vriezenveen, 41 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 28-09-1850 in Vriezenveen [bron: Historisch Archief Overijssel digitaal] met Albartus Bernardus Aman, 24 jaar oud. Zie 34,VIII voor persoonsgegevens van Albartus.
berendberkhoffxjennekentenkraijenberg1858.jpg
81 BerendBerkhoffxJennekentenKraijenberg1858
IV. Berend Berkhoff (afb. 81), geboren op 04-03-1828 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berend: in de geboorteakte staat dat Berend de zoon is van Jan Berkhof Hendrikszoon, 30 jaar, landbouwer, en Alberdina Broertjen, zonder speciaal beroep 30 jaar.
Berend is overleden op 25-07-1893 in Vriezenveen, 65 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Berend: landbouwer (bron: huwelijksregistratie 1858 en 1876 en overlijdensregistratie 1893).
niet opgeroepen voor militaire dienst, had lotingsnummer 32 (jaargang 1847).
Berend:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 23-03-1858 in Vriezenveen [bron: genlias akte nr. 3] met Jenneken ten Kraijenberg, 39 of 40 jaar oud. Jenneken is geboren in 1818, dochter van Karel ten Kraijenberg en Johanna Frederika Gerritdina Boeschen. Jenneken is overleden op 03-01-1871 in Vriezenveen, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jenneken: bij haar overlijden wordt als haar beroep huiswerkster vermeld.
Notitie bij Jenneken: bij overlijden huiswerkster van beroep. kon niet schrijven, evenals haar broer en zwager die bij haar huwelijk in 1858 getuigden.
hjsmeltxberrendberkhoff1876.jpg
82 HJSmeltxBerrendBerkhoff1876
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 20-10-1876 in Vriezenveen met Hendrika Jesina Smelt (afb. 82), ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berend en Hendrika: Hendrika Jesina is weduwe van Albert Post.
Hendrika is geboren omstreeks 1845 in Vriezenveen, dochter van Gerrit Smelt (zie 54,I) en Wolterdina Berkhoff (zie 64,III). Hendrika is overleden op 05-09-1887 in Vriezenveen, ongeveer 42 jaar oud [bron: Genlias]. Hendrika is weduwe van Albert Post (1830-1873), met wie zij trouwde op 29-05-1858 in Vriezenveen.
lambertusberkhoff_handtek1855geb_aktenr92.jpg lambertberkhoffgetuige_berendberkhoffxjennekentenkraijenberg1858.jpg
83 lambertusberkhoff handtek1855geb aktenr92
84 LambertBerkhoffgetuige BerendBerkhoffxJennekentenKraijenberg1858
V. Lambertus Berkhoff (afb. 83 en 84), geboren op 05-04-1830 in Vriezenveen. Lambertus is overleden op 12-05-1896 in Vriezenveen, 66 jaar oud.
Notitie bij Lambertus: landbouwer, kastelein en winkelier, bijnaam Jan Butens (Bats?) in overlijdensakte van dochter Aaltje in 1862 wordt als beroep van Lambertus en Wicherdina vermeld landbouwers en winkeliers.
Bewoonde het erf wijk 1 nummer 39 (later Oosteinde 369), ook bekend als de "Mejoers". Later bewoont zoon Albertus Berkhoff gehuwd met Gezina Eshuis het ouderlijk erf.

Vanaf 10 december 1899 was Harmen Drees afkomstig van Borne, geboortig uit Ambt Hardenberg dienstknecht bij de wed. L. Berkhof wijk 1 nr. 43. Hij vertrok op 13 okt. 1900 naar Markelo (bron: dienstboderegister 1890-1900 en 1900-1910 Vriezenveen).
Lambertus is voogd van de minderjarige Janna Berkhoff, dochter van wijlen zijn broer Berend, bij haar huwelijk in 1896. In de huwelijkse bijlagen van dit huwelijk (akte nummer 5) wordt als beroep van Lambertus kastelein vermeld.
.
Lambertus trouwde, 23 jaar oud, op 17-09-1853 in Vriezenveen met Wicherdina Teunis, 21 jaar oud. Wicherdina is geboren op 10-11-1831 in Vriezenveen, dochter van Egbert Teunis (zie 40,I) en Aaltje Berkhof(f). Wicherdina is overleden op 10-08-1905 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
handtek_hendrikusaman1824gebaktenr13.jpg
85 handtek HendrikusAman1824gebaktenr13
34 Hendrikus Fz. Aman (afb. 85). Hij is gedoopt op 07-03-1788 in Vriezenveen. Hendrikus is overleden op 16-03-1855 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Koopman, landbouwer en imker.
Hendrikus zal waarschijnlijk een marskramer in tuinzaden zijn geweest, waarbij hij ’s-winters op pad zal zijn geweest. Dat blijkt uit een paar geboorteakten van zijn kinderen, waarvan een aantal in januari geboren was en waarbij de vader afwezig was en de vroedvrouw de aangifte van de geboorten deed.
In 1823 voor 4 jaar aangesteld tot wijkmeester 1e gelid (bron: dagboek Jan Kruijs).
Volgens overlijdensakte van echtgenote Johanna Broertjen (1832), bewoonde hij de boerderij Oosteinde 325-327 (huidige nummering); pand is nog steeds in originele staat en staat bekend onder de naam "Joonkbeernds". Erfde het erf van Jan Holland (familierelatie via z´n schoonmoeder Janna Berends Holland). Het echtpaar Aman-Broertjen woonde in bij de ooms Jan en Albert Holland van Johanna Broertjen. De boerderij had in 1832 een gemiddelde huurwaarde van 15 gulden en viel daarmee in belastingklasse 6.
Mogelijk identiek aan H. Aman die van 1825-1829 ouderling van de N.H. kerk was.

Diverse malen leverde Hendrikus Aman linnen en wol aan de Diaconie van Vriezenveen voor de Armen.
oa. In het Kasboek van de Diaconie van Vriezenveen (Ned. Herv.) staat op 30 april 1829 vermeld: "aan H-k Aman voor geleverde peije en bomziede voor de huiszittenden en besteden Armen betaald 15,95" (bron: archief Diaconie Grote Kerk Vriezenveen).

Jan Holland maakte op 24-04-1823 voor notaris Warnaars te Almelo zijn testament.
Tot erven werden benoemd:
1. de Hervormde Armenstaat 150 gulden.
2. aan zijn nicht Janna Holland, huisvrouw van Berend Broertjen 250 gulden en bij haar vooroverlijden haar nakomelingen.
3. aan de kinderen van wijlen zijn nicht Berendina Holland, in leven huisvrouw van Gerrit Freriks, met namen: Janna Fredriks, Frederik Fredriks, Gesina Fredriks en Berend Fredriks, samen 250 gulden.
4. aan de kinderen van wijlen Jenneken Holland, in leven huisvrouw van Jan Hof, met namen: Janna Hof, Sina Hof en Berendina Hof, samen 250 gulden.
5. aan de kinderen van wijlen Jan Holland, zoon van zijn broeder Berend Holland: met namen: Johannes Holland, Derkdina Holland, Lena Holland en Hendrika Holland de somma van 450 guldens.
6. aan zijn broer Gerrit Holland en bij diens vooroverlijden diens kinderen, de som van 1.000 gulden.
7. aan Johanna Broertjen, gehuwd met Hendrikus Aman Frederikz. , alle roerende zaken, de inboedel des huizes, vee en zaadgewassen.

Verkoopakte gedateerd 20 oktober 1827 van Jan Faijer en zijn zoon Jannes Faijer, landbouwers in Vriezenveen. Zij verklaren te verkopen aan Hendrikus Aman Frederikszoon, een stuk woeste uitgegraven veengrond aan de westzijde van de Paterij in Vriezenveen, tussen de woeste grond van de aankoper en van Hendrik Mollink, beginnende voor de Oudenhoevenweg in de daar zijnde draai, en eindigende voor de Nieuwehoevenweg ter lengte van 550 Nederlandse ellen (bron: inventaris nr. 81.4 archief verening Oud Vriezenveen).

Naar aanleiding van het overlijden van Johanna in 1832 wordt bij notaris Riemsdijk een inventaris van aanwezige goederen opgemaakt (notar. arch. inv. nr. 33 Hist. Centrum Overijssel). Hij is een uitgebreide inventaris, die de opmakers ervan maar liefst drie dagen werk heeft gekost!
In de inventaris zijn mede extracten te vinden van testamenten van 2 oudooms van Johanna Broertjen, te weten Jan en Albertus Holland. Diverse waardepapieren passeren de revue. Als voogd van de minderjarige kinderen was aangesteld Bernardus Broertjen, zaadkramer wonend te Vriezenveen, broer van de overleden Johanna Broertjen.
Een (onvolledige) greep uit de boedelbeschrijving (gezamenlijke waarde huisraad en gereedschap etc. 1104,85):
-12 tinnen borden 4,80
-2 tinnen schotels 3,50
-3 tinnen kannetjes 0,75
-28 tinnen lepels 2,80
-9 bont aarden schotels 1,80
-een tinnen(?) theepot, biermengele
en waterfles 4,00
-2 spiegeltjes 1,50
-3 rood koperen keteltjes 4,00
-12 stoelen 4,00
-3 tafels 4,50
-een hangklok 6,00
-een bijbel en wat boeken 2,00
-4 stapelkisten en een korenkist 30,00
-2 uitgesneden eikenhouten kasten 20,00
-2 ploegen 16,00
-landbouwgereedschappen 13,00
-4 boerenwagens 110,00
-een blauw gestreept bombazijnen bed 14,00
-een kerkboek met zilveren krappen 14,00
-een kerkboek met zilveren krappen 17,00
-een zilveren beugelstas, nog een tas 10,00
-een paar zilveren schoengespen 3,50
-23 korven met bijen en 40 honingkorven
met toebehoren 225,00
-een zwartbles ruin paard 80,00
-4 melkbeesten (divers) 100,00
-2 kalveren en 3 starken 40,00
-3 ossen (gecastreerde stieren) 80,00
- 8 mud gedorste rogge, 6 mud gedorste
boekweit 56,00
-een turfschuit 35,00

Aan leningen had het echtpaar meer dan 2.000 gulden uitstaan. Ook stond er nog een legaat van oud-oom Jan Holland op naam van Johanna Broertjen groot 250 gulden.

aan kosten voor de begravenis van Johanna Broertjen staat in de inventaris opgenomen:
-doodskist 6,00
-bier, jenever en andere dranken 32,00
-voor uitdeling aan de armen 30,00
In de hele inventaris valt op dat landerijen en woning niet in de opsomming van bezittingen zijn meegenomen. Verder wordt duidelijk dat het gezin niet echt krap bij kas heeft gezeten en dat de inkomsten van bestaan gezocht moeten worden in de imkerij (evenals vader Fredrik Aman), landbouw, veeteelt, handel en turfschipperij.

Kennelijk vergaat het Hendrikus na het overlijden van zijn vrouw Johanna in 1832 minder goed. De verwanten stellen hem in 1839 onder curatele (vonnis arrondisementsrechtbank 19 juni 1839); bron: Staatscourant 24 juni 1839. Helaas is de jaargang 1839 van het archief van de arrondisementsrechtbank van Almelo niet bewaard gebleven, anders zouden de achterliggende redenen van de onder curatelestelling wat duidelijker kunnen worden. Bij het huwelijk van dochter Janna Aman met Frederik Johannes Berkhof in 1849 kon Hendrikus Aman zijn toestemming voor het huwelijk, vanwege de curatelestelling niet geven.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 27-05-1815 in Vriezenveen met de 21-jarige
johannabroertjenxhendrikusaman1815.jpg
86 JohannaBroertjenxHendrikusAman1815
35 Johanna Broertjen (afb. 86), geboren op 03-06-1793 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 09-06-1793 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 19-04-1832 in Vriezenveen, 38 jaar oud.
Notitie bij Johanna: begunstigde in het testament van haar oom Albert Holland d.d. 24 april 1823 bij notaris Jan Hendrik Warnaars te Almelo. Hieruit blijkt dat hij zijn woning samen met Bernardus Holland bewoonde. Johanna Broertjen (gehuwd met Hendrikus Aman) krijgt daarbij gelegateerd de inboedel van het huis, vee en zaadgewassen, in gemeenschap met Bernardus Holland bezeten.

oom Jan Holland (samenwonend met broer Albert) maakte eveneens op 24-04-1823 voor notaris Warnaars te Almelo zijn testament.
Tot erven werd oa benoemd:
7. aan Johanna Broertjen, gehuwd met Hendrikus Aman Frederikz. alle roerende zaken, de inboedel des huizes, vee en zaadgewassen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berendina Aman, geboren op 14-06-1815 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berendina: bij de geboorte genoemd Berendina dv Hendrikus Aman landbouwer, 27 jaar en Johanna Broertjen oud. aangifte van de geboorte is gedaan door Hendrikus Aman, getuigen waren Jan Hendrik Stok, 46 jaar, schoenmaker en Jan Berends, schoenmaker 27 jaar.
Berendina is overleden op 24-02-1832 in Vriezenveen, 16 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berendina: bij overlijden 16 jaar oud.
II. Fredrik Aman, geboren op 12-01-1817 in Vriezenveen [bron: akte nr. 5 d.d. 15-01-1817].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: bij de geboorte staat vermeld dat de vader Hendrikus Aman Fz. landbouwer te Vriezenveen afwezig was. aangifte van de geboorte van Fredrik deed de vroedvrouw Jenneken de Groot, weduwe van Hendrikus ten Cate en getuigen waren Hendrik Engels, zonder beroep 22 jaar en Jannes Abbink klompmaker 52 jaar.
Fredrik is overleden op 17-04-1817 in Vriezenveen, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Fredrik: bij overlijden 13 weken oud.
III. Fredrik Aman, geboren op 24-05-1818 in Vriezenveen (zie 62).
IV. Janna Aman, geboren op 09-01-1820 in Vriezenveen [bron: akte 6 d.d. 10-01-1820].
Notitie bij de geboorte van Janna: Janna Aman het bij de geboorte de dochter te zijn van Hendrikus Aman Fredriksoon en Johanna Broertjen landbouwer in deze gemeente en thans afwezig (dat betekent waarschijnlijk als marskramer op pad). Aangifte van de geboorte deed: Anna Maria Heijmans, oud 36 jaar vroedvrouw. getuigen waren Berend Broertjen, landbouwer 51 jaar en hermannes Alberts, landbouwer 23 jaar.
Janna is overleden op 27-10-1822 in Vriezenveen, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: bij overlijden 2 jaar oud
V. Kornelis Aman, geboren op 27-01-1822 in Vriezenveen [bron: akte 9 d.d. 28-01-1822].
Notitie bij de geboorte van Kornelis: van een tweeling: bij de geboorte van Kornelis staat vermeld dat hij de zoon is van Hendrikus Aman Fz. landbouwer en Johanna Broertjen. Aangifte van de geboorte deed Gerharda Harmsen vroedvrouw 26 jaar en getuigen waren Berend Broertjen, landbouwer 54 jaar en Jasper ten Cate, bode 55 jaar.
Kornelis is overleden op 09-09-1883 in Vriezenveen, 61 jaar oud [bron: Genlias/vriezenveners.nl].
Notitie bij Kornelis: landbouwer volgens overlijdensakte
Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 02-04-1847 in Vriezenveen [bron: akte nr. 4] met Kornelia Bramer, ongeveer 24 jaar oud. Kornelia is geboren omstreeks 1823 in Vriezenveen, dochter van Gerrit Bramer en Johanna Aman (zie 68,I). Kornelia is overleden op 11-12-1881 in Vriezenveen, ongeveer 58 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Kornelia: bij overlijden 58 jaar oud.
VI. Albert Aman, geboren op 27-01-1822 in Vriezenveen [bron: akte 9 d.d. 28-01-1822].
Notitie bij de geboorte van Albert: van een tweeling: bij de geboorte van Albert staat vermeld dat hij de zoon is van Hendrikus Aman Fz. landbouwer en Johanna Broertjen. Aangifte van de geboorte deed Gerharda Harmsen vroedvrouw 26 jaar en getuigen waren Berend Broertjen, landbouwer 54 jaar en Jasper ten Cate, bode 55 jaar.
Albert is overleden op 21-04-1822 in Vriezenveen, 2 maanden oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Albert: oud 12 weken.
VII. Janna Aman, geboren op 03-02-1824 in Vriezenveen (zie 17).
handtekening_albartusbernardus_aman1851gebakte_nr88.jpg
87 handtekening AlbartusBernardus Aman1851gebakte nr88
VIII. Albartus Bernardus Aman (afb. 87), geboren op 01-03-1826 in Vriezenveen [bron: akte nr. 18 d.d. 1 maart 1826].
Notitie bij de geboorte van Albartus: in de geboorteakte van Albartus Bernardus staat vermeld dat hij de zoon is van Hendrikus Aman Fredrikzoon. 38 jaar landbouwer en Johanna Broertjen, zonder speciaal beroep 33 jaar oud. De aangifte van de geboorte werd gedaan door Hendrikus zelf en getuigen waren: Berent Hof, landbouwer 38 jaar en Jan Fik, landbouwer 37 jaar.
Albartus is overleden op 26-08-1888 in Vriezenveen, 62 jaar oud.
Notitie bij Albartus: landbouwer (bron trouwakte en overlijdensakte).
Albartus trouwde, 24 jaar oud, op 28-09-1850 in Vriezenveen [bron: Historisch Archief Overijssel digitaal] met Johanna Lena Berkhof(f), 25 jaar oud. Zie 32,III voor persoonsgegevens van Johanna.
IX. Benjamina Aman, geboren op 14-01-1828 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Benjamina: de geboorte van Benjamina Aman wordt aangegeven door Magdalena Aman, huisvrouw van Berend Hof. Haar broer Hendrikus Aman, landboyuwer, maar thans op reis.
Benjamina is overleden op 26-08-1891 in Vriezenveen, 63 jaar oud. Benjamina trouwde, 25 jaar oud, op 26-03-1853 in Vriezenveen met Gerhardus Albertus Teunis, 25 jaar oud. Gerhardus is geboren op 20-09-1827 in Vriezenveen, zoon van Egbert Teunis (zie 40,I) en Aaltje Berkhof(f). Gerhardus is overleden op 14-03-1867 in Vriezenveen, 39 jaar oud.
Notitie bij Gerhardus: landbouwer volgens akte van overlijden en geboorteakte zoon Albertus 27-02-1861 (wonende in de eerste wijk nummer 35; bron: hoofdelijke omslag 1876) Bewoonde het erf Oosteinde 348 (huidige nummering).
X. Johanna Gesina Aman, geboren op 22-04-1830 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 08-03-1876 in Vriezenveen, 45 jaar oud [bron: Genlias]. Johanna trouwde met Hendrikus Dekker. Hendrikus is geboren omstreeks 1834, zoon van Jan Dekker en Hendrika Smit. Hendrikus is overleden op 28-08-1903 in Vriezenveen, ongeveer 69 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: bij overlijden 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: landbouwer van beroep volgens overlijdensakte.
jannusjaspersfaijer_handtek1815gebaktenr17.jpg handtekjannesjaspersfaijergeb.akte1835nr1.jpg handtekjjfaijergebakte1823nr29.jpg jannes_jaspers_feyer_mei_1823_archief_nh_kerk.jpg
88 jannusjaspersfaijer handtek1815gebaktenr17
89 handtekJannesJaspersFaijergeb.akte1835nr1
90 handtekJJFaijergebakte1823nr29
91 Jannes Jaspers Feyer mei 1823 archief NH Kerk
36 Johannes (Jannes) Jaspers Faijer (afb. 88 t/m 91), geboren op 26-12-1792 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 30-12-1792 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 02-07-1858 in Vriezenveen, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden Jannes Jaspers Faijer, 65 jaar landbouwer zv Derks Jaspers Faijer en Aaltjen Faijer, beiden overleden.
Notitie bij Johannes: grondeigenaar en landbouwer. Moet een geziene persoonlijkheid zijn geweest. Was van 1819-1823 ouderling en in 1823 en van1837-1841 diaken van de kerk.(zie voor een uitleg van de aard van de functies mijn scriptie over het 19e eeuwse Vriezenveen, te bereiken via mijn homepage).
Bewoonde het Onweerserf, Oosteinde 345 (huidige nummering). Pas in februari 1891 volgt de verdeling van de nalatenschap van Johannes Jaspers Faijer en Gerritdina Coster. Dat is 32 jaar na het overlijden van Johannes! De inventaris van de boedel had volgens aangehechte bijlage plaats op 11 december 1890. De Onweersboerderij was toen pas afgebrand (volgens overlevering van mijn vader door een uit de hand gelopen paasvuur). Uit de boedelscheiding blijkt dat de "roerende lighamelijke goederen, voor het grootste gedeelte door brand zijn vernield", het zaakje was wel verzekerd want Albertus Jaspers Faijer moet de verkregen vergoeding van de Brandverzekeringsmaatschappij á 800 gulden inbrengen in de boedel, de waarde van de kennelijk van de brand geredde roerende lighamelijke goederen bedraagt 723 gulden. De landerijen gelegen in Vriezenveen, Wierden en Tubbergen worden geschat op bijna 8.000 gulden! Het totaal van het bezit, inclusief landerijen wordt vastgesteld op bijna 22.000 gulden. Hieronder zitten talrijke te gelde gemaakte uitgezette hypotheken. Zoon Albertus had recht op één kindsdeel (uit het huwelijk waren 5 kinderen geboren). Aangezien broer Johannes al in 1859 is overleden zonder kinderen moest de boedel door 4 gedeeld worden. Albertus had door testament (in 1864) echter ook het aandeel van zijn broer Derk verworven doordat diens enige zoon Derk (vroeg wees geworden en verder door Albertus Jaspers Faijer op het Onweerserf opgevoed) vlak voor zijn dood Albertus enig erfgenaam had gemaakt. Hierdoor had Albertus recht op de helft van de nalatenschap; dus ruim 10.000 gulden aan waarde. Doordat echter de vrouw van Albertus ook al was overleden verviel de helft van zijn aandeel in de boedel direct aan zijn kinderen.
(Bron: familiearchief Onweersfamilie).
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 16-11-1814 in Vriezenveen met de 20-jarige Gerhardijna (Gerritdina) Coster.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Gerhardijna: het huwelijk was een moetje, het eerste kind werd geboren in maart. documentnummer 2.
gerritdinakoster1814xjannesjaspersfaijer.jpg
92 GerritdinaKoster1814xJannesJaspersFaijer
37 Gerhardijna (Gerritdina) Coster (afb. 92), geboren op 05-07-1794 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 06-07-1794 in Vriezenveen. Gerhardijna is overleden op 30-01-1838 in Vriezenveen, 43 jaar oud.
Notitie bij Gerhardijna: afkomstig uit de koopmansfamilie Costers, die op diverse manieren verwant is met de familie Jaspers Faijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Jaspers Faijer, geboren op 13-03-1815 in Vriezenveen. Hermannus is overleden in 1815 in Vriezenveen.
hendrikjaspersfaijer_hermanjaspersfaijergeb1852.jpg
93 HendrikJaspersfaijer HermanjaspersFaijergeb1852
II. Hendrik Jaspers Faijer (afb. 93), geboren op 05-02-1816 in Vriezenveen [bron: André Idzinga ; Vriezenveners.nl]. Hendrik is overleden op 12-07-1865 in Vriezenveen, 49 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: landbouwer, vervulde diverse bestuurlijke functies, zoals diaken (1855-1859), ouderling (1843-1847)
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1839 in Vriezenveen met Johanna Berendina Schipper, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 07-01-1821 in Vriezenveen, dochter van Wolter Schipper en Geesijna (Gesina) Berkhoff. Johanna is overleden op 26-08-1862 in Vriezenveen, 41 jaar oud.
derkjaspersfaijerxjohannamagdalenacompanjen1844.jpg
94 DerkJaspersFaijerxJohannaMagdalenaCompanjen1844
III. Derk Jaspers Faijer (afb. 94), geboren op 29-12-1818 in Vriezenveen [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl]. Derk is overleden op 29-12-1844 in Vriezenveen, 26 jaar oud.
Notitie bij Derk: smid van beroep. Hoewel Derk volgens de huwelijksakte Derk Faijer zou heten ondertekent hij de akte als Derk Jaspers Faijer.
johannamagdalenacompanjenxderkjaspersfaijer1844.jpg
95 JohannaMagdalenaCompanjenxDerkJaspersFaijer1844
Derk trouwde, 25 jaar oud, op 10-02-1844 in Vriezenveen met Johanna Magdalena Companjen (afb. 95), 24 of 25 jaar oud. Johanna is geboren in 1819 in Vriezenveen [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl], dochter van Albartus Companjen en Wilhelmina Schoemaker. Johanna is overleden op 03-12-1854 in Vriezenveen, 34 of 35 jaar oud.
fredrikajaspersfaijerxwicherjonker.jpg
96 FredrikaJaspersFaijerxWicherJonker1844
IV. Fredrika Jaspers Faijer (afb. 96), geboren op 10-11-1821 in Vriezenveen [bron: aktenr. 72]. Fredrika is overleden op 10-01-1866 in Vriezenveen, 44 jaar oud.
Notitie bij Fredrika: bij haar huwelijk genoemd Fredrika Faijer, ook Fredrika Jaspers dv Jannes Jaspers Faijer en Gerritdina Coster. Bij haar huwelijk tekent Fredrika als F.J. Faijer
Fredrika trouwde, 22 jaar oud, op 10-02-1844 in Vriezenveen [bron: aktenr. 3] met Wicher Janzoon Jonker, 24 jaar oud. Wicher is geboren op 31-12-1819 in Vriezenveen [bron: akte nr. 2], zoon van Jan Jonker en Johanna Berkhof(f).
Notitie bij de geboorte van Wicher: bij de geboorte staat vermeld Wicher zv Jan Jonker, tapper en landbouwer 25 jaar en Johanna Berkhof oud 18 jaar.
Wicher is overleden op 22-10-1890 in Vriezenveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Wicher: landbouwer (bij huwelijk)
V. Aaltjen Jaspers Faijer, geboren op 10-12-1824 in Vriezenveen. Aaltjen is overleden in 1826 in Vriezenveen, 1 of 2 jaar oud.
VI. Albartus Jaspers Faijer, geboren op 21-10-1827 in Vriezenveen (zie 18).
VII. Johannes Jaspers Faijer, geboren op 18-06-1831 in Vriezenveen [bron: Vriezenveners.nl]. Johannes is overleden op 28-02-1859 in Vriezenveen, 27 jaar oud.
Notitie bij Johannes: smid van beroep.

Schuldbekentenis van Jannes Faijer, landbouwer te Vriezenveen, dat hij f 75,-- moet betalen aan Johannes Japers Faijer, smid te Vriezenveen voor geleverd werk. De aflossing begon in 1854 tegen 4% rente per jaar, en op 12 februari 1862 werd getekend voor voldaan (bron: inventaris nr. 81.4 archief verening Oud Vriezenveen).
VIII. Herman Jaspers Faijer, geboren op 31-12-1834 in Vriezenveen. Herman is overleden op 03-02-1837 in Vriezenveen, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman: de naam bij overlijdensregistratie luidt Herman Faijer zoon van Jannes Jaspers Faijer en Gerritdina Coster.
jhwebbinkxjohannaschipper1834.jpg
97 JHWebbinkxJohannaSchipper1834
38 Jan Hendrik Webbink (afb. 97), geboren op 01-05-1813 in Vriezenveen. Jan is overleden op 03-11-1870 in Vriezenveen, 57 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Jan: bij huwelijk boerenknecht. landbouwer en turfgraver, turfschipper. Uit de stukken van het archief van de "Onweersboerderij" krijg ik sterk de indruk dat de familie Webbink een vervenersfamilie was. Dochter Johanna Lena trouwde duidelijk boven haar stand door met Albertus Jaspers Fayer te trouwen.
In 1860 wordt als beroep vermeld landbouwer (bij huwelijk dochter Johanna Lena).
In 1858 is Jan Hendrik Webbink samen met zijn broer Jan getuige bij de overlijdensakte van Johannes Dekker (4-1-1858), zij heten beiden turfschipper van beroep te zijn.
Jan Hendrik bewoonde een boerderij aan het Oosteinde (in de buurt van nummer 187 huidige nummering). In 1876 was de gemiddelde huurwaarde van zijn woning 50 gulden en dat was net iets onder het gemiddelde voor Vriezenveen.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 18-10-1834 in Vriezenveen met de 25-jarige
johannaschipperxjhwebbink1834.jpg
98 JohannaSchipperxJHWebbink1834
39 Johanna Schipper (afb. 98), geboren op 11-01-1809 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 15-01-1809 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: gedoopt als dochter van Lucas Klaassen en Janna Schipper
Johanna is overleden op 23-10-1890 in Vriezenveen, 81 jaar oud [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl].
Notitie bij Johanna: naaister van beroep voor haar huwelijk (bron huwelijksakte]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lena Johanna Webbink, geboren op 11-12-1835 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1835. Lena is overleden op 24-08-1901 in Vriezenveen, 65 jaar oud [bron: Genlias]. Lena trouwde, 19 jaar oud, op 21-07-1855 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Johannes Dekker, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1827 in Vriezenveen, zoon van Gerhardus Dekker en Fredrika de Groot. Johannes is overleden op 15-01-1900 in Vriezenveen, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Johannes: landbouwer
II. Johanna Lena Webbink, geboren op 30-07-1837 in Vriezenveen (zie 19).
III. Hendrik Webbink, geboren op 28-08-1839 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1839. Hendrik is overleden op 16-01-1913 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overelden op het adres wijk 1 nummer 58. Zonder beroep.
IV. Lambertus Webbink, geboren op 05-10-1841 in Vriezenveen. Lambertus is overleden op 19-01-1848 in Vriezenveen, 6 jaar oud [bron: Genlias].
V. Jan Webbink, geboren op 19-01-1844 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1844. Jan is overleden op 29-01-1845 in Vriezenveen, 1 jaar oud [bron: Genlias].
VI. Jezina Webbink, geboren op 15-04-1846 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1846. Jezina is overleden op 11-01-1848 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
VII. Lambertus Webbink, geboren op 18-02-1848 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1848. Lambertus is overleden in 1913 in Daarlerveen, 64 of 65 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl].
Notitie bij Lambertus: turfschipper, later vervener (bij huwelijk zoon Fredrik Webbink te Hellendoorn in 1895).
Lambertus trouwde, 21 jaar oud, op 27-03-1869 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Fina Hospers, 22 jaar oud. Fina is geboren op 20-11-1846 in Vriezenveen, dochter van Fredrik Hospers en Alberdina Slot. Fina is overleden op 01-05-1924 in Daarlerveen (Hellendoorn), 77 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl].
VIII. Jan Webbink, geboren op 19-09-1850 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1850.
Notitie bij de geboorte van Jan: optioneel 27-03-1852
Jan is overleden op 18-10-1887 in Vriezenveen, 37 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer (bij huwelijk en overlijden).
Jan trouwde met Jenneken Alberts. Jenneken is geboren omstreeks 1850 in Vriezenveen, dochter van Fredrik Alberts en Jesina Companje. Jenneken is overleden op 11-02-1931 in Vriezenveen, ongeveer 81 jaar oud.
IX. Johannes Webbink, geboren op 04-07-1853 in Vriezenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1853. Johannes is overleden op 18-12-1890 in Almelo stad, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: in de overlijdensregistratie staat vermeld dat Johannes woonachtig is te Almelo
Notitie bij Johannes: turfschipper bij huwelijk; bij overlijden stoffenverver.
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 24-12-1875 in Vriezenveen met Janna Hendrika Prinsen, ongeveer 19 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1856 in Vriezenveen, dochter van Hendrik Jan Prinsen en Hendrike Berendina Hessing (ook Hessink). Janna is overleden op 12-12-1922 in Almelo, ongeveer 66 jaar oud.
familieaantekeningen.jpg
99 familieaantekeningen
40 Jan Teunis (afb. 99). Hij is gedoopt op 29-10-1752 in Vriezenveen. Jan is overleden op 06-04-1810 in Vriezenveen, 57 jaar oud.
Notitie bij Jan: winkelier, koopman en landbouwer. bij volkstelling 1795 als koopman vermeld.
Koopt 4-2-1783 een grasgaarden en een dagwerk van gemaaij in de landerijen van de
Verkoopster de wed. Jan Leenders gelegen, haar momber (vertegenwoordiger bij verkoop) is Derk van Olde.
(bron akte uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).

Jan Teunis is in 1788 bij een proces betrokken omtrent het schutten van "beesten" van Jenneken Jansen wed. van Frerik Klaasen. Samen met een zekere Eesse Janssen had hij de beesten van Jenneken geschut. Jenneken sleepte de twee voor het gerecht en ze kreeg haar gelijk. Het was vanouds nl. gebruik om de weiden van anderen te mogen gebruiken voor het heen en weer drijven van de beesten, zonder dat dit aan Jan Teunis en Eesse Janssen het recht geeft haar beesten tegen schadevergoeding te schutten. Laatstgenoemden worden veroordeeld in de proceskosten en alle overige kosten. Bron akten 12-8-1788 en 7-8-1789 uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
NB. Het schutrecht bestond in het Germaans georiënteerd Europa en was een uiting van het primitief en primair rechtsgevoel bij onze voorouders. De eigenaar of gebruiker van een stuk land eigende zich hierbij het recht toe om loslopende dieren van een ander, die schade berokkenden, te vangen en te schutten. Dit schutten hield in dat men de dieren opsloot en deze eigenmachtig in pand nam. Zodoende kon men van de eigenaar der dieren een schadevergoeding eisen. (Bron: http://users.pandora.be/ludo.verhaert/koeriertjes/jan2003.htm ).

Op 5 januari 1797 heeft Jan Teunis de 50e penning aangegeven van de aankoop van 2 wanden hooiland, liggend in het zogenaamde Havixland voor 40 gulden, en nog 2 wanden hooiland daar tegenaan liggend voor 38 gulden. Beide gekocht van Berent ten Bruggencate in 1796. Het land verkoopt Jan Teunis door aan Gerrit ten Bruggen voor 96 gulden, waarvan Gerrit ten Bruggen de 50e penning aangeeft op 1 december 1797 (bron: kohier van de 50e penning; Statenarchief van Overijssel inv. nr. 2668).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 20-05-1781 in Vriezenveen met de 25-jarige Eva Egberts. Jan en Eva gingen op 05-05-1781 in Vriezenveen in ondertrouw.
evaegbersgetuigeaaltjeberkhofxegbertteunis1822.jpg
100 EvaEgbersgetuigeAaltjeBerkhofxEgbertTeunis1822
41 Eva Egberts (afb. 100). Zij is gedoopt op 19-10-1755 in Vriezenveen. Eva is overleden op 06-03-1828 in Vriezenveen, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eva: volgens akte van overlijden dv Egbert Egberts en Eessien Gerrits Spijker.
Notitie bij Eva: winkelierse.
20-11-1779 koopt Eva Egberts van de erfgenamen van Hendrick Arentsen een akker turfland op de Superplus "verscheijden met Albert Prinsen" voor 152 guldens. De erfgenamen zijn: Gerhardus Harwig namens Janna Berkhof, Jannes Braemer en huisvrouw, Henderikjen Berkhof, Hendrik Coster voor zich zelf en namens Henderik Berkhof, Berent Jansen Coster en huisvrouw, Janna Jansen en Derk Arents Smit en vrouw, Egbert Schuurman en vrouw (Jenneken Hendriks), Engbert Egberts en tenslotte Henrik Smelt en huisvrouw.

19-1-1827 verkoopt Eva Egbers aan haar zoon Engbert Teunis, landbouwer te Vriezenveen al haar onroerende goederen, niets uitgezonderd, zoals ze deze samen met haar man Jan Teunis heeft bezeten, verder de helft van: het huis in het Oosteinde en land erachter tussen de buren Egbert Engberts en Derk Meijer,28 roeden bouwgaardens bij de Waterleydyk, 28 roeden grasgaarden agter de Waterleydyk, een zesde gedeelte of twee koeweiden in het zogenaamde Kwast Gerritsland, in gemeenschap met Jan Companjen en Harmen Nollen en anderen, een grasgaarden op het zelfde land van 8 roeden, ongeveer 60 roeden hooiland in het Koortsland in gemeenschap met Harmen Nollen, alles in het Oosteinde.70 roeden hooiland in de Woesten, 40 roeden hooiland in Kroemenland achter de Butereweg in gemeenschap met mejuffrouw Engberts en anderen. Een grasgaarden van 20 roeden op Jan Lubbersland en 30 roeden grasland op Sientjesland, alles in het Westeinde en verder een akker Turfland op de Superplus. Voorts alle roerende goederen met uizondering van " mijne klederen, actien en crediten, in en uit schulden ". Dit voor de som van 800 guldens vrijgeld onder voorwaarde van vrij vruchtgebruik door Eva gedurende haar leven.

8-4-1815 verzoekt Eva Egberts, winkelierster een inventarisatie, van haar goederen, die ze samen met haar overleden echtgenoot Jan Teunis bezeten heeft. Verwezen wordt naar een Besluit van de familieraad, welke gehouden is op 6-7-1811, voor het kantongerecht van Almelo, waarbij de kleermaker Albert Teunis, broer van Jan Teunis, aangewezen is als toeziend voogd van de minderjarige Engbert Teunis. Belanghebbenden zijn: Engbert Teunis, veertien jaar geleden in echte verwekt, Egbert Teunis (volgens een familienotitie geboren "1783 den 26 feberwaris"), Trijntjen Teunis (volgens een familienotitie geboren "1785-den 22-april"), Johanna Teunis (volgens een familienotitie geboren 1788-den-3-april", laatstgenoemde is gehuwd met Berend [Jansen Pleij, schoolmeester wonende te Tubbergen.
De winkelwaren en winkelgereedschappen worden getaxeerd op respectievelijk 80 en 30 gulden, verder wordt de inboedel van het huis beschreven, waaronder een klok met kast, een kast, een roggekist,14 schepel rogge, 2 koperen ketels, 5 koffieketels, 3 melkvaten, een karne, potten en panne, een boerenwagen, 3 tafels, 15 stoelen, 2 spinnewielen, in de keuken 13 aarden en 7 tinnen schotels, 7 tinnen kommetjes,vorken, messen een spiegel, een bedddepan, een vogelkooi, beddegoed, bedgordijnen, divers boerengereedschap, 10 hemden, 4 servetten etc. en in de stal een zwart bonte os, een "schimmelde koe en een zwart blaarde koe". Verder worden obligaties en uitstaande leningen en schulden beschreven. De grootste schulden staan uit aan Hermannus ten Bruggencate en de gebroeders Hanterman te Almelo respectievelijk 198 en 145 gulden. Verder worden de diverse landerijen beschreven (bouwgaarden, grasgaarden, hooiland, koeweiden en een akker turfland op "den Kleijnen Suplenplus") en het huis met schuur staande op het Oosteinde 123.
(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
Kinderen uit dit huwelijk:
egbertteunishandtekgebakte1818nr24.jpg
101 egbertteunishandtekgebakte1818nr24
I. Egbert Teunis (afb. 101), geboren op 26-02-1783 in Vriezenveen [bron: persoonlijke aantekeningen van vader Jan Teunis in familiearchief Teunis.].
Notitie bij de geboorte van Egbert: NB volgens de informatie van de huwelijksregistratie moet Egbert zijn geboren op 23-2-1783. De vader van Egbert, Jan Teunis heeft eigenhandig op een stukje papier (archief van de familie Teunis) geschreven dat hij geboren is op 26 februari.
Egbert is overleden op 24-03-1861 in Vriezenveen, 78 jaar oud [bron: Genlias, aktenr. 17].
Notitie bij Egbert: koopman en landbouwer. Bij het overlijden van zijn eerste echtgenote in 1822 en bij zijn eigen overlijden in 1861 wordt hij landbouwer van beroep genoemd.
Huwt in op het erf van zijn echtgenote Gesina Maijoor (bron: Kohier op de quotisatie 1808, huisnummer 17). (wonende in de eerste wijk nummer 16; bron: hoofdelijke omslag 1850) Bewoonde het erf Oosteinde 348 (huidige nummering). De familie heeft later de bijnaam "de Mejoers".
Egbert:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1808 met Gesina Maijoor, ongeveer 22 jaar oud. Gesina is een dochter van Albert Jansen Majoor en Harmina Hendriks (zie 174,IV). Zij is gedoopt op 23-10-1786 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gesina: gedoopt als Gezina dv Albert Jansen en Hermina Hendriks.
Gesina is overleden op 19-01-1822 in Vriezenveen, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gesina: bij overlijden 35 jaar oud, landbouwersche.
aaltjeberkhofxegbertteunis1822.jpg
102 AaltjeBerkhofxEgbertTeunis1822
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 07-09-1822 in Vriezenveen met Aaltje Berkhof(f) (afb. 102), 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 12-05-1800 in Vriezenveen [bron: trouwakte 7-9-1822], dochter van Wieger Berends Berkhof (Kooijker) en Lena Jansen Schipper (zie 158,VII). Aaltje is overleden op 09-09-1867 in Vriezenveen, 67 jaar oud [bron: Genlias, akte nummer 66].
II. Johanna Teunis, geboren op 22-04-1785 in Vriezenveen [bron: persoonlijke aantekeningen van vader Jan Teunis in familiearchief Teunis.]. Zij is gedoopt op 24-04-1785. Johanna is overleden op 11-02-1813 in Vriezenveen, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: bij overlijden wordt als woonplaats Tubbergen vermeld.
Notitie bij Johanna: Bij haar huwelijk heet Johanna winkelierse te zijn (bron: huwelijkse bijlagen 1812 akte nr. 8).
op 7-2-1813 bevalt Johanna Teunis in het huis van de wed. Jan Teunis, haar moeder, als echtgenote van Berend Pleij, schoolnmesster te Tubbergen van een dochter genaamd Jannetta Johanna. B
berendpleijhandtek1813geb_aktenr8.jpg
103 berendpleijhandtek1813geb aktenr8
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1812 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Berend Jansen Pleij (afb. 103), 26 jaar oud. Berend is een zoon van Jan Berends Pleij en Lena Stevens. Hij is gedoopt op 24-07-1785 in Vriezenveen. Berend is overleden in 1853 in Tubbergen, 67 of 68 jaar oud. Berend trouwde later op 10-06-1815 in Tubbergen met Amelia Sophia Donkermann (geb. ±1765).
Notitie bij Berend: schoolmeester bij huwelijk en wonend te Tubbergen.
III. Trijntijn Teunis, geboren op 05-04-1788 in Vriezenveen [bron: persoonlijke aantekeningen van vader Jan Teunis in familiearchief Teunis.]. Trijntijn is overleden vóór 1790 in Vriezenveen, ten hoogste 2 jaar oud [bron: Genlias].
IV. Trijntjen Teunis. Zij is gedoopt op 11-06-1790 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Trijntjen: gedoopt als Trijntjendv Jan Teunis en Eva Egberts.
Trijntjen is overleden op 28-10-1862 in Vriezenveen, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntjen: volgens akte van overlijden 74 jaar oud.
V. Engbert Teunis, geboren op 19-04-1793 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 21-04-1793 in Vriezenveen. Engbert is overleden vóór 1802 in Vriezenveen, ten hoogste 9 jaar oud [bron: Genlias].
VI. Engbert Teunis, geboren op 14-01-1802 in Vriezenveen (zie 20).
jannesbomhandtek1813geb_aktenr15.jpg jannesbomhandtek1814geb_aktenr5.jpg
104 jannesbomhandtek1813geb aktenr15
105 jannesbomhandtek1814geb aktenr5
42 Johannes (Jannes, Jan) Bom (afb. 104 en 105). Hij is gedoopt op 17-12-1770 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 26-01-1846 in Vriezenveen, 75 jaar oud.
Notitie bij Johannes: dekker (1813 geb akte 1813 nr. 68 getuige) en landbouwer (geb akte dochter 1814), tevens slager (bron: dagboek Jan Kruijs 1828)
1812 kerkmeester, 1825-1829 ouderling, behoorde in 1842-1844 tot één van de 35 families in Vriezenveen die zich een eigen huurbank in de kerk konden veroorloven. Bewoonde erve Doornbosch, Westeinde 85 huidige nummering.
In 1808 verkoopt Jannes Bom z’n woning echter aan Jan Doornbosch en Berend Schipper (bron: ken uw dorp en heb het lief, blz. 185).
Jan Bom vestigt zich westelijker aan het Westeinde in de buurt van nummer 175. Jan Bom staat in 1808 in het belastingkohier namelijk naast Hendrik Tromp vermeld en deze was woonachtig op nummer 175-177. In het kohier op de personele quotisatie uit 1808 staat als inwonend vermeld schoonzus Trijntje Schuurman. Dat buurman Hendrik Tromp evenals Jannes Bom dakbedekker was is mogelijk geen toeval (bron volkstelling 1795). Wie weet werkten ze wel samen.
In 1834 (kadaster) valt de woning van Jannes Bom in belastingklasse 6.
Als we de giftenlijst van de kerk uit 1801 (zie digitaal archief onweersberkhof.com) vergelijken met het belastingkohier uit 1808 dan kunnen we concluderen dat Jannes Bom de woning van de weduwe Mannes Brouwer (ook wel Hermannus Brouwer) heeft betrokken.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1796 in Vriezenveen met de 20 of 21-jarige
43 Johanna Schuurman. Zij is gedoopt op 27-01-1775 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 25-03-1857 in Vriezenveen, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden aan de 5e wijk Westeinde.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Egbert Bom, geboren op 16-11-1797 in Vriezenveen. Egbert is overleden op 20-02-1871 in Vriezenveen, 73 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
Notitie bij Egbert: slager (evenals zijn vader en grootvader) en landbouwer.
In oa 1851 ouderling van de NH kerk te Vriezenveen, 1838 boekhouder van de Diaconie.
Egbert trouwde, 21 jaar oud, op 26-06-1819 in Vriezenveen met Fina Nijkamp, 28 jaar oud. Fina is geboren op 25-07-1790 in Vriezenveen, dochter van Gerrit Hendriks Nijkamp en Jenneken Hendriks. Fina is overleden in ?.
II. Aaltjen Bom, geboren op 01-10-1799 in Vriezenveen. Aaltjen is overleden op 09-02-1865 in Vriezenveen, 65 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Aaltjen trouwde, 19 jaar oud, op 01-05-1819 in Vriezenveen met Johannes Vetker, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 25-01-1794 in Vriezenveen, zoon van Jan Jansen Vetker en Hendrika Jansen Klein. Johannes is overleden in ?.
Notitie bij Johannes: landbouwer (bron: geboorteakte dochter Josina 1828) en marskramer (op reis bij geboorte dochter Juliana in januari 1831).
III. Josina Bom, geboren op 24-10-1802 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Josina is overleden op 28-09-1871 in Vriezenveen, 68 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Josina trouwde, 26 jaar oud, op 28-02-1829 in Vriezenveen met Jan Smit, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1798 in Vriezenveen, zoon van Hendrik Smit en Hendrika de Groot. Jan is overleden op 19-01-1867 in Vriezenveen, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: timmerman
IV. Jan Bom, geboren op 20-11-1805 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Hij is gedoopt op 24-11-1805 in Vriezenveen. Jan is overleden op 08-06-1883 in Vriezenveen, 77 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer (volgens huwelijksakte dochter WWillemina in 1851).
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1831 in Vriezenveen met Johanna Miskotte, ongeveer 19 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1812 in Vriezenveen, dochter van Derk Miskotte en Willemdina Lohuis. Johanna is overleden in ?.
V. Johanna Bom, geboren op 23-12-1807 in Vriezenveen (zie 21).
VI. Gerhardus Albartus Bom, geboren op 02-08-1810 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden op 13-05-1816 in Vriezenveen, 5 jaar oud.
VII. Julia Bom, geboren op 14-03-1813 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Julia is overleden op 21-03-1813 in Vriezenveen, 7 dagen oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
VIII. Julia Bom, geboren op 17-10-1814 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Julia is overleden op 10-05-1816 in Vriezenveen, 1 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
janhollandhandtek1819gebaktenr62.jpg
106 janhollandhandtek1819gebaktenr62
44 Jan Holland (afb. 106). Hij is gedoopt op 23-05-1790 in Vriezenveen. Jan is overleden op 08-12-1865 in Vriezenveen, 75 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer (bij overlijden), bij zijn huwelijk boerenknecht. 1843-1847 ouderling,

Vermoedelijk had Jan Holland evenals zijn zoon Engbertus een logement. Regelmatig duiken er in de diaconale rekeningen van de Hervormde kerk uitgaven op aan Jan Holland, zoals in 1832 en 1833 voor huishuur of kostgeld voor diverse personen. Jan Holland heeft in 1846 een conflict met de kerk, hij weigert samen met Jan Hospers --(zij vertegenwoordigen daarbij andere weigeraars)- het zogenaamde pastoorskoorn te betalen, een belasting die op bepaalde landerijen rustte. Er wordt een proces gevoerd tegen de predikant van die tijd H. Gallois (Bron: Archief N.H. kerk).

In 1832 heeft Jan een woning in eigendom naast dat van zijn vader aan het Oosteinde 215 (huidige nummering) het was ingedeeld in belastingklasse 7, dat wil zeggen het had een gemiddelde huurwaarde van 12 gulden en dat was enigszins beneden het gemiddelde van 15,27.

Zoon Johannes was linnenhandelaar in Sint Petersburg en later gemeenteontvanger te Vriezenveen, deze woonde later in bij zijn tante Fina Engberts (zuster van Gerritdina) op het Midden (zie ook notities Engbert Engberts, vader van Gerritdina en Fina).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-04-1817 in Vriezenveen met de 28-jarige
45 Gerritdina (ook Gerhardina) Engberts. Zij is gedoopt op 10-08-1788 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: gedoopt als dochter van Engbert Baerends en Janna Jansen.
Gerritdina is overleden op 03-03-1857 in Vriezenveen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1857 [bron: akte nr.17].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: bij overleden staat vermeld, zonder beroep, dochter van Engbert Barends en Janna Jansen, echtgenoot van Jan Holland..
Notitie bij Gerritdina: bij haar huwelijk dienstmeid, ondertekent de huwelijksakte als "Gerridina Engbrets".
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Holland, geboren op 29-11-1819 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 28-01-1864 in Vriezenveen, 44 jaar oud.
Notitie bij Johannes: koopman, verbleef in 1834 te Sint Petersburg (bron: J. Hosmar; Vriezenveense rusluie), gemeenteontvanger bij overlijden.
II. Jan Hendrik Holland, geboren op 03-01-1822 in Vriezenveen. Jan is overleden op 30-05-1859 in Vriezenveen, 37 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer volgens overlijdensregistratie.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 01-07-1848 in Vriezenveen met Johanna Derks, ongeveer 27 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1821 in Vriezenveen, dochter van Johannes Derks en Cheefina Gerrits. Johanna is overleden op 15-12-1909 in Vriezenveen, ongeveer 88 jaar oud. Johanna trouwde later op 14-09-1861 in Vriezenveen met Albert Jan Makkinga (±1837-1920).
III. Aleida Johanna Holland, geboren op 16-11-1823 in Vriezenveen. Aleida is overleden op 05-05-1888 in Vriezenveen, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aleida: overleden in het huis wijk 2 nummer 188.
Aleida trouwde, 34 jaar oud, op 25-09-1858 in Vriezenveen met Albartus Abbink, ongeveer 37 jaar oud. Albartus is geboren omstreeks 1821 in Vriezenveen, zoon van Gerhardus Abbink en Johanna Harmsen. Albartus is overleden op 07-01-1900 in Vriezenveen, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Albartus: landbouwer
IV. Engbertus Holland, geboren op 17-10-1825 in Vriezenveen (zie 22).
V. Gerhard Holland, geboren op 19-09-1828 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerhard: geboren als Gerhard zv Jan Holland, landbouwer 38 jr. en Gerritdina Engberts zijne huisvrouw, zonder speciaal beroep oud 40 jaaren.
Gerhard is overleden op 10-02-1856 in Vriezenveen, 27 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: smidsknecht (bron: overlijdensregistratie).
18250604pietervaneyck_hwvriezenveen.jpg
107 18250604PietervanEijck hwVriezenveen
46 Pieter Jelkes van Eijck (afb. 107), geboren op 27-11-1790 in Marssum (Menaldumadeel). Hij is gedoopt op 25-12-1790 in Marssum (Menaldumadeel). Pieter is overleden op 29-06-1858 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: bij overlijden gepensioneerd ambtenaar. Aangevers van het overlijden zijn de buren: Jasper Waanders en gerhardus Weiteman.
Notitie bij Pieter: (hoofd-)commies.

In een krantenartikel uit 1815 staat P.J. van Eijck vermeld als "extra-ordinaire commies ter recherche Oostmahorn" (bron: Nederlandse Staatscourant 9 juni 1815). Hij doneert dan 30 gulden in verband met een gift voor de versterking van de strijdkrachten in verband met de situatie in Nederland op dat moment. Zijn naam staat in een overzicht van giften door commiezen.
Op 30-06-1815 staat zijn naam vermeld in een lijst van eervolle vermelde commiezen die zich aangemeld hadden voor de vrijwillige wapening. Vermeld staat dat Pieter een jaarlijks traktement had van 250 gulden, ter vergelijking een rijdende commies had een jaartraktement van 800 gulden. Pieter was toenertijd 24 jaar oud en werkzaam in het District Hogezand, Ressorten Harlingen, Departement Harlingen. Hij was ingedeeld als jager te paard in het arrondisement Arnhem (bron: Nederlandse Staatscourant).

volgens de huwelijksakte was Pieter toen douaneambtenaar "commis van de eerste Klasse te voet, der Directe Belastingen in- en uitgaande rechten en accijns, gestationeerd te Vriezenveen". In de geboorte en overlijdensregisters ook wel aangeduid als hoofdcommies. Later winkelier in kleding en volgens Johanna Bom-Teunis ook gemeenteontvanger te Vriezenveen (mondelinge info ca. 1972). Bij het overlijden van zoontje Pieter Jelkes in 1851 wordt hij landbouwer genoemd.
Bij de geboorte van dochter Gerharda in 1831 wordt Pieter hoofdcommies van beroep genoemd. Het woord "hoofd" bij commies was aanvankelijk vergeten, maar later alsnog door de getuigen en Pieter zelf als aangever bijgeparafeerd.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 04-06-1825 in Vriezenveen met de 19-jarige
18250604magdalenahospers_hwvriezenveen.jpg
108 18250604MagdalenaHospers hwVriezenveen
47 Magdalena Hospers (afb. 108), geboren op 13-02-1806 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 17-02-1806 in Vriezenveen. Magdalena is overleden op 09-02-1883 in Vriezenveen, 76 jaar oud [bron: akte nr. 10 (Genlias)].
Notitie bij Magdalena: 1806 winkelierster, bij huwelijk zonder beroep, zij woonde later op het midden op de plek waar nu slagerij Kenkhuis is (oude foto van het pand in boek Ken uw dorp en heb het lief, blz. 48)
Kinderen uit dit huwelijk:
1869rigtjevaneijck.jpg
109 1869RigtjevanEijck
I. Rigtje van Eijck (afb. 109), geboren op 11-10-1825 in Vriezenveen [bron: Genlias huwelijksacte]. Rigtje is overleden op 17-07-1905 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Rigtje: Richtje woont in 1882 te Almelo (bron: huwelijksregistratie Amsterdam d.d. 9-11-1882 Albert Gombert, timmerman met Magdalena van der Ploeg, dienstbode, geboren Ambt Hardenberg),
Rigtje woont in 1893 te Alemlo ( bron: huwelijksregistratie Amsterdam d.d. 04-05-1893 Gerardus Johannes van Hardeveld, timmerman met Sakelina Pietertje van der Ploeg, dienstbode, geboren te Lonneker).
Rigtje woont in 1895 te Doetinchem ( bron: huwelijksregistratie Pieter van der Ploeg, kok, met Hendrika Catharina Bont te Amsterdam 18-12-1895).

Rigtje is overleden in Amsterdam in het huis Heerengracht 465 (H16-78), waar ze inwonend was bij het gezin van haar dochter Magdalena van der Ploeg (geboren 1-1-1848 te Hardenberg) en Albert Gombert, timmerman te Amsterdam, inwonend waren verder ook nog haar zoon: Joeke Jacob van der Ploeg (geboren: 23-4-1865 te Vriezenveen) kleermaker te Amsterdam.
Rigtje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 26-07-1845 in Den Ham [bron: Genlias] met Gerben Sakes van der Ploeg, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rigtje en Gerben: bruidegom, weduwnaar van Wietske Dirks Veenstra (eerder huwelijk 31-08-1834 in Achtkarspelen) oud 42 jaar
Gerben is geboren op 05-09-1802 in Kortwoude (Surhuizum), zoon van Sake Jansen en Sepkjen Gerbens. Gerben is overleden op 22-09-1866 in Vriezenveen, 64 jaar oud. Gerben trouwde voorheen op 31-08-1834 in Achtkarspelen met Wietske Dirks Veenstra.
Notitie bij Gerben: Rijkscommies der Directe Belastingen gesttioneerd te Sibculo (, 1865 winkelier te Vriezenveen. Overleden in de derde Wijk te Vriezenveen, ongeveer ter hoogte van nummer 222. Daar woonde de buurman Rademaker die als nabuur aangifte deed van het overlijden van Gerben van der Ploeg. Dat was op het Oosteinde richting het zogenaamde "Midden".

bij huwelijk weduwnaar van Wietske Dirks Veenstra.

in 1861 bij geboorte zoon Wieger gepensioneerd ambtenaar te Vriezenveen.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 08-07-1869 in Ambt Almelo met Klaas Schuurman, 52 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rigtje en Klaas: bruidegom 52 jaar, weduwnaar van Jennigje van Laar en bruid 43 jaar, weduwe van Gerben Sakes van der Ploeg
Klaas is geboren op 24-02-1817 in Urk, zoon van Pieter Schuurman en Ester Hoefnagel. Hij is gedoopt op 02-03-1817 in Urk.
Notitie bij de geboorte van Klaas: van een tweeling, broer heet Cornelis.
Klaas is overleden op 18-05-1892 in Almelo (Stad), 75 jaar oud.
Notitie bij Klaas: rijkscommies (bron: huwelijk).
II. Janna van Eijck, geboren op 08-09-1827 in Tubbergen (zie 23).
1856jellejettavaneijck.jpg
110 1856JellejettavanEijck
III. Jellejetta (ook Zellejetta) van Eijck (afb. 110), geboren op 28-06-1829 in Tubbergen. Jellejetta is overleden op 16-06-1892 in Huizen bij Hoogeveen, 62 jaar oud.
1863hendrikhekhuisadv18630219_provdrentscheenassercour.jpg 1864hendrikhekhuisadv18640128_provdrentscheenassercour.jpg
111 1863HendrikHekhuisadv18630219 ProvDrentscheenAsserCour
112 1864HendrikHekhuisadv18640128 ProvDrentscheenAsserCour
Jellejetta trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1856 in Vriezenveen met Hendrik Hekhuis (afb. 111 en 112), 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-05-1824 in Vriezenveen, zoon van Hendrik Hekhuis en Fina Aman. Hendrik is overleden op 24-11-1917 in De Huizen bij Hoogeveen, 93 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: bij huwelijk timmerman.
Hendrik lijkt er naast zijn beroep als timmerman een handeltje in tuinzaden op nagehouden te hebben. Hij adverteert een paar keer met zijn handelswaar in de "Provinciale Drentsche en Asser courant" oa in 1864.
Wellicht had hij deze activiteiten overgenomen van zijn Vriezenveense familieleden, die bekend stonden dat ze in de wintermaanden met tuinzaden op pad gingen. Zo was zijn zwager de logementhouder Engbertus Holland uit Vriezenveen ook actief op dit gebied in de wintermaanden. Vaak werd dit soort zaken in familieverband gedaan.
IV. Gerharda van Eijck, geboren op 10-01-1831 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerharda: geboren als Gerharda dv Pieter Jelkes van Eijck, hoofdcommies en Magdalena Hospers.
Gerharda is overleden op 22-06-1834 in Tubbergen, 3 jaar oud [bron: akte nr. 60].
Notitie bij overlijden van Gerharda: 3 jaar oud, geboren te Vriezenveen. Vader wordt genoemd commies bij de belastingen, wonend te Albergen.
V. Juliana van Eijck, geboren op 18-12-1833 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Juliana: geboren als Juliana dv. Pieter Jelkes van Eijck, hoofdcommies 43 jaar en Magdalena Hospers zijn huisvrouw, 28 jaar.
Juliana is overleden op 09-02-1837 in Bergentheim (Ambt Hardenberg), 3 jaar oud.
1894gerhardavaneijck.jpg
113 1894GerhardavanEijck
VI. Gerharda van Eijck (afb. 113), geboren op 11-02-1835 in Bergentheim (Ambt Hardenberg). Gerharda is overleden op 01-12-1905 in Vriezenveen, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerharda: 69 jaar, overleden in huis wijk 6 nr. 669.
Gerharda trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1862 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Gerhardus Mulder, 27 of 28 jaar oud. Gerhardus is geboren in 1834 in Vriezenveen [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl], zoon van Jan Mulder en Kunnigjen Lemans. Gerhardus is overleden op 03-03-1909 in Vriezenveen, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerhardus: overleden in huis wijk 6 nr. 705.
Notitie bij Gerhardus: bij huwelijk molenaar. Het gezin woont later in Hellendoorn.
VII. Wieger van Eijck, geboren op 23-10-1837 in Bergentheim (Ambt Hardenberg).
Notitie bij de geboorte van Wieger: zoon van Pieter Jelkes van Eijck, hoofdcommies, wonend te Bergentheim.
Wieger is overleden op 23-02-1859 in Vriezenveen, 21 jaar oud.
Notitie bij Wieger: molenaarsknecht
1866julianavaneijck_goedheer.jpg 1876julianavaneijck.jpg
114 1866JulianavanEijck Goedheer
115 1876JulianavanEijck
VIII. Juliana van Eijck (ook Eick) (afb. 114 en 115), geboren op 20-01-1840 in Bergentheim (Ambt Hardenberg).
Notitie bij de geboorte van Juliana: vader genoemd hoofdcommies wonend te Bergentheim.
Juliana is overleden op 08-01-1876 in Ferweradeel, 35 jaar oud. Juliana trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1866 in Vriezenveen met Albertus Goedheer, 30 jaar oud. Albertus is geboren op 22-12-1835 in Bergen op Zoom [bron: J. Goedheer te Krommenie, mail.], zoon van Carel Goedheer en Lucretia Sluijters. Albertus is overleden op 03-10-1887 in Rotterdam, 51 jaar oud [bron: J. Goedheer te Krommenie, mail.]. Albertus trouwde later op 03-05-1877 in Dokkum met Doetje Posthumus.
Notitie bij Albertus: In 1867 commies der Rijksbelastingen, wonende te Ureterp.

Albertus Goedheer was Rijksambtenaar, commies bij de belastingen,
douane. Uit het huwelijk met Juliana van Eijck werden de volgende
kinderen geboren:

1 Lucretia Magdalena Goedheer, geb. Ferwerd 04.11.1869, overleden
Franeker 29.03.1909.

2 Magdalena Lucretia Goedheer, geb. Ferwerd 22.04.1872, overleden
Rotterdam 20.07.1956, tr. Rotterdam 21.05.1896 met Albertus Leendert
Hartman, geb. Rotterdam 29.06.1861 overl. Rotterdam 05.12.1947.

3 Carel Goedheer, geb. Ferwerd 23.08.1874 overl. Ferwerd 06.05.1875.

Lucretia Magdalena Goedheer was onderwijzeres.

Bij het huwelijk van Albertus Goedheer en Juliana van Eyck werd een
bijbel uitgereikt met de teksten:
Uitgereikt ter gelegenheid van het huwelijk van Albertus Goedheer met
Juliana van Eyck - Kerkelijk bevestigd den 8sten Julij 1866 te Vriezenveen.
Psalm 34:11b Die den Heer zoeken hebben geen gebrek aan eenig goed.

Door Albertus Goedheer werden de volgende aantekeningen in de familie-
bijbel gemaakt:

Op den 7en Julij 1866 is getrouwd Albertus Goedheer, geboren den
22 December 1835 te Bergen op Zoom ( Noord Brabant ) met Juliana van
Eijck, geboren den 20en Januarij 1840 te Mariënberg ( Overijssel ), zijnde
zij den 8en Julij 1866 te Vriezenveen door Ds Meerdink kerkelijk ingezegend.

Op den 8en Mei 1867 hebben zij door een hevigen brand te Tubbergen
Overijssel huis en goed moeten missen.

Op de 22en December 1867 is hun een dood meisje geboren en den 23en
de zelfde maand te Ureterp/Friesland ter aarde besteld,

Op den 4en November 1869 is geboren Lucretia Magdalena te Ferwerd/
Friesland en den 2en Januarij 1870 door Ds Thoden van Velsen aldaar
gedoopt, den 28en Februarij 1870 gevaccineerd door Dr. Martens te
Ferwerd.

Op den 22en April 1872 is geboren Magdalena Lucretia te Ferwerd/Friesland
en 7en Julij 1872 door Ds. Thoden van Velsen aldaar gedoopt. Gevaccineerd
door Dr. Martens den 18 Mei 1872.

Op den 23en Augustus 1874 des nachts om half twee uren is geboren Carel
te Ferwerd Provincie Friesland en den 1en November daaraanvolgende aldaar
door Ds W. Gezelschap van Reitsum ( zijn broeder als zijnde Ferwerd
vacant ) gedoopt.

Op den 6en Mei 1875 des avonds om tien ½ uur overleed ons geliefd zoontje
Carel, oud 8 ½ maand te Ferwerd, de 11en dier maand aldaar ter aarde besteld.

Op den 8en Januarij 1876 des morgens om 8 uur, overleed in ’t krankzinnigen-
Gesticht te Franeker, na aldaar vanaf 2 Augustus 1875 verpleegd te zijn
geweest mijn geliefde echtgenoote Juliana Goedheer - van Eijck, in den
ouderdom van bijna 36 jaar.

Op den 3en Mei 1877 is hertrouwd Albertus Goedheer, weduwnaar van
Juliana van Eijck met Doetje Posthumus, weduwe van Jakele Hemminga,
geboren 5e Januarij 1843 te Dokkum.

De volgende aantekeningen betreffen de kinderen geboren uit het huwelijk
met Doetje Posthumus en het overlijden van Albertus Goedheer:
Op den 3den October 1887 overleed te Rotterdam onze geliefde echtgenoot
en vader Albertus Goedheer in den ouderdom van bijna 52 jaren.

(Bron van deze informatie: Genealogie Goedheer-Bergen op Zoom , met dank aan de heer J. Goedheer te Krommenie)
IX. Magdalena van Eijck, geboren op 13-12-1842 in Bergentheim (Ambt Hardenberg).
Notitie bij de geboorte van Magdalena: dochter van Pieter jelkes van Eijck, commies te voet, wonend te Bergentheim.
Magdalena is overleden op 19-08-1849 in Vriezenveen, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Magdalena: overleden 3e wijk Oosteinde, vader winkelier.
X. Pieter Jelkes van Eijck, geboren op 16-12-1845 in Den Ham. Pieter is overleden op 05-03-1851 in Vriezenveen, 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: wonend aan 2e wijk Oosteinde, ouders landbouwer, 5 jaar oud geboren te Vriezenveen. Aangevers van het overlijden zijn de buurmannen: Jan Twillaar en Cornelis de Witte. Naam geregistreerd als Pieter Jelkes van Eick.
1869gerritvaneijck_getuige_h_rigtje.jpg
116 1869GerritvanEijck getuige H Rigtje
XI. Gerrit van Eijck (afb. 116), geboren op 16-12-1850 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 17-06-1870 in Vriezenveen, 19 jaar oud [bron: akte nr. 62].
Notitie bij Gerrit: 19 jaar oud en zonder beroep bij overlijden.
derkschippergzhandtek1812.jpg derkschippergzhandtek1815.jpg
117 DerkSchipperGzhandtek1812
118 DerkSchipperGzhandtek1815
48 Derk Schipper (afb. 117 en 118). Hij is gedoopt op 08-08-1779 in Vriezenveen. Derk is overleden op 09-03-1852 in Vriezenveen, 72 jaar oud.
Notitie bij Derk: landbouwer (bron geb en huwelijksakte zoon Dirk, eigen overlijdensakte), bewoonde het Boosmanserf, Oosteinde 175 huidige nummering. (Zie blz. 95 Ken uw dorp en heb het lief). In 1832 had de boerderij een gemiddelde huurwaarde van 60 gulden per jaar en dat lag daarmee boven het gemiddelde van Vriezenveen, dat toen op 52,22 lag.
diaken (oa 1809)

20-8-1819 koopt Derk voor 200 gulden land, gelegen aan het Oosteinde van plaatsgenoot Hendrikus Koersen (bron: archief familie Schipper)
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1806 in Vriezenveen met de ongeveer 18-jarige
hendrikjederkshandtek1837huwelijkzoongerhardus.jpg
119 HendrikjeDerkshandtek1837huwelijkzoonGerhardus
49 Hendrika (ook wel Hendrikje) Jaspers Faijer (ook Jaspers of Derks) (afb. 119). Zij is gedoopt op 15-06-1788 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: gedoopt als Hendrika dochter van Derk Jaspers en Aaltjen Jansen.
Hendrika is overleden op 22-09-1838 in Vriezenveen, 50 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: ook genoemd Hendrika Derks (oa bij huwelijk zoon Gerhardus in 1837), toegevoegd staat ook genoemd Hendrika Faijer, bij haar overlijden staat ze te boek als Hendrika Faijer, ook genoemd hendrika Jaspers of Hendrika Derks.
Bij de geboorteakte van zoon Albartus in 1821 staat de moeder vermeld onder de naam Hendrika Jaspers Faijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Helena Schipper, geboren op 18-01-1807 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Helena is overleden op 06-01-1808 in Vriezenveen, 11 maanden oud.
g.schippergeb1809handtek1842huwelaktenr.4.jpg
120 G.Schippergeb1809handtek1842huwelaktenr.4
II. Gerhardus Schipper (afb. 120), geboren op 24-06-1809 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Gerhardus is overleden op 01-12-1880 in Vriezenveen, 71 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
Notitie bij Gerhardus: landbouwer bij huwelijk in 1837.
werd opgeroepen voor de dienstplicht in 1825 (als fuselier) en moest 1 jaar dienen ter vervanging van Roelof Niphuis, die tijdens zijn dienstplicht was overleden.
Gerhardus was lang: 1 ellen, 6 palmen, 6 duimen en 1 streep. Aangezicht en voorhoofd rond. ogen: blauw, neus: ordinair, mond: klein, kin: rond, haar en wenkbrauwen: blond. Bijzondere kenmerken: 1 oog.10 maart 1829 uit de dienst ontslagenm: (bron stamboek 210 inschrijfnummer 15915; familysearch internet).
Gerhardus trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1837 in Vriezenveen met Jahanna Magdalena Hekhuis, 20 jaar oud. Jahanna is geboren op 21-01-1817 in Vriezenveen, dochter van Gerrit Hekhuis en Jennigje Leenders. Jahanna is overleden op 08-08-1878 in Vriezenveen, 61 jaar oud.
III. Dirk Schipper, geboren op 06-09-1812 in Vriezenveen (zie 24).
IV. Hendrik Schipper, geboren op 07-07-1815 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Hendrik is overleden op 19-01-1846 in Vriezenveen, 30 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
j.schippergeb1818handtek1842huwelaktenr.4.jpg
121 J.Schippergeb1818handtek1842huwelaktenr.4
V. Jan Schipper (afb. 121), geboren op 21-08-1818 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Jan is overleden op 28-04-1886 in Vriezenveen, 67 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
Notitie bij Jan: landbouwer (bij huwelijk in 1847).
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1847 in Vriezenveen met Gerritdina Roelofsen, 23 jaar oud. Zie 50,VII voor persoonsgegevens van Gerritdina.
VI. Albartus Schipper, geboren op 02-09-1821 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Albartus is overleden op 04-08-1822 in Vriezenveen, 11 maanden oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
VII. Adolf Schipper, geboren op 12-08-1823 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Adolf is overleden op 15-11-1854 in Vriezenveen, 31 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
berenta.roelofsenhandtek1815.jpg
122 BerentA.Roelofsenhandtek1815
50 Berend Albert Roelofsen (afb. 122). Hij is gedoopt op 07-06-1778 in Vriezenveen. Berend is overleden op 31-12-1859 in Vriezenveen, 81 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
Notitie bij Berend: landbouwer (bron huwelijksakte dochter Jesina). Bewoonde de boerderij gelegen ongeveer tegenover het Oosteinde 161 (huidige nummering). In 1876 had de boerderij volgens het kadaster een gemiddelde jaarlijkse huurwaarde van 70 gulden en dat lag boven het gemiddelde in Vriezenveen dat op ongeveer 52 gulden lag. In 1832, als Berend Albert Roelofsen eigenaar van de boederij is, heeft deze een gemiddelde jaarlijkse huurwaarde van 15 gulden. Dit is ongeveer het gemiddelde van de Vriezenveense woning die in dat jaar een gemiddelde huurwaarde heeft van 15,27.
Komt voor in de diakonale rekeningen als medeondertekenaar, zal ouderling zijn geweest, oa in 1833, 1835 en 1836. Behoorde dus tot de bestuurlijke elite van het dorp.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1806 in Vriezenveen met de ongeveer 18-jarige Hendrika Bramer.
Notitie bij het huwelijk van Berend en Hendrika: kerkelijk huwelijksboek in het provinciaal archief te Zwolle loopt tot 1791.
bramerhendrikageb1788handtekhuwelakte1842nr4.jpg
123 Bramerhendrikageb1788handtekhuwelakte1842nr4
51 Hendrika Bramer (afb. 123). Zij is gedoopt op 14-03-1788 in Vriezenveen. Hendrika is overleden op 23-12-1879 in Vriezenveen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1879 [bron: aktenr. 88].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Roelofsen, geboren op 11-02-1807 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Johanna is overleden op 08-12-1812 in Vriezenveen, 5 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
II. Gerrit Roelofsen, geboren op 28-08-1809 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Gerrit is overleden op 15-12-1812 in Vriezenveen, 3 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
III. Berendina Roelofsen, geboren op 18-09-1811 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Berendina is overleden op 09-02-1874 in Vriezenveen, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berendina: Bij overlijden oud 62 jaar ongehuwd, naaister van beroep, wonend wijk 2 nummer 158.
IV. Johanna Roelofsen, geboren op 03-02-1815 in Vriezenveen [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Johanna is overleden op 12-09-1817 in Vriezenveen, 2 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
V. Jesina Roelofsen, geboren op 05-05-1819 in Vriezenveen (zie 25).
VI. Hendrika Roelofsen, geboren op 20-05-1821 in Vriezenveen. Hendrika is overleden op 09-08-1886 in Vriezenveen, 65 jaar oud.
VII. Gerritdina Roelofsen, geboren op 09-01-1824 in Vriezenveen. Gerritdina is overleden op 15-03-1863 in Vriezenveen, 39 jaar oud. Gerritdina trouwde, 23 jaar oud, op 24-04-1847 in Vriezenveen met Jan Schipper, 28 jaar oud. Zie 48,V voor persoonsgegevens van Jan.
VIII. Hendrik Roelofsen, geboren op 17-01-1827 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 13-03-1884 in Vriezenveen, 57 jaar oud.
handtekening_berendroelofsen1851gebakte_nr81.jpg
124 handtekening berendRoelofsen1851gebakte nr81
IX. Berend Roelofsen (afb. 124), geboren op 17-01-1831 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berend: geboren als zoon van Berend Albert Roelofsen, landbouwer 52 jaar en Hendrika Bramer zijn huisvrouw 42 jaar.
Berend is overleden op 08-12-1912 in Vriezenveen, 81 jaar oud [bron: email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008].
Notitie bij Berend: landbouwer bij huwelijk (1851).
Berend trouwde, 20 jaar oud, op 08-03-1851 in Vriezenveen met Berendika Meijer, 23 of 24 jaar oud. Berendika is geboren in 1827 in Vriezenveen, dochter van Derk Meijer en Wolterdina Berkhof. Berendika is overleden op 05-12-1907 in Vriezenveen, 79 of 80 jaar oud.
52 Jan Nijen Twilhaar, geboren op 26-03-1794 in Hellendoorn. Hij is gedoopt op 06-04-1794 in Hellendoorn.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan gedoopt 6 april 1794 zv "Jan Jansen Nijen Twilhaars op den Twilhaar onder t kerkdorp de moeder Hendrikjen Derksen ten doop gepresenteert door Grietje Hendrikussen op t hoekje op den Twilhaar; de vader als getuige"
Jan is overleden op 02-08-1868 in Vriezenveen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1868 [bron: akte nummer 47].
Notitie bij Jan: bij huwelijk boerenknecht, was het schrijven niet machtig (bron geboorteakte levenloze zoon 2-8-1830 Vriezenveen). In diezelfde akte staat hij vermeld als landbouwer. Ook in de overlijdensakte van zijn vrouw (1861) staat landbouwer als zijn beroep vermeld.
Jan moet omstreeks 1820 naar Vriezenveen zijn verhuisd. De oudste zoon Jan Hendrik wordt in 1819 nog geboren in Hellendoorn, maar het tweede kind Hendrikus ziet in 1822 in Vriezenveen het levenslicht. Ook broer Jan Hendrik (ged. Hellendoorn 28-12-1797 vestigt zich in Vriezenveen). Rond 1830 wonen ze aan het Oosteinde, richting het Midden.

Inzake de hoofdelijke omslag (een belasting naar vermogen waarbij in Vriezenveen in 1846 18 verschillende vermogensklassen bestonden: in 1846 valt Jan in klasse 14 en wordt hij aangeslagen voor 3,70. Hiermee viel hij in de grote middenmoot. Ook broer Jan Hendrik valt in klasse 14.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1819 in Hellendoorn met de 21-jarige
53 Hendrika Timmerman, geboren op 18-09-1797 in Hellendoorn. Zij is gedoopt op 24-09-1797 in Hellendoorn. Hendrika is overleden op 16-12-1861 in Vriezenveen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1861 [bron: akte nummer 61].
Notitie bij overlijden van Hendrika: in de overlijdensakte staat vermeld, geboren te Hellendoorn, zonder beroep, echtgenote van Jan Nijen Twilhaar, landbouwer, alhier, overleden in de tweede wijk [Oosteinde].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Hendrik Nijen Twilhaar, geboren op 07-10-1819 in Hellendoorn (zie 26).
II. Hendrikus Nijen Twilhaar, geboren op 18-09-1822 in Vriezenveen. Hendrikus is overleden op 21-08-1896 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: wever bij huwelijk, bij overlijden landbouwer.
Hendrikus trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1851 in Vriezenveen met Willemina Jansen, ongeveer 20 jaar oud. Willemina is geboren omstreeks 1831 in Vriezenveen, dochter van Egbert Jansen en Aaltje Miskotte. Willemina is overleden op 17-04-1867 in Vriezenveen, ongeveer 36 jaar oud.
III. Mannes Nieuwen Twilhaar, geboren op 19-01-1826 in Vriezenveen.
jansmelthandtek1813geb_akte14.jpg
125 jansmelthandtek1813geb akte13
54 Jan Gerrits Smelt de boer (afb. 125). Hij is gedoopt op 12-05-1776 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als zoon van garret Berendz Smelt en Jenneken Jansen
Jan is overleden op 14-08-1832 in Vriezenveen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1832 [bron: akte nr.47].
Notitie bij overlijden van Jan: In de overlijdensakte staat vermeld oud 58 jaar, landbouwer zoon van wijlen Gerrit Smelt en N.N., echtgenoot van Johanna Tromp.
Notitie bij Jan: volgens de volkstelling van 1795 turfschipper, volgens de huwelijksakte van zoon Gerrit was hij landbouwer (1830), bewoonde Oosteinde 56 (toenmalige nummering; overlijdensakte 1832). Volgens de huidige nummering is het Oosteinde 226 (zie Ken uw dorp en heb het lief, blz. 122). In het kadaster van 1832 komt Jan Smelt Gzn. 3x voor als eigenaar van een huis, 2 huizen hebben een wat lagere gemiddelde huurwaarde van 12 gulden, dus ik neem aan dat hij in de woning heeft gewoond met een wat hogere gemiddelde huurwaarde van 15 gulden.
Heeft zich niet ingeschreven voor een gift in 1801 voor de verbouwing van de plaatselijke kerk, hoewel zijn naam wel vermeld staat als Gerrit Smelt de boer. Wel geeft zijn, kennelijk inwonende, neef Mannes Smelt 1 gulden. Hoe de familierelatie precies zit met Mannes Smelt heb ik niet vast kunnen stellen.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1803 in Vriezenveen met de ongeveer 23-jarige
johannatromp_getuigewolterdinaberkhoffxgerritsmelt1830.jpg
126 JohannaTromp getuigeWolterdinaBerkhoffxGerritSmelt1830
55 Johanna Tromp (afb. 126). Zij is gedoopt op 11-02-1780 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 13-10-1843 in Vriezenveen, 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
gerritsmeltxwolterdinaberkhoff1830.jpg
127 GerritSmeltxWolterdinaBerkhoff1830
I. Gerrit Smelt (afb. 127), geboren op 19-02-1806 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 05-12-1862 in Vriezenveen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-01-1862 [bron: aktenr. 115].
Notitie bij Gerrit: landbouwer en bakker,

volgens stamboek 207 (ingeschreven dienstplichtigen, inschrijvingsnummer 13440), was Gerrit lang: 1 el, 6 palmen, 3 duimen 2 strepen. Hij had blond haar en blauwe ogen, een normale neus en mond en een ronde kin en verder geen merkbare kentekenen. (bron: familysearch).
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 19-06-1830 in Vriezenveen met Wolterdina Berkhoff, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Wolterdina: Wordt in het testament van haar tante Janna Berkhof en haar man Hendrik Jonker (1807) bedacht met de kleren het goud en het zilverwerk.
Zie 64,III voor persoonsgegevens van Wolterdina.
II. Jan Smelt, geboren in 1810 in Vriezenveen. Jan trouwde met Hendrika Waanders.
III. Jan Hendrik Smelt, geboren op 14-03-1813 in Vriezenveen. Jan is overleden in Vriezenveen.
Notitie bij Jan: boerenknecht bij huwelijk
Jan trouwde, 38 jaar oud, op 19-04-1851 in Vriezenveen met Willemina Bom. Willemina is geboren in Vriezenveen, dochter van Jan Bom (zie 42,IV) en Johanna Miskotte.
IV. Jesina Smelt, geboren op 13-03-1815 in Vriezenveen. Jesina is overleden omstreeks 1847 in Holland Michigan (USA), ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Jesina: Jesina staat op de lijst van passagiers van het schip de "Harvest" echter onder de verbrokkelde naam Genna Smeet met de leftijd van 36 jaar. Er is echter geen overlijdensakte van haar in Vriezenveen.
Jesina trouwde, 21 jaar oud, op 07-05-1836 in Vriezenveen met Everwijn Haverkate, ongeveer 28 jaar oud. Everwijn is geboren omstreeks 1808 in Delden, zoon van Arend Haverkate en Jenneken ter Loo. Everwijn is overleden op 18-05-1872 in Holland, Ottawa Co., Michigan USA, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home Cemetery, Holland, Michigan.
Notitie bij Everwijn: kleermaker bij huwelijk, het gezin emigreerde 9 maart 1847, samen met de broers Jan Willem en Gerrit Jan Haverkate, met het schip de "Harvest" vanuit Rotterdam (Hellevoetsluis) naar Holland Michigan USA. Jesina stierf al snel. Everwijn hertrouwde in de USA nog twee maal (bron: https://www.msu.edu/~galehous/evthaver.htm). Evert zou 39 jaar geweest zijn volgens de passagierslijst. Op de lijst staat verder zoon A.,10 jaar oud, Jan 8 jaar oud, Hanna 4 jaar oud en Janna 9 maanden oud.
Van zoon Albertus geboren 1837 te Vriezenveen is bekend dat deze in 1850 nog leefde.
V. Gerhardus Smelt, geboren op 09-03-1817 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden op 02-05-1855 in Vriezenveen, 38 jaar oud.
Notitie bij Gerhardus: landbouwer
Gerhardus trouwde, 25 jaar oud, op 19-03-1842 in Vriezenveen met Johanna Buter, 31 of 32 jaar oud. Johanna is geboren in 1810 in Vriezenveen, dochter van Zwerus Buter en Gerritdina Kolthof. Johanna is overleden op 01-12-1878 in Vriezenveen, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: bij overlijden 68 jaar oud.
VI. Johan Smelt, geboren op 11-11-1819 in Vriezenveen. Johan is overleden op 15-10-1890 in Vriezenveen, 70 jaar oud. Johan trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1849 in Vriezenveen met Lena Teunis, 24 jaar oud. Lena is geboren op 10-03-1825 in Vriezenveen, dochter van Egbert Teunis (zie 40,I) en Aaltje Berkhof(f). Lena is overleden op 11-01-1892 in Vriezenveen, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lena: 66 jaar bij overlijden
VII. Johanna Smelt, geboren op 07-08-1825 in Vriezenveen (zie 27).
handtekhendrikbramer1824gebaktenr30.jpg hendrikbramerxgeesijnagerrits1823.jpg hendrikbramer1815_ouderling_doos77archiefnhkvrv.jpg
128 handtekHendrikBramer1824gebaktenr30
129 HendrikBramerxGeesijnaGerrits1823
130 HendrikBramer1815 ouderling doos77archiefNHKVrv
56 Hendrik Bramer (afb. 128 t/m 130), geboren op 02-12-1798 in Vriezenveen [bron: grafsteen, kerkhof Vriezenveen.]. Hij is gedoopt op 09-12-1798 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 23-06-1883 in Vriezenveen, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: bij overlijden vermeld als de weduwnaar van Gesina Gerrits, landbouwer van beroep. Grafsteen is nog op de begraafplaats van Vriezenveen aanwezig.
Notitie bij Hendrik: landbouwer. ouderling oa 1825, 1826. Is geboren op het Gjöttenspil, de boerderij, gelegen aan het Westeinde 144 huidige nummering (Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 188). Bewoonde deze boederij zelf. Deze had in 1876 een gemiddelde huurwaarde van 70 gulden (zie mijn scriptie). Viel daarmee in belastingklasse 4 en dat was een meer dan gemiddelde huurwaarde (52,22). Werd in het gewone leven Hein genoemd (mondelinge overlevering Jacob Johannes Bramer geb.1898).

groot 5 voet en 2 duim blond haar, bruine ogen, smal aangezicht, voorhoofd rond, neus spits, mond klein, kin spits en geen merkbare kentekenen (bron: familysearch stamboek militairen nr. 200; https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-25184-38604-25?cc=1498335&wc=14229325). (ik schat zijn lengte op grond van voornoemde gegevens op ca. 1 meter 65. Hij was dus klein van stuk.)
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 28-06-1823 in Vriezenveen met de 26-jarige
gezinagerrietsxhendrikbramerx1823.jpg
131 GezinaGerrietsxHendrikBramerx1823
57 Geesijna (ook Gezina en Gesina) Gerrits (afb. 131). Zij is gedoopt op 23-01-1797 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Geesijna: gedoopt als Geesijna dv Gerhardus Gerrits en Gerhardijna Hospes. Ook bij haar huwelijk Geesijna genoemd. Ze schrijft haar voornaam zelf echter als Gezina.
Geesijna is overleden op 18-02-1870 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geesijna: in de overlijdensakte staat ze vermeld als Gezina Gerrits dochter van Gerhardus Gerrits en Gerhardina Hospers.
Notitie bij Geesijna: buurmeisje van Hendrik Bramer. Is bij huwelijk dienstmeid van beroep.
Kinderen uit dit huwelijk:
fredrikabramer1824-1899.jpg
132 FredrikaBramer1824-1899
I. Fredrika Bramer (afb. 132), geboren op 30-03-1824 in Vriezenveen. Fredrika is overleden op 12-06-1899 in Vriezenveen, 75 jaar oud.
klaaskruys-1877.jpg handtekening_claas_kruijs1851gebakte_nr91.jpg
133 KlaasKruys-1877
134 handtekening Claas Kruijs1851gebakte nr91
Fredrika trouwde, 26 jaar oud, op 08-02-1851 in Vriezenveen met Claas Kruys (afb. 133 en 134), 48 jaar oud. Claas is geboren op 22-03-1802 in Vriezenveen, zoon van Gerhardus Kruijs en Aaltjen Winter. Hij is gedoopt op 28-03-1802 in Vriezenveen. Claas is overleden op 20-03-1877 in Vriezenveen, 74 jaar oud. Claas is weduwnaar van Jesina Juliana Johanna Kruys (1810-1847).
Notitie bij Claas: grondeigenaar van beroep bij zijn huwelijk. koopman te Sint Petersburg. Burgemeester van Vriezenveen 1852-1870.
In 1876 vierde het echtpaar Kruys
II. Gerhardina Bramer, geboren op 24-08-1825 in Vriezenveen. Gerhardina is overleden op 17-05-1900 in Vriezenveen, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerhardina: bij overlijden staat vermeld dat ze toen 74 jaar oud was en de dochter van Hendrik Bramer en Gesina Gerrits partner van Cornelis Lemans.
Gerhardina trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1855 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Cornelis Lemans, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op 22-12-1824 in Vriezenveen, zoon van Egbert Leemans en Harmina Sjent. Cornelis is overleden op 12-03-1872 in Vriezenveen, 47 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk en overlijden wever van beroep.
III. N.N. Bramer, geboren op 16-11-1827 in Vriezenveen. N.N. is overleden op 16-11-1827 in Vriezenveen, geen dag oud.
IV. Willem Bramer, geboren op 16-10-1828 in Vriezenveen. Willem is overleden op 28-06-1830 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
V. Willem Bramer, geboren op 29-06-1832 in Vriezenveen (zie 28).
VI. Gerharda Bramer, geboren op 10-05-1836 in Vriezenveen. Gerharda is overleden op 29-05-1912 in Vriezenveen, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerharda: bij overlijden 76 jaar oud dochter van Hendrik Bramer en Gezina Gerrits.
Gerharda trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1862 in Vriezenveen met Harm Hendrik Arendshorst. Harm is geboren in Vriezenveen, zoon van Jannes Arendshorst en Marie Catharina Hempe. Harm is overleden op 18-01-1896 in Vriezenveen.
Notitie bij Harm: bakker, later neemt zoon Jannes Arendshorst (gehuwd met Hindrika Bergmann uit Bentheim) het erf over. bewoonde het erf wijk 4 nummer 318 (later Westeinde 13).
Harm bleef kinderloos.
handt_berent_pot1813.jpg berentjansenpotxmieneeshuis1811a__3_.jpg
135 handt berent pot1814
136 BerentJansenPotxMieneEshuis1811
58 Berend Jansen Pot (afb. 135 en 136). Hij is gedoopt op 14-08-1774 in Vriezenveen. Berend is overleden op 02-03-1853 in Vriezenveen, 78 jaar oud [bron: correctie doorgevoerd 11-07-2008 nav e-mail Daan Vossebelt.].
Notitie bij Berend: landbouwer (bron: kadaster 1832) en wever (huwelijksakte 1811, geboorteakte zoon 1812 en dochter 1813 en 1818). Bij de geboorte van dochter Johanna in 1823 staat als beroep vermeld: weever en landbouwer. Bewoonde het ouderlijk erf gelegen aan het Westeinde 610 (huidige nummering). Zie blz. 248-249 Ken uw dorp en heb het lief.
Volgens het kadaster had de woning in 1832 een gemiddelde huurwaarde van 12 gulden en daarmee lag deze beneden het Vriezenveense gemiddelde van 15,27.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 26-04-1811 in Vriezenveen met de 20-jarige
mieneeshuisxberentjansenpot1811.jpg
137 MieneEshuisxBerentJansenPot1811
59 Miene (ook Mina) Eshuis (afb. 137). Zij is gedoopt op 15-08-1790 in Wierden.
Notitie bij de geboorte van Miene: bij doop genaamd Miene
Miene is overleden op 24-03-1864 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Miene: bij het huwelijk in 1811 Miene genoemd, was toen dienstbode van beroep en hier meer dan 4 jaar werkzaam (zie huwelijkse bijlagen, rechtbank eerste Aanleg Almelo inv. nr. 1). Uit het belastingregister van de quotisatie van 1808 blijkt dat ze dit zal zijn geweest bij de voormalige schout van Vriezenveen Hendrik Spijker.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Pot, geboren op 16-03-1812 in Vriezenveen. Jan is overleden op 10-09-1831 in Grave, 19 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden te Grave in militaire dienst, was soldaat bij de infanterie; geboren te Vriezenveen; leeftijd niet vermeld.
II. Egberdina Pot, geboren op 04-10-1814 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Egberdina: aangifte van de geboorte door Berend Jansen Pot pas gedaan op 15-11-1813
Egberdina is overleden op 19-03-1874 in Vriezenveen, 59 jaar oud. Egberdina trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1837 in Vriezenveen met Bernardus Peereboom. Bernardus is een zoon van Albert Peereboom en Johanna Smit. Bernardus is overleden in Vriezenveen.
Notitie bij Bernardus: smit (bij huwelijk in 1837)
III. Janna Pot, geboren op 11-01-1818 in Vriezenveen. Janna is overleden op 03-03-1883 in Vriezenveen, 65 jaar oud.
Notitie bij Janna: dienstmeid bij huwelijk in 1843.
Janna trouwde, 25 jaar oud, op 30-12-1843 in Vriezenveen met Roelof Nijland, ongeveer 29 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1814 in Vriezenveen, zoon van Jan Nijland en Willemina Schutten. Roelof is overleden op 17-02-1876 in Vriezenveen, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Roelof: landbouwer (bij huwelijk in 1843 en bij overlijden in 1876)
IV. Mina Jesina Pot, geboren op 18-11-1820 in Vriezenveen. Mina is overleden op 06-10-1885 in Vriezenveen, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mina: weduwe bij overlijden
Mina trouwde, 25 jaar oud, op 27-06-1846 in Vriezenveen met Egbert Scherphof, ongeveer 24 jaar oud. Egbert is geboren omstreeks 1822 in Vriezenveen, zoon van Bernardus Scherphof en Berendina Kobes. Egbert is overleden op 17-12-1873 in Vriezenveen, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Egbert: wever (bij huwelijk in 1846)
V. Johanna Pot, geboren op 04-03-1823 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 06-01-1894 in Vriezenveen, 70 jaar oud [bron: Genlias akte 10].
Notitie bij overlijden van Johanna: bij overlijden 70 jaar oud.
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1848 in Vriezenveen met Engbertus Jansen. Engbertus is een zoon van Hendrikus Jansen en Aleida Fredriks. Engbertus is overleden in ?.
Notitie bij Engbertus: landbouwer bij huwelijk in 1848.
VI. Johannes Pot, geboren omstreeks 1827 in Vriezenveen. Johannes is overleden op 28-01-1844 in Vriezenveen, ongeveer 17 jaar oud.
Notitie bij Johannes: wever van beroep bij overlijden (1844).
VII. Hendrika Pot, geboren op 05-02-1831 in Vriezenveen (zie 29).
janamanxklazijnaberkhof1827.jpg janamanfzgetuigegeb1798_fredrikamanxjannahof1840.jpg
138 JanAmanxKlazijnaBerkhof1827
139 JanAmanFzgetuigegeb1798 FredrikAmanxJannaHof1840
60 Jan Aman (afb. 138 en 139), geboren op 27-05-1798 in Vriezenveen. Jan is overleden op 05-11-1846 in Vriezenveen, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: bij overlijden genoemd tapper en landbouwer, overleden op het adres: eerste wijk op het Oosteinde.
Notitie bij Jan: landbouwer, tapper, winkelier, marskramer en koopman.
Op 25-6-1864 koopt Albertus Jaspers Faijer zo´n 6 hectare land voor 200 gulden van de kinderen van Jan Aman en Klasina Berkhoff genoemd de oostelijke helft van het zogenaamde "Onweersland" aan de zuidkant van de dorpsstraat.(bron: Onweers familiearchief). Wordt in het kadastraal register van 1834 als eigenaar van het pand gelegen aan het Oosteinde 400, dat huis heeft dan een gemiddelde huurwaarde van 36 gulden en dat was ruim boven het gemiddelde van Vriezenveen.

Volgens het register van de nationale militie (aanwezig in de huwelijkse bijlagen van de huwelijksakte) had Jan de volgende verschijningsvorm:
-aangezicht: langwerpig
-lengte: 1 el en 730 str.
-voorhoofd: smal
-ogen: blauw
-neus: spits
-mond: ordinair (lees gewoon)
-kin: rond
-haar: blond
-wenkbrauwen: bruin

Op 19 november 1829 des namiddags om 4 uur verschijnen voor de arrondisementsrechtbank van Almelo en op het verzoek van:
-Hendrik Meulink, landbouwer wonend te Vriezenveen aan het Oosteinde, weduwnaar van Lena Schipper, voor zich zelf en als vader en wettig voogd over zijn minderjarige zoon Hendrik Meulink, door wijlen zijn vrouw verwekt voor ruim 14 jaar.
-Jan Berkhof, landbouwer te Vriezenveen, voormeld woonachtig, zoon van wijlen Hendrik Berkhof en gemelde Lena Schipper, voor zich zelf als voogd over zijn broer Johannes Berkhof, minderjarig kind van gemelde wijlen Hendrik Berkhof en Lena Schipper, aangesteld bij familieraad op de veertiende augustus j.l.
-Wolterdina Berkhof, landbouwerse, wonende mede te Vriezenveen, meerderjarige en ongehuwde dochter van wijlen Hendrik Berkhof en Lena Schipper.
-Jan Aman Fredrikszoon, koopman en tapper, als in huwelijk hebbende Klasina Berkhof, zonder speciaal beroep, beide te Vriezenveen, meergemeld woonachtig.

In aanwezigheid van Wolter Schipper en Fredricus Schipper bouwlieden mede te Vriezenveen, vaakgemeld woonachtig, als toeziend voogden, de eerstgenoemde over gemelde Johannes Berkhof en de laatstgenoemde over gemelde Hendrik Meulink.

Door notaris Warnaars te Almelo residerend, ten huize van Jan Aman Frederikszoon te Vriezenveen voormeld.
Requiranten verkopen de volgende tot hun gemeenschappelijke boedel behorende goederen±
De aanvaarding der percelen is dadelijk behalve het huis, hetwelk eerst de eerste mei eerstkomende en het roggeland als de rogge ingezameld zal zijn, zullen aanvaard worden, na voorlezing van het voorgaande handelt het om de hierondergeschreven percelen:
-het 17e perceel , een hoekje hooiland, het derde deel genaamd ongeveer 4 roeden onder Geesteren in gemeenschap met Jan Faijer en anderen.
ingezet door Jannes Faijer, bouwman te Vriezenveen op 8 guldens
afgeslagen van een hoger som en niemand gemijnd hebbend, zo is de inzetter koper geworden.

Van vorenstaande vaste goederen behoort een vierde gedeelte aan de medequirant Hendrik Meulink
aan de medequirant Jan Berkhof, Jan Aman, als in huwelijk hebbende Clasina Aman en aan Wolterdina Berkhof ieder een vijfde part
(archief vereniging Oud Vriezenveen toegang nr. 1.4 map B inv. nr. 81.4).

Op 25 juni 1864 verkopen de kinderen Aman, te weten Hendrik Fredrik Aman, Fredrik Hendrik Aman, Kornelis Lambertus Ama, Jan Johan Aman en Albertus Kelder gehuwd met Lena Kuna Aman het oostelijk gedeelte van het Onweersland, gelegen in het Oosteinde ten zuiden van de straat, zich strekkend tot aan de Schipsloot, zijnde weide en hooiland, , kadastraal bekend onder sectie D 755, 756, 757, 1163, 1180 en 1326 voor 200 gulden aan Albertus Jaspers Faijer, de bewoner van de Onwweersboerderij (bron: familiearchief Onweersboerderij).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-04-1827 in Vriezenveen met de 20-jarige Klasina Berkhof(f).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Klasina: Jan Aman, koopman en landbouwer en Klazina Berkhof, dienstmeid.
klazienaberkhofxjanaman1827.jpg
140 KlazienaBerkhofxJanAman1827
61 Klasina Berkhof(f) (afb. 140), geboren op 13-03-1807 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 22-03-1807 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Klasina: gedoopt als Klasina dv Hendrik Berkhoff en Lena Schipper.
Klasina is overleden op 31-01-1860 in Vriezenveen, 52 jaar oud [bron: akte nr. 10 (Gen Lias)].
Notitie bij overlijden van Klasina: overleden Klasina Berkhoff in het huis staand op de eerste wijk te Vriezenveen landbouwster.
Notitie bij Klasina: bij trouwen dienstmeid. 25-11-1853 (getuige bij een huwelijk) wordt als haar beroep vermeld "winkeliersche", ook bij het huwelijk van zoon Fredrik Hendrik in 1853 wordt vermeld dat ze winkelierse is. Ze werd ook wel Gezina genoemd (bron huwelijksakte zoon Fredrik Hendrik 1853).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Kunnigjen Hendrika Aman, geboren op 16-09-1828 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Kunnigjen: geboren als Kunnigjen Hendrika dv Jan Aman Fredrikzoon, koopman en Clazina Berkhof, zonder speciaal beroep. Aangifte is gedaan door Coenraad Mulder, metselaar 34 jaar en de vader.
Kunnigjen is overleden op 15-09-1830 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kunnigjen: bij overlijden staat als naam vermeld Kunna Hendrika dv Jan Aman, inlandsche kramer en landbouwer en Gezina Berkhof, overleden in het huis Westeinde 196 door desselfs ouders bewoond. Deze aanduiding van het pand is opmerkelijk omdat het gezin op het puntje van het Oosteinde woonde, meestal aangeduid als wijk I huisnummer 5.
II. Hendrik Fredrik Aman, geboren op 11-07-1830 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 17-12-1899 in Vriezenveen, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden wijk 1 nummer 97.
Notitie bij Hendrik: landbouwer bij huwelijk en overlijden.
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 03-06-1859 in Vriezenveen met Johanna Kobes. Johanna is een dochter van Gerrit Kobes en Gerritdina Jansen. Johanna is overleden in Vriezenveen.
III. Fredrik Hendrik Aman, geboren op 26-02-1833 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Fredrik: geboren als Fredrik Hendrik zv Jan Aman, tapper en winkelier, thans op reis en Clazina Berkhof 26 jaar. De aangifte werd gedaan door Magdalena Aman, zonder beroep 40 jaar huisvrouw van Berent Hof
Fredrik is overleden op 30-04-1870 in Vriezenveen, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fredrik: bij overlijden winkelier.
Notitie bij Fredrik: bij 1e huwelijk turfschipper, bij 2e huwelijk winkelier. Bij overlijden winkelier.
Fredrik:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-11-1853 in Vriezenveen met Gerritdina Kelder, 26 jaar oud. Gerritdina is geboren op 08-11-1827 in Vriezenveen, dochter van Berend Hendrik Kelder en Janna Jansen Smit. Gerritdina is overleden op 19-06-1865 in Vriezenveen, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerritdina: bij overlijden heet ze de echtgenote te zijn van Fredrik Hendrik Aman, winkelier.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 02-02-1870 in Vriezenveen met Fennigjen Nijboer, 44 of 45 jaar oud. Fennigjen is geboren in 1825, dochter van Lambert Nijboer en Klazina Kobes. Fennigjen is overleden op 04-12-1909 in Tubbergen, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fennigjen: geregistreerd als woonachtig te Vriezenveen
Fennigjen trouwde later op 20-12-1873 in Vriezenveen met Herman Arends (±1845-1917).
IV. Cornelis Lambertus Aman, geboren op 21-02-1835 in Vriezenveen (zie 30).
V. Jan Johan Aman, geboren op 07-03-1838 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: geboren als Jan Johan zoon van Jan Aman Frederikzoon, winkelier en tapper en Clasina Berkhof, zonder beroep.
Jan is overleden op 25-07-1887 in Vriezenveen, 49 jaar oud.
Notitie bij Jan: turfschipper (bij overlijden in 1887). landbouwer (gezinskaart burgelijke stand). bewoonde het erf Oosteinde wijk 2 nummer 154 (later Oosteinde 223).
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 25-03-1864 in Vriezenveen met Jennigjen Fikkert, 22 jaar oud. Jennigjen is geboren op 09-09-1841, dochter van Jan Fikkert en Johanna Klein. Jennigjen is overleden op 24-06-1909 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
VI. Lena Kunna Aman, geboren op 17-05-1840 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Lena: geboren als Len Kunna dochter van Jan Aman Fredrikzoon tapper en Clazina Berkhof, zonder beroep.
Lena is overleden op 22-05-1880 in Vriezenveen, 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lena: overleden wijk 1 nummer 5.
Notitie bij Lena: dienstmeid bij huwelijk.
Lena trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1864 in Vriezenveen met Albartus Kelder, 34 jaar oud. Albartus is geboren op 31-12-1829 in Vriezenveen, zoon van Berend Hendrik Kelder en Janna Jansen Smit.
Notitie bij de geboorte van Albartus: geboren als zoon van de commies Berend Hendrik Kelder en Janna Jansen Smit.
Albartus is overleden op 04-07-1916 in Vriezenveen, 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albartus: bij overlijden 81 jaar oud en zonder beroep.
Notitie bij Albartus: koopman (bij huwelijk), winkelier (als getuige bij huwelijk in 1894 van Jan Aman en Gezina Helena Brink).
VII. Johanna Aman, geboren op 09-09-1842 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: geboren als dochter van Jan Aman Fredrikszoon, tapper en Clazina Berkhof, zonder beroep.
Johanna is overleden op 02-06-1843 in Vriezenveen, 8 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden 1e wijk oosteinde Vriezenveen dv Jan Aman Fzn. en Gezina Berkhof (deze naam is abuis en moet Klazina zijn] landbouwers.
fredrikamanxjannahof1840.jpg
141 FredrikAmanxJannaHof1840
62 Fredrik Aman (afb. 141), geboren op 24-05-1818 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Fredrik: bij de geboorte van Fredrik staat vermeld dat hij de zoon was van Hendrikus Aman Fz. landbouwer en Johanna Broertjen. aangifte van de geboorte deed Hendrikus Aman oud 30 jaar, en getuigen waren Hendrik Engels , commisaris tot de Declaratie 24 jaar, en Jan Weijteman, landbouwer, 36 jaar.
Fredrik is overleden op 17-07-1847 in Vriezenveen, 29 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Fredrik: landbouwer, bewoonde de boerderij ten westen van het Onweerserf (Oosteinde nr. 345 huidige nummering), Bron Ken uw dorp en heb het lief, blz. 147 en kadastrale informatie. De familie had de bijnaam de Baais. Deze naam was afkomstig van de voorvader van Janna Hoff die werd aangesproken met de naam Baas(t). Of het baaishuisje echt zo klein was als gesuggereerd door de schrijvers van Ken uw dorp en heb het lief valt te betwijfelen. Het pand had in 1832 nl. een gemiddelde huurwaarde van fl.15,- en viel hiermee in belastingklasse 6, het was hiermee toen een gemiddelde boerenwoning. Het pand werd toen (in 1832) nog bewoond door de schoonvader van Frederik, te weten Hendrik Hoff.
In 1876, toen de boerderij werd bewoond door de zoon Hendrik Aman, had de woning een gemiddelde huurwaarde van 60 gulden en viel daarmee in klasse 4 en scoorde daarmee hoger dan gemiddeld (zie bijlagen bij mijn scriptie). Daarnaast bezat de familie in 1876 (Janna Hoff) nog een klein huisje buiten het dorp met een gemiddelde huurwaarde van fl.5,- (bron: kadaster).

Volgens het register van de nationale militie zag Fredrik Aman er als volgt uit:
lengte 1 el 724 strepen (=1 meter 72,4 cm)
aangezicht: breed
voorhoofd: rond
neus: stomp
mond: klein
kin: rond
haar: blond
wenkbrauwen: idem
merkbare kentekenen: geene
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1840 in Vriezenveen [bron: akte nr. 12] met de 22-jarige
jannahofxfredrikaman1840.jpg
142 JannaHofxFredrikAman1840
63 Janna Hof (afb. 142), geboren op 06-10-1817 in Vriezenveen. Janna is overleden op 06-11-1877 in Vriezenveen, 60 jaar oud.
Notitie bij Janna: Bijnaam Baais, komt van het erf dat gelegen was ten oosten van het pand Oosteinde 341-343 (bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 146-147). Bewoonde het ouderlijk erf.
Janna trouwde (2), 32 jaar oud, op 06-04-1850 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Johannes Landhuis (1828-1907), 21 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Aman, geboren op 29-10-1840 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 13-08-1876 in Vriezenveen, 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: landbouwer bij overlijden.
II. Johanna Aman, geboren op 09-09-1842 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 03-10-1842 in Vriezenveen, 24 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: 3 weken oud bij overlijden.
III. Johanna Jesina Aman, geboren op 01-12-1843 in Vriezenveen (zie 31).
jezinajohannaamanxwillemhorsman1866.jpg
143 JezinaJohannaAmanxWillemHorsman1866
IV. Jezina Johanna Aman (afb. 143), geboren op 05-03-1846 in Vriezenveen. Jezina is overleden op 20-11-1918 in Hellendoorn, 72 jaar oud.
willemhorsmanxjezinajohannaaman1866.jpg
144 WillemHorsmanxJezinaJohannaAman1866
Jezina trouwde, 20 jaar oud, op 27-06-1866 in Den Ham met Willem Horsman (afb. 144), 32 of 33 jaar oud. Willem is geboren in 1833 in Den Ham, zoon van Gerrit Horsman en Bertha ter Burg. Willem is overleden op 25-12-1897 in Linde (Den Ham), 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Willem: landbouwer, veekoopman te Den Ham

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Hendrik Berkhoff, geboren op 19-06-1757 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 24-06-1811 om 23:00 in Vriezenveen, 54 jaar oud [bron: akte nr. 20].
Notitie bij Hendrik: landbouwer, bewoonde Oosteinde 390 huidige nummering. Wordt in het paardengeldbelastingregister van 1792 reeds genoemd, heeft dan 1 paard en bewoont het erf van zijn vader (de Jan Butensboerderij).

In 1792 staan de kinderen Jan Berkhof vermeld in het kerspelregister van Vriezenveen met de forse aanslag van 9 guldens en 14 stuivers.

In het volkstellingsregister van 1795 staat Hendrik vermeld als hoofd van het huishouden dat dan 5 gezinsleden omvat, als beroep staat opgegeven boer en de opgaaf is gedaan door de inwonende zuster Diena Berkhof.

Op de lijst van giften voor de nieuwbouw van de plaatselijke kerk in 1801 staat Hendrik vermeld met een gift van 30 gulden.

Bij de belastingquotisatie van 1808 wordt Hendrik ingedeeld in klasse 36, hetgeen betekent dat zijn inkomen dat jaar tussen 175-200 gulden bedroeg. Aanvullend wordt hij nog aangeslagen voor 20 stuivers extra verhoging van de belasting. Zuster Diena, die kennelijk zelfstandig een inkomen verwierf werd ingedeeld in klasse 37, wat inhield dat ze een inkomen had tussen 150-175 gulden per jaar. Daarmee behoorde Hendrik en ook zuster Diena tot de beter bedeelden van Vriezenveen.

Op 19 november 1808 wordt Hendrik voor het gericht gedaagd vanwege verpanding van zijn mobiele goederen in verband met een openstaade boete van 20 goldguldens. Deze boete hadden Hendrik en ook Jan Jansen Faijer, Hendrik Mollink, Jannes Boesschen, Jan Hendrik de Fokke en Hendrik Jansen de Jager opgelopen vanwege openbaar geweld en eigenrecht door het vernielen, in stukken slaan en in het water werpen van "brand of zogenaamde stukken op de eigendommelijke gronden van Berend Bramer en consorten. Allen komen in bezwaar omdat het eigendom zou liggen bij de eerstgenoemde 4 personen (Berkhof, Faijer, Mollink en Boesschen) die hun voorzaten reeds onheugelijke tijden in bezit zouden hebben.
Hij trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1796 in Vriezenveen met de ongeveer 22-jarige
1822lenaschipper_berkhof_vredegerichtalmelo_invnr7.jpg
145 1822LenaSchipper Berkhof VredegerichtAlmelo invnr7
65 Lena Schipper (afb. 145). Zij is gedoopt op 10-04-1774 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Lena: gedoopt als Leena dv Wolter Schipper en Jenneken Berkhof
Lena is overleden op 22-03-1829 in Vriezenveen, 54 jaar oud.
Notitie bij Lena: verklaart bij haar huwelijk in 1815, evenals haar echtgenoot het schrijven niet te hebben geleerd.
Lena trouwde (2), 40 jaar oud, op 28-01-1815 in Vriezenveen met Hendrik Möllink (1766-1842), 48 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Berkhof(f), geboren op 07-09-1797 in Vriezenveen (zie 32).
II. Johanna Berkhoff, geboren op 07-10-1799 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 13-10-1799 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 03-01-1810 in Vriezenveen, 10 jaar oud [bron: Register van aangegeven lijken 1810 (André Idzinga)].
wolterdinaberkhoffxgerritsmelt1830.jpg
146 WolterdinaBerkhoffxGerritSmelt1830
III. Wolterdina Berkhoff (afb. 146), geboren op 19-01-1802 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 24-01-1802 in Vriezenveen. Wolterdina is overleden op 08-02-1851 in Vriezenveen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1851 [bron: aktenr. 10].
Notitie bij Wolterdina: In een testament van 1807 van haar tante Janna Berkhof, gehuwd met Hendrik Jonker wordt Wolterdina als begunstigde genoemd. Ze zal de kleren, het goud en het zilver erfen. In 1830 betrekt ze samen met haar echtgenoot Gerrit Smelt de woning van haar overleden tante en oom. Kennelijk heeft ze ook het huis geerfd staand aan Oosteinde 242, huidige nummering.

Bron: Herman Jansen Ken uw dorp en heb het lief blz. 128

Op 19 november 1820 des namiddags om 4 uur verschijnen voor de arrondisementsrechtbank van Almelo en op het verzoek van:
-Hendrik Meulink, landbouwer wonend te Vriezenveen aan het Oosteinde, weduwnaar van Lena Schipper, voor zich zelf en als vader en wettig voogd over zijn minderjarige zoon Hendrik Meulink, door wijlen zijn vrouw verwekt voor ruim 14 jaar.
-Jan Berkhof, landbouwer te Vriezenveen, voormeld woonachtig, zoon van wijlen Hendrik Berkhof en gemelde Lena Schipper, voor zich zelf als voogd over zijn broer Johannes Berkhof, minderjarig kind van gemelde wijlen Hendrik Berkhof en Lena Schipper, aangesteld bij familieraad op de veertiende augustus j.l.
-Wolterdina Berkhof, landbouwerse, wonende mede te Vriezenveen, meerderjarige en ongehuwde dochter van wijlen Hendrik Berkhof en Lena Schipper.
-Jan Aman Fredrikszoon, koopman en tapper, als in huwelijk hebbende Klasina Berkhof, zonder speciaal beroep, beide te Vriezenveen, meergemeld woonachtig.

In aanwezigheid van Wolter Schipper en Fredricus Schipper bouwlieden mede te Vriezenveen, vaakgemeld woonachtig, als toeziend voogden, de eerstgenoemde over gemelde Johannes Berkhof en de laatstgenoemde over gemelde Hendrik Meulink.

Door notaris Warnaars te Almelo residerend, ten huize van Jan Aman Frederikszoon te Vriezenveen voormeld.
Requiranten verkopen de volgende tot hun gemeenschappelijke boedel behorende goederen±
De aanvaarding der percelen is dadelijk behalve het huis, hetwelk eerst de eerste mei eerstkomende en het roggeland als de rogge ingezameld zal zijn, zullen aanvaard worden, na voorlezing van het voorgaande handelt het om de hierondergeschreven percelen:
-het 17e perceel , een hoekje hooiland, het derde deel genaamd ongeveer 4 roeden onder Geesteren in gemeenschap met Jan Faijer en anderen.
ingezet door jannes faijer, bouwman te Vriezenveen op 8 guldens
afgeslagen van een hoger som en niemand gemijnd hebbend, zo is de inzetter koper geworden.

Van vorenstaande vaste goederen behoort een vierde gedeelte aan de medequirant Hendrik Meulink
aan de medequirant Jan Berkhof, Jan Aman, als in huwelijk hebbende Clasina Aman en aan Wolterdina Berkhof ieder een vijfde part
(archief vereniging Oud Vriezenveen toegang nr. 1.4 map B inv. nr. 81.4).
Wolterdina trouwde, 28 jaar oud, op 19-06-1830 in Vriezenveen met Gerrit Smelt, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wolterdina en Gerrit: Wordt in het testament van haar tante Janna Berkhof en haar man Hendrik Jonker (1807) bedacht met de kleren het goud en het zilverwerk.
Zie 54,I voor persoonsgegevens van Gerrit.
IV. Johanna Berkhoff, geboren op 27-07-1804 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 29-07-1804 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 03-01-1810 in Vriezenveen, 5 jaar oud.
V. Klasina Berkhof(f), geboren op 13-03-1807 in Vriezenveen (zie 61).
johannesberkhof_gerharduslambertusberkhofgeb1839.jpg
147 JohannesBerkhof Gerharduslambertusberkhofgeb1839
VI. Johannes Berkhof (afb. 147), geboren op 05-09-1810 in Vriezenveen [bron: André Idzinga]. Hij is gedoopt op 09-09-1810 in Vriezenveen [bron: André Idzinga]. Johannes is overleden op 19-08-1885 in Vriezenveen, 74 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Johannes: timmerman en landbouwer. Bij eigen trouwen genoemd timmerman.
landbouwer genoemd bij trouwen van zijn neef Frederik Johannes Berkhof in 1849.
Tekent " Berkhof" als getuige bij de trouwacte met één f.
Bij zijn overlijden wordt ook als beroep landbouwer vermeld.
bewoonde het erf wijk 1 nr. 58 (later Oosteinde 370?). de ongehuwde kinderen Berkhof bewonen later het ouderlijke erf.
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 22-03-1834 in Vriezenveen [bron: akte nummer 3] met Dina Willemina Brink, 20 jaar oud. Dina is geboren op 18-07-1813 in Vriezenveen, dochter van Derk Brink en Gerritdina Tuttertjen. Zij is gedoopt op 25-07-1813 in Vriezenveen [bron: André Idzinga]. Dina is overleden op 05-11-1843 in Vriezenveen, 30 jaar oud [bron: Genlias].
berendbroertjenhandtekgebakte1816aktenr8.jpg
148 berendbroertjenhandtekgebakte1816aktenr8
66 Barend Alberts Broertjen (afb. 148), geboren op 11-12-1768 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Barend: gedoopt als Barend zv Albert Berendz Broertjen en Janna Hendriksen Hof.
Barend is overleden op 25-05-1836 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Barend: landbouwer, notabele (1820-1823) en diaken (1827-1831) van de N.H. kerk. Bewoonde een boerderij aan het Oosteinde 266 (huidige nummering (Bron: Ken uw dorp en heb het lief blz. 136).
Bewoonde het ouderlijk erf in elk geval samen met broer Hendrik Broertjen (bron: quotisatiekohier 1808).
De gemiddelde huurwaarde van de boerderij bedroeg in 1832 12 gulden en daarmee viel de woning in belastingklasse 7.
In 1801 draagt "Berent Broertien" 8 gulden bij voor de verbouwing van de Hervormde kerk (archief NH kerk Vriezenveen).
Het jaarlijks inkomen van Berend wordt in 1808 (quotisatiekohier) geschat op 175-200 gulden.

Uit een getuigenverklaring voor het Vredegerecht Almelo op 19 maart 1833 (inv.nr. 10) blijkt dat Jannes van der Veen en Barend Broertjen zich op de tijding van de ziekte van de zaadkremer Jan Holland naar Dülmen waren afgereisd, maar hier een dag na zijn overlijden waren aangekomen en dat Jan Holland in Dülmen is begraven. Wellicht was Barend dus ook een koopman.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17-02-1793 in Vriezenveen met de 24-jarige Janna Berends Holland. Barend en Janna gingen op 02-02-1793 in Vriezenveen in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Barend en Janna: huwelijksregistratie luidt als volgt: "Berent Broertien Z. van Albert Broertien en Janna Henderiks Hof en Janna Holland D. van Baerent Holland en Janna Schipper J.D. geb: en wonende beide alhier"
67 Janna Berends Holland, geboren op 22-01-1769 in Vriezenveen. Janna is overleden op 06-01-1836 in Vriezenveen, 66 jaar oud.
Notitie bij Janna: Jan Holland maakte op 24-04-1823 voor notaris Warnaars te Almelo zijn testament.
Tot erven werd oa benoemd:
2. aan zijn nicht Janna Holland, huisvrouw van Berend Broertjen 250 gulden en bij haar vooroverlijden haar nakomelingen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Broertjen, geboren op 03-06-1793 in Vriezenveen (zie 35).
II. Alberdina Broertjen, geboren op 07-09-1796 in Vriezenveen (zie 33).
III. Bernardus Broertjen, geboren op 19-11-1799 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 24-11-1799 in Vriezenveen. Bernardus is overleden op 08-02-1879 in Vriezenveen, 79 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Bernardus: zaadkremer (bron beroep: boedelscheiding van zuster Johanna (1834 bij notaris Riemsdijk). Landbouwer volgens huwelijksakte.
ouderling.
Bernardus trouwde, 44 jaar oud, op 17-08-1844 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Gesina Koersen, 40 jaar oud. Gesina is geboren op 19-11-1803 in Vriezenveen, dochter van Hendrikus Koersen en Jenneken Brouwer. Zij is gedoopt op 20-11-1803 in Vriezenveen. Gesina is overleden op 20-10-1884 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
IV. Albert Broertjen, geboren op 08-10-1805 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 13-10-1805 in Vriezenveen. Albert is overleden op 16-01-1813 in Vriezenveen, 7 jaar oud [bron: Genlias].
V. Jan Broertjen, geboren op 25-04-1808 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 01-05-1808 in Vriezenveen. Jan is overleden op 12-01-1841 in Vriezenveen, 32 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer volgens huwelijks- en overlijdensakte.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 28-09-1832 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Jesina Schipper, 25 jaar oud. Jesina is geboren op 08-09-1807 in Vriezenveen, dochter van Berend Schipper (zie 130,I) en Berendina Bramer. Zij is gedoopt op 13-09-1807 in Vriezenveen. Jesina is overleden op 23-05-1839 in Vriezenveen, 31 jaar oud.
fredrikamanhandtek1816gebakte27.jpg
149 fredrikamanhandtek1816gebakte27
68 Fredrik Hendriks Aman (afb. 149), geboren op 03-01-1762 in Vriezenveen. Fredrik is overleden op 10-04-1827 in Ambt Almelo, 65 jaar oud [bron: akte nr. 12].
Notitie bij overlijden van Fredrik: Fredrik is overleden op 10 april ’s-avonds om 6 uur in Almelo nabij het huis van Hendrikus Kortenvoord staande op de Schelfhorst wijk 5 nr. 273 en 274.
Notitie bij Fredrik: Bewoonde de boerderij aan het Oosteinde 312 (huidige nummering). Deze boerderij zou de bakermat van alle families Aman zijn. Kerkmeester.

landbouwer, imker (zie boedelscheiding) en koopman (1806). In de overlijdensakte genoemd landbouwer van beroep.
was kerkmeester van de Ned. Herv. kerk te Vriezenveen (o.a. in 1809 en 1810). Ik vermoed dat Fredrik ook marskramer is geweest. Op 13 februari 1810 staat in stukken van het archief van schoutambt Vriezenveen inv. nr. 34, dat Fredrik Aman als kerkmeester absent was, evenals medekerkmeester Gerrit Fredriks. De wintertijd was de tijd om met de marskraam op pad te gaan.

30 maart 1799 verschenen voor het schoutengericht Berent ten Bruggencate en Jantien Berends verklaren verkocht te hebben aan Fredrik Aman en zijn huisvrouw Kunnegien Jansen hun toebehorende "agtermaat liggende in het zoogenaamde Jan de Ruijterslandt" voor de som van 172 gulden (bron: archief schoutambt Vriezenven inv. nr. 2681).Volgens het register op de personele quotisatie van 1808 beschikte Fredrik over een inkomen tussen 200 en 250 gulden en dat was aanzienlijk.

Frederik verstrekte aan diverse dorpsgenoten hypotheken en kocht een vierakkerstuk (bron: Ken uw dorp en heb het lief blz. 146).
De boerderij van Fredrik brandde in 1818 af. De schout Jan Kruijs schrijft hierover in zijn dagboek:
" veertien dagen voor Paasschen brande het Huys van Frederik
Aman af. Zulks geschiede op een agtermiddag, Terwyl
de vrouw (eten?) bezig waren aan de wasch, de vlam
nam zo spoedig de overhand dat selfs het vhee en het
Paard niet heeft gered kunnen worden. Ymen, Honig,
wasch en byna de geheelen Inboedel is verloren gegaan.
Het Huys was gelukkig in de brand cas voor f 1200.-
Thans staat er weder een allerbest boeren Huys in de
plaats."

In de Staatscourant van 24 maart 1818 wordt de brand zelfs vermeld: "Vrieseveen, den 17 maart.
Heden nadenmiddag ten 4 uren, is, door eene geheele onbekende oorzaak, de woning van den landbouwer Frederik Aman in brand geraakt en, met den geheelen inboedel, benevens de schuur, met zeven stuks rundvee en een paard, als in een ogenblik, een prooi der vlammen geworden. Door den ijver der brandspuitgasten, van de ingezetenen ondersteund, zijn de belenden woningen, niettegenstaande den fellen wind, behouden gebleven (Overijsselsche Courant)".

De betreffende boerderij had in 1832 een gemiddelde huurwaarde van 36 gulden en viel daarmee in belastingklasse 4 en was daarmee toendertijd zeker een woning van betere stand. De gegoede stand blijkt ook uit de bijdrage van Frederik aan de verbouwing van de Hervormde kerk in december 1801 ten bedrage van 32 gulden. De inwonende vader Hendrikus doneerde 5 gulden.
In het belastingkohier van de quotisatie wordt het jaarlijks inkomen van Fredrik op 250 tot 300 gulden geschat en dat was voor Vriezenveense begrippen erg veel.
Op 11-11-1820 vind er een boedelscheiding plaats tussen Fredrik Aman en zijn kinderen in verband met de verdeling van het voormalige aandeel van Kunnigje Jansen Berkhof in de boedel. De gezamenlijke boedel van het voormalige echtpaar omvatte in 1820:
2 akker land bij de boerderij aan het Oosteinde gelegen (toen genummerd 27), gelegen tussen de landerijen van Hendrik Hoff en Jan Hoff.
-2 koeweiden in het zogenaamde Onweersland. Diverse stukken wilde veengrond o.a. bij de buurtschap Geesteren.
-1 akker wilde grond in de Oosterhoeven
-2 akker wilde grond op de Grote Superplus.
totale waarde van landerijen geschat op 1.800 gulden.
Verder bezat Fredrik Aman:
- 5 koeien, waarde 150 gulden.
-1 paard, waarde 100 gulden.
-2 kalveren, waarde 20 gulden
-2 wagens, waarde 40 gulden
-2 kisten, waarde 15 gulden
-1 kast, waarde 10 gulden
-2 tafels en enige stoelen, waarde 10 gulden
-2 bedden met toebehoren, waarde 80 gulden
- enige potten, pannen, schotels, borden en verder keukengerei, waarde 40 gulden
-diverse bouwgereedschappen, waarde 26 gulden
-voorraad ongedorste rogge, waarde 70 gulden
-dito boekweit, waarde 70 gulden
-dito hooi, waarde 40 gulden
-dito aardappelen, waarde 50 gulden
-bijen, bijenkorven, was, honing, honingvaten en alle toebehoren voor de bijenteelt, waarde 850 gulden.

Aan leningen had het echtpaar in totaal 1.849 gulden uitstaan.
4 kinderen ontvangen een uitkering uit de boedel ter waarde van 712,25 te weten:
Hendrik Aman, Johanna Aman, Magdalena Aman en Hendrikus Aman ontvingen een aandeel van 721,- , in totaal 2.521,-. Als gemachtigde van Hendrikus Aman trad op zijn zwager Berend Hof, landbouwer te Vriezenveen (bron: notarieel archief Overijssel nr. 15)

Op 2 december 1790 verklaren Albert Jansen en Harmine Hendriks 150 gulden schuldig te zijn aan Fredrik Hendriks en Kunnetjen Berkhof onder hypotheek van het halve huis (de westkant) en erf en landerijen van wijlen Albert Jansen Scheeper, tegen een rente van 4 gulden 10 stuivers. (bron archief schoutambt Vriezenveen inv.nr. 2680 foto 495).
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 20-09-1783 in Vriezenveen met de 22-jarige
69 Kunnigje Jansen Berkhoff, geboren op 12-07-1761 in Vriezenveen. Kunnigje is overleden na 1801 in Vriezenveen, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kunnigje: doop laatste kind in 1801, niet genoemd in de begraafregister welke aanvangen in 1806, dus overlijden moet tussen 1801 en 1806 hebben gelegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Aman. Zij is gedoopt op 26-09-1784 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: gedoopt als "Joanna" dv Frederik Hindriks en Kunnegien Jansen Berkhof.
Johanna is overleden op 13-04-1830 in Vriezenveen, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: bij overlijden stat vermeld dat ze 45 jaar oud was en dochter van Fredrik Aman en Kunnigjen Berkhof.
Notitie bij Johanna: bij overlijden landbouwerse genoemd van beroep.
gerritbramerhandtekgeb_akte1813nr37.jpg
150 gerritbramerhandtekgeb akte1813nr37
Johanna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1809 in Vriezenveen met Gerrit Bramer (afb. 150), ongeveer 38 jaar oud. Gerrit is een zoon van Jannes Jansen Bramer (zie 506,II) en Hendrikje Gerrits Berkhof. Hij is gedoopt in 1771 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 12-06-1840 in Vriezenveen, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: bij overlijden vermeld: landbouwer 69 jaar weduwnaar van Janna Aman, zoon van Jannes Bramer en Hendrika Berkhof.
Notitie bij Gerrit: landbouwer (bron: huwelijk dochter Kornelia 1847). Was afwezig bij geboorte zoon Johannes Gerhardus in 1817. De vroedvrouw Hendrikje Wolters Schipper verzorgde toen de geboorteaangifte.

Op 8 augustus 1831 doen Bernardus Koster en zijn vrouw Kunna Hendrika Bramer een verzoek tot onder curatele stelling van Gerrit Bramer vanwege een zodanig ongeregelde levensloop en zijn boekhouding en zaken zo verward inricht en voert, dat hij de hele familie naar de ondergang zal leiden als hier geen paal en perk aan zal worden gesteld. Hij blijft hele nachten op en verlaat het huis, zijn kleine kinderen alleen achterlatend. Dat hij daarbij zijn twee kleine kinderen van 13 en 9 jaar oud, de nodige nachtrust onthoud door hen om 2-3 uur in de ochtend het bed uit te jagen. 3. Hij stuurt zijn kinderen niet naar school, maar verwaarloost deze geheel. Hij heeft het huis gestadig vol met dagloners, maar verwaarloosd zijnlandbouwbedrijf, het hoofdbestaansmiddel van het gezin. Verder heeft hij werkvolk turf laten baggeren, terwijl het daar helemaal niet het jaargetijde voor is en de turf onmogelijk drogen kan, waardoor grondstoffen en arbeidsloon verloren gaan. Getuigen zijn oa. Hendrikus Schoenmaker, de knecht en Gezina Letteboer de meid van de gerequestreerden (bron: Rechtb. van Eerste Aanleg te Almelo inv. nr.181).
II. Hendrikus Fz. Aman, gedoopt op 07-03-1788 in Vriezenveen (zie 34).
hendrikamanhandtek1817gebakte40.jpg
151 hendrikamanhandtek1817gebakte40
III. Hendrik Aman (afb. 151), geboren op 08-05-1791 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedoopt als "Hendrik" zv Fredrik Hendriks en Kunnigjen Berkhof
Hendrik is overleden op 28-12-1858 in Vriezenveen, 67 jaar oud [bron: Genlias/vriezenveners.nl].
Notitie bij Hendrik: landbouwer volgens trouw- en overlijdensakte. Bewoonde de boerderij aan het Oosteinde 312 (huidige nummering). Deze boerderij zou de bakermat van alle families Aman zijn.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 12-04-1817 in Vriezenveen [bron: akte nr. 6] met Hendrika Meulink (ook Mullink), 22 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-09-1794 in Vriezenveen, dochter van Hendrik Möllink en Berendina Gerritsen Nijboer. Zij is gedoopt op 28-09-1794 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: gedoopt als "Hendrijka" dv Hendrik Mullink en Berendina Gerrits.
Hendrika is overleden op 07-04-1851 in Vriezenveen, 56 jaar oud.
IV. Magdalena Aman, geboren op 06-04-1793 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 10-04-1793 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Magdalena: gedoopt als Magdalena dv Frederik Henderiks en Kunnigien Berkhoff
Magdalena is overleden op 07-10-1857 in Vriezenveen, 64 jaar oud [bron: Genlias/vriezenveners.nl].
Notitie bij overlijden van Magdalena: grafsteen nog aanwezig op kerkhof Vriezenveen d.d. 10-05-2012.
berenthoffgebakte1815nr.19.jpg
152 berentHoffgebakte1815nr.19
Magdalena trouwde, 19 jaar oud, op 15-08-1812 in Vriezenveen met Berend Hoff (afb. 152), 25 jaar oud. Berend is een zoon van Hermannus Hoff (Hofman) (zie 504,V) en Janna Egberts Fik. Hij is gedoopt op 28-01-1787 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berend: gedoopt als Berend zoon van Hermannus Jansen Hof en Janna Egberts.
Berend is overleden op 01-09-1867 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berend: overleden op 80-jarige leeftijd volgens overlijdensakte
Notitie bij Berend: bakker en landbouwer te Vriezenveen.
V. Jan Aman, geboren op 27-05-1798 in Vriezenveen (zie 60).
VI. Gerhardus Aman, geboren op 29-06-1801 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 05-07-1801 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: gedoopt als "Gradus" zv "Fredrik Hendriks Aman en Kunnigjen Jansen Berkhoff"
Gerhardus is overleden op 28-04-1816 in Vriezenveen, 14 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerhardus: overleden als Gerharuds Aman, oud 14 jaar.
70 Barend Alberts Broertjen (dezelfde als 66).
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17-02-1793 in Vriezenveen met de 24-jarige
71 Janna Berends Holland (dezelfde als 67).
derk_jaspers_faijerhandtek1813geb_akte2.jpg
153 derk jaspers feijerhandtek1813geb akte2
72 Derk Jaspers Faijer (afb. 153). Hij is gedoopt op 02-10-1757 in Vriezenveen. Derk is overleden op 28-01-1829 in Vriezenveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Derk: Bewoont het Onweerserf, Oosteinde 345 (huidige nummering).
turfschipper en landbouwer, bij de volkstelling van 1795 wordt als zijn beroep schipper vermeld het gezin bestaat dan uit 7 gezindsleden. Wordt dan genoemd als één van de bestuurslieden (municipaliteit) van Vriezenveen. Zij ondertekenden namelijk de volkstellingslijst (bron: Statenarchief inv. nr. 5343).
Neemt op 12 mei 1812 de naam Jaspers Faijer aan, heette daarvoor gewoon Jaspers of Onweer, welke laatste naam als bijnaam op het erf behouden bleef tot in de huidige tijd, ook na verplaatsing van de boerderij in de vijftiger jaren van de 20e eeuw, in het kader van de ruilverkaveling.

Doneert in december 1801 als bijdrage voor de verbouwing van de Hervormde kerk een bedrag van 20 gulden. De inwonend meid, Diena Kolthof draagt 1 gulden bij en de nog levende vader 5 gulden. (archief NH-kerk).
Bij de quotisatie van 1808 wordt Derk ingeschaald in belastingklasse 36, dat hield in dat zijn jaarinkomen tussen 200-250 gulden lag. Als extra belastingtoeslag, boven de 3 gulden, die bij deze belastingklasse hoorde, moest Lucas nog 1 gulden extra betalen. Mogelijk dat dit kwam doordat zijn inkomen rond de bovengrens van deze belastingklasse lag. In belastingklasse 35 (inkomen 250-300 gulden) bedroeg de belastingaanslag nl. 6 gulden. Bij de belastingvaststelling van 1808 wordt ook de inwonende meid Diena Kolthof weer genoemd, zij wordt ingeschaald in belastingklasse 41 (inkomen 50-75 gulden) en verder wordt ook nog vermeld (knecht?) Jan Oldescholten als inwonende die aangeslagen wordt voor belastingklasse 40 (inkomen 75-100 gulden).

27 november 1798 geeft Derk Jaspers de 50e penning aan ivm de aankoop van 2 wanden bouwland op zijn land van Jan Berends Bramer voor 75 gulden (bron: Statenarchief van Overijssel inv. nr. 2668).
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 16-09-1787 in Vriezenveen met de 29-jarige
aaltjejansenfaijergetuigejohannajaspersfaijerxhendriksmelt1820.jpg
154 AaltjeJansenFeyergetuigeJohannaJaspersFaijerxHendrikSmelt1820
73 Aaltje Jansen Faijer (afb. 154). Zij is gedoopt op 26-12-1757 in Vriezenveen. Aaltje is overleden op 09-12-1830 in Vriezenveen, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: weduwe van Derk Jaspers Faijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika (ook wel Hendrikje) Jaspers Faijer (ook Jaspers of Derks), gedoopt op 15-06-1788 in Vriezenveen (zie 49).
II. Jasper Jaspers Faijer. Hij is gedoopt op 11-07-1790 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jasper: gedoopt als Jasper zv Derk Jaspers en Aaltjen Jansen.
Jasper is overleden.
III. Johannes (Jannes) Jaspers Faijer, geboren op 26-12-1792 in Vriezenveen (zie 36).
IV. Jasperdina Jaspers Faijer, geboren op 19-10-1795 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 25-10-1795 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jasperdina: gedoopt als Jasperdijna dv Derk Jaspers en Altien Feijer.
Jasperdina is overleden op 12-05-1842 in Vriezenveen, 46 jaar oud. Jasperdina trouwde, 29 jaar oud, op 09-04-1825 in Vriezenveen met Derk Doornbosch, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jasperdina en Derk: akte nummer 5
Derk is een zoon van Jan Doornbosch en Margaretha Harwich. Hij is gedoopt op 05-05-1799 in Jutphaas. Derk is overleden op 25-11-1872 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Derk: bij huwelijk boerenknecht.
johannajaspersfaijerxhendriksmelt1820.jpg
155 JohannaJaspersFaijerxHendrikSmelt1820
V. Johanna Jaspers Faijer (afb. 155), geboren op 08-01-1800 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 12-01-1800 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: gedoopt als Johanna dv Derk Jaspers en Aaltjen Jansen Feijer
Johanna is overleden op 20-01-1871 in Vriezenveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Johanna: winkelierster (bron: huwelijksakte zoon Johannes Albertus in 1868).
Johanna:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 22-04-1820 in Vriezenveen met Hendrik Smelt, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-10-1797 in Vriezenveen, zoon van Jan Smelt en Johanna Peuschers. Hendrik is overleden op 06-01-1843 in Vriezenveen, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: volgens overlijdensregistratie 45 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: kleermaker en winkelier
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 25-05-1844 in Vriezenveen met Gerhardus Hermannes Smelt, ongeveer 34 jaar oud. Gerhardus is geboren omstreeks 1810 in Vriezenveen, zoon van Jan Smelt en Johanna Peuschers. Gerhardus is overleden op 08-02-1867 in Vriezenveen, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Gerhardus: winkelier, bij huwelijk in 1844 kleermaker van beroep.
1795volkstellingharmanuskosters.jpg
156 1795VolkstellingHarmanusKosters
74 Hermannus Costers (afb. 156). Hij is gedoopt op 12-02-1764 in Vriezenveen. Hermannus is overleden op 05-12-1801 in Coevorden, 37 jaar oud [bron: overlijdensboek Coevorden, met als woonplaats vermeld Vriezenveen].
Notitie bij overlijden van Hermannus: vermeld staat: Harmen Kosters, overleden op 05-12-1801; woonplaats: Vriezenveen. bron: Drenlias.
Notitie bij Hermannus: koopman, meestal onder de naam Mannes Coster vermeld, of Mannes Kûsters (1795 bij de volkstelling). Wordt dan genoemd als één van de bestuurslieden (municipaliteit) van Vriezenveen. Zij ondertekenden namelijk de volkstellingslijst (bron: Statenarchief inv. nr. 5343). Opvallend is dat dochter Gerhardijna huwde met de zoon van eveneens een municipaliteitslid (Derk Jaspers Faijer).

Woonde aan het Oosteinde nummer 203 (huidige nummering), zie Ken uw dorp en heb het lief blz. 104.
In 1795 bestaat het gezin uit 7 personen, inclusief vader Hendrik die de familie aangifte doet, als beroep staat vermeld koopman.
Hermannus overlijdt tijdens één van z´n koopmansreizen in Coevorden of hij ook verdere oorden heeft bezocht, zoals St. Petersburg, is niet bekend. In elk geval moet de familie er warmpjes bij hebben gezeten. Bij de intekenlijst voor de verbouwing van de plaatselijke kerk tekent de weduwe Hermannus Costers in voor 30 gulden. Ook blijkt uit deze lijst dat de weduwe een knecht heeft genaamd Hendricus Hopster die voor 2 gulden heeft ingetekend en een dienstbode, genaamd Janna Smit, zij tekent in voor 1 gulden. Het moet daarom toch wel een familie van stand zijn geweest. Verderop op het Oosteinde nr. 109 (huidige nummering) woonde broer Gerrit (volgens de volkstelling boer van beroep) die ook 30 gulden bijdraagt. Op het midden woonde broer Jan,-volgens de volkstelling van 1795 ook een koopman- gehuwd met Geertruid Spijker en hij draagt de gigantische som van 300 gulden bij voor de verbouwing van de kerk, een bedrag dat verder alleen door de koopman Jan Engberts werd bijgedragen en door niemand in het dorp werd overtroffen. Dit bedrag suggereert zeker dat de familie Costers wel degelijk ook in Sint Petersburg actief moet zijn geweest, waar het grote geld verdiend werd, ook al komt deze familie niet voor op de lijsten van Sint Petersburger kooplieden. Ik vermoed dat deze Jan Coster identiek is aan de Jan Coster die de lokale historicus Herman Jansen noemt als degene die een koopmansboekhouding voert voor de gebroeders Prinsen die inderdaad firmanten zijn van een Petersburger firma (Zie Ken uw dorp en heb het lief, blz. 191). Aangezien Jan Costers geen kinderen had uit zijn huwelijken met Aaltjen Bramer en Geertruid Spijker zal het kapitaal van hem naar zijn familie en mogelijk de familie Bramer en Spijker zijn teruggevloeid. Hij overleefde trouwens zijn tweede vrouw die in 1813 overleed. Jan Costers is in de Franse tijd loco-burgemeester en Ontvanger der Landsmiddelen voor Wierden en het Hoge Hexel, terwijl zijn zwager Hendrik Spijker burgemeester van Vriezenveen was in deze tijd (Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz.50).
Het huis dat Hermannus bewoonde wordt in 1832, als zijn zoon Bernardus de hoofdbewoner is geworden, kadastraal ingedeeld in klasse 5. Dit betekent dat het huis een gemiddelde huurwaarde had van 24 gulden. Dit was ruim boven het gemiddelde voor Vriezenveen dat op 15,27 lag.
Het is zeer goed mogelijk dat de familie Jaspers Faijer haar familiekapitaal met name aan de verwantschap met de koopmansfamilie Costers te danken had. Leden van beide families huwen overigens opvallend vaak met elkaar.

08-12-1784 maakt het echtpaar Gerrit Derks- Hendrikjen Jansen een nieuw testament. Het is een langstlevende testament. Na het overlijden van de langstlevende komt alles toe aan de kinderen van wijlen Hendrik Costers met namen: Gerrit Costers, Hermannus Costers en Johanna Costers "sullen vooraf prophijteeren het Huijs met den geheelen inboedel, zoo van paarden beesten, niets daarvan uitgezondert....mitsgaaders alle de landerijen, beneffens eene summa van twee duijsent carolie guldens". Mocht de langstlevende hertrouwen dan dient deze aan de kinderen van wijlen Hendrik Costers 5.000 caroli guldens uit te keren. Testators broer komt slechts de kleding van testator toe en mocht deze zijn overleden dan gaat ook dat naar de kinderen Costers. Testatrice vermaakt haar kleding aan de kinderen Costers. Verder ontvangen de armen een legaat van 200 gulden (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2678).

op 24 juli 1798 geeft Harmannus Koster de 50e penning aan ivm de aankoop van een akker Woestenland van de wed. Bernardus Spijker voor 40 gulden (bron: Statenarchief van Overijssel inv. nr. 2668).

11 juni 1799 testament Hendrikje Jansen wed. van Gerrit Derks, Universeel erfgenamen zijn Gerrit Coster, Jan Coster en Hermannes Coster. Verder aan haar voorschreven neef Gerrit Costers 400 gulden, aan het kind van Jannes Boesschen en Janna Costers 500 gulden en de gereformeerde armenstaat 100 gulden (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2681).
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1788 in Vriezenveen met de 25-jarige Frederika Olijslager Smit.
Notitie bij het huwelijk van Hermannus en Frederika: Den 28 Dito den 5 en 12 oct. Harmannes Kosters n.z. van Hendrik Kosters met Fredrika Olieslager dogter van Berend Olijslager geboortig en wonende hier bevestigt den 12 oct
75 Frederika Olijslager Smit. Zij is gedoopt op 19-12-1762 in Vriezenveen. Frederika is overleden op 22-12-1828 in Vriezenveen, 66 jaar oud.
Notitie bij Frederika: in 1801 nog genoemd als de weduwe Hermannus Costers (zie notities echtgenoot).
woonde volgens de overlijdensakte aan het Oosteinde 91 (toenmalige nummering).
Akte 30 juli 1793…draagt Berent Engberts Smit zijn kleren, zilver en goud over aan zijn dochter Frederika Berends Smit getrouwd aan mannes Coster (boekjes Jonker archief Vereniging Oud Vriezenveen XV,34).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Kosters. Hij is gedoopt op 20-06-1790 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedoopt als Hendrik zv Harmannus Kosters en Fredrika Olijslager.
Hendrik is overleden op 15-03-1814 in Vriezenveen, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden als Hendrik Koster zv Hermannus Koster en Fredrika Olijslager.
Notitie bij Hendrik: landbouwer (bij overlijden).
II. Gerhardijne Coster, geboren op 29-09-1792 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 30-09-1792 in Vriezenveen. Gerhardijne is overleden vóór 1794 in Vriezenveen, ten hoogste 2 jaar oud.
III. Gerhardijna (Gerritdina) Coster, geboren op 05-07-1794 in Vriezenveen (zie 37).
IV. Fredrikus Costers, geboren op 28-12-1796 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 05-01-1797 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Fredrikus: gedoopt als Frederijkus zv Hermannus Coster en Fredrijka Olijslager
Fredrikus is overleden op 06-01-1838 in Vriezenveen, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fredrikus: overleden als Fredrikus Koster.
Notitie bij Fredrikus: landbouwer bij overlijden in 1838.
handtekening_bernarduskoster1851gebakte_nr34.jpg
157 handtekening bernardusKoster1851gebakte nr34
V. Bernardus Koster (ook Coster) (afb. 157), geboren op 27-01-1800 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 02-02-1800 in Vriezenveen. Bernardus is overleden op 18-04-1863 in Vriezenveen, 63 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: landbouwer oa bij geboorteregistratie dochter Hermina Gezina in 1851.
Bernardus trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1830 in Vriezenveen met Hendrika Kunna Bramer, 18 of 19 jaar oud. Hendrika is geboren in 1811 in Vriezenveen, dochter van Gerrit Bramer en Johanna Aman (zie 68,I).
76 Hendrik Webbink (Webben), geboren op 31-05-1779 in Borne. Hij is gedoopt op 06-06-1779 in Borne.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedooopt als Hindrik, Zoon van Jannes Webben en Janna
Hinneveld, Ehel: in Senderen
Hendrik is overleden op 03-04-1840 in Vriezenveen, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: bij zijn overlijden heet hij 63 jaar te zijn, echtgenoot van Gesina Kobes en weduwnaar van Lena Geerlink. Hij heet geboren te zijn in Borne en de zoon van Jannes Webbe en Johanna Getkate. Deze laatste naam is opmerkelijk en vermoedelijk onjuist aangezien Johanna bij de doop Janna Hinvelt blijkt te heten en ook bij de dopen van haar andere kinderen draagt ze deze naam. Hendrik is overleden aan het Oosteinde nr. 4 (toenmalige nummering).
Notitie bij Hendrik: arbeider (1813, geb. akte zoon Jan Hendrik) landbouwer en turfschipper (bron turfschipper: trouwakten zonen Jan 1826 en Jan Hendrik 1834). Hendrik is rond 1801 met zijn vader naar Vriezenveen gekomen, evenals zijn broer Derk. Beiden huwden een Vriezenveense en vestigden zich aan het Oosteinde, naast de Schipsloot aan de zuidkant van de dorpsstraat. Ze bewoonden beiden woningen in de wat lagere belastingklasse. Kon niet schrijven (bron: geb. akte zoon Hendrikus 1817).
Toch had Hendrik in 1832 2 woningen aan het Oosteinde in eigendom (met een gemiddelde huurwaarde van 12 ; van deze woning had Jan Fayer het regt van opstal) en de andere woning had een gemiddelde huurwaarde van 6 gulden). Broer Derk had een woning met een gemiddelde huurwaarde van 9 gulden. Het gemiddelde voor Vriezenveen lag boven de 15 gulden.

In 1808 in het register van de belasting op de quotisatie staat Hendrik overigens te boek als één van de 28 onvermogenden van Vriezenveen. Dat hield in dat hij geen belasting hoefde te betalen. Hij woonde in 1808 op het oostelijke puntje van het Oosteinde, in de buurt van de Schipsloot.

Was het schrijven niet machtig (bron: geb. akte zoon Jan Hendrik 1813).

Bij de huwelijksregistratie in 1819 heet Hendrik Webben landbouwer te zijn, weduwnaar van Leena Geerlink en een zoon van Jannes Webben en Janna Hinneveld; dit in tegenstelling tot de overlijdensakte waar de moeder opeens Janna Getkate heet. Dat laatste moet een abuis zijn, gezien de doopregistratie van Hendrik in Borne waar ook de naam Hinneveld voorkomt en dus niet Getkate! Ook in andere registratie bij broers en zussen (zowel bij huwelijken als dopen) van Hendrik komt altijd de naam Hinneveld naar voren.
Leuk detail in de huwelijksakte bij de naam van vader Jannes Webben is de vermelding dat deze ook wel Klumpers heette, een mogelijke aanwijzing dat hij klompenmaker geweest zou kunnen zijn. Van Hendrik Webben staat vermeld dat deze ook wel Webbink heette.
Hendrik trouwde (2), 39 jaar oud, op 08-05-1819 in Vriezenveen [bron: aktenr. 12 genlias] met Clasina Kobes (1777-1850), 42 jaar oud.
Hij trouwde (1), 20 of 21 jaar oud, in 1800 in Zenderen [bron: Vriezenveners.nl] met de 26 of 27-jarige Lena Geerlinks (zie 77 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Lena: ik heb geen huwelijksregister van rond 1800 kunnen vinden van Zenderen of Borne (nederlands hervormd) in het Rijksarchief van Zwolle en heb dit jaartal dus niet zelf kunnen controleren.
77 Lena Geerlinks. Zij is gedoopt op 01-08-1773 in Vriezenveen. Lena is overleden op 10-04-1818 in Vriezenveen, 44 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gesina Webbink, geboren op 05-04-1802 in Vriezenveen [bron: huwelijksakte]. Gesina is overleden op 02-01-1867 in Vriezenveen, 64 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Gesina: dienstmeid bij haar huwelijk. In de huwelijksakte genoemd de dochter van Hendrik Webbink (landbouwer) en Lena Geerlinks
Gesina trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1823 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Hendrik Letteboer, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-10-1797 in Vriezenveen [bron: huwelijksakte], zoon van Lambert Letteboer en Stijntjen Harmsen. Hendrik is overleden op 02-03-1854 in Vriezenveen, 56 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: landbouwer bij zijn huwelijk. In de huwelijksakte genoemd de zoon van Lambert Letteboer (landbouwer) en Stijntjen Harmsen
II. Jan Webbink, geboren op 01-10-1804 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 07-10-1804 in Vriezenveen. Jan is overleden op 24-08-1879 in Vriezenveen, 74 jaar oud.
Notitie bij Jan: bij trouwen landbouwer, bij overlijden arbeider, ook turfschipper.
In 1858 is Jan Webbink samen met zijn broer Jan Hendrik getuige bij de overlijdensakte van Johannes Dekker (4-1-1858), zij heten beiden turfschipper van beroep te zijn.
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1826 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Egberdina Dakhorst, ongeveer 23 jaar oud. Egberdina is geboren omstreeks 1803 in Rectum (Wierden), dochter van Jan Dakhorst en Maria Eshuis. Egberdina is overleden op 05-11-1875 in Vriezenveen, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Egberdina: bij trouwen dienstmeid
III. Hendrika Webbink, geboren op 30-08-1807 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 30-08-1807 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: gedoopt hendrika dv hendrik Webbink en Lena Geerlinks
Hendrika is overleden op 01-03-1843 in Vriezenveen, 35 jaar oud.
IV. Johannes Webbink, geboren op 17-03-1810 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 18-03-1810 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johannes: gedoopt als Joahannes zv Hendrik Webbink en Lena Geerlinks
Johannes is overleden op 06-01-1891 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
Notitie bij Johannes: turfmaker, bij overlijden landbouwer van beroep.
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 14-07-1838 in Vriezenveen met Aaltjen Stik, 18 jaar oud. Aaltjen is geboren op 23-01-1820 in Vriezenveen, dochter van Jannes Stik en Aleida Vrijlink. Aaltjen is overleden op 09-04-1889 in Vriezenveen, 69 jaar oud.
V. Jan Hendrik Webbink, geboren op 01-05-1813 in Vriezenveen (zie 38).
VI. Hendrikus Webbink, geboren op 01-01-1817 in Vriezenveen. Hendrikus is overleden op 30-08-1887 in Vriezenveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: turfschipper bij huwelijk
Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1844 in Vriezenveen met Hendrika Beverdam, ongeveer 25 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1819 in Vriezenveen, dochter van Jan Beverdam en Hendrika Eshuis (zie 190,V). Hendrika is overleden op 01-01-1887 in Vriezenveen, ongeveer 68 jaar oud.
lukasschipperhandtekgeb_akte4.jpg
158 lukasschipperhandtekgeb akte4
78 Lucas Klaassen Schipper (afb. 158). Hij is gedoopt op 25-12-1762 in Vriezenveen. Lucas is overleden op 23-09-1840 in Vriezenveen, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lucas: heet bij zijn overlijden de zoon te zijn van Klaas Klaassen en Janna Schoenmaker. Overleden als Lucas Schipper voorheen genaamd Lucas Klaassen.
Notitie bij Lucas: landbouwer (bron beroep: huwelijksakte dochter Johanna 1834), bewoonde een boerderij aan het Westeinde 158 (huidige nummering). De boerderij had in 1832 een gemiddelde huurwaarde van 24 gulden en lag daarmee ruim boven het gemiddelde van 15,27. Lucas trouwde in op het erf van zijn vrouw Johanna Schipper. (zie ook: Ken uw dorp en heb het lief, blz.191).
Lucas Klaassen neemt in 1812 bij de naamsaanneming onder Napoleon de naam Schipper aan (bron: digitale bronbewerking naamsaannemingen 1811/1812 van André Idzinga; Vriezenveners.nl).
In 1801 op de intekenlijst van bijdragen voor de verbouwing van de Nederlands Hervormde Kerk tekent Lucas Klaassen in voor 20 gulden, een fors bedrag, ook zijn schoonmoeder, Jenneken Prinsen, die dan nog leeft draagt 5 gulden bij. Daarnaast is er nog een "meid" , genaamd Johanna de Vries, zij draagt 1 gulden bij.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1798 in Vriezenveen met de ongeveer 25-jarige
79 Johanna Schipper. Zij is gedoopt op 25-12-1773 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: gedoopt als Johanna dv Jan Schipper en Jenneken Prinsen
Johanna is overleden op 27-07-1821 in Vriezenveen, 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Schipper, geboren op 27-09-1799 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 29-09-1799 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als zoon van Lucas Klaasen en Janna Schipper
Jan is overleden vóór 1802 in Vriezenveen, ten hoogste 3 jaar oud.
II. Jan Klazen Schipper, geboren op 11-07-1802 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 18-07-1802 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als zoon van Lucas Klaasen en Janna Schipper
Jan is overleden op 02-07-1868 in Vriezenveen, 65 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Jan: landbouwer (bij huwelijk)
volgens het militair stamregister nr. 204 (jaar 1821) inschrijfnummer9144 was Jan Klazen Schipper lang: 1 el, 6 palmen, 4 duimen, 1 streep en was zijn aangezicht: rond, voorhoofd: ordinair, ogen en haar donkerbruin, mond klein en kin rond. (bron: familysearch).
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 21-10-1826 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Josina Nijkamp, ongeveer 22 jaar oud. Josina is geboren omstreeks 1804 in Vriezenveen, dochter van Gerrit Hendriks Nijkamp en Jenneken Hendriks. Josina is overleden op 09-11-1862 in Vriezenveen, ongeveer 58 jaar oud.
III. Cornelus Schipper, geboren op 15-01-1805 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 20-01-1805 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Cornelus: gedoopt als zoon van Lucas Klaassen en Janna Schipper
Cornelus is overleden op 03-02-1873 in Vriezenveen, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelus: bij overlijden geen beroep vermeld.
IV. Johanna Schipper, geboren op 11-01-1809 in Vriezenveen (zie 39).
V. Jesina Schipper, geboren op 13-01-1813 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 17-01-1813 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jesina: gedoopt als Jezina dochter van Lukas Schipper en Janna Schipper, geboorteakte vermeld Jesina dv Lukas Schipper en Janna Schipper
Jesina is overleden in ?.
Notitie bij Jesina: naaister bij huwelijk
Jesina trouwde, 31 jaar oud, op 22-06-1844 in Vriezenveen met Adrianus Suijver, ongeveer 32 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1812 in Amsterdam, zoon van Hendrik Suijver en Willemijntje Daames. Adrianus is overleden in ?.
Notitie bij Adrianus: wever bij huwelijk
VI. Johannes Schipper, geboren op 23-10-1815 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 29-10-1815.
Notitie bij de geboorte van Johannes: gedoopt als Johannes zoon van Lucas Schipper en Janna Schipper
Johannes is overleden op 31-01-1855 in Doornspijk, 39 jaar oud.
Notitie bij Johannes: timmerman
Johannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-01-1840 in Oldebroek [bron: Genlias] met Aaltje Visch, ongeveer 21 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1819 in Doornspijk, dochter van Lammert Visch en Harmina Christina Dijk. Aaltje is overleden op 27-06-1852 in Doornspijk, ongeveer 33 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 30-12-1852 in Doornspijk [bron: Genlias] met Geertjen Groenekaas, ongeveer 45 jaar oud. Geertjen is geboren omstreeks 1807 in Doornspijk, dochter van Jacob Dirksen Groenekaas en Hendrikjen Hendriksen. Geertjen is overleden op 29-05-1855 in Doornspijk, ongeveer 48 jaar oud.
80 Teunis Jansen. Hij is gedoopt op 05-12-1728 in Vriezenveen. Teunis is overleden in ?.
Notitie bij Teunis: Woonde in´t Allee bij de kerk en de Middenschool. Herman Jansen schrijft hierover in ken uw dorp en heb het lief (blz.24). "de boerderij is zeker 250 jaar in het bezit van de familie Teunis geweest. Begin 1700 woonde er Berend Gerrits. Een dochter van deze Aaltje, trouwde met Berent Camp en deze woonde in 1748 op de boerderij. En het was deze Berent Camp, die aan de familie de naam Campberents bezorgde. Een dochter van deze Berent Camp, Janna geheten, trouwde met Teunis Jansen, deze bleven op de boerderij wonen. Een zoon van deze Teunis Jansen, Albert Teunis bewoonde nadien de boerderij, dit was omstreeks 1800".
Teunis Jansen (als timmerman?) voerde vanaf 1762, evenals eerder zijn schoonvader klusjes uit voor de gemeente, zo wordt hij in de gemeentejaarrekening van 1763 voor werkzaamheden aan de kerktoren en de school ten bedrage van 12 gulden en in 1764 staat hij in de gemeentejaarrekening te boek voor 9 dagen werk a 12 stuivers per dag, maakt in totaal 5 gulden. In 1786 werkt hij nog steeds voor de gemeente en is ook zijn zoon Albertus bij gemeenteklusjes betrokken in kosterij, pastorie en de school. Hiervoor had Teunis zelfs een metselaar in de kost. Totale loonsom 59,25 ten laste van de gemeentejaarrekening van 1786.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 06-12-1749 in Vriezenveen [bron: AHA inv. nr.3242] met de 31-jarige
81 J(oh)anna Berends Camp. Zij is gedoopt op 11-01-1718 in Vriezenveen (?). J(oh)anna is overleden in ?.
Notitie bij J(oh)anna: er is een doop van Janna te vinden d.v. Berent Lucassen en Aaltjen Jansen op 11-1-1718, bij de volkstelling van 1748 heet de moeder echter Aaltje Gerritsen, mogelijk ook is Berend Camp 2 x getrouwd geweest.
Teunis Jansen is gedoopt in 1728 en dat maakt de aanname van de doop van Janna in 1718 (als dochter van Aeltien Jansen) er niet sterker op. 10 jaar leeftijsverschil is wel veel, maar theoretisch is het wel mogelijk natuurlijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Teunis. Hij is gedoopt op 06-12-1750 in Vriezenveen. Albert is overleden in ?. Albert trouwde met Jenneken Jansen. Jenneken is overleden in Vriezenveen.
II. Jan Teunis, gedoopt op 29-10-1752 in Vriezenveen (zie 40).
III. Albartus Teunis. Hij is gedoopt op 04-04-1756 in Vriezenveen. Albartus is overleden in 1819 in Vriezenveen, 62 of 63 jaar oud [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl].
rutgerthendrix_breukregister1752aha3242.jpg
159 RutgertHendrix breukregister1752AHA3242
82 Egbert Lamberts Spijker (afb. 159). Hij is gedoopt op 17-02-1707 in Vriezenveen. Egbert is overleden vóór 30-03-1776 in Vriezenveen, ten hoogste 69 jaar oud [bron: trouwdatum dochter Gardina].
Notitie bij Egbert: winkelier, kastelein en landbouwer te Vriezenveen (Marriënerf Oosteinde) de familienaam Spijker is aangetroffen bij de ondertrouwregistratie van zoon Berent te Amsterdam, per abuis wordt hij daar overigens Gijsbert genoemd. Ook in het hoofdgeldkohier van 1750 staat hij als "Spijker Egbert" te boek.
Bewoonde het erf aan het Oosteinde nummer 116/120 (huidige nummering). Hij staat voor het eerst in het vuurstedengeldregister van 1740, waar in 1739 zijn vader Lambert Waanders nog vermeld staat. Hij bewoonde dus het ouderlijke erf.

-In 1734 wordt Egbert Lamberts genoemd in het breukregister van de schout Claas Cruijs. Hij was betrokken bij een ruzie met een zekere Henrikes Henriksen (Klumper?), ook vader Lambert Waanders en broer Albert bemoeiden zich met de ruzie (Bron: AHA inv. nr. 3241)
-4 december 1752 staat Egbert Lamberts vermeld in het breukregister omdat Rugert Henrix [Klumper], ook wel Pakelet, zijn uithangbord met een sloothaak vernield had (Bron: AHA inv. nr. 3242)

Op 15-7-1739 kopen Egbert Lamberts en Jannes Herms Schoemaker 1 ½ akker land van de erfgenmamen van de overleden Jan Egbers, met name: Jan Prinsen (gehuwd met Metjen Hendricks Schuurman), Gerrijt Barkhoff (gehuwd met Grietjen Henr. Schuurman), Jan Luijkas Coster (gehuwd met Harmpje Hendriks Schuurman), Jan Henr. Schuurman (gehuwd met Henrikjen Bramer)en Arent Henr. Schuurman (huwelijk onbekend). Het land is gelegen tussen het land van Jan Cruijs, aan de oostzijde en aan de westzijde het land van Henr. Roelofs Huijsman. Het kost 375 caroli guldens. Het land is bezwaard met een verpondinge van 10 stuijver en een schattinge van twee stuijver en boterpacht aan den Huijse Almelo. De acte wordt met naam ondertekend door "Jan Prinsen , garrijt barckhof en ijan luckas "als verkopers van het land. (NB namen van aangehuwden zijn door Erik Berkhof bijgevoegd aan de hand van eigen en informatie van de website Vriezenveners.nl)
Op 14-2-1771 koopt Egbert Lamberts voor 80 Car. Gulden 2 wand bouwland in het zogenaamde Huismansland van Maria van der Aa, weduwe van Gerrit de Ruiter, haar zoon Jan de Ruiter is haar momber (vertegenwoordiger bij de koop).
(bron acte uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).

In 1753 wordt Egbert inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 2 personen aangeslagen en moet 70 cent betalen en met 35 cent p.p. ligt de aanslag onder het Vriezenveense gemiddelde (dit lag op 39 cent p.p.).
In 1760 bedraagt het hoofdgeld 75 cent voor 3 personen, ook nu een lage aanslag 25 cent p.p. tegenover een dorpsgemiddelde van 39 cent.

Op zondag 19 februari 1747 heeft er een voorval plaats in het café van Egbert Lamberts dat aanleiding wordt voor een gerechterlijk vooronderzoek (inv. nr. 2932 archief Huize Almelo). In aanwezigheid van Egbert Lamberts, Eesse Gerritsen en Lambert Waanders wordt ds. van Eijbergen bedreigd door een buurman van Egbert Lamberts genaamd Rutgert Hendriks (ook wel Klumper genaamd). Ook de gebroeders Hendrik en Jan Evertman worden op de korrel genomen door Rutgert, die hen en de predikant, uitschold voor schelmen (kennelijk een erg scheldwoord voor die tijd). Verder waren nog aanwezig Pieter Harwig en Albert Jonker. Ook de heer van Almelo schijnt onderwerp van de scheldpartij geweest te zijn. Hoewel in de stukken niet echt over een café wordt gesproken, waarin het voorval plaats had, lijkt het toch vrijwel zeker dat dit voorval zich wel in het café heeft afgespeeld gezien het grote aantal mensen dat aanwezig was. Het lijkt erop dat de ruzie als achtergrond een beroepingskwestie van de predikant had. De Heer van Almelo had daarbij ook een grote vinger in de pap en de Evertmannetjes komen juist in deze periode in de boeken als kerkmeesters voor, dus hadden vermoedelijk ook hun aandeel in het beroepen van een nieuwe predikant. Rutgert Hendriks ging zelfs zover dat hij de predikant van Eijbergen met een mes bedreigde. Het idee dat de ruzie om een beroepingskwestie lijkt te zijn gegaan wordt gestaafd door de feiten. De laatste predikant Johannes de Man was in 1746 overleden en de nieuwe predikant Gerhardus Brouwer werd pas op 14-5-1747 bevestigd. het gegeven dat men op zondag in de kroeg zat is minder vreemd dan lijkt. De zondagsrust, blijkt uit diverse akten, werd in de 18e eeuw niet zo nageleefd als in later tijd. Het was heel gewoon in de 18e eeuw om op zondag in de kroeg te zitten, zelfs de predikant en de kerkmeesters waren daarbij kennelijk aanwezig.
Egbert is weduwnaar van Berendje Jansen (1710-na 1741), met wie hij trouwde (1), ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1737 [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl].
Hij trouwde (2), ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1742 met de ongeveer 26-jarige
83 Eefse Gerritsen Spijker. Zij is gedoopt op 02-08-1716 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Eefse: gedoopt als Eefse dv Gerrit Herms en Eefse Berends
Eefse is overleden na 25-02-1781 in Vriezenveen, minstens 64 jaar oud [bron: doopregister Eilandkerk Amsterdam].
Notitie bij Eefse: winkelierse

Eesse Gerritsen , weduwe van wijlen Egbert Lamberts, verdeelt de goederen bij wijsse van een Lieffelijkke verdeijlinge en maeg Scheijdinge op 15-4-1776 als boedelhoudster en wettige voogdesse van haar abcente kinderen die meerderjarig zijn, geassisteert met Claas Jansen (NB broer van de eerste echtgenote van Egbert Lamberts Spijker) als haaren verkoozen mombaer. Haar dochter Eva Egberts, welke in deesen geassisteert is met haeren broeder Mannus Egberts, als haeren mombaer, alle des boedels goederen, zowel mobile als immobile, 1 huijs staende aan deesen Nieuwen Kerkweg met den goorden daar agter gelegen, soo veenen dien omgraeven leijd in de Landerijen van het Sogenaemde Hospesland, een goorden gelegen in het sogenaemde Rutgersland….een ½ dagwark Hooijland gelegen in het Sogenaemde Coert van Oldenland….,onverscheijden met Eesse Jansen…, 2 koeweijden in het Sogenaemde Cort Gerritsland,en 1 goordentien in het selve land….een vierendeel akker woestenland in de weste woesten onverscheijden met Gerrijt Kenkhuijs, 2 wanden bouwland op het sogenaemde Coert van Oldenland, 2 wanden bouwland op het zogenaemde Huijsmansland. Verder krijgt de inboedel van het huis,…beesten, kasten, potten en pannen, bedden en bulster(?),de winkelwaeren met den aankleven van dien.

Zoon Mannus Egberts en vrouw Jennigjen Jansen kopen op 14-7-1783 huis, inclusief meubelen en landerijen van Claas Jansen voor 450 caroli guldens.
(bron akte uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).


Eesse is waarschijnlijk diverse malen te Amsterdam geweest, zij is als Elsie Gersen samen met haar man (?) Egbert Spijker op 3-5-1772 getuige bij de doop van kleinkind Egbertus (zoon van Berent) in de Amsterdamse Noorderkerk. Op 25-2-1781 is ze als Elsie Spijker samen met Egbert Spijker getuige bij de doop van kleinkind Egberdina Spijker (dochter van Lambert Spijker) in de Amsterdamse Eilandkerk. Wie deze Egbert is, en of deze identiek is aan de getuige uit 1772 blijft onduidelijk, haar echtgenoot is nl. al eerder volgens de boedelscheidingsakte uit 1776 overleden, ze heet dan nl. de weduwe van Egbert Lamberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berent Egberts Spijker. Hij is gedoopt op 28-11-1743 in Vriezenveen. Berent is overleden, 33 jaar oud. Hij is begraven op 22-01-1777 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Berent: Barent is begraven op het Karthuizer Kerkhof in de Amsterdamse Jordaan.
Notitie bij Berent: Berent heet in Amsterdam gewoon Barend. Hij woonde volgens de begravenisregistratie evenals broer, Lambert aan de Vinkenstraat, achter de Brouwersgracht. Mogelijk was Berent evenals broer Barent timmerman van beroep.
Berent ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 26-04-1771 in Amsterdam met Petronella van Heijningen, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berent en Petronella: haar moeder wordt genoemd nbij de huwelijksakte en heet Maria Kruijsheer welke woonachtig is op de Oude Wetering.
Petronella is geboren omstreeks 1735 in Oudshoorn, dochter van Jan Pieters van Heiningen en Maria Jansen Kruijsheer (Kruijs). Petronella is overleden na 1777 in ?, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Petronella: woont bij haar huwelijk op de Amsterdamse Herengracht
II. Gardina Egberts, geboren [bron: correctie email Gerard Jansen Hoofddorp 07-07-2008]. Zij is gedoopt op 17-12-1747 in Vriezenveen. Gardina is overleden in Vriezenveen.
Notitie bij Gardina: Gardina en Fredrik zijn op 1-1-1786 op familiebezoek in Amsterdam, ze zijn dan getuigen bij de doop van neefje Barend Spijker (zoon van broer Lambert Spijker) in de Amsterdamse Eilandskerk.
Gardina trouwde, 28 jaar oud, op 30-03-1776 in Vriezenveen met Fredrik Jansen. Fredrik is geboren in Vriezenveen. Fredrik is overleden in Vriezenveen.
III. Lambert Spijker. Hij is gedoopt op 06-01-1752 in Vriezenveen. Lambert is overleden, 40 jaar oud. Hij is begraven op 05-04-1792 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Lambert: Lambert is begraven op het Karthuizer Kerkhof in de Amsterdamse Jordaan. Hij is volgens het begraafregister van dit kerkhof evenals broer Barend woonachtig in de Vinkenstraat (achter de Brouwerssingel).
Notitie bij Lambert: scheepstimmerman en evenals broer Barend woonachtig in de Amsterdamse Vinkenstraat.
Lambert trouwde, 26 jaar oud, op 07-06-1778 in Amsterdam [bron: kinderboek weeskamer burgerweeshuis] met Rebecca Harp, 26 jaar oud, nadat zij op 22-05-1778 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Rebecca: huwelijk vond plaats in de Nieuwe Kerk
Rebecca is een dochter van Jochem Harp en Maria (Mietje) Voortmans. Zij is gedoopt op 21-11-1751 in Amsterdam. Rebecca is overleden, 42 jaar oud. Zij is begraven op 02-11-1794 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Rebecca: Rebecca is begraven op het Karthuizer Kerkhof in de Amsterdamse Jordaan. Na haar overlijden worden 2 kinderen, Barend en Johanna Hennerica (dan genoemd Johanna Hendrica) opgenomen in het Burgerweeshuis (inschrijving 5-11-1794),
Maria Elisabeth die dan 16 jaar is en Egberdina 13 jaar worden door het Weeshuis "gealimenteerd", dat wil zeggen dat ze uitbesteed werden.
De boedel werd door de "Broederen Diacone bered". Dat wil zeggen er was in elk geval boedel van waarde om veilig te stellen, vaak werd er nl. vermeld meer schulden dan goed en werd de boedel afgewezen.
IV. Eva Egberts, gedoopt op 19-10-1755 in Vriezenveen (zie 41).
84 Jan Bom. Hij is gedoopt op 04-04-1745 in Vriezenveen. Jan is overleden na 1795 in Vriezenveen, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Jan: volkstelling 1795 slagter,
koopt in 1788, na de ene helft van het pand al te bewonen, ook de tweede helft van het pand van de familie Voskamp (oom van Jan Bom, gehuwd met Swenneken Bom), betreft erve Doornbosch, Westeinde 85, huidige nummering,
(Bron: Ken uw dorp etc. blz. 185). Daarmee bewoonde hij weer, evenals grootvader Jan Hermsen Bom, het gehele pand.
Is waarschijnlijk rond 1774 de hoofdbewoner van het pand geworden, in 1773 en de jaren daarvoor staat vader Jan Coerts Bom nog als hoofdbewoner vermeld in het kerspelbelastingregister van Vriezenveen; vanaf 1774 is het gewoon Jan Bom.

22 december 1798 geeft Gerrit Albers de 50e penning aan ivm de aankoop van en hoek bouwgrond, liggend in het zogenaamde Vossesland van Mannes Gerrits voor 46 gulden en nog een grasgaarden voor 34 gulden (bron: Statenarchief van Overijssel inv. nr. 2668).
Hij trouwde met
85 Aaltje Gerrits ten Cate. Zij is gedoopt op 24-11-1743 in Vriezenveen. Aaltje is overleden op 10-11-1818 in Vriezenveen, 74 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerhardina (ook Gerritdina) Bom. Zij is gedoopt op 25-01-1767 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerhardina: gedoopt als Gerhardina dv Jan Janzen en Aaltjen Gerrits.
Gerhardina is overleden op 03-11-1838 in Vriezenveen, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerhardina: bij overlijden genoemd de dochter van Jan Bom en Aaltjen Gerrits.
Notitie bij Gerhardina: lanbouwerse bij overlijden
Gerhardina ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 27-03-1790 in Vriezenveen met Jannes Fijneman (ook Fieneman), ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerhardina en Jannes: Jannes Fieneman van Almelo en Gerhardina Jansen Bom
Jannes is geboren omstreeks 1759 in Ambt Almelo, zoon van Jan Fijneman (ook Fieneman) en Jennigjen Schipdam. Jannes is overleden op 14-07-1829 in Vriezenveen, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Jannes: bij overlijden landbouwer van beroep, echtgenoot van Gerritdina Jansen Bome en zoon van Jan Fijneman en Jennigje Schipdam
II. Johannes (Jannes, Jan) Bom, gedoopt op 17-12-1770 in Vriezenveen (zie 42).
III. Aleida Bom. Zij is gedoopt op 22-10-1775 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Aleida: gedoopt als Aleida dv Jan Janz en Aaltjen ten Cate
Aleida is overleden op 04-02-1810 in Almelo, 34 jaar oud [bron: Afina Broekman gezinsreconstructies Almelo.]. Aleida ging in ondertrouw, 31 jaar oud, op 20-11-1806 in Almelo [bron: Afina Broekman gezinsreconstructies Almelo.] met Peter Henrich auf dem Brink, 40 of 41 jaar oud. Peter is geboren in 1765 in Versmold (Osnabrück, Dtsl), zoon van Peter Hermann auf dem Brinke en Catharina Margaretha Strökers. Peter is overleden op 09-08-1825 in Almelo, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Peter: overleden als Pieter hendrik op de Brink, dagloner van beroep
Peter is weduwnaar van Gesina Bom (1780-1806), zie 84,V. Peter trouwde later op 28-05-1813 in Almelo met Everdina van Breemen.
IV. Gesina Bom. Zij is gedoopt op 14-02-1779 in Vriezenveen. Gesina is overleden.
V. Gesina Bom. Zij is gedoopt op 20-08-1780 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gesina: gedoopt als Gesina dv Jan Janz en Aaltjen ten Cate.
Gesina is overleden op 20-04-1806 in Almelo, 25 jaar oud [bron: Afina Broekman gezinsreconstructies Almelo.].
Notitie bij overlijden van Gesina: bij overlijden genoemd Gesina Jansen, nalatende 2 kinderen en 26 jaar oud.
Gesina trouwde met Peter Henrich auf dem Brink.
Notitie bij het huwelijk van Gesina en Peter: slijter bij zijn 3e huwelijk in 18133 te Almelo.
Peter is geboren in 1765 in Versmold (Osnabrück, Dtsl), zoon van Peter Hermann auf dem Brinke en Catharina Margaretha Strökers. Peter is overleden op 09-08-1825 in Almelo, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Peter: overleden als Pieter hendrik op de Brink, dagloner van beroep
Peter ging later in ondertrouw op 20-11-1806 in Almelo [bron: Afina Broekman gezinsreconstructies Almelo.] met Aleida Bom (1775-1810), zie 84,III. Peter trouwde later op 28-05-1813 in Almelo met Everdina van Breemen.
VI. Hendrikus Bom (ook ten Cate), geboren op 19-12-1784 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 26-12-1784 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: gedoopt als Hendrikus zv Jan Bom en Aaltjen Gerrits
Hendrikus is overleden op 11-05-1872 in Slood (Hoogeveen), 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikus: overleden als Hendrikus ten Kate Bom
Notitie bij Hendrikus: kleermaker, neemt
Hendrikus trouwde met Hendrikje van Oosten. Hendrikje is geboren in 1785 in Hoogeveen [bron: Vriezenveners.nl]. Hendrikje is overleden op 23-11-1827 in Hoogeveen, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: ze heet bij haar overlijden de echtgenoot te zijn van Hendricus ten Cate
VII. Klasina Bom. Zij is gedoopt op 10-05-1789 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Klasina: gedoopt als Klasina dv Jan Jansen en Aaltjen ten Cate
Klasina is overleden.
egbertschuerman19febr1750diaken_archiefnhkerkdoos77.jpg
160 EgbertSchuerman19febr1759diaken archiefNHkerkdoos77
86 E(n)gbert Jansen Schuurman (Dokter) (afb. 160). Hij is gedoopt op 06-05-1711 in Vriezenveen. E(n)gbert is overleden na 30-01-1792 in Vriezenveen, minstens 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van E(n)gbert: wordt nog genoemd in het testament van zijn zoon Jan Otten Schuurman testament 30-1-1792 bij notaris Willem gerard van Es te Utrecht. Als zijn zoon op 16-4-1798 dit testament herroept met een nieuw testament bij notaris Jan Klemme te Utrecht blijkt dat Egbert Schuurman is overleden, er wordt dan gesproeken over de weduwe Egbert Schuurman. Overigens staat Egbert in het boterpachtregister van 1798 nog gewoon vermeld. In 1799 is dit Klaas Waanders geworden.
Notitie bij E(n)gbert: Woonde in de buurt van Westeinde 380. Met de volkstelling van 1795 bewoont schoonzoon Klaas Waanders (timmerman) gehuwd met Gerritdina Schuurman, dit erf.
Diaken 1759-1762
1e ca. 1736 x Hendrikjen Jansen Otten d.v. Jan Otten en Grietje
Jansen Cluppels (info Vriezenveners.nl).
Vanwege het feit dat hij met de naam Dokter wordt aangeduid in het verpondingsregister van 1750 is het waarschijnlijk dat Egbert het doktersberoep heeft uitgeoefend. Dat zal hij gedaan hebben naast zijn boerenbedrijf.

Op 23-02-1735 is hij getuige in Amsterdam bij de doop van oomzegger Jan Schuurman zv broer Dirk Schuurman en Geertruij Smit.

29-10-1744 verschenen Jenneken Brouwer wed. van wijlen Gerrit Otten geassisteerd met haar bruidegom Henrik ten Cate geeft een inventarislijst over aan de voogden van de kinderen van haar en wijlen haar man, te weten Otto Jansen, Egbert Schuurman en Kobus Derks (bron: archief schoutambt Vr.veen inv. nr. 26 foto 256).

Volgens het boterpachtregister van ca. 1735 bezit hij 2 akkers land en een akker "woestenland"; wordt hiervoor belast met 12 pond boter door Huize Almelo. Heeft z´n landerijen aan het Westeinde om en nabij Westeinde 380. Mogelijk was deze Egbert ook eigenaar van het land de Toeterije.
Heeft de landerijen van z´n vader Jan Roelofs Schuurman overgenomen. Wordt nog in het dienstbodenregister over 1790 genoemd, wordt dan aangeslagen voor 10 stuivers. In het hoofdgeldkohier van 1753 ligt de aanslag op 0,85 voor 2 personen en dat is iets meer dan gemiddeld (0,39)
In het hoofdgeldregister van 1760 wordt hij voor 4 personen aangeslagen en moet hij 1,50 betalen. Dit is 0,375 p.p. en dat was het gemiddelde voor het Westeinde (nl. 0,37) het dorpsgemiddlede lag iets hoger nl. op 0,39.
In het hoofdgeldregister over 1779 wordt hij aangeslagen voor 3 personen, (4 gulden en 10 stuivers).
In het register van de 1.000e penning van 1734 en 1739 wordt het vermogen van Egbert geschat op 600 gulden.
In het register van de 1.000e penning van 1751 wordt het vermogen van Egbert geschat op een aanzienlijke 900 gulden, waarvan 100 gulden voor meewerkend personeel. In 1758 is dit geslonken tot 538 gulden.
Als we de gegevens van de boterpachtregisters, de volkstelling van 1795 en het dienstbodengeld van 1790 naast elkaar leggen dan blijkt dat het erf in handen is gekomen van schoonzoon Klaas Waanders, gehuwd met Gerritdina Schuurman.

Op 20-11-1779 wordt Egbert genoemd in een verkooptransactie als één van de verkopers. Dan koopt Eva Egberts van de erfgenamen van Hendrick Arentsen [1650-1724 Schuurman, toevoeging Schuurman door mij] een akker turfland op de Superplus "verscheijden met Albert Prinsen" voor 152 guldens. De erfgenamen zijn: Gerhardus Harwig namens Janna Berkhof, Jannes Braemer en huisvrouw, Henderikjen Berkhof, Hendrik Coster voor zich zelf en namens Henderik Berkhof, Berent Jansen Coster en huisvrouw, Janna Jansen en Derk Arents Smit en vrouw, Egbert Schuurman en vrouw (Jenneken Hendriks), Engbert Egberts en tenslotte Henrik Smelt en huisvrouw.
(copyright Erik Berkhof, Onweersberkhof.com) DE verwantschap tussen Egbert Jansen Schuurman en Hendrick Arentsen is gelegen in zijn moeders familie. De familie Scholten. DE zuster van Trientje Derks Scholten heette Jennigje Derks en was gehuwd met Arent hendricks. Hoe de verwantschap zit tussen Egbert Schuurman en Hendrick Arentsen Schuurman is een groot vraagteken. Weliswaar heet zijn schoonvader Hendrik Arentsen, en lijkt de link daar gezocht te moeten worden, maar het blijft onduidelijk hoe het nu exact zit.
E(n)gbert is weduwnaar van Hendrikjen Jansen Otten (1705-na 1748), met wie hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1736.
Hij trouwde (2), 54 jaar oud, op 24-11-1765 in Vriezenveen met de 30-jarige Jenneken Hendriks (Arends) (zie 87 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van E(n)gbert en Jenneken: Jenneken Hendriks is bij haar huwelijk de dochter van Hendrik Arends, die dan dus nog moet leven.
87 Jenneken Hendriks (Arends). Zij is gedoopt op 15-05-1735 in Vriezenveen. Jenneken is overleden na 16-04-1798 in Vriezenveen, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jenneken: wordt nog genoemd in het testament van haar stiefzoon Jan Otten Schuurman (testament 16-4-1798 bij notaris Jan Klemme te Utrecht).
Notitie bij Jenneken: Rond deze Jenneken Hendriks is een waas van geheimzinnigheid.
Bij haar huwelijk wordt ze genoemd de dochter van Hendrik Arends, welke dan nog leeft, anders zou ze wel de nagelaten dochter zijn genoemd. Bij alle dopen van haar kinderen wordt haar naam om één of andere reden niet genoemd! De ruimte waar de naam van de moeder staat wordt gewoon opengelaten, dit is het geval bij de dopen van Hendrik (1766), Hendrik (1767), Hendrik (1768) , Gerritdina (1768), Gesina (1772) en Johanna (1775). Bij de doop van Gerritdina (1768) staat aanvankelijk N.N. (= nomen nescio: betekent naam niet bekend), later is dit verbeterd door toe te voegen Jennegien Arends,
Gezien het gegeven dat de naam van de moeder wordt verzwegen in de doopregisters betekent dat hier iets aan de hand was, iets wat de Vriezenveense dorpsgemeenschap niet accepteerde.
Ook bij het overlijden van dochter Gesina Schuurman in 1845 staat vermeld dat moeders naam onbekend is. Bij het overlijden van dochterJohanna in 1857 wordt de naam van de moeder (Jenneken Hendriks) wel vermeld.
Waarom deze geheimzinnigheid, is ze katholiek of onkerkelijk en daarom afwezig bij de doop? In dergelijke gevallen kwam het vaker voor dat de vader alleen bij de doop aanwezig was. Mogelijk was het een schande dat ze veel jonger was dan haar man. Dit is waarschijnlijk de meest plausibele verklaring. In elk geval was het huwelijk een moetje, mogelijk was ze de jonge huishoudster van de weduwnaar Egbert Schuurman. Het echtpaar huwde eind november 1765 en het eerste kind Hendrik werd al op 5 januari 1766 ten doop gehouden!
Vrijwel zeker is Jenneken de dochter van Hendrik Arends Hupsen en Grietje Schothorst, waar een dochter Jenne wordt genoemd boven de 10 jaar bij de volkstelling van 1748. In dat geval zou ze toch hervormd gedoopt zijn op 15-5-1735, dan is ze genaamd Jennigjen. De dopen van de andere broers en zusters van Jenneken (dochter van Hendrik Arents Hupsen), vijf in getal zijn ook normaal traceerbaar in het hervormde doopboek.

De suggestie die wijlen dr. Jonker in zijn genealogische verzamelde aantekeningen doet als zou Jenneken mogelijk de dochter zijn van Hendrik Arends gehuwd met Geertruijt Kruijs is definitief ontzenuwd door gegevens die blijken uit de afwikkeling van de nalatenschap van Jenneken Harwig na haar overlijden te Almelo op 28-12-1839. Zij was eerder weduwe van Hendrik Arentsen, welke laatste een zoon was van Hendrik Arends gehuwd met Geertruijt Kruijs. Als Jenneken Hendriks (gehuwd met Egbert Schuurman) een zuster geweest was van Hendrik Arends (gehuwd met Jenneken Harwig), dan hadden haar kinderen, die de naam Schuurman dragen in deze boedelscheiding met name als erfgenaam genoemd moeten zijn en dat is niet het geval. Talloze erfgenamen worden genoemd van dit kinderloze echtpaar, en daar zijn dus geen Schuurmannetjes bij. (bron notarieel archief Almelo, notaris van Riemsdijk inv. nr. 2738). Overigens concludeert het archief Kruijs eveneens dat Jenneken de dochter is van Hendrik Arends Hupsen.
(copyright Erik Berkhof, Onweersberkhof.com)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Schuurman. Hij is gedoopt op 05-01-1766 in Vriezenveen. Hendrik is overleden vóór 1768 in Vriezenveen, ten hoogste 2 jaar oud [bron: doop naamgenoot 18-9-1768].
II. Jan Schuurman. Hij is gedoopt op 15-03-1766 in Vriezenveen. Jan is overleden vóór 1799 in ?, ten hoogste 33 jaar oud.
Notitie bij Jan: niet vermeld als erfgenoem van Hendrik Roelofs Schuurman.
III. Hendrik Schuerman. Hij is gedoopt op 18-09-1768 in Vriezenveen. Hendrik is overleden vóór 1799 in ?, ten hoogste 31 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: niet vermeld als erfgenoem van Hendrik Roelofs Schuurman.
IV. Gerretdina Schuurman. Zij is gedoopt op 16-09-1770 in Vriezenveen. Gerretdina is overleden in 1804 in Vriezenveen, 33 of 34 jaar oud [bron: huwelijkse bijlagen huwelijk zoon Klaas te Utrecht 1823]. Gerretdina trouwde, 24 jaar oud, op 02-11-1794 in Vriezenveen met Klaas Waanders (Simen), ongeveer 35 jaar oud, nadat zij op 18-10-1794 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gerretdina en Klaas: de huwelijksregistratie luiddde als volgt: "Klaas Waanders Simen NZ van Waander Baerents Simen en Anneken Klaassen en Gerritdina Schuurman N.D. van Egbert Schuurman en Jenneken Hendriks"
Klaas is geboren omstreeks 1759, zoon van Warner Berends (Simen) en Anneken Claassen Bramer (zie 902,VI). Hij is gedoopt in Vriezenveen. Klaas is overleden op 07-10-1807 in Vriezenveen, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: bij overlijden 48 jaar oud.
Notitie bij Klaas: bewoonde Westeinde 300, huwde in op het erf van schoonvader Schuurman.
V. Gesina Schuurman. Zij is gedoopt op 26-04-1772 in Vriezenveen. Gesina is overleden op 30-11-1845 in Vriezenveen, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gesina: volgens overlijdensregistratie genaamd Gezina Schuurman (met een z), moeders naam onbekend.
Gesina:
(1) trouwde met Otto Roelofs. Otto is overleden in Vriezenveen.
(2) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1795 in Vriezenveen met Roelof Jansen. Roelof is een zoon van Jan Roelofs en Aaltjen Wolters (zie 354,VI). Roelof is overleden in Vriezenveen.
VI. Johanna Schuurman, gedoopt op 27-01-1775 in Vriezenveen (zie 43).
janottenhollandhandtekgeb1816nr64.jpg
161 janottenhollandhandtekgeb1816nr64
88 Jan Otten Holland (afb. 161). Hij is gedoopt op 03-04-1763 in Vriezenveen. Jan is overleden op 02-05-1839 in Vriezenveen, 76 jaar oud.
Notitie bij Jan: In 1795 wordt hij als gezinshoofd van 5 personen genoemd en als beroep staat hij geregistreerd als daghuurder (landarbeider) In 1839 bij zijn overlijden wordt als zijn beroep landbouwer vermeld. Dit zal ook wel een juistere omschrijving zijn, want in 1801 bij de intekenlijst van bijdragen voor de verbouwing van de NH kerk staat bij hem een bijdrage vermeld van 10 gulden en ook staat erbij vermeld dat hij een knecht heeft, genaamd Fredericus Grobben, die 5 gulden bijdraagt. Bewoonde een woning aan het Oosteinde 215 (huidige nummering). Volgens het kadaster van 1832 bezat Jan Otten daar 2 woningen, één aan de noordzijde en één aan de zuidzijde van de straat.

18-6-1840 vindt de boedelscheiding plaats vande nalatenschap van Jan Otten Holland en Aaltjen Alberts Scheper. Erfgenamen zijn de kinderen: Jan Holland, landbouwer, Hanna Holland gehuwd met Jannes Meulenbeld, landbouwer, Sina Holland, Alberdina Holland, Fina Holland, Jenneken Holland en Johannes Holland. Het betreft een verdeling van tientallen percelen grond en het huis ter waarde van ruim 1600 gulden. Huis en erf gaan naar Jan Holland (bron: notarieel archieven Overijssel inv. nr. 36).

28-2-1791 Verklaren Jan Otten Holland en Aaltjen Albers schuldig te zijn aan "haar oom" , te weten Jan Roelofs en Aaltje Wolters Coster 100 gulden.(bron archief schoutambt Vriezenveen inv.nr. 2680).
(NB mogelijk betekent "haar oom" hun oom en dus niet per definitie de oom van Aaltje; er is nl wel een link te leggen via de Moeder van Jan Otten naar de familie Coster)

12-11-1794 kopen Jan Otten Holland en Aaltje Alberts 1 akker land met het halve huis voor 850 gulden van Albert Harms [en Hendrika Fayer]; bron: register van de 50e penning Statenarchief Overijssel inv. nr. 2668. en archief sch. ambt Vriezenveen inv. nr. 2681 4 september 1795).
25-04-1796 koopt Jan Otten Holland van Mannes Costers en Jannes Jacobs 4 dagwerk turfland gelegen in de Oosterhoeve voor 165 gulden; bron: register van de 50e penning Statenarchief Overijssel inv. nr. 2668.

4-12-1800 koopt Jan Otten Holland twee koeweiden liggend in het land van Berent Bramer voor 154 guldens in het land beginnend aan deze kerkweg tot aan de Olde Graaven bron: register van de 50e penning Statenarchief Overijssel inv. nr. 5711.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 09-04-1786 in Vriezenveen met de 23-jarige Aaltjen Alberts Scheper.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aaltjen: gezien de doop van het eerste kind in juni 1786 moet het huwelijk een "moetje" zijn geweest.
89 Aaltjen Alberts Scheper. Zij is gedoopt op 12-12-1762 in Vriezenveen. Aaltjen is overleden op 29-12-1829 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sina Holland. Zij is gedoopt op 04-06-1786 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Sina: gedoopt als dochter van Jan Otten Holland en Aaltjen Alberts. Sina zal vernoemd zijn naar haar grootmoeder van moeders zijde Stientje Coes.
Sina is overleden op 20-11-1862 in Ambt Almelo, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sina: overleden in de Zoetensteeg op de leeftijd van 77 jaar volgens de overlijdensakte. Het huwelijk lijkt kinderloos geweest te zijn.
Sina trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1820 in Almelo met Jan Kamp, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sina en Jan: Jan Kamp is bij zijn huwelijk 27 1/2 jaar oud, timmermansknecht en sedert meer dan 2 jaar in de stad Almelo woonachtig. Sina is bij haar huwelijk, 33 1/2 jaar oud en dienstbaar van beroep, dat wil zeggen dienstbode, en sedert meer dan 9 jaar in de stad Almelo woonachtig.
Jan is geboren in 1793 in Ambt Almelo [bron: leeftijd bij huwelijk], zoon van Hendrik Kamp en Willemina Harmsen. Jan is overleden op 16-03-1835 in Ambt Almelo, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij Jan: bij huwelijk timmermansknecht.
tapper bij zijn overlijden. overleden in het buurtschap van de Knoopshuizen. Het overlijden werd oa aangegeven door broer Berend Kamp.
II. Jan Holland, gedoopt op 23-05-1790 in Vriezenveen (zie 44).
III. Hanna Holland, geboren op 28-06-1793 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 30-06-1793 in Vriezenveen. Hanna is overleden op 06-07-1850 in Vriezenveen, 57 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl].
Notitie bij overlijden van Hanna: volgens de overlijdensregistratie is ze de dochter van Jan Otten Holland en Aaltjen Jansen.
Hanna trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1817 in Vriezenveen [bron: Vriezenveners.nl] met Jannes Meulenbeld, ongeveer 20 jaar oud. Jannes is geboren omstreeks 1797 in Almelo, zoon van Gerrit Jan Meulenbeld en Janna Meulenbeld. Jannes is overleden op 03-03-1854 in Vriezenveen, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Jannes: landbouwer (bron: notarieel archief HCO inv.nr. 36) en overlijdensregistratie (genlias). Kon niet schrijven (bron: geb. akte dochter Aaltje akte 1 1818).
IV. Alberdina Holland, geboren op 03-11-1796 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 06-11-1796 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Alberdina: gedoopt als dochter van Jan Otten Holland en Aaltien Alberts.
Alberdina is overleden op 01-12-1872 in Vriezenveen, 76 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Alberdina: een aantal kinderen van Jan Fredrik en Alberdina zijn in de handel op Sint Petersburg actief, zoals zoon Johannes Otto Meijer en zoon Fredrik Meijer. Zoon Johannes Otto was ook nog burgemeester van Vriezenveen (bron: André Idzinga Vriezenveners.nl
jfmeijerhandtekgeb1821nr21.jpg
162 jfmeijerhandtekgeb1821nr21
Alberdina trouwde, 23 jaar oud, op 15-07-1820 in Vriezenveen met Jan Fredrik Meijer (afb. 162), 26 jaar oud. Jan is een zoon van Fredrik Christiaan Meijer en Geertruij Elders. Hij is gedoopt op 02-10-1793 in Amsterdam. Jan is overleden op 10-06-1874 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
Notitie bij Jan: winkelier (bron: overlijdensregistratie).
V. Fina Holland, geboren op 29-09-1799 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 06-10-1799 in Vriezenveen. Fina is overleden op 23-07-1877 in Stad Almelo, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fina: is overleden in het huis staande in wijk 2 nr. 153 te Stad Almelo
Fina trouwde, 32 jaar oud, op 05-01-1832 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Jannes Evers, ongeveer 24 jaar oud. Jannes is geboren omstreeks 1808 in Wierden, zoon van Jan Evers en Maria de Wilde. Jannes is overleden op 13-04-1892 in Stad Almelo, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannes: bij overlijden 84 jaar oud.
Notitie bij Jannes: metselaar (bron: overlijdensakte)
VI. Jenneken Holland, geboren op 23-01-1803 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 30-01-1803 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jenneken: gedoopt als dochter van Jan Otten Holland en Aaltjen Alberts.
Jenneken is overleden op 08-06-1867 in Vriezenveen, 64 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Jenneken: naaister bij huwelijk (1835).
Jenneken trouwde, 32 jaar oud, op 28-11-1835 in Vriezenveen met Gerrit Antoni de Weert, ongeveer 25 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1810 in Deventer, zoon van Hendrik Jan de Weert en Maria Catrina Fridge. Gerrit is overleden op 05-01-1866 in Vriezenveen, ongeveer 56 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl].
Notitie bij Gerrit: schoenmaker (bij huwelijk).
VII. Johannes Holland, geboren op 15-02-1806 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 16-02-1806 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johannes: gedoopt als zoon van Jan Otten Holland en Aaltjen Alberts
Johannes is overleden in ?.
engbertb.engbers_handtek1814geb_akte_nr9.jpg engbert.berent_handtek1811geb_akte_blad53.jpg 1805handtekeningengbertberenskerkmeester_doos77archiefnhkerk.jpg
163 engbertb.engbers handtek1814geb akte nr9
164 engbert.berent handtek1811geb akte blad53
165 1805handtekeningEngbertBerensKerkmeester doos77archiefNHkerk
90 Engbert Berends Engberts (ook wel Baerends) (afb. 163 t/m 165). Hij is gedoopt op 10-09-1758 in Vriezenveen. Engbert is overleden op 28-01-1829 in Vriezenveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Engbert: kerkmeester (1804) archief armenzorg Museum Vriezenveen. 1791 en 1792 diaken.
1829 in de overlijdensakte staat vermeld "aan het Oosteinde 94 zelf", landbouwer en koopman, in 1795 bij de volkstelling staat als beroep boer vermeld. Mogelijk is hij evenals zoon Berend actief geweest in Sint Petersburg.
Behoorde tot de notabelen van het dorp, kon zich in elk geval in 1822 en 1825 een plaats veroorloven in één van de 11 huurbanken in de kerk, die door inschrijving jaarlijks werden verhuurd. Zo hadden de volgende personen in die jaren o.a. een eigen bank: Gerrit Engels, Egbert Smelt, Gerhardus Kruys, Berend de Vries, Derk de Lange.
Trouwt door zijn huwelijk met Janna Jansen in op het Èèmsgoed (Oosteinde 193 huidige nummering). Vanaf de naamsaanneming onder Napoleon noemt hij zich Engbert B. Engberts. Kinderen van Engbert zitten allemaal in de handel. In 1812 (bij de naamsaanneming) woont 1 zoon Jan in Emden en een andere Berend in Sint Petersburg.

In 1800 koopt Engbert Oosteinde 85 (huidige nummering) van de schoonzoon van Hermannus Smelt voor 2350 gulden (Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 77) een boerenerf; ook de vader van Engbert moet ongeveer op dit stuk van Vriezenveen hebben gewoond, gezien de volkstellingsgegevens van 1748.

Uit de intekenlijst van de verbouwing van de hervormde kerk schrijft Engbert zich met een bijdrage van 15 gulden in. Ook blijkt uit dit register dat Engbert er een "meid" op na houdt, ze heet Gesina Alberts en draagt 1 gulden bij aan de verbouwing van de kerk.

Zoon Gerrit bewoont later het ouderlijke erf. De woning had in 1832 volgens het kadaster een gemiddelde huurwaarde van 15 gulden en dat was zo´n beetje gemiddeld voor Vriezenveen.

Dat deze familie toch wel veel geld gehad moet hebben blijkt uit kadastrale informatie en aantekeningen van de lokale historicus Herman Jansen die schrijft dat dochter Fina Engberts uit het tweede huwelijk met Hendrikje Pley het sjieke pand bewoonde (nu genummerd Westeinde 1 en 3) en dat ze ongehuwd en erg rijk was, later woonde haar neef Johannes Holland (1819-1864) die eerst koopman was in Rusland en later gemeenteontvanger te Vriezenveen, bij haar in. (Zie blz. 50 Ken uw dorp en heb het lief). Johannes Holland was een zoon van dochter Gerritdina Engberts, gehuwd met Jan Holland.

Fina Engberts (overleden in 1877) heeft dit pand volgens kadastrale informatie mogelijk bewoond met haar broer Berend Engberts koopman te Sint Petersburg (geboren 1784 en overleden in 1837), die in 1832 formeel eigenaar van de woning was die in belastingklasse 1 viel (dat wil zeggen met een gemiddelde huurwaarde van 90 gulden en daarmee de duurst ingeschaalde woning van het dorp). Berend was tot ca. 1820 actief in de firma Jansen, Joost & Co te Sint Petersburg (bron: D.G. Harmsen, Vriezenveners in Rusland). Later in 1876 is volgens het kadaster een zoon van broer Gerrit Engberts (overleden in 1867) eigenaar van deze woning.

Aangezien dus zowel dochter Fina als zoon Berend de woning bewoonden kan de vraag gesteld worden of ook Engbert Berends Engberts het pand misschien heeft bewoond, echter bij het overlijden in 1829 staat in het overlijdensregister vermeld dat hij woonde aan het Oosteinde 94, mogelijk is hij wel de eigenaar van de woning geweest. De familie Engberts had nauwe contacten met de familie Kruijs. Als Jan Kruijs in maart 1829 een feestje geeft zijn Berent Engberts en zijn zus (ik vermoed Fina) ook uitgenodigd. Echter vanwege het recente overlijden van hun vader (in januari 1829) wijzen ze de uitnodiging af. De familie zal toen nog in rouw zijn geweest (bron: dagboeken Jan Kruijs).
Engbert trouwde (2), 36 jaar oud, op 14-09-1794 in Vriezenveen met Hendrikjen Berends Pley (1758-1821), 35 jaar oud.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 18-11-1781 in Vriezenveen met de 28-jarige Johanna Jansen (zie 91 hieronder). Engbert en Johanna gingen op 03-11-1781 in Vriezenveen in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Engbert en Johanna: Engbert Berendz N.Z. van Berend Engbertz. en Johanna Janzen ND van Jan Janzen alhier beijde paar bevestigt den 18 Nov,
91 Johanna Jansen. Zij is gedoopt op 17-12-1752 in Vriezenveen. Johanna is overleden omstreeks 1793, ongeveer 41 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl (André Idzinga)].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Engberts. Hij is gedoopt op 04-08-1782 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als zoon van Engbert Berendz en Johanna Janzen.
Jan is overleden na 1812 in ?, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Jan: woont volgens het naamsaanemingsregister uit 1812 in Emden, Duitsland.
II. Berend Engberts, geboren op 07-12-1784 in Vriezenveen. Berend is overleden op 21-05-1837 in Vriezenveen, 52 jaar oud.
Notitie bij Berend: koopman te Sint Petersburg, werkzaam geweest bij Jansen, Joost & Co (bron: lijst dr. Jonker van Ruslandvaarders Museum Oud Vriezenveen). Hij doet in 1830 samen met zijn zuster Fina Engberts aangifte van de geboorte van Mannes Engbertus, zoon van hun broer Gerrit die toen op reis was.
III. Gerrit Engberts. Hij is gedoopt op 09-07-1786 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt als zoon van Engbert Berends en Johanna Janzen.
Gerrit is overleden vóór 1791 in Vriezenveen, ten hoogste 5 jaar oud.
IV. Gerritdina (ook Gerhardina) Engberts, gedoopt op 10-08-1788 in Vriezenveen (zie 45).
V. Gerrit Engberts. Hij is gedoopt op 20-03-1791 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt als zoon van Engbert Baerends en Johanna Jansen.
Gerrit is overleden op 26-04-1867 in Vriezenveen, 76 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Gerrit: landbouwer bij zijn huwelijk in 1827 en zijn overlijden in 1867. Bij de geboorte van zoon Mannus Engbertus op 09-12-1830 was Gerrit Engberts op reis, een indicatie dat hij marskamer was en in de wintermaanden op pad was.
Gerrit trouwde, 36 jaar oud, op 16-06-1827 in Vriezenveen met Berendina Boeschen, ongeveer 26 jaar oud. Berendina is geboren omstreeks 1801, dochter van Mannes Boeschen en Adolfina Koerssen. Berendina is overleden op 28-09-1852 in Vriezenveen, ongeveer 51 jaar oud [bron: Genlias].
1842jelkevaneijck_lc13september1842.jpg 1822pietervaneijck_spanjergetuigen_h.jpg
166 1842JelkevanEijck LC13september1842
167 1822PietervanEijck Spanjergetuigen H
92 Jelke Pieters van Eijck (afb. 166 en 167), geboren op 09-03-1766 in Oosterwolde (Ooststellingwerf). Hij is gedoopt op 16-03-1766 in Oosterwolde (Ooststellingwerf).
Notitie bij de geboorte van Jelke: in de memoires van successie van Jelke staat dat deze geboren was op 9-4-1766 te Oosterwolde. De doopdatum is echter 16 maart 1766. Hier lijkt een abuis in het spel, de geboortedatum is wellicht een maand eerder en wel 9-3-1766. Dit komt ook overeen met de overlijdensannonce waarin staat dat Jelke bij overlijden 76 jaar oud was en 6 maanden. Ik hou het daarom op 9-3-1766 om voornoemde reden.
Jelke is overleden op 09-09-1842 in Roordahuizum (Idaarderadeel), 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jelke: Bij het overlijden van Jelke verscheen in de Leeuwarder Courant de volgende annonce:

Heden overleed na een langdurig lijden, tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen , mijn geliefde Echtgenoot JELKE van EIJCK. In den ouderdom van 76 jaren en 6 maanden, na eene Echtverbindtenis van ruim 52 jaren.
Men gelieve deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen.
Roordahuizum, R.P. SPANJER,
Den 9 september 1842 wed. J. van Eijck.

Memories van Successie

Kantoor Sneek, overl. jaar 1842

Overledene : Jelke Peters van Eyck
Overleden op: 9 september 1842
Wonende te : Roordahuizum
Tekst:
76 jaar (geboren 9/4/1766 te Oosterwolde); man van Rigtje Pieters Spanjer; 3
kinderen. (van Idaarderadeel gerenvooieerd naar kantoor Leeuwarden)

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14057
Dagregisternr.: Ongenummerd, september

Op microfilm nr. 282 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar
(bron: Tresoar.nl).
Notitie bij Jelke: gezworen klerk van Baarderadeel te Jorwerd (1800, bron: Leeuwarder Courant 01-01-1800 en 22-08-1801); deurwaarder bij het Vredegericht te Jorwerd (=kantongerecht te Rauwerd) in 1815 nog in functie tijdens het huwelijk van zoon Wieger.
tijdens het huwelijk van hun zoon Pieter Jelkes van Eijck (1825 ) wonen Jelke en vrouw te Jorwerd, Jelke is dan zonder beroep. In 1828 (tijdens huwelijk van dochter Attje) woont Jelke met zijn vrouw in Oosterwierum. Jelke wordt dan betiteld als oud-deurwaarder bij het Vredegeregt.
Jelke is waarschijnlijk met z´n moeder van Oosterwolde, via Drachten in 1789 in Marssum beland.
In 1811 neemt de familie te Jorwerd officieel de naam van Eijck aan, het gezin staat als volgt geregistreerd:
Familienamen 1811
Eijck, Jelke van, Jorwerd 60
k. Pieter 22, Gerryt 20, Wijger 18, Jentje 16, Attje 14
Mairie Jorwerd, fol. 15v
In 1798 doen Jelke van Eijck en Rixtje Pytters in Jorwerd geloofsbelijdenis. Het gezin verhuist met de 2 jongste kinderen Attje en Jentje op 30-10-1826 met kerkelijke attestatie naar Oosterwierum. Hiervandaan vertrekken ze, -en dan zonder kinderen- op 20-11-1835 met kerkelijke attestatie naar Roordahuizum.
Volgens de huwelijksake van zoon Wieger zou deze geboren zijn in Stavoren. Dit betekent dat het gezin van Jelke rond die tijd in Stavoren moet hebben gewoond.

Jelke ondertekent de huwelijksakte van dochter Attje in 1822 met de naam "van Eijck".

1819 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067001 repertoire nr. 84 d.d. 26 mei 1819
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een huizinge te Jorwerd, koopsom
fl. 1950
- Jelke van Eick te Jorwerd, gehuwd met Richtje Pieters
Spanjer als verkoper
- Antje Doekles Sjonstra te Jorwerd, weduwe van Tjomme
Yntes Kingma als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1815 * Leeuwarden, notaris J. D. Hanekamp van Harinxma
Inv. nr. 079009 repertoire nr. 72 d.d. 18 maart 1815
Extract, akte niet aanwezig
- Jelger van Eyck te Jorwerd
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1817 Heeg, notaris W. Steenbeek
Inv. nr. 054006 repertoire nr. 119 d.d. 9 september 1817
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 700
- Jelke van Eyck, deurwaarder te Jorwerd als schuldenaar
- Sipke Annes Feykes, boer te Jorwerd als schuldeiser
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1818 * Leeuwarden, notaris J. D. Hanekamp van Harinxma
Inv. nr. 079010 repertoire nr. 29 d.d. 2 maart 1818
Obligatie
- Jelte van Eyck, deurwaarde te Jorwerd; kapitaal fl. 300
- Atje Gerrits te Marssum, weduwe van Pieter Dirks als
borg; kapitaal fl. 300
- Pieter Dirks, in leven gehuwd met Atje Gerrits;
borgstelling door zijn weduwe
- Daniel van Engelen, secretaris te Sneek; kapitaal fl. 300
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1790 in Marssum (Menaldumadeel) met de 21-jarige
1850rigjepietersspanjer_.jpg
168 1850RigjePietersSpanjer+
93 Rigtje Pieters Spanjer (afb. 168), geboren op 09-08-1768 in Marssum (Menaldumadeel). Zij is gedoopt op 28-08-1768 in Marssum (Menaldumadeel).
Notitie bij de geboorte van Rigtje: dv Pieter Durks Spanjer en Attje Gerrits.
Rigtje is overleden op 19-03-1850 in Roordahuizum (Idaarderadeel), 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rigtje: In de overlijdensakte staat dat Rigtje de dochter was van Pieter Durks en Attje Gerrits van der Wal, geboren te Martssum en wonende te Roordahuizum.
Bij het overlijden van Rigtje verscheen in de Leeuwarder Courant de volgende annonce:

Heden morgen omstreeks half vijf ure, overleed, tot onze bittere droefheid, onze geliefde moeder en grootmoeder RIGTJE PIETERS SPANJER, Wed. van J. van Eijck, in den gezegenden ouderdom van 81 jaren en 7 maanden.
Roordahuizum, J.J. van EIJCK.
Den 19 maart 1850 uit aller naam.

Memories van Successie

Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1850

Overledene : Richtje Pieters Spanjer
Overleden op: 19 maart 1850
Wonende te : Roordahuizum
Tekst:
weduwe van Jelke Pieters van Eyck; moeder van Pieter, gepensioneerd
hoofdcommies rijksbelastingen te Vriezenveen, Atje (weduwe van Folkert Joukes
Kuperus; vrouw van Rinze Meinderts Kreger, wagenmaker Lutkewierum), wijlen
Wieger, in leven griffier kantongerecht Lemmer (vader van Richtje Wiegers van
Eyck, vrouw van Roelof Hesselius Brandenburg, idem aldaar), wijlen Gerrit (man
van Rinske Johannes v.der Meer, te Oostermeer; vader van minderjarige Jelke
Gerrits van Eyck) en reeds 10/4/1850 kinderloos overleden Jentje Jelkes van
Eyck, gerechtsdeurwaarder Leeuwarden en gerecht Rauwerd wonend te Roordahuizum
(erft beschikbare deel boven zijn wettelijk deel) (5 staken ab intestato elk
tot 1/5 gerechtigd); legaat voor kleindochter Folkertje Folkerts Kuperus (fl.
600,-).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 11072
Dagregisternr.: 496
Register IV : 2035
Op microfilm nr. 194 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar
Notitie bij Rigtje: 1846 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078048 repertoire nr. 116 d.d. 30 april 1846
Testament
- Richtje Pieters Spanjer te Roordahuizum, weduwe van Jelke
Pieters van Eyck

(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Jelkes van Eijck, geboren op 27-11-1790 in Marssum (Menaldumadeel) (zie 46).
1829gerritjvaneijck_huwelijksevoorwaarden.jpg 1830gerritjelkesvaneijck_g_zoon.jpg
169 1829GerritJvanEijck huwelijksevoorwaarden
170 1830GerritJelkesvanEijck G zoon
II. Gerrit Jelkes van Eijck (afb. 169 en 170), geboren op 09-09-1791 in Marssum (Menaldumadeel). Hij is gedoopt op 30-09-1792 in Marssum (Menaldumadeel). Gerrit is overleden op 23-04-1836 in gemeente Tietjerksteradeel, 44 jaar oud [bron: Gen Lias].
Notitie bij Gerrit: in 1829 (bron: huwelijksakte) ontvanger der directe Belastingen te Oostermeer, gemeente Tietjerksteradeel. Gerrit ondertekent de huwelijksakte met de naam "van Eijck".

1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoire nr. 151 d.d. 18 december 1827
Inventaris
- Meinte Durks van der Berg te Oosterlittens
- Hendrik Durks Dijkstra te Nijeholtwolde
- Sake Jans de Jong te Oosterlittens
- Petrus Joukes Kuperus te Jorwerd
- Lieuwe Joukes Kuperus te Bozum
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum
- Petrus Folkerts Kuperus te Bozum
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoirenrs. 149 en 155 d.d. 17 december
1827
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huizinge met erf te Jorwerd,
koopsom fl. 140
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum als verkoper
- Minke Jans Visser te Oosterlittens, weduwe van Marten
Lieuwes Faber als verkoper
- Sipke Annes Feykens te Mantgum als verkoper
- Willem Jans Visser te Jorwerd als verkoper
- Heerke Sipkes Feykens te Jorwerd als verkoper
- Jacob Reinders Ferwerda te Mantgum als verkoper
- Wiebe Oeges Bernarda te Jorwerd als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1832 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078021 repertoire nr. 340 d.d. 2 november 1832
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1.750
- Gerrit van Eyck, ontvanger der belastingen te Oostermeer
als schuldenaar
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als schuldeiser;
griffier te Lemmer
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Gerrit trouwde, 37 jaar oud, op 28-05-1829 in gemeente Tietjerksteradeel met Rinskje Johannes van der Meer, 29 jaar oud. Rinskje is geboren op 06-03-1800 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), dochter van Johannes Egberts van der Meer en Grietje Pieters Algra. Zij is gedoopt op 30-03-1800 in Oostermeer (Tietjerksteradeel). Rinskje is overleden op 27-01-1847 in gemeente Tietjerksteradeel, 46 jaar oud [bron: Gen Lias].
Notitie bij Rinskje: heet bij het huwelijk van haar zoon Jelke in 1854 "renteniersche" van beroep te zijn.
1815wiegervaneijck.jpg
171 1815WiegervanEijck
III. Wieger Jelkes van Eijck (afb. 171), geboren op 22-01-1795 in Stavoren [bron: Stavoren, Doop Herv. gem. 1750-1811 (Tresoar)]. Hij is gedoopt op 11-02-1795 in Stavoren [bron: Stavoren, Doop Herv. gem. 1750-1811 (Tresoar)]. Wieger is overleden op 07-02-1841 in Lemsterland, 46 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Wieger: schrijver te Sneek tijdens z´n huwelijk. (1827-1839) grifier bij het vredegerecht (= kantongerecht) te Balk.
griffier kantongerecht te Lemmer (1840) bron: huwelijk dochter Richtje 1840.

Het echtpaar Hendrikus Schotanus à Steringa en Catalina van der Werff (zuster van Janna Aukes van der Werff) vernoemden hun zoon "Wieger van Eijck", naar de welgestelde zwager van Catalina. Erg apart achternamen in een voornaam te verwerken, maar ik ben het wel vaker tegengekomen, al is het vrij zeldzaam. De naam "Wieger van Eijck" moet dus als voornaam gezien worden, maar uiteindelijk is heel deel van de voornaam "van Eijck" toch bij de achternaam gevoegd en is een eigen leven gaan leiden in de familienaam VAN EIJCK VAN HESLINGA en stamt dus af van de Friese van Eijcknaam (alhoewel niet in rechstreekse bloedlijn) die z’n oorsprong vindt in de buurt van Drachten. De familie van Eijck van Heslinga is een notabele Friese familie.

Wieger komt heel erg vaak in de notariële archieven voor met name als geldschieter, een greep uit de aktes volgt hieronder (deze is verre van volledig, maar geeft wel een beeld van de grote rijkdom van het gezin van Wieger).

1819 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067001 repertoire nr. 108 d.d. 28 augustus 1819
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een gedeelte van een veerschip
varende van Marssum op Leeuwarden, koopsom fl. 550
- Atje Gerrits van der Wal te Marssum, weduwe van Pieter
Durks als verkoper (grootmoeder van Wieger)
- Wieger van Eyck, commies griffier te Sneek, gehuwd met
Janna van der Werf als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1822 Heeg, notaris W. Steenbeek
Inv. nr. 054008 repertoire nr. 76 d.d. 13 augustus 1822
Cessie
- Wieger van Eyck als erfgenaam
- Cornelis Wigles Visser, koopman te Heeg
- Marij Jans als erflater; en anderen; in leven rentenier
te Langweer
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007004 repertoire nr. 84 d.d. 29 juli 1828
Schuldbekentenis
Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Wieger van Eyck, griffier bij het vredegere te Balk als
crediteur
- Bate Thees Aukema, boer te Wijckel als debiteur
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)1829 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007005 repertoire nr. 119 d.d. 16 november 1829
Koopakte
Betreft de verkoop van zathe en landen te Follega, koopsom
fl. 3000
- Wieger van Eyck, griffier te Lemmer als verkoper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk als koper
- Jolle Meinesz, landbouwer te Nijega als koper
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1832 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078021 repertoire nr. 340 d.d. 2 november 1832
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1.750
- Gerrit van Eyck, ontvanger der belastingen te Oostermeer
als schuldenaar
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als schuldeiser;
griffier te Lemmer
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1839 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007009 repertoire nr. 33 d.d. 30 april 1839
Koopakte
Betreft de verkoop van zathe en landen te Harich, koopsom
fl. 8200
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als verkoper
- Eelke Eelkes Postma, huisman te Wijckel als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1840 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007010 repertoire nr. 52 d.d. 9 juli 1840
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 411
- Wieger van Eyck te Lemmer als verkoper
- Jan Stoffels Stoffelsma als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Wieger trouwde, 20 jaar oud, op 04-08-1815 in Sneek met Janna Aukes van der Werf(f), 20 jaar oud. Janna is geboren op 05-02-1795 in Sneek, dochter van Auke Jans van der Werff en Antje Reinders Jellema. Janna is overleden op 18-07-1850 in Lemsterland, 55 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Janna: 1841 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007010 repertoire nr. 16 d.d. 9 april 1841
Royement, akte niet aanwezig
- Janna van der Werf, weduwe van Wieger van Eyck als moeder
van en voogd over Anna van Eyck
- Rigtje van Eyck te Lemmer, gehuwd met Roelof Hesselius
Brandenburg
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)


1843 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007012 repertoire nr. 64 d.d. 8 augustus 1843
Royement, akte niet aanwezig
- Janna van der Werf te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
- Rigtje van Eyck te Lemmer, gehuwd met Roelof Hesselius
Brandenburg
- Anna van Eyck te Lemmer, gehuwd met Rommert Brandsma

(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1847 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097034 repertoire nr. 18 d.d. 4 maart 1847
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1600
- Carst Dirks Fortuin te Lemmer als schuldenaar
- Baukje Hanzes Wouda te Lemmer als schuldenaar
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als schuldeiser
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1847 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097034 repertoire nr. 43 d.d. 8 mei 1847
Cessie
Betreft een kapitaal van fl. 4000
- Trijntje Jans Brouwer te Lemmer, weduwe van Folkert
Ruurds Visser als cedent
- Julietta Jeletta Folkerts Visser te Lemmer als cedent
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als cessionaris
- Hesselius Jans Brandenburg te Lemmer, weduwnaar van Ietje
Roelofs als erlater en schuldenaar
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1849 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097036 repertoire nr. 13 d.d. 12 februari 1849
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Mozes Abrahams van der Woude te Lemmer als schuldenaar
- Mette Salomons Blok te Lemmer als schuldenaar
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als schuldeiser
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)


1850 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097037 repertoire nr. 47 d.d. 21 juni 1850
Testament
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1850 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097037 repertoire nr. 64 d.d. 12 december 1850
Inventaris
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als erflater
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)
1845jentjevaneijckxpenninga.jpg 1850jentjevaneijck__.jpg
172 1845JentjevanEijckxPenninga
173 1850JentjevanEijck +
IV. Jentje Jelkes van Eijck (afb. 172 en 173), geboren op 10-12-1796 in Hemelum (Hemelumer Oldeferd) [bron: Tresoar doopboek Hemelum, Mirns en Bakhuizen]. Hij is gedoopt op 25-12-1796 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen [bron: Tresoar doopboek Hemelum, Mirns en Bakhuizen].
Notitie bij de geboorte van Jentje: Jentje van Eijck geboren in 1796 zal waarschijnlijk vernoemd zijn naar de in 1783 overleden ongetrouwde broer van Attje Gerrits van der Wal (grootmoeder van Jentje) en dus vernoemd zijn naar zijn oud-oom. De naam Jentje is in elk geval niet aantoonbaar afkomstig van der familie van Eijckkant en zou hiermee verklaard worden.
Jentje is overleden op 10-04-1850 in Idaarderadeel, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jentje: Memories van Successie

Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1850

Overledene : Jentje Jelkes van Eyck
Overleden op: 10 april 1850
Wonende te : Roordahuizum
Tekst:
gerechtsdeurwaarder Leeuwarden en van gerecht Rauwerd wonend te Roordahuizum;
man van Ynskje Penninga; geen kinderen; zoon van wijlen Jelke Pieters van Eyck
& wijlen Rigtje Pieters Spanjer (overleden 19/3/1850: zie memorie 11072/496);
broer van Pieter, gepensioneerd hoofdcommies rijksbelastingen te Vriezenveen,
Atje (weduwe van Folkert Joukes Kuperus; vrouw van Rinze Meinderts Kreger,
wagenmaker te Rien o/Lutkewierum), wijlen Wieger, in leven griffier
kantongerecht Lemmer (vader van Richtje Wiegers van Eyck, vrouw van Roelof
Hesselius Brandenburg, idem aldaar) en wijlen Gerrit Jelkes van Eyck, in leven
rijksbelastingontvanger te Oostermeer (man van Rinske Johannes v.der Meer,
aldaar; vader van minderjarige Jelke Gerrits van Eyck). Saldo fl. 3.726,64. (in
memorie van zijn moeder genoemde Folkertje Folkerts Kuperus is thans vrouw van
Hein de Haan, onderwijzer te Idaard)

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 11072
Dagregisternr.: 537
Register IV : 2358
Op microfilm nr. 194 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar (bron: Tresoar.nl).
Notitie bij Jentje: bij zijn huwelijkdeurwaarder bij de arrondisementsrechtbank te Leeuwarden en bij het kantongerecht te Rauwerd (1845) en wonend te Roordahuizum (1845).

1823 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067004 repertoire nr. 73 d.d. 12 juli 1823
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een gedeelte van een bouwland te
Weidum, koopsom fl. 586
- Jentje Jelkes van Eyck te Jorwerd als verkoper
- Willem Kornelis Bonnema te Weidum als verkoper
- Marten Luitzens Kingma te Weidum als koper
- Ymke Luitzens Kingma te Weidum als koper
- Vroukjen Luitzens Kingma te Weidum als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1824 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067004 repertoirenrs. 45 en 47 d.d. 28 juni 1824
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huizinge te Baard, koopsom
fl. 650
- Jentje Jelkes van Eyck te Jorwerd als verkoper
- Gerrit Piers de Jong te Baard als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

Citaat uit akte:
……ten verzoeke van Jentje Jelkes van Eijck, Deurwaarder bij het Vredesgeregt van het Kanton Rauwerd, wonende te Oosterwierum, als mondeling gelastigde van de gezamenlijke Erfgenamen van wijlen Hiske Lieuwes Faber opgenoemd en daarvoor ??? – geprocedeerd tot de publieke verkooping van huismeubelen, linnen, kleding en lijfdragt, waaronder geen goud of zilver – etc.
(transcriptie van Paul Cuperus, ontvangen via mail 2007).1828 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067009 repertoire nr. 160 d.d. 7 januari 1828
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 260
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
- Jentje Jelkes van Eyck te Oosterwierum
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1829 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067010 repertoirenrs. 270 en 281 d.d. 14 januari
1829
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Jorwerd
- Toussaint Gosliga te Jerwerd als verkoper
- Herre Harmens Poelsma te Leeuwarden als verkoper
- Taeke Harmens Poelsma te Huizum als verkoper
Betreft de koop van een huizinge en hovinge en erf te
Jorwerd, koopsom fl. 600
- Bouwe Jetzes Kalma te Jellum als koper
Betreft de koop van een huizinge en hovinge en erf te
Jorwerd, koopsom fl. 600
- Jentje Jetzes van Eyck te Oosterwierum als koper
Betreft de koop van een perceel greidland, koopsom fl. 609
- Jan Aukes Sierdsma te Jorwerd als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1834 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078024 repertoire nr. 50 d.d. 20 februari 1834
Royement, akte is wel aanwezig
- Jan Ruurds Lantema, koopman te Irnsum
- Jentje Jelkes van Eyck, deurwaarder te Leeuwarden als
voogd over de kinderen van Jan Ruurds Lantema
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1834 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078025 repertoire nr. 282 d.d. 27 augustus 1834
Inventaris
- Johannes Everts van Aisma, landbouwer te Beetgum als
voogd over de geinterdiceerde Sybren Sybrens Spanjer te
Marssum, voorheen koelmelker
- Jentje Jelles van Eyck, deurwaarder te Oosterwierum
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1845 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078046 repertoire nr. 88 d.d. 6 mei 1845
Huwelijksvoorwaarden
- Jentje Jelkes van Eyck, deurwaarder te Roordahuizum als
bruidegom
- Ynske Penninga te Jorwerd als bruid
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
1874ijnskjepenninga.jpg 1874ijnskjepenninga_lc.jpg
174 1874IJnskjePenninga
175 1874IJnskjePenninga LC
Jentje trouwde, 48 jaar oud, op 08-05-1845 in Baarderadeel met Ynske Penninga (afb. 174 en 175), 48 jaar oud. Ynske is geboren op 27-10-1796 in Jorwerd, dochter van Jillardus Penninga en Ymkje van Loon. Zij is gedoopt op 06-11-1796 in Jorwerd. Ynske is overleden op 26-12-1874 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Notitie bij Ynske: Ynske´s vader was vanaf 1789 predikant te Jorwerd tot deze in 1840 met emiritaat gaat (bron: http://home.hccnet.nl/t.penninga/genealogie/parenteel2.html)
1828attjevaneijck_kreger_h.jpg 1822attjejelkesvaneijck_kuperus.jpg
176 1828AttjevanEijck Kreger H
177 1822AttjeJelkesvanEijck Kuperus
V. Attje Jelkes van Eijck (afb. 176 en 177), geboren op 03-11-1798 in Jorwerd. Zij is gedoopt op 25-11-1798 in Jorwerd. Attje is overleden op 17-04-1882 in Lutkewierum (Hennaarderadeel), 83 jaar oud.
Notitie bij Attje: naaister. Attje of Atje komt regelmatig met de naam "van Eick", "van Eik" en "van Eijk" voor in de registers van de Burgerlijke Stand.
In 1822 ondertekent Attje de trouwakte als " A.J. van Eyck" en 1828 ondertekent ze de trouwakte met "A.J. van Eick".


1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoire nr. 151 d.d. 18 december 1827
Inventaris
- Meinte Durks van der Berg te Oosterlittens
- Hendrik Durks Dijkstra te Nijeholtwolde
- Sake Jans de Jong te Oosterlittens
- Petrus Joukes Kuperus te Jorwerd
- Lieuwe Joukes Kuperus te Bozum
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum
- Petrus Folkerts Kuperus te Bozum
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


Gerrit Jelkes van Eijck was comparant in de akte als gemachtigde voor de minderjarige dochter Folketje Folkerts Kuperus van zijn zuster Attje Jelkes van Eijck, weduwe van Folkert Joukes Kuperus, zoon van de overledene. Petrus Folkerts Kuperus, genoemd als toeziend voogd, is een neef van Folkert Joukes Kuperus.

Citaat uit de akte:
6e (6e comparant) Gerrit Jelkes van Eijck, ontvanger der Rijks Belastingen, wonende te Oosterwierum, als gevolmagtigde volgens onderhandsche procuratie, in dato de dertiende der tegenwoordigen maand December, geregistreerd door daarop geplaatste quitance dus luidende: “Geregistreerd te Leeuwarden: den veertiende December 1800 zeven en twintig, deel 15, folio 137, ontvangen een gulden een cent voor regt en verhoogingen (getekend ADG van Limburg Stirum) - van Attje Jelkes van Eijck, weduwe van wijlen Folkert Joukes Kuperus, naaister, wonende te Oosterwierum, in kwaliteit als moeder en voogdes van haar minderjarige dochter, Folkertje Folkerts Kuperus, bij wijlen gedachte harer man in echte gewonnnen,- geadsisteerd met Petrus Folkerts Kuperus, timmerman wonende te Bozum, als toeziend voogd van dezelve minderjarige – zijnde de aangehaalde procuratie door de gemagtigde geaccepteerd, duidelijk en echt verklaard, na gedane voorlezing aan de tegenwoordige minute geannoteeerd, nadat daarvan op de procuratie zelve melding gemaakt, en zulks door de comparant gemagtigd, de getuigen en den notaris was getekend-------------------------------------------------------------------------------
(transcriptie van de hand van Paul Cuperus, via mail ontvangen
Attje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1822 in gemeente Baarderadeel met Folkert Joukes Kuperus, 22 jaar oud. Folkert is geboren op 13-07-1799 in Jorwerd, zoon van Jouke Petrus Cuperus en Hiske Lieuwes Faber. Folkert is overleden op 20-08-1822 in Jorwerd, 23 jaar oud [bron: huwelijksakte Attje (1828) Baarderadeel].
Notitie bij Folkert: bij huwelijk timmerknecht van beroep.
1868kregervaneick_h40jr.jpg 1878kreger_vaneijck1878_50jr.jpg
178 1868KregervanEick H40jr
179 1878Kreger vanEijck1878 50jr
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1828 in Baarderadeel met Rinse Meinderts Kreger (afb. 178 en 179), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Attje en Rinse: het echtpaar is tijdens het huwelijk woonachtig in Oosterrwierum.
Rinse is geboren op 08-01-1804 in Rauwerd, zoon van Meindert Kreger en Jouke Hanses. Hij is gedoopt op 29-01-1804 in Rauwerd. Rinse is overleden op 30-04-1885 in Lutkewierum (Hennaarderadeel), 81 jaar oud.
Notitie bij Rinse: tijdens z´n huwelijk wagenmakersknecht (1828) te Oosterwierum.
In 1839 wagenmaker te Rien onder Lutkewierum (Hennarderadeel) bij geboorte dochter Janke.
Het gezin kreeg 4 kinderen: Gerrit, Rigtje, Janke en Jelke.
94 Gerrit Hospers. Hij is gedoopt op 19-02-1766 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 02-11-1809 in Vriezenveen, 43 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: landbouwer, Volkstelling 1795 daghuurder. Woonde op het Hössieserf, huidige nummering Oosteinde 214; (Bron: Ken uw dorp etc. blz. 118).

Met de verbouwing van de hervormde kerk in 1801 droeg Gerrit 1 gulden bij. Zijn broer Hendrik (ook wel Hindrik), die kennelijk inwonend is draagt ook 1 gulden bij. Gezien deze relatief kleine bijdragen zal het vermoedelijk geen gezin zijn geweest dat in welstand leefde.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1794 in Vriezenveen met de 20-jarige Janna Eshuis. Gerrit en Janna gingen op 26-04-1794 in Vriezenveen in ondertrouw.
18250604jannaeshuis_moeder_hwvriezenveen.jpg
180 18250604JannaEshuis moeder hwVriezenveen
95 Janna Eshuis (afb. 180). Zij is gedoopt op 14-11-1773 in Wierden. Janna is overleden op 07-06-1841 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Janna: In het kadastraal register van 1832 staat Janna Eshuis, als de wed. Klaas Tutertjen vermeld, als eigenares van 2 woningen aan het het Oosteinde, het betrof woningen met een gemiddelde huurwaarde van 12 respectievelijk 15 gulden.
Janna trouwde (2), 38 of 39 jaar oud, in 1812 in Vriezenveen met Klaas Jansen Tutertjen (1753-1817), 58 of 59 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
engberthospershandtek1818gebaktenr43.jpg
181 engberthospershandtek1818gebaktenr43
I. Engbert Hospers (afb. 181), geboren op 07-02-1796 in Vriezenveen [bron: huwelijksakte]. Engbert is overleden op 13-11-1876 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
Notitie bij Engbert: landbouwer
Engbert trouwde, 22 jaar oud, op 18-04-1818 in Vriezenveen met Gesina Nijboer, 24 jaar oud. Gesina is geboren op 26-04-1793 in Vriezenveen, dochter van Roelof Gerrits Nijboer en Fredrika Lamberts. Gesina is overleden op 17-01-1877 in Vriezenveen, 83 jaar oud.
Notitie bij Gesina: dienstmeid bij trouwen.
II. Maria Hospers, geboren op 14-10-1798 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 21-10-1798 in Vriezenveen. Maria is overleden op 11-10-1858 in Hengelo, 59 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 16-06-1827 in Tubbergen [bron: akte nr. 15] met Frans Hendrik Kramer, 39 of 40 jaar oud. Frans is geboren in 1787 in Urlingshausen (Lippe), zoon van Berend Kramer en Louise Krugers.
Notitie bij de geboorte van Frans: geboren in 1787 volgens verklaring van getuigen in de huwelijkse bijlagen van zijn huwelijksakte.
Frans is overleden op 30-03-1870 in Hengelo, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: bij overlijden gepensioneerd commies en 83 jaar, weduwnaar van Maria Hospers.
Notitie bij Frans: commies der in- en uitgaande rechten bij zijn huwelijk en gestationeerd te Tubbergen.
III. Hendrikus Hospers, geboren op 11-05-1801 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 14-05-1801 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: gedoopt als Hendrikus zv Gerrit Hospis en Janna Eshuis
Hendrikus is overleden op 22-03-1887 in Vriezenveen, 85 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: landbouwer bij huwelijk.
volgens het stamboek 203 van militairen was het aangezicht van Hendrikus als volgt: aangezichtt: lang en smal, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus: ordinair, mond: idem, kin: spits, haar: wit, wenkbrauwen: idem, merkbare kentekenen: aan de linkerhand -
Hendrikus trouwde, 25 jaar oud, op 28-04-1827 in Vriezenveen met Johanna Hoek, ongeveer 17 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1810 in Vriezenveen, dochter van Hendrik Hoek en Hermina Vrielink. Johanna is overleden op 08-07-1871 in Vriezenveen, ongeveer 61 jaar oud.
IV. Magdalena Hospers, geboren op 13-02-1806 in Vriezenveen (zie 47).
V. Hendrik Hospes, geboren op 11-06-1809 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 18-06-1809 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedoopt als Hendrik zoon van Gerrit Hospes en Janna Eshuis.
Hendrik is overleden op 23-02-1811 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
1776gerritschipper.jpg
182 1776GerritSchipper
96 Gerrit Derks Schipper (afb. 182). Hij is gedoopt op 26-12-1746 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt als Garrit
Gerrit is overleden op 17-09-1822 in Vriezenveen, 75 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: landbouwer, bewoonde het Boosmanserf, Oosteinde 175 huidige nummering. (Zie blz. 95 Ken uw dorp en heb het lief). Verkreeg het erf door zijn huwelijk met Hendrikje Zandboer. In 1776 wordt er een akte van overdracht getekend door Albert Sandboer voor 2 akkers en de woning aan Gerrit Schipper. Bij de volkstelling van 1795 bestond het gezin uit 4 personen, waaronder de zuster van Hendrikje Sandboer genaamd Geertien, zij doet de aangifte bij de volkstelling van de gezinssamenstelling. Het andere gesinslid zal, naast de ouders Gerrit Schipper en Hendrikje Sandboer, de zoon Derk Schipper zijn geweest.
Op de intekenlijst uit 1801 van bijdragen voor de verbouwing van de "gereformeerde kerk" (=NH-kerk) te Vriezenveen staat Gerrit genoemd met een bijdrage van 25 gulden en "Geertjen Zandboer" gaf 5 gulden, hele bedragen voor die tijd (archief NHkerk Vriezenveen).

06-11-1773 schuldverklaring van Henricus Berentsen en Jenneken Willems Schipper voor de som van 200 gulden á 3 % rente aan Gerrit Derks Schipper (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2677).

In 1776 regelt schoonvader Albert Santboer de overdracht van huis en twee akkers land aan schoonzoon Gerrit Schipper met het beding dat de andere kinderen, zolang zij ongetrouwd zijn een slaapplaats op het ouderlijk erf blijven houden en ook moet Gerrit hen 700 gulden uit de boedel betalen.

Gerrit en zijn vrouw Hendrikje lenen op 16-5-1790 aan Hendrik Letteboer en Hendrikjen Bramer 70 gulden à 3% rente.
Op 11-8-1800 verstrekt het echtpaar een lening van 1.000 gulden aan Zwier Lammers en Aaltje Steevens tegen 4% rente (bron: familiearchief Schipper).
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 23-03-1776 in Vriezenveen met de 33-jarige
97 Hendrikje Alberts Sandboer. Zij is gedoopt op 17-02-1743 in Vriezenveen. Hendrikje is overleden op 03-02-1821 in Vriezenveen, 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: kon niet schrijven, ondertekent een overeenkomst met haar vader in 1776 met een kruisje.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gesina Schipper. Zij is gedoopt op 15-02-1778 in Vriezenveen. Gesina is overleden in ?.
II. Derk Schipper, gedoopt op 08-08-1779 in Vriezenveen (zie 48).
III. Gerhardus Schipper. Hij is gedoopt in 1782 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden in ?.
98 Derk Jaspers Faijer (dezelfde als 72).
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 16-09-1787 in Vriezenveen met de 29-jarige
99 Aaltje Jansen Faijer (dezelfde als 73).
berentroelofsen1824huwelijkzoonroelof.jpg
183 BerentRoelofsen1824huwelijkzoonRoelof
100 Berend Berendsen Roelofsen (afb. 183). Hij is gedoopt op 11-05-1755 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berend: gedoopt als Berend zv Berend Albert Roelofz en Trijntje Berends Holland
Berend is overleden op 20-01-1837 in Vriezenveen, 81 jaar oud.
Notitie bij Berend: landbouwer. Woonachtig aan het Oosteinde 161 (huidige nummering). Bron: blz. 93 Ken uw dorp en heb het lief. Het erf staat ook bekend onder de bijnaam "de Roulfs".

Op 5 november 1772 maakt Jenneken Egberts, weduwe van Berent Alberts Roelofs, stiefmoeder van Berend Berendsen Roelofsen haar testament. Tot universeel en enig erfgenaam benoemt ze haar stiefzoon Berent Berents Roelofs, zoon van wijlen Berent Alberts Roelofs. Helaas voor Berend wordt dit in 1779 weer ongedaan gemaakt en wordt de broer van zijn stiefmoeder Gerrit Engberts [Entjen] universeel erfgenaam (bron: archief Huize Almelo, inv. nr. 2677 en 2678).

Bij de volkstelling van 1795 heet hij Berend Albers, zijn beroep is boer en de gezinsgroote is 6 personen. In 1801, bij de intekenlijst voor de verbouwing van de plaatselijke kerk heet hij Berent Berents en draagt hij 15 gulden bij, een substantieel bedrag voor die tijd (archief NH-kerk Vriezenveen). In het register van hoofdgeld van 1779 wordt Berend weer bij de achternaam Albers genoemd. In 1812 (naamsaanneming Napoleon) besluit Berend Albers zich voortaan Roelofsen te noemen.
De volgende kinderen worden in de akte van naamsaanneming genoemd:
Kinderen: Berend Albert (33), Jan (29), Roelof (24) en Wicher (19), allen wonend te Vriezenveen.

Kleinkinderen: Gerrit (2, zv. Berend Albert), Johanna (5, dv. Berend Albert) en Berendina (½, dv. Berend Albert), allen wonende te Vriezenveen.
(Bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl)
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 14-06-1777 in Vriezenveen met de 22-jarige
jennigjewoltersschipper1824huwelijkzoonroelof.jpg
184 JennigjeWoltersSchipper1824huwelijkzoonRoelof
101 Jenneken Wolters Schipper (afb. 184). Zij is gedoopt op 08-09-1754 in Vriezenveen. Jenneken is overleden op 05-12-1832 in Vriezenveen, 78 jaar oud.
Notitie bij Jenneken: vroedvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berend Albert Roelofsen, gedoopt op 07-06-1778 in Vriezenveen (zie 50).
II. Jan Roelofsen. Hij is gedoopt op 13-10-1782 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt Jan zv Berend Berendz en Jennegjen Wolters Schipper.
Jan is overleden op 20-08-1852 in Vriezenveen, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in de woning gelegen aan de 2e wijk Oosteinde.
Notitie bij Jan: in zijn overlijdensakte van 1852 staat vermeld dat Jan wever van beroep was.
III. Roelof Roelofsen, geboren in 1786 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Roelof: geen doop traceerbaar, geboorteverklaring te vinden in de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van Roelof Roelofsen in 1824 (akte nr. 9).
Roelof is overleden op 03-10-1847 in Vriezenveen, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Roelof: volgens overlijdensakte 61 jaar oud geworden.
Notitie bij Roelof: timmerman bij huwelijk.
Roelof trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 29-05-1824 in Vriezenveen met Johanna Jonkman, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1804 in Vriezenveen, dochter van Jan Jansen Jonkman (ook Broekhuis) en Alberdina Jonkman.
Notitie bij de geboorte van Johanna: bron: huwelijkse bijlagen van haar eigen huwelijk, geen doop traceerbaar. Datum geboorte of doop onbekend.
Johanna is overleden op 02-09-1868 in Vroomshoop (Den Ham), 63 of 64 jaar oud.
IV. Wicher Roelofsen, geboren op 23-02-1793 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 24-02-1793 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Wicher: gedoopt als Wijgher zv Berent Berentsen en Jennegien Wolters Schipper, ook bij zijn huwelijk als Wijgher vermeld, hoewel hij als "Wicher"de handtekening onder de huwelijksakte plaatst. In de Overlijdensakte gewoon als Wicher vermeld.
Wicher is overleden in 1840 in Vriezenveen, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wicher: overleden in het huis in de 6e wijk, staande aan het Westeinde nummer 379.
Notitie bij Wicher: landbouwer
Wicher trouwde, 22 jaar oud, op 02-09-1815 in Vriezenveen met Klasijna Stegeman, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wicher en Klasijna: opmerking: bruidegom en bruid wonende te Vriesenveen; bruidegom voorheen Wijgher Berentzen; vader bruidegom voorheen Berend Berentzen.

Wijgher ondertekent de huwelijksakte met als naam: "Wicher Roelofsen".
Klasijna is geboren op 13-06-1796 in Vriezenveen, dochter van Hendrik Stegeman en Stijntjen Hendriks. Klasijna is overleden.
Notitie bij Klasijna: bij huwelijk boerenknecht.
V. Klaas Berendsen, geboren op 14-01-1797 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 15-01-1797 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Klaas: gedoopt als Klaas zv Berent Berents en Jennigien Wolters Schipper
Klaas is overleden.
102 Garrit Bramer. Hij is gedoopt op 17-11-1726 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Garrit: gedoopt als Gerrith zv Hendrijk Freriksen Braemhaer en Hendrijkjen Hendrijksen. Heet later doorgaans Garrit of Garret.
Garrit is overleden op 25-10-1811 in Vriezenveen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1811 [bron: akte nummer 43].
Notitie bij overlijden van Garrit: zoon Hendrik Jan, in 1811 28 jaar en landbouwer en buurman Engbert Berends, landbouwer en 54 jaar doen aangifte van het overlijden van Gerrit.
Notitie bij Garrit: landbouwer, en mogelijk in 1785 verwalter-schultus (loco-burgemeester) (kan trouwens ook een andere Gerrit Bramer zijn geweest, maar aangezien Gerrit in de plaats trad van Frerik Bramer als verwalter scholtus vanwege diens overlijden, lijkt het voor de hand te liggen dat Gerrit zijn broer hem opvolgde (akte van aanstelling op 27-1-1773). Gerrit moet in de buurt van Oosteinde 193 (Ééms) (huidige nummering) hebben gewoond. Heeft het ouderlijk erf overgenomen. Wordt bij de volkstelling van 1795 genoemd als naaste buur van Engbert Beerens (Ééms) is van beroep boer en het gezin omvat dan 7 personen.
In 1760 met het hoofdgeld wordt het gezin aangeslagen voor 4 personen en moet 1,90 betalen, dat is zo´n 0,47 per persoon. Dit ligt aardig boven het gemiddelde voor Vriezenveen van 0,39 p.p. in dat jaar.
Beschikt volgens het boterpachtkohier van 1763 maar liefst 7 akkers land. In 1801 draagt Gerrit 15 gulden bij voor de verbouwing van de plaatselijke kerk (Archief: NH kerk Vriezenveen).
Gerrit Bramer had net als zijn vader een groot vermogen dat in het kohier van de 1.000e penning uit 1734 geschat wordt op 2475 gulden. Daarmee behoorde hij tot de allerrijksten van het dorp. Gerrit zelf komt in het register van de 1.000e penning van 1758 voor met een geschat vermogen van 2384 guldens.

het echtpaar Bramer-Evertman maakt op 3 maart 1755 een testament. Gerrit legateert aan zijn vader Hendrik zijn legitieme portie. Ditzelfde doet Aaltjen voor haar vader Hendrik Evertman. Kleding komt de naaste vrienden en verwanten toe. De armen komt 50 gulden toe, door de langstlevende uit te keren nahet overlijden van de eerste. Verder is het een langslevende testament (archief: schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2675).
Garrit is weduwnaar van Aeltjen Evertman (1728-vóór 1761), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 26-10-1754 in Vriezenveen. Garrit is weduwnaar van Jennegjen ten Cate (1734-vóór 1780), met wie hij trouwde (2), 34 jaar oud, op 17-01-1761 in Vriezenveen.
Hij trouwde (3), 54 jaar oud, op 02-12-1780 in Vriezenveen met de 33-jarige
103 Hendrikje Jonker. Zij is gedoopt op 05-03-1747 in Vriezenveen. Hendrikje is overleden op 16-12-1819 in Vriezenveen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1819 [bron: akte nr. 62].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: overleden Oosteinde 93 (toenmalige nummering)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Bramer. Zij is gedoopt op 07-09-1781 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jenneken: gedoopt Jenneken dv Garret Bramer en Hendrikjen Jonker.
Jenneken is overleden op 21-12-1859 in Vriezenveen, 78 jaar oud. Jenneken trouwde, 32 jaar oud, op 13-02-1814 in Vriezenveen met Jan Engberts, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Jan: originele akte verbrand 01 10 1814; opnieuw opgesteld tijdens zitting; regtbank Almelo 20 05 1815
Jan is een zoon van Gerrit Engberts en Aleijda Roelofs. Hij is gedoopt op 27-03-1791 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als Jan zv Gerrit Engeberts en Aleijda Roelofs
Jan is overleden op 13-06-1833 in Vriezenveen, 42 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer (bron: huwelijksakte 1814).
II. Hendrik Jan Bramer. Hij is gedoopt op 29-06-1783 in Vriezenveen [bron: mail Gerard Jansen Hoofddorp en doopregister NH-kerk].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedoopt als zoon van "Gerrit Bramer en Hendrikjen Jonker".
Hendrik is overleden in 1813 in Vriezenveen, 29 of 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: akte 41].
Notitie bij Hendrik: geeft in 1811 het overlijden van z’n vader aan, is dan landbouwer en 28 jaar en z’n vader is overleden in de woning van Hendrik Jan Bramer.
III. Johanna Bramer. Zij is gedoopt op 08-01-1786 in Vriezenveen. Johanna is overleden op 21-04-1858 in Vriezenveen, 72 jaar oud.
Notitie bij Johanna: In 1808 is ze in het belastingkohier op de qoutisatie genoemd als inwonend bij de predikant van Laar. Ze zal dienstbode bij hem zijn geweest.
Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1810 in Vriezenveen met Gerhardus Wessels, ongeveer 23 jaar oud. Gerhardus is een zoon van Hendrik Wessels en Jenneken Roelofs. Hij is gedoopt in 1787 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden in Vriezenveen.
Notitie bij Gerhardus: landbouwer (bron: geb. akte zoon Hendrik 1817) en overlijdensakte vrouw Johanna Bramer (1858)
IV. Hendrika Bramer, gedoopt op 14-03-1788 in Vriezenveen (zie 51).
104 Jan Jansen (Nijen, Kleine) Twilhaar, geboren omstreeks 1743 in Hellendoorn.
Notitie bij de geboorte van Jan: geboortejaar ontleend aan leeftijd in overlijdensakte
Jan is overleden op 26-11-1815 in Hellendoorn (Noetsele), ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: in de overlijdensakte staat vermeld dat Jan Jansen Nijen Twilhaar te Noetsele woont en 72 jaar oud is geworden, en overleden is in zijn woning in de buurscap Noetsele nummer 39 is overleden, verder wordt er geen info gegeven.
Het overlijden wordt aangegeven door Jan Hoekjen 56 jaar en Jan Heetkamp 50 jaar naburen.
Notitie bij Jan: bouwman (volkstellin 1795), aantal gezinsleden 7.
Jan verwierf op 31 mei 1762 het zogenaamde Kleine Twilhaar, dat later kennelijk Nijen Twilhaar heet. In 1762 is er bij de schout van Hellendoorn door de toenmalige eigenaren van dit boerenerf een "Contract van Alimentatie" opgemaakt. Het waren Jan Egberts van den Kleijnen Twilhaar en zijn echtgenoot Marie Jansen. Jan Egberts was eerder gehuwd geweest met Janna Jansen Twilhaar en zijn huwelijken hadden slechts één zoon opgeleverd (Gerrit Jan gedoopt 17-11-1748), die kennelijk jong is overleden.
Het kontrakt werd aangegaan met Jan Jansen van den Grooten Twilhaar die geassisteerd wordt door zijn vader Jan Gerrits en moeder Jenneken Harmsen. Hier moet toch wel haast een familierelatie tussen beide families liggen, maar hoe dit precies zit heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Jan Jansen van den Groote Twilhaar (later Nijen Twilhaar genoemd) neemt de plicht op zich Jan Egberts en Marie Jansen te onderhouden tot hun dood en daarna verplicht hij zich hen "eerlijk te doen begraven". Hij neemt ook alle verplichtingen en schulden van het echtpaar over. Dit levert hem het boerenerf op en de gehele inboedel. De oude lui verkrijgen nog het recht voor eigen onderhoud 4 schapen, 2 ooien en 2 geiten te houden. Vermeld wordt dat Jan niet kan schrijven en ook geen zegel gebruikt. (Bron: Archief Schoutambt Hellendoorn inv. nr.15).

In het Gerechterlijk archief is een akte te vinden gedateerd 21-3-1789 waarbij een aantal zaken werden geregeld voor de twee onmondige kinderen uit het eerdere huwelijken van Jan met Gerdiene Slaat, het zijn de kinderen Janna en Hendrike. In de akte staat dat verschenen is Jan Jansen Nijen Twilhaar, laatst weduwnaar van wijlen Gerritdina Slaat, nu gehuwd met Hendrikje Derks van´t Bolhoeve! (RA Hellendoorn inv. nr. 18).
Bij zijn overlijden staat vermeld dat hij arbeider is.

Jan is overleden oud 72 jaar arbeider van beroep volgens de overlijdensakte. Genoemd tijdens de volkstelling van 1748 als kind onder de 10 jaar. Zijn doop is niet traceerbaar. Jan verwekt een groot aantal kinderen en huwt diverse malen.
Na het overlijden van zijn 3e vrouw verwekt hij nog een onecht kind bij ene Dine Gerrits arbeidster. De dochter die hier uit voortvloeit heet Hendrika Nijen Twilhaar en wordt op 1-8-1803 in Hellendoorn ten doop gehouden. Het was in successie het 15e kind van Jan Jansen Nijen Twilhaar!
Ook volgens de huwelijksregistratie van zoon Gerrit in 1818 te Hellendoorn blijkt dat Jan Jansen Nijen Twilhaar arbeider is, mogelijk had hij er een keuterbedrijfje bij.
Het Twilhaar is overigens naast een erfnaam ook een boeren streeknaam. De streek ligt zuidelijk van Hellendoorn, westelijk van waar nu Nijverdal is gelegen. In het hoofdgeldkohier uit 1723 (bron: Statenarchief Overijssel) staat de Twilhaar onder de buurtschap Noetsele opgenomen. Dit stemt overeen met de overlijdensinformatie van Jan waar ook vermeld staat dat Jan te Noetsele woont.

In de huwelijksakte van dochter Hendrika uit 1827 staat dat haar vader ook wel Jan Jansen wordt genoemd
Jan is (1) de biologische vader van het kind van Dine Gerrits (geb. ±1780). Jan is weduwnaar van Janna Freriks (±1740-vóór 1781), met wie hij trouwde (2), ongeveer 20 jaar oud, op 09-07-1763 in Hellendoorn. Jan is weduwnaar van Gerritdina Willemsen Slaats (±1750-vóór 1789), met wie hij trouwde (3), ongeveer 38 jaar oud, op 21-05-1781 in Hellendoorn [bron: trouwboek Wierden Ger. kerk (=NH)].
Hij trouwde (4), ongeveer 46 jaar oud, op 22-03-1789 in Hellendoorn met de 29-jarige Hendrikjen (Hendrika) Derksen Poelakker (ook Bolhoeve) (zie 105 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrikjen: bij het huwelijk staat vermeld dat Hendrikje woont op den Poelakker in Hellendoorn of ze hier meid was of zelf van dit boerenerf afkomstig was is onduidelijk.
Jan Twilhaar weduwenaar van Gerhardine Wilmsen Slaat met Hendrikjen Derksen j.d. wonende bij den Polakker in het kerkdorp
105 Hendrikjen (Hendrika) Derksen Poelakker (ook Bolhoeve). Zij is gedoopt op 21-03-1760 in Hellendoorn.
Notitie bij de geboorte van Hendrikjen: gedoopt Swaantjen en Hendrikjen 21 maart 1760 kinderen van Dek Albers en Jennigjen Hendriks
Hendrikjen is overleden op 24-02-1801 in Hellendoorn, 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikjen: (bron: huwelijkse bijlagen zoon Gerrit huwelijk 1818).
Notitie bij Hendrikjen: Hendrika werd ook wel Bolhoeve genoemd. de naam Bolhoeve kan afgeleid worden uit een akte gedateerd 21-3-1789 waarbij een aantal zaken werden geregeld voor de twee onmondige kinderen uit het eerdere huwelijken van Jan met Gerdiene Slaat, het zijn de kinderen Janna en Hendrike. In de akte staat dat verschenen is Jan Jansen Nijen Twilhaar, laatst weduwnaar van wijlen Gerritdina Slaat, nu gehuwd met Hendrikje Derks van´t Bolhoeve! (RA Hellendoorn inv. nr. 18).
In het militiecertificaat van zoon Jan uit 31 maart 1819 staat als naam van de moeder: Hendrikje Derksen Poelakker
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Twilhaar. Hij is gedoopt op 17-01-1790 in Hellendoorn.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Gerrit gedoopt 17 januari 1790 zv Jan ‘t Wilhaar onder ‘t kerkdorp en Hendrikjen Derksen
Gerrit is overleden op 26-01-1867 in Hellendoorn, 77 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: bij huwelijk boerenknecht en gewoon Twilhaar genoemd en zoon van Jan Twilhaar en Hendrikje Derksen. Bij zijn 2e huwelijk wordt hij dan weer Nijen Twilhaar genoemd en landbouwer van beroep.
Gerrit:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1818 in Hellendoorn [bron: Genlias] met Gerritdina Wemenkamp, 20 jaar oud. Gerritdina is geboren op 15-01-1798 in Hellendoorn, dochter van Hendrik Wemekamp en Janna Jannessen. Gerritdina is overleden op 20-11-1835 in Hellendoorn, 37 jaar oud.
Notitie bij Gerritdina: bij huwelijk boerenmeid.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 16-06-1839 in Hellendoorn met Fenne Jansen van den Berg, 36 jaar oud. Fenne is een dochter van Berend Jansen aan den Berg en Jenne Gerrits. Zij is gedoopt op 16-12-1802 in Hellendoorn. Fenne is overleden op 10-08-1845 in Hellendoorn, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fenne: bij overlijden 42 jaar oud.
II. Jan Nijen Twilhaar. Hij is gedoopt op 16-01-1791 in Hellendoorn.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan gedoopt 16 januari 1791 zv Jan Twilhaar onder het kerkdorp en Hendrikjen Derksen.
Jan is overleden in ?.
III. Jan Nijen Twilhaar, geboren op 26-03-1794 in Hellendoorn (zie 52).
janhendrik_nijentwilhaarhandtek1821gebaktenr4.jpg
185 janhendrik nijentwilhaarhandtek1821gebaktenr4
IV. Jan Hendrik Nijen Twilhaar (afb. 185). Hij is gedoopt op 28-12-1797 in Hellendoorn.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan Hendrik gedoopt 28 december1797 zv "Jan Jansen op den Nijen Twilhaar, de moeder Hendrikjen Derksen ten doop gepresenteert door de vader zelfs; de vader als getuige"
Jan is overleden op 07-08-1856 in Vriezenveen, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: bij overlijden genoemd Jan Hendrik Twilhaar, de zoon van Jan Nijen Twilhaar en Hendrikje Poelakker
Notitie bij Jan: bij huwelijk boerenknecht, het eerste kind wordt in 1819 geboren te Vriezenveen, Jan Hendrik verklaart dan niet te kunnen schrijven. Echter in 1821 tekent hij de geboorteakte van Johanna Berendina Schipper gewoon met zijn naam. Hij is dan landbouwer en 23 jaar.
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 05-04-1819 in Hellendoorn met Harmina Plasman, 22 jaar oud. Harmina is geboren op 16-08-1796 in Hellendoorn, dochter van Gerrit Jan Hendriks op’t Plasman en Janna Egberts. Zij is gedoopt op 21-08-1796 in Hellendoorn. Harmina is overleden op 19-06-1869 in Vriezenveen, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmina: bij overlijden 72 jaar oud
Notitie bij Harmina: bij huwelijk boerenmeid
V. Hendrik Jan Twilhaar, geboren op 20-04-1800 in Hellendoorn. Hij is gedoopt op 27-04-1800 in Hellendoorn.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Hendrik Jan en Dine gedoopt 27 april 1800 kinderen van "Jan Jansen op den Nijen Twilhaar, op den Twilhaar, de moeder Hendrikjen Derks".
Hendrik is overleden in ?.
VI. Dine Nijen Twilhaar, geboren op 20-04-1800 in Hellendoorn. Zij is gedoopt op 27-04-1800 in Hellendoorn.
Notitie bij de geboorte van Dine: Hendrik Jan en Dine gedoopt 27 april 1800 kinderen van "Jan Jansen op den Nijen Twilhaar, op den Twilhaar, de moeder Hendrikjen Derks".
Dine is overleden in ?.
106 Hendricus Timmerman, geboren in Eelen (Hellendoorn). Hij is gedoopt op 16-01-1752 in Hellendoorn. Hendricus is overleden op 13-11-1827 in Hellendoorn, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1827 [bron: akte nr. 58].
Notitie bij overlijden van Hendricus: in de overlijdensakte staat vermeld, arbeider 75 jaar, zoon van wijlen Hendrik Timmerman en Aaltje Hendriks.
Notitie bij Hendricus: landbouwer, evenals zijn vader ook wel Uylenspiegel genoemd naar het boerenerf van die naam waar het echtpaar op woonde. Wordt al in 1797 (bij doop van Hendrika) met de naam Timmerman aangeduid.
Bij zijn overlijden evenwel aangeduid als arbeider.
Hij trouwde, 44 jaar oud, op 05-06-1796 in Hellendoorn met de 28-jarige Maria Schuttevaars. Hendricus en Maria gingen op 09-05-1796 in Zwolle in ondertrouw.
107 Maria Schuttevaars. Zij is gedoopt op 07-06-1767 in Hellendoorn. Maria is overleden op 11-03-1846 in Hellendoorn (Eelen), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1846 [bron: akte nr. 19].
Notitie bij overlijden van Maria: bij de overlijdensakte staat vermeld, 79 jaar, zonder beroep weduwe van Hendrikus Hendriksen, dochter van Barend Schuttevaar en Janna Essen, wonend in het buurtschap Eelen, wijk D nummer 51.
Notitie bij Maria: Maria was tijdens haar huwelijk woonachtig te Zwolle. Volgens het attestatieregister van de gereformeerde kerk van Hellendoorn vertrok "Marie Schuttevaar"11 april 1786 naar Zwolle.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Timmerman, geboren op 18-09-1797 in Hellendoorn (zie 53).
II. Berent Timmerman, geboren op 07-07-1799 in Eelen (Hellendoorn). Berent is overleden in ?.
III. Aeltjen Timmerman, geboren op 20-01-1803 in Eelen (Hellendoorn). Zij is gedoopt op 23-01-1803 in Hellendoorn. Aeltjen is overleden in ?.
IV. Jan Timmerman, geboren op 14-04-1806 in Eelen (Hellendoorn). Jan is overleden in ?.
V. Hendrik Timmerman, geboren op 30-05-1808 in Eelen (Hellendoorn). Hendrik is overleden in ?.
108 Gerrit Berendsen Smelt de boer. Hij is gedoopt op 10-06-1742 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt Gerrith zv Berend Jansen Smelt en Jennegjen Hendrijks
Gerrit is overleden op 29-11-1809 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: op de 29e van de slachtmaand 1809 wordt door zoon Jan Gerritsen Smelt aangegeven het overlijden van zijn vader Gerrit Berendsen Smelt.
Notitie bij Gerrit: turfschipper bewoonde Oosteinde 226 (zie Ken uw dorp en heb het lief, blz. 122). Volkstelling 1795 beroep schipper, de vrouw van Gerrit doet aangifte van de gezinsgrootte, deze is 7 in getal. Met de collecte voor de vernieuwbouw van de kerk in 1801 doneert Gerrit Smelt de boer, niets. Inwonende neef Mannes Kenkhuis doneert 1 gulden (was de zoon van Jan Berends Kenkhuis en Hendrika Jansen Aman).
handelde in turf incompagnonschap met zijn schoonvader AaJan en Jan Wesselman uit Geesteren, laatstgenoemde daagt Gerrit Bererndsen Smelt op 20 juni 1772 voor het schoutengerecht om op hem te verhalen een bedrag van 26 gulden vanwege in compagnonschap verhandelde en afgeleverde turf (bron: archief Sch. ambt Vrveen inv. nr. 29).

20 juni 1772 Jan Wesselman te Geesteren daagt Gerrit Berentsen Smelt voor het gericht om schadeloos gesteld te worden voor de som van 26 gulden voor in het jaar 1768 afgeleverde turf aan Gerrit Berendsen Smelt en diens schoonvader AaJan die een compagnonschap in turfhandel hadden (bron: archief Sch. ambt Vrveen inv. nr. 29 foto 118).

8-5-1773 Gerrit Braeger van Geesteren daagt Gerrit Berends Smelt alias d’Boer voor het schoutengericht vanwege een schuld van 15 gulden en 10 stuivers vanwege aan hem en wijlen zijn schoonvader Jan Aman geleverde turf. Gerrit Smelt ontkent turf van Braijer te hebben gekocht en heeft deze ook niet geleverd gekregen. Gerrit Smelt wordt toch verplicht de schuld te betalen, de turf was aan zijn schoonvader geleverd en hij zou deze betalen. (bron: archief Sch. ambt Vrveen inv. nr. 29 foto 137).


Gerrit Smelt en Wicher Berkhof leidden een opstand van Vriezenveense turfschippers in 1798 (tijd van de Franse revolutie) tegen de tollen die ze op verschillende doorvaarten moesten betalen (Bavesbeek?) aan de heer van Weleveld. Gerrit Smelt en zijn knecht en de zoon van Hoff Berend vernielden de tolslagboom. Gerrit Smelt de Boer wordt veroordeeld tot het betalen van 100 zilveren ducatons "ten profijte van het Bataafse Volk, plus de kosten van het proces" (zie Herman Jansen in Ken uw dorp en heb het lief, blz.168).

Is in 1766 (2 weken of ruim 2 weken voor 31 juli 1766) verdachte in en proces dat ging over de breedte van schuiten die moeilijk onder de brug (bij het Meulenbelt) zouden kunnen varen waarbij met bijlen stukken van de palen van de brug zouden zijn afgehakt om de doorvaart mogelijk te maken. Gerrit eigenaar van een te brede schuit, zou zich met vandalisme hebben ingelaten door afkapping van de brugpeilers. De boten (een 11-tal) waren naar de "woeste veenen" gegaan om hooi en gemaaid gras op te halen. (HAA inv. nr. 3045).
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19-10-1765 in Vriezenveen met de 25-jarige
109 Jenneken Jansen Aman. Zij is gedoopt op 05-06-1740 in Vriezenveen. Jenneken is overleden na 1795 in Vriezenveen, minstens 55 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berent Gerrits Smelt. Hij is gedoopt op 31-08-1766 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berent: gedoopt als zoon van: "Gerrit Berendz Smelt en Jennegjen Jansen".
Berent is overleden op 02-05-1832 in Vriezenveen, 65 jaar oud.
Notitie bij Berent: landbouwer (bron: overlijdensregistratie). Volkstelling 1795: schipper.
volgens dagboek van Jan Kruijs was Berent in 1822 wijkmeester.

op 1 december 1814 mishandelt Berend Jan Fikkert, dit leidt tot een gevangenisstraf van 1 maand in het Huis van Bewaring te Almelo en een geldboete van 8 guldens (bron: Rechtbank van Eerste Aanleg Almelo inv. nr. 177). Berent was toen volgens zijn verklaring 49 jaar oud.
Berent trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1792 in Vriezenveen met Jennegjen Jaspers Faijer, 31 jaar oud, nadat zij op 28-04-1792 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Berent en Jennegjen: trouwregistratie luidt als volgt: "Berent Smelt Z. van Gerrit Smelt en Jenneken Jaspers D. van Jasper Lucas en Johanna Derksen Feijer J.D. geboortig en woonende beide alhier"
Zie 144,III voor persoonsgegevens van Jennegjen.
II. Janna Smelt. Zij is gedoopt op 21-03-1773 in Vriezenveen. Janna is overleden op 03-08-1857 in Vriezenveen, 84 jaar oud.
Notitie bij Janna: kon niet schrijven.
Janna:
(1) trouwde met Evert Jan Neurdink. Hij is gedoopt op 21-04-1782 in Hellendoorn. Evert is overleden op 04-02-1850 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
(2) trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1797 met Berend Kobes. Berend is overleden.
III. Jan Gerrits Smelt de boer, gedoopt op 12-05-1776 in Vriezenveen (zie 54).
IV. Jenneken Smelt. Zij is gedoopt op 16-05-1779 in Vriezenveen. Jenneken is overleden op 05-11-1857 in Vriezenveen, 78 jaar oud. Jenneken trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1805 in Vriezenveen met Harmen Bokdam, ongeveer 27 jaar oud. Hij is gedoopt op 04-10-1778 in Vriezenveen. Harmen is overleden op 25-03-1843 in Vriezenveen, 64 jaar oud.
V. Magdalena Smelt. Zij is gedoopt op 11-08-1782 in Vriezenveen. Magdalena is overleden op 19-05-1860 in Vriezenveen, 77 jaar oud. Magdalena:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1806 met Adolph Koster, ongeveer 28 jaar oud. Hij is gedoopt op 15-02-1778 in Vriezenveen. Adolph is overleden op 30-09-1812 in Vriezenveen, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 17-12-1814 in Vriezenveen met Albartus Veldhuijs, 30 jaar oud. Hij is gedoopt op 01-08-1784 in Vriezenveen. Albartus is overleden op 16-04-1847 in Vriezenveen, 62 jaar oud.
110 Jannes Tromp. Hij is gedoopt op 13-09-1744 in Vriezenveen. Jannes is overleden op 02-12-1809 in Vriezenveen, 65 jaar oud.
Notitie bij Jannes: ook Johannes genoemd (Bij zijn 2e huwelijk in 1777). wever van beroep. Bij zijn eerste huwelijk met Swennigjen Harmsen Tromp staat vermeld, onlangs gewoond hebbende te Meppel.
oudste kind van het gezin Egbert Jansen Tromp. Bewoonde een woning in de buurt van de pastorie, vermoedelijk hetzelfde huis dat vader Egbert tijdens de volkstelling van 1748 bewoonde, toen naast de predikant op de overzichtslijst genoemd. Met de volkstelling van 1795 wordt zoon Jannes ook in deze buurt genoemd als gezinshoofd van 6 personen en met als beroep wever.

Op 14 januari 1786 worden Johannes Tromp en Janna Vrielink voor het schoutengericht gedaagd vanwege uitstaande schulden, vanwege in 1783 gekochte manufacturen bij de firma van Meister & Compagnie te Zutphen voor een som van 171 guldens en 15 stuivers (bron: Schoutenarchief Vriezenveen inv. nr. 31). Op 12 juni 1786 wordt tot publieke verkoop van huisraad overgegaan.
-1 een blauwe koe, gekocht door Albert Prinsen voor 16 gld
-2 een zwarte koe, gekocht door Albert Prinsen voor 16 gld
-3 een koekribbe, gekocht door Richter Berends voor 2 gld
-4 een kast aan de westzijde, gekocht door Albert Prinsen voor 2 gld 11 st.
-5 een stapelkist, staande achter de kast aan de westzijde, gekocht door Albert Prinsen voor 3 gld 11 st.
-6 4 tinnen borden, gekocht door Albert Prinsen voor 1 gld 16 st.
-7 een boterkarn, gekocht door Albert Prinsen voor 5 st.
-8 4 vaten, gekocht door Albert Prinsen voor 10 st.
-9 een emmer, gekocht door Albert Prinsen voor 4 st.
10- 2 ijzeren potten, gekocht door Richter Berends voor 1 gld.
11- een koffieketel, een haak en een tang, gekocht door Albert Prinsen voor 1 gld. 11 st.
12- een spiegel, gekocht door Albert Prinsen voor 1 gld. 1 st.
13- 11 bonte en een witte schotel, gekocht door Albert Prinsen voor 1 gld. 11 st.
14- 8 bonte borden, gekocht door Albert Prinsen voor 8 st.
15- 2 koperen schalen met een balans, gekocht door Albert Prinsen voor 3 st.
16- een koperen ketel, gekocht door Albert Prinsen voor 2 gld. 1 st.
17- een hangijzer en een bakpan, gekocht door Albert Prinsen voor 2 st.
18- een baktrog, gekocht door Albert Prinsen voor 16 st.
19- een ......, gekocht door Albert Prinsen voor 6 st.
20- 21 tinnen lepels, gekocht door Albert Prinsen voor 1 gld.
21- een masterpad peperdoos en ...., gekocht door Albert Prinsen voor 11 st.
22- 8 stoelen, gekocht door Albert Prinsen voor 12 st.
23- een bed met toebehoren, zoals door hem en zijn vrouw beslapen, gekocht door Albert Prinsen voor 1 gld. 13 st.
24- een weefgetouw, gekocht door Albert Prinsen voor 1 gld.
25- een paar gordijnen voor een bedstee, gekocht door Albert Prinsen voor 5 st.
26- een wane, twee turfkorven, twee witte en vier andere eerden kappen, gekocht door Albert Prinsen voor 4 st.
27- 3 kleine tinnen kommen, koper Richter Berends voor 1 gld.
Totaalsom: 58 gld en 3 st.
(bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 31).

12 december 1786 eisen de schuldeisers Meister & Compagnie te Zutphen de verkoop van het huis waarin Jannes Tromp woont, om de oevrige schulden nog betaald te krijgen. De vader Egbert Tromp die de eigenaar van de woning is -die volgens verklaring ook al door zijn vader werd bewoond- protesteert en ook de kerkmeester Wicher Jansen komt opdraven voor het schoutengericht en verklaart dat de familie reeds geruime tijd door de diaconie wordt onderhouden en de woning eigenlijk zou moeten toebehoren aan de diaconie.
Verkocht wordt enkel:
een perceel grasland in het Olde Scholsland, 1 wand groot voor 15 guldens en 15 stuivers. koper is geworden dr. Ant. Berends.
(bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 31).

Jannes Tromp en zijn vader Egbert Tromp hebben een armoedig bestaan gekend. Beiden werden door de diaconie onderhouden. Het gevolg is dat ze hun woning op 12-12-1786 aan de diaconie moeten afstaan, dit ingevolge een Besluit van Ridderschap en Steden (Bron Gemeentearchief Vriezenveen, zwarte boekjes deel XXV, blz.30). De woningen rond de pastorie behoren volgens de kadastrale informatie van 1832 inderdaad de Hervormde kerk toe (dus niet alleen de voormalige woning van de Tromps).

register 50e penning (Statenarchief Overijssel inv. nr. 2668):
-08-12-1794 verkoop van een halve akker woestenland door Jannes Tromp voor 22 gulden aan Albert Harms.

register 50e penning (Statenarchief Overijssel inv. nr. 5711):
-31-12-1803 aankoop van een halve akker bovenwegsland van de wed. Schol voor 48 gulden.
Jannes is weduwnaar van Swennigjen Harmsen Tromp (±1745-vóór 1777), met wie hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 07-12-1765 in Vriezenveen.
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op 20-04-1777 in Vriezenveen met de 31-jarige Janna Frielink (zie 111 hieronder). Jannes en Janna gingen op 05-04-1777 in Vriezenveen in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Janna: de huwelijksregistratie luidt als volgt: "Johannes Egbertz. Weduwenaar van Swaantjen Harmzen en Johanna Freilink ND van Jan Frrielink beyde alhier"
111 Janna Frielink. Zij is gedoopt op 26-09-1745 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Janna: doopregistratie luidt aldus: Janna dv Jan Vrielink en Mientjen Hendrijksen
Janna is overleden op 30-12-1823 in Vriezenveen, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: In de overlijdensakte staat vermeld. zonder beroep, oud 79 jaar, weduwe van Jannes Tromp, wever van beroep, dochter van wijlen Jan Vylink en Mina Hendriks. Overleden aan het Westeinde 217 (toenmalige nummering).
Notitie bij Janna: Ook Vrielink e.a. variaties. bij haar huwelijk staat nagelaten dochter van Jan Frielink alhier. bij haar huwelijk heet ze Johanna, bij haar doop Janna.
Zij heeft voor haar huwelijk gewerkt in de huishouding van Albert Costers. Dit blijkt uit een document uit het archief van Huize Almelo (inv. nr. 3066), waarin ze als getuige optreedt. Ook blijkt uit dat stuk, opgemaakt in januari 1778 dat ze dan omtrent 33 jaar oud is.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Tromp, gedoopt op 11-02-1780 in Vriezenveen (zie 55).
II. Falina Katrina Tromp. Zij is gedoopt op 12-02-1786 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Falina: dgedoopt als Falina Katrina dv Jannes Tromp en Janna Vrielink
Falina is overleden in Vriezenveen.
gerritdewithandtek1814gebakte15.jpg
186 gerritdewithandtek1814gebakte15
Falina trouwde met Gerrit de Wit(te) (afb. 186). Gerrit is een zoon van Harmen Berends en Kunnegjen Jansen. Hij is gedoopt op 26-08-1781 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt als Gerrit zv Harmen Berendz en Kunnegjen Jansen
Gerrit is overleden in Vriezenveen.
Notitie bij Gerrit: timmerman, bron: geb. akte zoon Jan in 1814.
112 Willem Bramer, geboren op 15-09-1771 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Willem: gedoopt als Willem zv Hendrik Bramer en Anna Bramer
Willem is overleden op 30-01-1834 in Vriezenveen, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: heet bij overlijden de zoon te zijn van Hendrik Bramer en Annigje Hartog.
Notitie bij Willem: wever (volkstelling 1795) en landbouwer oa bij overlijden (1834). Bewoonde later het Gjöttenspil, de boerderij, gelegen aan het Westeinde 144 huidige nummering (Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 188). Bewoonde deze boederij zelf. Deze had in 1832 een gemiddelde huurwaarde van 15 gulden (zie mijn scriptie). Viel daarmee in belastingklasse 6.
verklaart bij de geboorte van zoon Johannes in 1812 het schrijven niet machtig te zijn. Ook bij het huwelijk van dcohter Hendrijka te Almelo in 1820 verklaren de vader en de moeder van de bruid niet te kunnen schrijven.
Aanvankelijk had Willem, die volgens de volkstelling van 1795 wever was, een stukje oostelijker op het Westeinde gewoond. In 1808 in het kohier van de personele quotisatie staat hij vermeld op de locatie, waar zijn vader bij de volkstelling van 1795 nog vermeld stond. Het lijkt er op dat zijn vader toen overleden was en hij het vaderlijke erf betrokken heeft. Zijn besteedbaar inkomen is niet erg hoog te noemen. Dit wordt in 1808 lager geschat dan 50 gulden en dat was het inkomen dat ook een boerenarbeider of een dienstbode genoot (bron: quotisatiekohier 1808).
Later zal hij het pand geerfd hebben van zijn ongehuwde tante Trijntje Bramer die het "Gjöttenerf" bewoonde. Hij zal toen qua inkomen een wat betere positie hebben verworven, hoewel ook Trijntje volgens het kohier op de personele quotisatie van 1808 niet echt hoog scoorde wat inkomen betreft. Haar inkomen werd geschat op 50 tot 75 gulden.

Inderdaad wordt dit bevestigd met de volgende archiefvondst:
21 febr 1801 testeert: Trientjen Bramer met als momber Wigger Jansen verklaart dat haar iniversele erfgenaam is haar neef Willem Bramer die uit de boedel dient uit te keren aan haar neef Barttus Bramer de som van 50 gulden, haar nicht Hermina Bramer en aan de diakenen van de Gereformeerde Gemeente van Vriezenveen 25 guldens (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2681).
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 23-11-1794 in Vriezenveen met de 23-jarige Frederika Alberts. Willem en Frederika gingen op 01-11-1794 in Vriezenveen in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Frederika: de huwelijksregistratie luidt als volgt: "Willem Bramer Z. van Hendrik Bramer en Anna Hartog J.M. en Frederijka Alberts D. van Albert Gerrits en Hendrikjen Janzen".
Er vindt ook een ondertrouwregistratie te Almelo plaats op 24 oktober 1794:
24 Oct 1794; 10 Nov 1794; met att. naar Vriezenveen; Willem; Bramer; te Vriezenveen; Hendrik; Bramer; Johanna; Hartog; Frederika Alberts; geb Vriezenveen, won Almelo; Albert Gerrits; ; Hendrikjen Janssen; bron: Afina Broekman.
Kennelijk was Fredrika ten tijde van haar huwelijk dienstmeid te Almelo.
113 Frederika Alberts. Zij is gedoopt op 09-12-1770 in Vriezenveen. Frederika is overleden op 18-08-1837 in Vriezenveen, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frederika: bij het overlijden staat als beroep vermeld landbouwerse.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrijka Bramer, geboren op 11-08-1796 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 14-08-1796 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrijka: gedoopt als dochter van Willem Bramer en Frederijka Alberts
Hendrijka is overleden op 26-04-1873 in Almelo stad, 76 jaar oud.
Notitie bij Hendrijka: als beroep dienstbaar (1820 bij huwelijk).
Hendrijka trouwde, 24 jaar oud, op 02-12-1820 in Almelo, stad [bron: Genlias] met Jan Hendrik Frielink, ongeveer 29 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1791 in Almelo stad, zoon van Jan Frielink en Hermina Bakkers. Jan is overleden op 12-03-1858 in Almelo stad, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: bij overlijden genaamd Jan Hendrik Vrielink, 66 jaar oud, zoon van Jan Vrielink en Hermina Bakker
Notitie bij Jan: bakker bij huwelijk (1820) is dan weduwnaar van Fenneken Harmsen.
II. Hendrik Bramer, geboren op 02-12-1798 in Vriezenveen (zie 56).
III. Johanna Gesina Bramer, geboren op 22-07-1802 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 25-07-1802 in Vriezenveen. Johanna is overleden in ?.
IV. Fredrik Bramer, geboren op 25-11-1804 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 02-12-1804 in Vriezenveen. Fredrik is overleden op 30-01-1870 in Delden stad, 65 jaar oud.
Notitie bij Fredrik: bij huwelijk dienstknecht en landbouwer bij overlijden. Nakomelingen noemen zich ook wel Braamer. Ook nazaten in Duitsland met de naam Bramer (oa Gildehaus).
Fredrik trouwde, 24 jaar oud, op 24-03-1829 in Delden stad [bron: Genlias] met Maria ter Meulen, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1799 in Delden stad, dochter van Janna ter Meulen. Maria is overleden op 09-11-1871 in Delden stad, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: bij overlijden 72 jaar en vermeld staat dat Maria geboren is te Delden stad.
V. Albert Bramer, geboren op 12-09-1808 in Ambt Vollenhove. Hij is gedoopt op 18-09-1808 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Albert: volgens de overlijdensakte zou Albert geboren zijn in het Ambt Vollenhove.
Albert is overleden op 21-10-1858 in Vriezenveen, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: bij overlijden 50 jaar oud, winkelier en koopman, echtgenoot van Gerritdina Tromp zv Willem Bramer en Fredrika Alberts beiden overleden.
Notitie bij Albert: koopman en winkelier (bron: overlidensregistratie). Bij huwelijk in 1833 kleermaker van beroep.
Albert trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1833 in Vriezenveen met Gerritdina Tromp, 32 jaar oud. Gerritdina is geboren op 26-01-1801 in Vriezenveen, dochter van Jan Waanders Tromp en Zwennigjen Gerrits. Zij is gedoopt op 01-02-1801 in Vriezenveen. Gerritdina is overleden op 21-06-1863 in Vriezenveen, 62 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Gerritdina: winkelierster (bron: overlijdensakte)
VI. Johannes Bramer, geboren op 04-09-1812 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 06-09-1812 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johannes: bij doop genoemd de zoon van Willem Bramer en [per abuis] Hendrika Alberts
Johannes is overleden op 02-03-1814 in Vriezenveen, 1 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1815 [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Johannes: opvallend is het grote verschil tussen datum van overlijden en aangiftedatum. Reden hiervan blijkt een brand geweest te zijn op 1 oktober 1814 waardoor een groot aantal overlijdensakten was verbrand. Deze akten zijn later alsnog opnieuw geregistreerd bij Koninklijk Besluit d.d. 30-11-1814. Vermeld staat:
"Op den tweeden maart achttien honderd en veertien des voormiddags ten negen Uuren Johannes Bramer oud ruim twee jaaren zoon van Willem Bramer landbouwer, en Hendrika Albers zijne huisvrouw te Vriesenveen woonachtig".
114 Gerhardus (Gradus) Gerrits(en). Hij is gedoopt op 16-12-1759 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden op 14-03-1818 in Vriezenveen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1818.
Notitie bij overlijden van Gerhardus: aangifte van zijn overlijden wordt gedaan door de zonen Gerrit, landbouwer 29 jaar en Roelof landbouwer 32 jaar (1818).
Notitie bij Gerhardus: wever en landbouwer. Moet in de buurt van Westeinde 100 hebben gewoond, evenals zijn vader en grootvader. Het erf was van de kerk ofwel de Sint Annenvicarie (beheerder hiervan was de Heer van Almelo die toezicht hield op alle kerkelijke goederen) . Rond 1790 betaalde hij daarvoor 38 gulden en 12 stuivers per jaar (bron: AHA inv. nr. 1804).
Uit de boekhouding van de kerkelijke goederen blijkt dat Gerhardus de volgende landerijen huurde: "twee akkers het oosterstukke met zes koeweiden, een huisplaats, een halve akker in het westerstuk en een halve koeiweide, een grasgaarden, een part in de schuttenmaat een halve koeiweide"

Bij de volkstelling van 1795 staat als beroep wever vermeld. Aangever van de informatie van dit gezin bij de volkstelling was de vader van Gerhardus, te weten Gerrit Harms. Het gezin bestond toen uit 6 personen. Bewoonde vermoedelijk het huis dat in 1832 kadastraal bekend stond onder Sectie A nr. 2042, dat werd ingedeeld in belastingklasse 6, een gemiddelde boerenwoning dus. Men was buur van de familie Bramer (Gjötten) die destijds op nummer 256 (toenmalige nummering) woonde.
Neemt op 9 mei 1812 de naam Gerritsen aan. Gedoopt als Gradus, later Gerhardus genoemd.

In 1801 wordt hij genoemd op de lijst van begunstigden met betrekking tot de verbouwing van de Hervormde kerk voor een bedrag van 5 gulden. Het inkomen van Gerhardus was volgens het kohier op de personele quotisatie van 1808 gelegen tussen 75 en 100 gulden en daarmee kan geconcludeerd worden dat Gerhardus een keuterboertje geweest zal zijn.

Op 16 juli 1802 geeft Gradus Gerrits de 50e penning aan ivm de aankoop van een huis staande op het land van de St. Cruijsenvicarie van Gerrit ten Cate voor het bedrag van 400 gulden (bron: register 50e penning 1802 Statenarchief Overijssel inv. nr. 6012).
Hij ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 01-01-1780 met de 21-jarige Gerhardina Hospers.
Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Gerhardina: gehuwd te vriezenveen
gerhardinahospersgetuige_hendrikbramerxgeesijnagerrits1823.jpg
187 GerhardinaHospersgetuige HendrikBramerxGeesijnaGerrits1823
115 Gerhardina Hospers (afb. 187). Zij is gedoopt op 29-10-1758 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerhardina: gedoopt als Gardina
Gerhardina is overleden op 06-07-1831 in Vriezenveen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1831.
Notitie bij overlijden van Gerhardina: In de overlijdensakte staat dat ze Gerritdina heette en woonde aan het Westeinde 253 en dat ze landbouwersche van beroep was.
Notitie bij Gerhardina: Gerhardina is geboren op het zogenaamde "Knievvels" erf, Oosteinde 200 (huidige nummering) Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz.114. Ik heb in de boterpachtregisters echter geen link kunnen vinden tussen dit erf en de familie Hospers. Mogelijk was het erf niet boterpachtplichtig aan de heer van Almelo?
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Gerrits(en). Hij is gedoopt in 1789 in Vriezenveen. Gerrit is overleden in 1848 in Vriezenveen, 58 of 59 jaar oud. Gerrit trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1818 in Vriezenveen met Klaasje Kampman, 24 of 25 jaar oud. Klaasje is geboren in 1793 in Ommen. Klaasje is overleden in 1830 in Vriezenveen, 36 of 37 jaar oud.
II. Cheefijna Gerrits(en), geboren op 22-10-1792 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 28-10-1792 in Vriezenveen. Cheefijna is overleden op 21-01-1862 in Vriezenveen, 69 jaar oud. Cheefijna trouwde, 24 jaar oud, op 12-04-1817 in Vriezenveen met Johannes Derks, 33 jaar oud. Hij is gedoopt op 05-10-1783 in Vriezenveen. Johannes is overleden in 1854 in Vriezenveen, 70 of 71 jaar oud.
III. Geesijna (ook Gezina en Gesina) Gerrits, gedoopt op 23-01-1797 in Vriezenveen (zie 57).
IV. Jan Gerrits(en), geboren in 1806 in Vriezenveen. Jan is overleden in 1883 in Ommen (stad), 76 of 77 jaar oud. Jan trouwde met Jante van Munster. Jante is geboren in 1836 in Den Ham. Jante is overleden in 1877 in Ommen (stad), 40 of 41 jaar oud.
116 Jan Hendriks Pot. Hij is gedoopt op 06-03-1737 in Vriezenveen. Jan is overleden op 28-12-1808 in Vriezenveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: kleermaker (bron: huwelijksakte zoon Berend in 1811), bewoonde het erf Westeinde 608 (huidige nummering), stamvader van de Vriezenveense familie Pot, die van oudsher vnl. uit ambachtslieden bestond, zoals wevers en kleermakers.
In 1760 wordt Hendrik inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 3 personen en moet hij 1 gulden betalen, dat is ca. 33 cent per persoon, dat ligt iets onder het gemiddelde van 0,39 voor het Westeinde, terwijl het dorpsgemiddelde op 41 cent ligt. Hoewel een eenvoudige ambachtsman draagt Jan Hendriks Pot en kinderen in 1801 toch 8 gulden bij voor de verbouwing van de plaatselijke kerk (bron: Archief N.H. kerk).
In 1795 bij de volkstelliing van 1795 wordt Jan Hendriks genoemd, zijnde kleermaker, gezinsomvang 7 leden.
Op 26-12-1808 maakt Jan Hendriks Pot, weduwnaar van Janna Berends Smelt zijn testament op. Hij is dan al ziek en zwak en zal 2 dagen later overlijden, zijn vrouw en zoon Jan zijn hem 2 dagen eerder al voorgegaan. Tot erfgenamen worden benoemd de zonen Hendrik, Berend en Johannes Pot. De vierde zoon Mannes Pot, gehuwd met Johanna Pleij, komt 50 gulden toe ten laste van de erfboedel, tenzij hij de legitieme portie van zijn erfdeel zou verkiezen boven de 50 gulden. Dit kleine bedrag duidt erop dat de boedel van Jan Hendriks Pot niet erg omvangrijk kan zijn geweest.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 09-04-1768 in Vriezenveen met de 21-jarige
117 Janna Berends (ook Johanna) Smelt. Zij is gedoopt op 19-02-1747 in Vriezenveen. Janna is overleden op 23-12-1808 in Vriezenveen, 61 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
hendrikjpotgetuige_berentjansenpotxmieneeshuis1811.jpg
188 HendrikJPotgetuige BerentJansenPotxMieneEshuis1811
I. Hendrik Jansen Pot (afb. 188). Hij is gedoopt op 13-10-1771 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedoopt als zoon van Jan Hendrikz en Johanna Berends
Hendrik is overleden op 28-12-1829 in Vriezenveen, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: bij overlijden woonde Hendrik aan het Westeinde 368 (toenmalige nummering).
Notitie bij Hendrik: kleermaker (bron huwelijksakte broer Berend in 1811 en overlijdensakte van Hendrik zelf in 1829))
Hendrik trouwde met Aaltjen Jonker. Aaltjen is overleden in Vriezenveen.
Notitie bij Aaltjen: bron persoon: André Idzinga; Vriezenveners.nl
II. Berend Jansen Pot, gedoopt op 14-08-1774 in Vriezenveen (zie 58).
manesjpotgetuige_berentjansenpotxmieneeshuis1811.jpg
189 ManesJPotgetuige BerentJansenPotxMieneEshuis1811
III. Mannes Jansen Pot (afb. 189). Hij is gedoopt op 16-02-1777 in Vriezenveen. Mannes is overleden op 13-11-1832 in Vriezenveen, 55 jaar oud.
Notitie bij Mannes: wever (bron huwelijksakte broer Berend in 1811 en overlijdensakte van Mannes zelf in 1832). Opmerkelijk is dat Mannes als gehuwd (met Johanna Pleij) te boek staat in het testament van zijn vader en als ongehuwd in de overlijdensakte.
Mannes trouwde met Johanna Pleij. Johanna is geboren omstreeks 1768 in Vriezenveen, dochter van Jan(nes) Egberts Pleij en Grietje Berends Smelt (zie 216,IV).
Notitie bij de geboorte van Johanna: geen doop in Vriezenveen te achterhalen, vermoedelijk is de doop niet geregistreerd, iets wat wel vaker voorkwam.
Johanna is overleden op 16-01-1809 in Vriezenveen, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: bij de overlijdensregistratie staat vermeld huisvrouw van Harm:s Jansen Pot, 41 jaren oud.
Notitie bij Johanna: bron persoon: testament Hendrik Jansen Pot uit 1808.
handt_jannesjansen_pot1812.jpg
190 handt jannesjansen pot1812
IV. Johannes (Jannes) Jansen Pot (afb. 190). Hij is gedoopt op 30-03-1783 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johannes: gedoopt als zoon van Jan Hendrikz en Johanna Smelt
Johannes is overleden op 24-04-1869 in Vriezenveen, 86 jaar oud [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl].
Notitie bij Johannes: wever (bron: geboorteakte dochter Johanna in 1829).
landbouwer ( bron: geboorteakte zoon Johannes 1812)
akte op 11 maart 1809 maakt Geesjen Hendriks [Pot] een overdrachtsakte op, als de wed. Coert Willems. Tot haar erfgenaam benoemt ze haar neef Jannes Jansen Pot. Hij verkrijgt het eigendom van huis en erf en landerijen, de inboedel, het vee en de vruchtgewassen op het land het goud en het zilver, alle schulden en tegoeden. In ruil hiervoor moet hij Geesje zolang ze nog leeft onderhouden. Voor de overdracht van goederen is Jannes 200 gulden verschuldigd, die hij na overlijden van Jannes, aan diens erven dient te worden uitgekeerd , binnen 3 maanden na zijn overlijden. Mocht Jannes Geesje overleven, dan vervalt de 200 gulden aan Jannes Pot en diens erfgenamen. (bron: gemeentearchief Vriezenveen inv. nr. A23-4).
Johannes:
(1) trouwde met Aaltjen Jonker. Aaltjen is een dochter van Jannes Jonker en Jasperdina Fredriks. Zij is gedoopt op 25-12-1784 in Vriezenveen. Aaltjen is overleden op 23-05-1823 in Vriezenveen, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 14-01-1825 in Vriezenveen met Johanna ten Cate, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 17-03-1794 in Vriezenveen, dochter van Jasper ten Cate en Jenneken Klaassen (zie 156,IV). Johanna is overleden op 06-12-1849 in Vriezenveen, 55 jaar oud.
V. Jan Jansen Pot, geboren op 22-07-1791 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 24-07-1791 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als zoon van Jan Henderiks en Janna Berents Smelt.
Jan is overleden op 26-12-1808 in Vriezenveen, 17 jaar oud.
118 Mannes (ook Hermannus) Eshuis. Hij is gedoopt op 21-10-1749 in Wierden.
Notitie bij de geboorte van Mannes: gedoopt als Mannus zv Jan Eshuijs en Hermina Sweerinck.
Mannes is overleden op 11-06-1809 in Wierden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 14-06-1809 in Wierden.
Notitie bij overlijden van Mannes: bij overlijden staat vermeld nalatend 3 kinderen.
Notitie bij Mannes: landbouwer (bron: huwelijksakte dochter Mina in 1811).
Volgens verklaring van op 5 april 1811 voor de Rechtbank van eerste aanleg in verband met het aanstaande huwelijk van Berend Pot en Mina Eshuis, door Jan Beverdam, Hermanus Beverdam, Otto Nijhoff en Jannes van den Bos allen standwerkslieden wonende in Almelo en voorts Jan Eshuis, Jan Nijhoff en Harmen Hendrik Nijsink, allen landbouwers te Wierden was Mannes Eshuis in zijn leven eiergaarder van beroep en was Mina Eshuis sedert meer dan 4 jaar als dienstmeid op Vriezenveen werkzaam
volkstelling 1795 vermeld Mannus Eshuis, eiergaarder van beroep, aangifte van het gezin (6 gezinsleden) deed de vrouw Diene.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 07-06-1777 in Wierden met de 23-jarige
119 Egberdina (ook Diena) Nijhof. Zij is gedoopt op 31-03-1754 in Wierden. Egberdina is overleden op 06-03-1806 in Wierden, 51 jaar oud. Zij is begraven op 08-03-1806 in Wierden.
Notitie bij overlijden van Egberdina: bij overlijden staat vermeld, nalatende 5 kinderen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannes Eshuis. Hij is gedoopt op 26-07-1778 in Wierden. Jannes is overleden op 07-04-1809 in Wierden, 30 jaar oud. Hij is begraven op 10-04-1809 in Wierden.
II. Jenneken Eshuis. Zij is gedoopt op 22-10-1780 in Wierden. Jenneken is overleden op 20-03-1806 in Wierden, 25 jaar oud. Zij is begraven op 23-03-1806 in Wierden.
Notitie bij overlijden van Jenneken: bij overlijden staat vermeld, oud 25 jaar en 6 maanden
III. Jan Eshuis. Hij is gedoopt op 12-01-1783 in Wierden. Jan is overleden op 18-01-1840 in Wierden, 57 jaar oud.
Notitie bij Jan: wever bij zijn overlijden (1840)
Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1806 in Wierden met Deije (ook Dije of Derkjen) Niessink, ongeveer 22 jaar oud. Deije is een dochter van Jannes Niessink en Jenne Harmsen (ook Willemsen). Zij is gedoopt op 22-08-1784 in Wierden.
Notitie bij de geboorte van Deije: gedoopt als deije dv jannes Niesink en Jenne Harmsen
Deije is overleden op 16-11-1826 in Wierden, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Deije: bij overlijden genaamd Derkjen 42 jaar oud, zonder beroep en echtgenote van Jan Eshuis dv Jannes Niesink en Jenne Willemsen
IV. Hendrik Eshuis. Hij is gedoopt op 12-11-1786 in Wierden. Hendrik is overleden op 08-09-1851 in Vriezenveen, 64 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: wever (bij huwelijk in 1816) en in 1820 bij geboorte Miena. Kon niet schrijven.
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1816 in Vriezenveen met Hendrika (van den) Bos (ook Meijer), 30 jaar oud. van den is een dochter van Gerritdina van den Bos. Zij is gedoopt op 29-01-1786 in Vriezenveen. van den is overleden in ?. van den is weduwe van Egbert Schoenmaker (1762-1815).
Notitie bij van den: ook wel Meijer genoemd volgens huwelijksakte zoon Bernardus Eshuis in 1847
V. Miene (ook Mina) Eshuis, gedoopt op 15-08-1790 in Wierden (zie 59).
120 Fredrik Hendriks Aman (dezelfde als 68).
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 20-09-1783 in Vriezenveen met de 22-jarige
121 Kunnigje Jansen Berkhoff (dezelfde als 69).
122 Hendrik Berkhoff (dezelfde als 64).
Hij trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1796 in Vriezenveen met de ongeveer 22-jarige
123 Lena Schipper (dezelfde als 65).
124 Hendrikus Fz. Aman (dezelfde als 34 in generatie 6).
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 27-05-1815 in Vriezenveen met de 21-jarige
125 Johanna Broertjen (dezelfde als 35 in generatie 6).
hendrikhofhandtgeb_akte1814nr19.jpg
191 hendrikhofhandtgeb akte1814nr19
126 Hendrik Hof (afb. 191). Hij is gedoopt op 28-11-1773 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 10-09-1847 in Vriezenveen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1847 [bron: akte nr. 52].
Notitie bij overlijden van Hendrik: volgens de overlijdensakte zoon van Berend Hoff en Janna Bramer, landbouwer 75 jaar oud echtgenoot van Johanna Jacobs , woonachtig aan de 1e wijk van het Oosteinde.
Bij de notariele boedelscheiding in 1848 staat vermeld dat Hendrik Hoff en Janna Jansen 2 kinderen nalaten, te weten Jan en Janna en 3 kleinkinderen Hendrik, Cornelis en Berendina Hoff (kinderen van wijlen zoon Berend Hoff).
Janna Hoff komt toe alle roerende en onroerende goederen. Voorwaarde is wel dat ze de schulden van het echtpaar betaalt en één jaar na het overlijden van de laatste testatateur de zoons Jan en Berend (zijn kinderen) hun erfdeel te doen toekomen met de betaling van elk een som van 500 gulden. In totaal dus 1.000 gulden. Er zit een bijzondere clausule in het testament van Janna Jansen. Ze bepaalde dat als iemand de strekking van de verdeling mocht betwisten dat dan Janna Hoff (weduwe van Fredrik Aman) een vierde deel van de nalatenschap vooraf uit de boedel toekwam en elk jaar een toelage van 30 gulden, zolang zij leefde, als loon zolang ze bij haar moeder in huis woonde en na haar overlijden eveneens per jaar opeisbaar.
En Jan Hoff betwiste het testament. Hij voelde zich benadeeld. ook als vertegenwoordiger van de kinderen van broer Berend nam hij ditzelfde standpunt in.
Vanwege de onenigheid over de boedelscheiding volgt er een uitgebreide inventaris van de boedel. De inventarishouders waren: de burgemeester Gerrit Engels, Berend Hoff landbouwer en Albert Berkhoff timmerman.
A. de levende have, bouw- en stalgereedschappen, huismeubelen en beddegoederen en lijfstoebehoren, mest, hooi, stro en ongedorste zaadgewassen worden getaxeerd op 635 guldens.
B. de boerderij op het Oosteinde en tientallen percelen land (ongeveer 24 bunder= ca. 24 ha.) gezamenlijk getaxeerd op 2900 gulden. De boerderij was volgens kanttekening bezwaard met het recht van levenslange inwoning door de broer van Janna Jansen, genaamd Jan Jansen, timmerman van beroep.
-woeste- en veengronden werden op een bedrag van 510 gulden getaxeerd.
C. voordelige schulden:
300 gulden ten laste van koopman Hendrik Mokkelencate gedateerd 17-08-1847.
100 gulden huwelijksuitzet door Jan Hoff genoten en nu weer door hem in te brengen in de boedel.
100 gulden huwelijksuitzet ten gunste van wijlen Berned Hoff en nu weer in te brengen in de boedel.
Gezamenlijk een bedrag omvattende van ruim 4500 gulden.
passief (uitstaande schulden):
-Jan Jansen timmerman, 250 gulden en 50 gulden rentetegoeden = 300 gulden
-Jan Hoff Hendrikszoon, 50 gulden geleend geld
-Gerrit Ottop Boom vanwege medische kosten 58,60
-Jannes Kraijenberg voor knechtenloon 47,50
-Jenne Smelt voor meidenloon 34 gulden
-Janna Hoff wegens loon 591,40

In totaal kwam het erop neer dat Janna Hoff voor een waarde van 1732, 25 toekwam en haar broer en de kinderen van haar overleden broer elk 866,12.
Notitie bij Hendrik: landbouwer, bewoonde de boerderij ten westen van het Onweerserf (Oosteinde nr. 345 huidige nummering), kadastrale informatie. De woning viel in 1834 in belastingklasse 6 en had een gemiddelde huurwaarde van 15 gulden, wat ongeveer het gemiddelde voor Vriezenveen was. De familie had de bijnaam de Baais.
De boerderij kwam in het bezit van de familie Hoff door het huwelijk met Janna Jacobs (Bron Ken uw dorp en heb het lief, blz. 147 ). Neemt in 1804 een akker land en enige wanden bouwland over van het oorspronkelijke goed van zijn vader (Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 144).

28 november 1798 geeft Hendrik Hoff de 50e penning aan ivm de aankoop van een stukje turfland liggend op de Westerhoeve van [zijn oom] Mannes Hoff voor 45 gulden (bron: Statenarchief van Overijssel inv. nr. 2668).

Uit de boedelscheiding van 1848 blijkt dat het gezin een meid en een knecht had (zie notities overlijden).
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1800 in Vriezenveen met de ongeveer 21-jarige
127 Johanna (Janna) Jansen Jacobs. Zij is gedoopt op 28-11-1779 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: gedoopt als Johanna dv Jannes Jansen en Johanna Post
Johanna is overleden op 04-03-1848 in Vriezenveen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1848 [bron: akte nr. 45].
Notitie bij overlijden van Johanna: in de overlijdensakte staat vermeld: zonder beroep, oud 68 jaar weduwe van Hendrik Hoff, dochter van Jannes Jansen en Janna Post wonend aan het Oosteinde, 1e wijk.
Notitie bij Johanna: ook J(oh)anna Jansensen genoemd, zij geeft met de volkstelling van 1795 het gezin van haar ouders aan voor de registratie van het gezin.
Kinderen uit dit huwelijk:
janhofgeb1803getuige_fredrikamanxjannahof1840.jpg
192 JanHofgeb1803getuige FredrikAmanxJannaHof1840
I. Jan Hendrikszoon Hof (afb. 192), geboren op 14-01-1803 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 16-01-1803 in Vriezenveen. Jan is overleden op 13-05-1861 in Vriezenveen, 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: categiseermeester (bij huwelijk in 1836), winkelier (bron beroep boedelscheiding ouders Hendrik Hoff en Janna Jansen in 1848) en idem bij overlijden (1861)
janhofxgesienameijer1836.jpg
193 JanHofxGesienaMeijer1836
Jan trouwde, 33 jaar oud, op 15-10-1836 in Vriezenveen met Gesiena Meijer (afb. 193), 33 jaar oud. Gesiena is geboren op 21-04-1803 in Amsterdam, dochter van Fredrik Christiaan Meijer en Geertruij Elders. Zij is gedoopt op 27-04-1803 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Gesiena: gedoopt in de Noorderkerk, getuigen bij de doop waren: Willem Beltjes en Gesiena van Linteloo.
Gesiena is overleden op 02-05-1882 in Vriezenveen, 79 jaar oud.
Notitie bij Gesiena: winkelierse bij huwelijk in 1836.
II. Berend Hendrikszoon Hof, geboren op 24-11-1806 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 30-11-1806 in Vriezenveen. Berend is overleden op 24-03-1840 in Vriezenveen, 33 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl].
Notitie bij Berend: landbouwer (bron testament echtgenote Lena Gesina Vetker)
Berend:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 15-11-1828 in Vriezenveen met Lena Gesina Vetker, 32 jaar oud. Lena is geboren op 13-10-1796 in Vriezenveen, dochter van Gerhardus Jansen Vetker en Johanna Fronten. Zij is gedoopt op 16-10-1796 in Vriezenveen. Lena is overleden op 13-07-1829 in Vriezenveen, 32 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl].
Notitie bij Lena: op 16-12-1828 maakt Lena Gesina Vetker haar testament bij mr. Jacobus van Riemsdijk. Het is een testament op langstlevende. Echter bij overlijden van Lena Gesina is Berend Hof verplicht de inwonende zuster Johanna Alberdina Vetker van beroep naaister, vrije kost en inwoning te geven en eventueel nodige ondersteuning bij ziekte.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 29-01-1831 in Vriezenveen [bron: wiewaswie.nl] met Hendrika Gesiena Tutertjen, 18 jaar oud. Hendrika is geboren op 11-07-1812 in Vriezenveen, dochter van Klaas Jansen Tutertjen en Janna Eshuis (zie 95). Zij is gedoopt op 19-07-1812 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: bij de geboorteakte verklaart de vader niet te kunnen schrijven.
Hendrika is overleden op 01-12-1846 in Vriezenveen, 34 jaar oud [bron: Vriezenveners.nl].
III. Johanna Hof, geboren op 18-03-1813 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: geboren als dv Hendrik Hof landbouwer en Johanna Jansen. Hendrik was ziek ("onpasselijk") en kon de aangiofte niet verzorgen. Daarom deed de vroedvrouw Jenneken de Groot, wed. ten Cate, de aangifte.
Johanna is overleden in 1814 in Vriezenveen, 0 of 1 jaar oud.
IV. Jesina Hof, geboren op 21-12-1814 in Vriezenveen. Jesina is overleden in ?.
V. Janna Hof, geboren op 06-10-1817 in Vriezenveen (zie 63).
VI. Gerhardus Hof, geboren op 10-05-1820 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden op 09-11-1821 in Vriezenveen, 1 jaar oud.
VII. Gerhardus Hof, geboren op 19-08-1823 in Vriezenveen. Gerhardus is overleden op 19-12-1824 in Vriezenveen, 1 jaar oud.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

gemeentejaarrekening1786handtekeningjanbarkhof.jpg janbuitenalssetter1764.jpg gemeentejaarrekening1788handtekeningjanbarkhof.jpg janbaerkhof_buten_1775.jpg
194 gemeentejaarrekening1786handtekeningJanBarkhof
195 JanBuitenalssetter1764
196 gemeentejaarrekening1788handtekeningJanBarkhof
197 JanBaerkhof buten 1775
128 Jan Berkhof (Buten) (afb. 194 t/m 197). Hij is gedoopt op 24-11-1726 in Vriezenveen. Jan is overleden vóór 1792 in Vriezenveen, ten hoogste 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: in het kerspellastenbelastingregister van 1792 worden genoemd, de kinderen Jan Berkhof, een teken dat Jan overleden moet zijn in dat jaar. In het register van 1791 wordt Jan nog genoemd.
Notitie bij Jan: bewoonde het Jan Butenserf gelegen aan het Oosteinde 390 (huidige nummering). diaken en boekhouder 1775 en 1776 (bron: archief NH kerk Vrveen doos 77).
kerkmeester in de periode 1763-1787 (bron: gemeentejaarrekeningen AHA). Gedoopt als Jan zoon van Jan Berchof en Hendrijkjen Smelt. Hij was zelf afkomstig van het pand Oosteinde 409 (aan de overzijde van de straat) en huwde zijn buurmeisje Kunnigje Fayer, die op nummer 407 woonde (uitgaande van de huidige nummering). Van beroep was Jan landbouwer, turfschipper en timmerman en mogelijk evenals zijn vader linnenkoopman (zie opmerkingen hierover bij vader Jan). De waterput uit 1784 met initialen van Jan Berkhof en Kunnigje Derks Fayer (J.B.H. en K.D.F.) was anno 2004 nog steeds te vinden aan het Oosteinde 300 te Vriezenveen. Inmiddels (2016) is de put te vinden bij de nieuwe boerderij van de Jan Butensfamilie aan de Walstraat.
Zowel bij het overlijden van zijn dochter Dina in 1812, als bij het overlijden van zijn dochter Janna in 1822 wordt als beroep van Jan genoemd timmerman.
Verkrijgt de helft van het erf van zijn schoonvader Derk Fayer en wordt voor het eerst in het hoofdgeldkohier van 1750 genoemd, heet dan Jan Berkhof jonge. Omstreeks 1750 zal Jan dus op zich zelf zijn gaan wonen. Broer Johannes blijft op het ouderlijke erf van vader Jan wonen, gelegen aan het Oosteinde 409. Jan Berkhoff (Buten), wordt met de hoofdelijke aanslag van 1753 voor 1 persoon belast met 1 gulden, wat erg veel is. In 1753 in het belastingregister op de reliqua (belasting op schapen, varkens en bijenkorven) wordt Jan voor het eerst met de naam Buten aangeduid, hij heeft dan 16 schapen, wat behoorlijk veel is; slechts 3 boeren op het Oosteinde kunnen zich in dat jaar eigenaar van een grotere schaapskudde noemen, waaronder ook oom Berent Jansen Berkhof, die dan 20 schapen bezit. Ook had hij nog een varken en 4 hoornbeesten (runderen ouder dan 3 jaar). NB De belasting op gehoornd vee betrof nl. koeien ouder dan 3 jaar. Hoornvee jonger dan 3 jaar is dus niet meegenomen in de belastingkohieren. Verder moest hij in 1753 belasting betalen voor meer dan een halve hectare bezaaid land. In 1760 bezat Jan zelfs 25 schapen, waarvoor hij toen bijna 2 gulden belasting moest betalen. Hij was dat jaar de op één na de grootste schapenboer van Vriezenveen, alleen Berent Wype had meer schapen dat jaar, nl. 26. In later jaren moet de schaapskudde van Jan Buten, gezien het belastingbedrag dat hij moest betalen, zelfs nog groter geweest zijn.
De naam Jan Buten in het belastingregister op de reliqua uit 1753 is de eerste aanduiding voor de bijnaam Jan Butens, die zijn nazaten vandaag de dag nog steeds dragen (2004). Hij is als het ware de stamvader van de Jan Butens, zijn alias was Jan Buten en in de belastingregisters komen we hem onder die naam vaker tegen als onder de naam Berkhof. In 1760 wordt Jan Buten hoofdelijk aangeslagen voor 2 personen en moet 1,70 betalen, dat is 0,85 per persoon, terwijl het gemiddelde voor heel Vriezenveen op 0,39 lag. Hij behoorde hiermee zeker tot de meer vermogende Vriezenveners.
Het Fayerserf (Oosteinde 407] was onderdeel van het Berckhoff´s erf uit 1583 bestaande uit 10 akkers (bron: boterpachtkohieren), dat rond 1645 werd opgesplitst in twee 4-akker erven. Ook nu dus weer een opsplitsing. Jan krijgt van de 4 akkers, 2 akkers en gaat zich aan de zuidzijde van de dorpsstraat vestigen. Jan vestigde zich aanvankelijk een stuk zuidelijker van de dorpsstraat, vandaar de bijnaam "Buten". Zie Ken uw dorp en heb het lief, blz. 158). Lang heeft het erf daar niet gestaan, zo´n 35 jaar, want in 1784 bouwt hij een nieuwe boerderij, dichter bij de dorpsstraat, waar de waterput uit 1784 nog steeds van getuigt (anno 2004). Jan Buten bezat ook nog land genaamd de paterije en het land ten oosten van de Schipsloot (zie Ken uw dorp en heb het lief). In het boterpachtregister over 1753 wordt de splitsing van het erf al duidelijk. Hoewel het "Fayerserf" daarin nog aangegeven staat als één erf, wordt de betaling van de boterpacht reeds voor de helft opgebracht door de aantrouw Jan Berkhoff, die 8 pond boter betaalt en zijn zwager Jan Derksen Feyer, betaalt ook 8 pond boter. In het boterpachtkohier van 1763 staat hij aangeduid als Jan Berkhof junior, dit ter onderscheid van zijn vader, die dan dus mogelijk nog leeft. Jan Berkhof wordt nog genoemd in het kohier van dienstbodengeld (Archief Huize Almelo) van 1790, en wordt dan aangeslagen voor 1 gulden en 8 stuivers (bron: AHA inv. nr. 2769).

08-02-1773 akte van transport: aankoop van een akker turfland op het Superplus door Jan Jansen Berkhof en zijn huisvrouw voor een bedrag van 126 gulden, 11 stuivers en 8 penningen van de edele Gerrit Costers Egb.zn. [koopman te Almelo]. Het gekochte land is gelegen tussen het land van Jan Berents Hof en Henderik Berents Braemer (bron: Archief schoutambt Vriezenveen, inv,.nr. 2677).

3-5-1777 is Jan Jansen Berkhof, één van de turfschippers die de Heer van Almelo verzoeken om een dam in de Hollander Graven te plaatsen, zodat het water op kon stuwen, om het transport van turf te vergemakkelijken (inv. nr. 4067 Staten archief). Het verzoek is verder ondertekend door Albert Berends Broertjen, Hendrikus Harms, Berend Hofman, Jan Koops en Jannes Vrijlink.

Als timmerman komt Jan Jansen Berkhof Buijten diverse keren voor in de jaarrekeningen van de gemeente, omdat hij diverse timmeropdrachten uitvoerde aan bruggen, de pastorie, de kerktoren etc. In 1754 repareert hij het Oostervonder en brengt hij 10 gulden en 7 stuivers in rekening. In 1764 bedraagt de rekening voor reparaties aan bruggen 25 gulden en 10 stuivers. In 1776 brengt "Jan Barkhof Buijten" een bedrag van 36,35 gulden in rekening voor reparatie van de poort van de pastorie. In 1775 krijgt Jan Berkhoff de bouw van de brug naar Wierden vergund voor de som van 163 guldens.

20-11-1783 is Jan Berkhoff, samen met Gerrit Fredriks en Claas Claasen, voogd over de onbekwaam verklaarde Jan Faijer (gedoopt 1722) en diens onmondige dochtertje Jannetje Faijer. Jan Faijer was een neef van echtgenote Kunnigje Derks Faijer (archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2678).

Copyright: Erik Berkhof, Amsterdam 2017.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 18-01-1749 in Vriezenveen [bron: AHA inv. nr.3242] met de 24-jarige
129 Kunneken Derks Fayer. Zij is gedoopt op 30-01-1724 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Kunneken: gedoopt als Kunneken dv Derk Jansen en Jenneken Geers
Kunneken is overleden vóór 1792 in ?, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kunneken: in het kerspelbelanstingregister staan in 1792 de kinderen J. berkhof vermeld, een aanduiding dat naast de vader ook de moeder overleden was, anders had er wel gestaan de wed. J. Berkhof.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dina Berkhoff. Zij is gedoopt op 25-01-1750 in Vriezenveen. Dina is overleden op 22-01-1812 in Vriezenveen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1812 [bron: aktenr.7].
Notitie bij Dina: testament 1812 in huis van haar schoonzus wed. Lena Berkhof-Schipper, waar ze inwoonde (Dit staat vermeld in de overlijdensakte van 1812).
Op de lijst van giften voor de nieuwbouw van de plaatselijke kerk in 1801 staat Dina vermeld met een gift van 15 gulden. Zie ook notities broer Hendrik.
II. Jan Berkhoff. Hij is gedoopt op 13-08-1752 in Vriezenveen. Jan is overleden in ?.
III. Janna(gen) Berkhof. Zij is gedoopt op 04-11-1753 in Vriezenveen. Janna(gen) is overleden op 14-01-1822 in Vriezenveen, 68 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Janna(gen): landbouwersche; ongeveer 70 jaren oud
Notitie bij Janna(gen): gedoopt als Jannagen. Bij overlijdensakte Janna genoemd.
hendrikjonkergetuigejanberkhoffxalberdinabroertjen1819.jpg
198 HendrikJonkergetuigeJanBerkhoffxAlberdinaBroertjen1819
Janna(gen) trouwde, 37 jaar oud, op 06-03-1791 in Vriezenveen [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl] met Hendrik Jonker (afb. 198), 21 jaar oud. Hendrik is een zoon van Frerik Alberts Jonker (zie 412,V) en Janna Snijders. Hij is gedoopt op 07-05-1769 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 16-09-1826 in Vriezenveen, 57 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: landbouwer (bron: overlijdensakte van zijn vrouw Janna Berkhof 1822 en overlijdensakte zus van Janna Berkhof, Dina Berkhof in 1812, waarbij hij getuige is).
had erg verspreid landbezit, bewoonde Oosteinde 242 huidige nummering (bron: Ken uw dorp en heb het lief blz. 127,128).

Maken in 1807 hun testament. Testament op de langstlevende. Mocht de langstlevende hertrouwen dan moet deze de erfgenamen van de eerste 1.700 gulden uitkeren. De diaconie wordt 200 gulden toebedeeld en Wolterdina Berkhof(geb. 1750) een nicht van Janna krijgt de kleren het goud en het zilverwerk. Ze waren in goede doen, ook al bezaten ze weinig land.
IV. Hendrik Berkhoff, geboren op 19-06-1757 in Vriezenveen (zie 64).
wolterderksschipper_weleveldarchiefinv21763.jpg
199 WolterDerksSchipper Weleveldarchiefinv21763
130 Wolter Derks Schipper (afb. 199). Hij is gedoopt op 31-01-1734 in Vriezenveen. Wolter is overleden in 1779 in Vriezenveen, 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wolter: In 1779 wordt de weduwe Wolter Schipper genoemd in de gemeentejaarrekening, waarbij haar nog een vergoeding toekomt van het beestentellen voor de belastingvaststelling dat Wolter kennelijk dat jaar voor zijn overlijden nog heeft uitgevoerd.
Notitie bij Wolter: Bewoonde het pand Oosteinde 251, bekend als het Keibeerndserf (blz. 114,115 Ken uw dorp en heb het lief).
Nam het erf over van zijn schoonvader Berend Jansen Berkhoff wordt in 1763 als eigenaar van het goed genoemd. Het goed was toen een 3-akkerstuk. Bij het Hoofdgeld van 1760 wordt Wolter aangeslagen voor 4 personen en moet hij 2 gulden betalen. Dat is 0,50 per persoon, en hiermee lag men boven de gemiddelde aanslag van 0,39 per persoon. In 1779 wordt genoemd de weduwe Schipper, zij krijgt een aanslag van 3 gulden voor 2 personen.
Wolter Schipper heeft waarschijnlijk en rol gespeeld in het Vriezenveens bestuur, herhaaldelijk komt in de gemeentejaarrekeningen voor (zestiger jaren van de 18e eeuw) dat Wolter betrokken was bij vaststelling van belastingregisters, in 1779 wordt met de weduwe van Wolter Schipper nog een bedrag in de gemeentejaarrekening opgenomen van 5,25 voor het beestentellen. Zoon Berent zal de functie van zijn vader op dit vlak overnemen en staat vanaf 1780 in de gemeentejaarrekening als beestenteller vermeld.

Op 12-01-1763 ontvangen Egbert Berends Berkhof en Wolter Derks Schipper van de schout Jan Dikkers 237,10 gulden, in verband met proceskosten inzake de sluis bij het Kooikershuis, die wijlen hun (schoon) vader als verwalter-schout had gemaakt en van gemeentewege had voorgeschoten (Archief Huis Weleveld, kerspel Vriezenveen, inv. nr. 2).
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 11-03-1758 in Vriezenveen met de 24-jarige
131 Jenneken Berends Berkhof. Zij is gedoopt op 03-05-1733 in Vriezenveen. Jenneken is overleden na 1782 in Vriezenveen, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Jenneken: In het vuurstedengeldregister van 1784 nog vermeld als de weduwe Wolter Schipper. Vanaf 1786 staat zoon Berent Schipper als hoofdbewoner in het vuurstedengeldregister vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berend Schipper. Hij is gedoopt op 28-01-1759 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berend: gedoopt als Berend zv Wolter Derksen Schipper en Jenneken Berends Berkhof
Berend is overleden op 20-01-1813 in Vriezenveen, 53 jaar oud [bron: e-mail Gerard Jansen Hoofddorp 04-08-2008].
Notitie bij Berend: landbouwer, 1791/94 diaken, 1803 kerkmeester (archief NH kerk Vriezenveen).
Bewoonde een erf aan het Westeinde, ergens in het middengedeelte.

Is vanaf 1780, in navolging van zijn overleden vader, betrokken bij de belastingheffing in Vriezenveen. Was als zodanig beestenteller voor de zogenaamde belasting op de reliqua. (bron: gemeentejaarrekeningen AHA)
Berend ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 01-05-1785 in Vriezenveen met Berendina Bramer, 22 jaar oud. Berendina is een dochter van Frerik Hendriks Bramer (zie 204,I) en Fenneken Berends Berkhof (zie 262,III). Zij is gedoopt op 19-09-1762 in Vriezenveen. Berendina is overleden in 1835 in Vriezenveen, 72 of 73 jaar oud [bron: akte nr. 35].
II. Derk Schipper. Hij is gedoopt op 21-12-1760 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Derk: gedoopt als Derk zoon van Wolter Derksen Schipper en ...........(naam niet vermeld).
Derk is overleden in ?.
III. Geertjen Schipper. Zij is gedoopt op 14-03-1762 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Geertjen: gedoopt als Geertjen dv Wolter Derks Schipper en Jenneken Berkhof.
Geertjen is overleden na 1793 in Vriezenveen, minstens 31 jaar oud. Geertjen ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 01-05-1785 in Vriezenveen met Jan Hendriks Aman, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertjen en Jan: Den 1, den 8 en den 15 van Bloeimaand het Huwelijk gekondigd van
Ten zelve
n tijde gekondigd het Huwelijk van
Jan Hindriks wedr van Fennegien Jaspers met
Geertjen Schipper n.d. van Wolter Schipper j.d., beide geboortig en woonachtig alhier
Zie 136,I voor persoonsgegevens van Jan.
IV. Derkdina Wolters Schipper. Zij is gedoopt op 15-06-1766 in Vriezenveen. Derkdina is overleden op 14-03-1841 in Vriezenveen, 74 jaar oud [bron: akte nr. 25 genlias].
fredrikberkhoffhandtekgebakte1817nr23.jpg
200 fredrikberkhoffhandtekgebakte1817nr23
Derkdina trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1791 in Vriezenveen met Frederik Berkhoff (afb. 200), 26 jaar oud, nadat zij op 09-04-1791 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Derkdina en Frederik: "Fredrik Berkhof Z. van Hendrik Berkhof J.M. met Derkdina Schipper N.D. van Wolter Schipper J.D. geb. en won. alhier, getrouwt den 25 oct."
Frederik is een zoon van Hendrik Berends Berkhof (zie 262,IV) en Grietje Hendriks Hoff (zie 266,I). Hij is gedoopt op 11-11-1764 in Vriezenveen. Frederik is overleden op 16-07-1832 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Frederik: landbouwer (bij overlijden 1832) woonde toen op het adres Oosteinde 124 (nummering 1832). 1811 genoemd als diaken van de Ned. Herv. Kerk (Bron: Archief NH kerk Vriezenveen) (Volgens Ken uw dorp en heb het lief, blz. 85,86, Oosteinde 115 huidige nummering). Betreft het oude Hofmansgoed.
V. Lena Schipper, gedoopt op 10-04-1774 in Vriezenveen (zie 65).
132 Albert Berends Broertjen. Hij is gedoopt op 29-11-1733 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Albert: gedoopt als Geertjen d.v. Albert Berendz Broertjen en Johanna Hof.
Albert is overleden na 1795 in Vriezenveen, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Albert: turfschipper en landbouwer, Oosteinde 266 (huidige nummering; bron Ken uw dorp en heb het lief, blz. 136). Kreeg bij de boedelscheiding na het overlijden van zijn vader in 1766 huis en erf toebedeeld (zie notities moeder Geertjen Smith). In 1790 in het belastingkohier voor dienstboden nog genoemd. Ook bij de volkstelling van 1795 nog genoemd als gezinshoofd van 7 personen, als beroep wordt schipper vermeld.

In de gemeentejaarrekening van 1767 staat dat Albert Broertjen een vergoeding krijgt van 2 gulden voor het gebruik van zijn 2 schuiten.

3-5-1777 is Albert Berends Broertjen één van de turfschippers die de Heer van Almelo verzochten om een dam in de Hollander Graven te plaatsen, zodat het water op kon stuwen, om het transport van turf te vergemakkelijken(inv. nr. 4067 Staten archief). Het verzoek is verder ondertekend door Jan Jansen Berkhof, Hendrikus Harms, Berend Hofman, Jan Koops en Jannes Vrijlink.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 24-01-1767 in Vriezenveen met de 24-jarige
133 Janna Hendriks Hoff. Zij is gedoopt op 29-07-1742 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Janna: gedoopt als Janna, maar later veelal met de naam Johanna aangeduid. gedoopt als dv Hendrijk Jansen Hof en Berendjen Jansen.
Janna is overleden op 19-06-1809 in Vriezenveen, 66 jaar oud [bron: email van André Idzinga, met verwijzing naar DTB 512.].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Barend Alberts Broertjen, geboren op 11-12-1768 in Vriezenveen (zie 66).
II. Geertjen Broertjen. Zij is gedoopt op 30-01-1774 in Vriezenveen. Geertjen is overleden vóór 1775 in Vriezenveen, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Geertjen Broertjen. Zij is gedoopt op 05-06-1775 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Geertjen: gedoopt als Geertjen d.v. Albert Broertjen en Janna Hof.
Geertjen is overleden vóór 1780 in Vriezenveen, ten hoogste 5 jaar oud.
IV. Berendina Broertjen. Zij is gedoopt op 12-07-1778 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berendina: gedoopt als Berendina d.v. Albert Broertjen en Johanna Hof.
Berendina is overleden in ?.
V. Geertjen Broertjen. Zij is gedoopt op 18-06-1780 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Geertjen: gedoopt als Geertjen d.v. Albert Broertjen en Johanna Hof.
Geertjen is overleden op 13-04-1844 in Vriezenveen, 63 jaar oud [bron: Genlias]. Geertjen trouwde met Jannes van der Veen. Zie 226,IV voor persoonsgegevens van Jannes.
VI. Berendina Broertjen. Zij is gedoopt op 07-09-1783 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Berendina: gedoopt als Berendina d.v. Albert Broertjen en Johanna Hof.
Berendina is overleden in ?.
VII. Hendrik Broertjen. Hij is gedoopt op 31-12-1786 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: bij doopregistratie genoemd de zoon van "Albert Broertjen en Janna Hof".
Bleef ongehuwd op het ouderlijk erf wonen (bron: quotisatiekohier 1808).
Hendrik is overleden op 08-09-1852 in Vriezenveen, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: landbouwer bij overlijden zv Albert Broertjen en Janna Hendriks Hoff.
Notitie bij Hendrik: landbouwer
134 Berend Berends Holland. Hij is gedoopt op 14-04-1743 in Vriezenveen. Berend is overleden op 19-09-1811 in Vriezenveen, 68 jaar oud.
Notitie bij Berend: landbouwer (volgens overlijdensakte) en koopman.
Werd in het testament van zijn oom Jannes Jonker in 1761 tot enig erfgenaam verklaard, waardoor hij diens huis en landerijen in bezit kreeg, gelegen aan Oosteinde 248 (huidige nummering), was naast landbouwer, net zoals zijn vader koopman in linnen en tuinzaden.(Bron: Ken uw dorp en heb het lief, blz. 128).
Volgens het boterpachtregister van 1763 omvatte het erf 4 akkers. Bij de volkstelling van 1795 staat hij vermeld als boer en heeft het gezin 3 leden. Bij de inschrijving in 1801 voor de bijdragen van de verbouwing van de hervormde kerk staat Berend Holland ingeschreven met een donatie van 25 gulden, een fors bedrag voor die tijd.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1768 in Vriezenveen met de 24-jarige
135 Janna Wolters Schipper. Zij is gedoopt op 12-05-1743 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Janna: is van een tweeling, haar tweelingbroer is Hermen.
Janna is overleden in ?.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janna Berends Holland, geboren op 22-01-1769 in Vriezenveen (zie 67).
II. Berendina Holland. Zij is gedoopt in 1770 in Vriezenveen. Berendina is overleden op 31-01-1810 in Vriezenveen, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berendina: bij overlijden staat vermeld, "huisvrouw van Gerrit Fredriks oud ongeveer 40 jaren".
Notitie bij Berendina: oom Jan Holland maakte op 24-04-1823 voor notaris Warnaars te Almelo zijn testament.
Tot erven werden oa benoemd:
3. aan de kinderen van wijlen zijn nicht Berendina Holland, in leven huisvrouw van Gerrit Freriks, met namen: Janna Fredriks, Frederik Fredriks, Gesina Fredriks en Berend Fredriks, samen 250 gulden.
Berendina trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 22-04-1792 in Vriezenveen met Gerrit (Garrit) Frederiks, 32 jaar oud, nadat zij op 07-04-1792 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren in Vriezenveen, zoon van Frerick Gerrits Waanders (zie 452,I) en Grietje Harmsen. Hij is gedoopt op 14-10-1759 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 29-08-1810 in Vriezenveen, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: bij overlijdensregistratie staat vermeld: "oud ongeveer 50 jaren, nalatende 4 kinderen".
III. Jenneken Holland. Zij is gedoopt in 1772 in Vriezenveen. Jenneken is overleden op 30-04-1812 in Vriezenveen, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Jenneken: oom Jan Holland maakte op 24-04-1823 voor notaris Warnaars te Almelo zijn testament.
Tot erven werden oa benoemd:
4. aan de kinderen van wijlen Jenneken Holland, in leven huisvrouw van Jan Hof, met namen: Janna Hof, Sina Hof en Berendina Hof, samen 250 gulden.
janhofgeb1782voogd_fredrikamanxjannahof1840.jpg
201 JanHofgeb1782voogd FredrikAmanxJannaHof1840
Jenneken trouwde met Jan Berentszoon Hof (afb. 201). Jan is geboren in 1782, zoon van Berent Jansen Hoff (Hofman) (zie 252) en Gesina Joost. Jan is overleden in 1859 in Vriezenveen, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Jan: landbouwer
janhollandhandtek1813.jpg
202 janhollandhandtek1813
IV. Jan Holland (afb. 202). Hij is gedoopt op 07-08-1774 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als Jan zv Berend Berendz Holland en Johanna Schipper.
Jan is overleden op 11-03-1818 in Dülmen, Duitsland, 43 jaar oud [bron: Ken uw dorp en heb het lief blz. 265].
Notitie bij Jan: koopman in tuinzaden, overleed op één van zijn handelsreizen in Pruissen, Duitsland (bron: Ken uw dorp en heb het lief blz. 265). Bewoonde het erf van zijn vader Berend Holland gelegen aan het Oosteinde 248. (volgens trouwakte dochter Berendina Johanna in 1836 was zijn beroep landbouwer).
Volgens een reispaspoort afgegeven door de schout van Vriezenveen, voor het reizen naar Groningen en elders afgegeven op 31 december 1817, was Jan Holland 5 voet en 3/4 duim lang en had hij bruin haar en bruine ogen en een rond aangezicht en een lidteken boven het rechter oog (bron: gemeentearchief Vriezenveen inv. nr. 02.07).

Uit een verklaring voor het Vredegerecht Almelo op 18 maart 1818 (inv.nr. 6) blijkt dat Alberdina dienstbode was bij haar oom Jan Holland die in dat jaar (woensdag 11 maart 1818) in Dülmen overleed en Hendrika Brink. Er wordt een uitgebreide inventaris vastgelegd in aanwezigheid van haar en haar vader.

Uit een getuigenverklaring voor het Vredegerecht Almelo op 19 maart 1833 (inv.nr. 10) blijkt dat Jannes van der Veen en Barend Broertjen zich op de tijding van de ziekte van de zaadkremer Jan Holland naar Dülmen waren afgereisd, maar hier een dag na zijn overlijden waren aangekomen en dat Jan Holland in Dülmen is begraven.
Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1802 in Vriezenveen met Hendrika Brink, ongeveer 23 jaar oud. Hendrika is een dochter van Hendrikus Brink en Derkdina Schipper (zie 192,III). Zij is gedoopt op 21-02-1779 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: gedoopt als Henrica dv Henricus Brink en Derkdina Schipper.
Hendrika is overleden op 13-03-1817 in Vriezenveen, 38 jaar oud.
136 Henricus Harms Aman. Hij is gedoopt op 19-03-1730 in Vriezenveen. Henricus is overleden na 1801 in Vriezenveen, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Henricus: landbouwer (bron: overlijdensakte zoon Fredrik 1827). Bewoonde de boerderij aan het Oosteinde 312 (huidige nummering). Zie blz. 146 Ken uw dorp en heb het lief.
Met de volkstelling van 1748 vermeld als Henricus Harmsen als kind boven 10 jaar, inwonend bij zijn ouders.
Bewoonde het ouderlijk erf. In 1760 wordt "hendrijkes harms" inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 3 personen en moet 1,70 betalen, dat is behoorlijk boven de gemiddelde afdracht van 39 cent p.p., nl. ca. 57 cent.

Henricus was zelf van heel simpele komaf. Door zijn huwelijk (of misschien ook handelsactiviteiten) steeg de familie Aman behoorlijk op de maatschappelijke en welstandsladder.

Ik ben Henricus niet onder de naam Aman tegengekomen, uitsluitend onder zijn patroniem Harms of Harmsen, dan wel Klaasen. Mogelijk had de familie de naam Aman wel als bijnaam.

In 1762 nog genoemd in het belastingregister op de kerspellasten. Moest een bedrag van 3 gulden betalen. de familie was daarmee zeker niet armlastig te noemen en moet toch aardig geboerd/gehandeld hebben.

In 1786 nog genoemd in het belastingregister op het geslacht. In 1787 staat zoon Fredrik Hendriks als de nieuwe hoofdbewoner vermeld. Vader Hendricus leeft dan echter nog wel, bij de donaties voor de verbouwing van de kerk in 1801 staat hij nog met name als de vader "Hindricus Aman" genoemd. Dat is ook de enige keer dat ik Hendricus onder de naam Aman ben tegengekomen.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 23-04-1757 in Vriezenveen met de 29-jarige Hendrikje Gerrits Smelt.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Hendrikje: Den 23 april
Henricus Harmzen j.m. z. van Harmen Klaesen en
Hendrikjen Garretzen j.d. van Garret Harmzen Smelt alhier (transcriptie Jan Hekhuis).
137 Hendrikje Gerrits Smelt, geboren op 18-04-1728 in Vriezenveen. Hendrikje is overleden op 27-08-1808 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Genoemd bij overlijden: Hinke Gerrits wed. van Hendrikus Harmsen, overleden 27 augustus, oud circa 80 jaaren. transcriptie Jan Hekhuis.
Notitie bij Hendrikje: was in 1748 tijdens de volkstelling dienstbode bij de wed. Jan Lucas Coster.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Hendriks Aman. Hij is gedoopt op 21-01-1758 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als Jan zv Hendrikes Harmsen en Hendrikjen Gerrits.
Jan is overleden op 19-05-1811 in Vriezenveen, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: landbouwer en koopman volgens overlijdensakte. bij overlijden genoemd de zoon van Hendrikus Harms Aman en Hendrikje Smelt.
Notitie bij Jan: koopman en landbouwer (bij overlijden 1811).

bewoont het voormalige erf van Frerik Lubbers, verwerft dit goed rond 1786 (toen voor het eerst in het kohier van het vuurstedengeld vermeld). Woont iets oostelijker van zijn ouderlijke woning aan het Oosteinde.
Jan:
(1) ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 27-03-1784 in Vriezenveen met Fenneken Jaspers.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Fenneken: Den 27
Jan Hendrikussen z. van Henricus Harmzen en
Fenneken Jaspers nagel. d. van Jasper Fredrikz, beijde alhier (transcriptie Jan Hekhuis).
Fenneken is een dochter van Jasper Frederiks en Kunnigje Jansen Dodde. Fenneken is overleden vóór 1785 in Vriezenveen.
(2) ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 01-05-1785 in Vriezenveen met Geertjen Schipper, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertjen: Den 1, den 8 en den 15 van Bloeimaand het Huwelijk gekondigd van
Ten zelve
n tijde gekondigd het Huwelijk van
Jan Hindriks wedr van Fennegien Jaspers met
Geertjen Schipper n.d. van Wolter Schipper j.d., beide geboortig en woonachtig alhier
Zie 130,III voor persoonsgegevens van Geertjen.
(3) trouwde, 37 jaar oud, op 02-08-1795 in Vriezenveen met Kunera Klaassen, nadat zij op 18-07-1795 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan. Kunera is een dochter van Klaas Jansen (ook Auken) en Geertjen Jansen. Kunera is overleden op 07-01-1832 in Vriezenveen.
Notitie bij overlijden van Kunera: bij overlijden 76 jaar en genoemd de dochter van Klaas Klaassen en Geertjen Pauwels.
II. Harmina Hendriks Aman. Zij is gedoopt op 18-02-1759 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Harmina: gedoopt als dochter van Henrikus en Henrikjen Garrits.
Harmina is overleden op 13-08-1826 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmina: in overlijdensakte vermeld als Hermina Hendriks, oud 70 jaar.
Harmina trouwde, 22 jaar oud, op 04-11-1781 in Vriezenveen met Hendrik Jansen Bramer, 29 jaar oud, nadat zij op 20-10-1781 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Harmina en Hendrik: Den 20 octob
Hendrik Bramer z. van Jan Bramer en
Harmina Hendriksen d. van Hendrikus Harmzen, beijde alhier
bevestigt den 4 nov
Zie 506,IV voor persoonsgegevens van Hendrik.
III. Fredrik Hendriks Aman, geboren op 03-01-1762 in Vriezenveen (zie 68).
IV. Gerrit Hendriks Aman. Hij is gedoopt op 28-04-1765 in Vriezenveen. Gerrit is overleden op 10-04-1839 in Vriezenveen, 73 jaar oud [bron: aangiftedatum overlijden is 11 april 1839].
Notitie bij Gerrit: Bewoonde volgens H. Jansen (Ken uw dorp en heb het lief blz. 138) Oosteinde 276 (huidige nummering). landbouwer en linnenkoopman. Trok in het huis van zijn schoonouders in.
Dit laatste gegeven wordt bevestigd door de lijst van de volkstelling van 1795 waar als absent municipaliteitslid Gerrit Aman wordt genoemd (bron: Statenarchief inv. nr. 5343). Dat wil zeggen dat hij voor zaken op pad zal zijn geweest. En verder wordt dit gegeven bevestigd in de huwelijksregistratie van dochter Leena in 1813 met de koopman Jan Winter, in deze registratie wordt als beroep van Gerrit Hendriks Aman landbouwer/koopman vermeld.

In het belastingkohier van de quotisatie uit 1808 wordt het jaarlijks inkomen van Gerrit op 200 tot 250 gulden (uit land) geschat en dat was voor Vriezenveense begrippen veel. Hiervoor moest Gerrit 4 gulden belasting betalen. Daarboven kreeg hij nog 1 gulden toeslag, kennelijk vanwege zijn inkomen uit de handel.

Oefende diverse bestuurlijke functies uit: lid van de municipaliteit (1795) te Vriezenveen, in 1803 wordt hij als diaken genoemd (bron diakonale jaarrekening van 1802-1803), in 1816 als gemeenteraadslid (bron: gemeentejaarrekening gemeente Vriezenveen) en van 1825-1829 als ouderling (bron: archief NH kerk Vriezenveen). Zie ook artikel "Kwartierstaat van Christina Aman door H. Wagenvoort in Gens Nostra ca. 1977).
Gerrit Aman geeft op 5 augustus 1797 de 50e penning aan voor de aankoop van een grasgaarden van Johannes Engberts en Jan Costers, liggend in het land van Berent Coersen, voor de som van 240 gulden (bron: kohier van de 50e penning; Statenarchief van Overijssel inv. nr. 2668).

bij overlijden van zijn vrouw in 1830 wordt als beroep landbouwer vermeld.
Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 21-05-1786 in Vriezenveen met Berendina Jansen Berkhof, 27 jaar oud, nadat zij op 07-05-1786 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Berendina: Den 7, den 14 en den 21 van Bloei
-
maand het Huwelijk gekondigd van
Gerrit Hendrikus z. van Hendrikus Harmsen j.m. met
Berendina Berkhof d. van Jan Berkhof, beide geboortig en woonende alhier
In den huwelijken
staat bevestigd den 21 van Bloei
-
maand
Berendina is geboren op 22-03-1759 in Vriezenveen, dochter van Jan Berends Berkhof (zie 262,I) en Lugertje Jansen Broertjen. Berendina is overleden op 11-02-1830 in Vriezenveen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1830 [bron: Burgerlijke Stand].
Notitie bij Berendina: Oosteinde 36 (bij overlijden in 1830).
138 J(oh)annes Berkhoff. Hij is gedoopt op 05-09-1728 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van J(oh)annes: bij doop is de moeder niet vermeld, alleen de naam van de vader Jan Jansen.
J(oh)annes is overleden na 20-09-1766 in Vriezenveen, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van J(oh)annes: op 20-09-1766 hertrouwt de weduwe van Jannes Berkhof met Jannes Alberts Weijteman.
Notitie bij J(oh)annes: gedoopt als naam onleesbaar ouders heten Jan Jansen Berkhof en Hendrijkjen Jansen. Wordt evenals zijn vader niet in de boterpachtkohieren vermeld. Heeft het ouderlijk erf van zijn vader overgenomen dat gelegen was aan het Oosteinde 409. In de hoofgeldkohieren vermeld als Jannes of Jans. Hierin voor het eerst genoemd in 1759, wordt dan evenals in 1760 aangeslagen voor 2 gulden (aanslag voor 3 personen) en dat was een hoog bedrag, nl. ca. 67 cent, terwijl het gemiddelde op 39 cent p.p. lag. Wordt in 1764 nog genoemd, dan als Jan, wordt dan aangeslagen voor 1 gulden en 12 stuivers. In elk geval zijn z’n boeren activiteiten kleinschaliger van omvang dan die van zijn broer Jan, die een grote schaapskudde had. Jannes blijft bij maximaal 5 schapen steken en ook z’n landbouwareaal was kleiner van omvang, als we de belastingkohieren van gezaaide landerijen mogen geloven. In 1761 heeft hij naast een varken en een paard 5 bijenkorven en heeft hij geen schapen meer, hij zal ongeveer 2 koeien hebben gehad, gezien de bedragen die hij aan koegeld (belastiing op het hoornvee) moest betalen. Hij zal andere middelen van bestaan moeten hebben gehad, misschien koopman of schipper zoals de 2e echtgenoot van Metje Jansen Tuttertjen.
Het echtpaar maakt een testament op 8-12-1759. Testator vermaakt aan zijn moeder Hendrikjen Jansen Smelt haar legitieme erfdeel. Testatrice doet hetzelfde voor haar ouders Roelof Wilms en Aaltjen Berens. De kleding van testatrice worden vermaakt aan haar moeder, tenminste als zij zonder kinderen zou komen te overlijden. Testator legateert zijn linnen en wollen kleren aan zijn broer Jan Barkhoff. verder is het een langstlevende testament. Jannes ondertekent het testament, zijn echtgenote plaatst een kruisje (bron: Archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2676).

Jannes wordt nog in het belastingregister van gehoornde beesten in 1767 vermeld. Het erf van Johannes wordt in 1768 volgens hetzelfde belastingregister van gehoornde beesten bewoond door een zekere Jannes Albertsen, die zich ook wel Weijteman noemde, hij was in 1766 gehuwd met de weduwe van Jannes Berkhof.

Johannes, doorgaans Jannes genoemd, wordt vermeld als getuige in een proces dat handelt om de mishandeling van Lucas Jonker door Harmen Klaassen (processtuk 8-3-1747 Archief Huize Almelo inv.nr. 2932). Jannes zegt dan omtrent 18 jaar oud te zijn.
Het erf van Johannes wordt na diens dood overgenomen door de familie Weiteman; op 20-9-1766 huwt Jannes Albersen Weiteman (volgens de volkstelling van 1795 schipper van beroep) met de weduwe van Jannes Berkhoff, Metje Tuttertjen. Vanaf dat moment doet de naam Weiteman z’n intrede op het oude Berkhof’serf. De familie Weiteman bezit het pand in elk geval nog in 1834 als in de kadastrale leggers Jan Weiteman, zoon van Jannes als eigenaar van het erf wordt genoemd.
J(oh)annes is weduwnaar van Kunnigjen Roelofs (1723-vóór 1760), met wie hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1752 in Vriezenveen, zie 400,III.
Hij trouwde (2), 31 jaar oud, op 21-06-1760 in Vriezenveen met de 25-jarige
139 Metje Jansen Tutertjen. Zij is gedoopt op 30-01-1735 in Vriezenveen. Metje is overleden op 13-02-1809 in Vriezenveen, 74 jaar oud.
Notitie bij Metje: Metje maakt op 08-02-1809 haar testament op. Ze is dan zwak en ziek en zal 5 dagen later al overlijden. Tot universeel ergenaam wordt benoemd haar zoon Jan Weiteman. Ten tweede haar kinderen Janna Weiteman, Alberdina Weiteman (gehuwd met Jan Hendrik Stok) en de kinderen van haar overleden dochter Kunnigien Jansen [Berkhof] in echte verwekt door Jannes Berkhof, als erfgenamen in hun legitieme aandeel. De dochters Janna en Alberdina staat het echter ook vrij om in plaats van hun legitieme aandeel, 100 gulden ten laste van de boedel te ontvangen. Daarnaast komt Janna sowieso 100 gulden uit de boedel toe en verkrijgt zij het recht een spint lijn te mogen zaaien op de landerijen van het ouderlijk erf en ook komt (zolang ze ongetrouwd blijft) Janna volgens het testament recht op inwoning toe en zolang ze niet uit naaien gaat ook de kost. Verder krijgt ze nog de kleren uit de kast van haar moeder en het bed door haar beslapen.
Metje trouwde (2), 31 jaar oud, op 20-09-1766 in Vriezenveen met Jannes Albersen Weijteman (ovl. 1809).
Kind uit dit huwelijk:
I. Kunnigje Jansen Berkhoff, geboren op 12-07-1761 in Vriezenveen (zie 69).
140 Albert Berends Broertjen (dezelfde als 132).
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 24-01-1767 in Vriezenveen met de 24-jarige
141 Janna Hendriks Hoff (dezelfde als 133).
142 Berend Berends Holland (dezelfde als 134).
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1768 in Vriezenveen met de 24-jarige
143 Janna Wolters Schipper (dezelfde als 135).
144 Jasper Lucassen Onweer. Hij is gedoopt op 08-05-1729 in Vriezenveen. Jasper is overleden na 1801 in Vriezenveen, minstens 72 jaar oud.
Notitie bij Jasper: Bewoont het Onweerserf, Oosteinde 345, huidige nummering, was in 1753 de grootste imkerboer van Vriezenveen. Hij had toen 20 bijenkorven, daarvoor moest hij toen een belasting betalen van 2 gulden, 12 stuivers en 8 penningen. Hij wordt in het dienstbodenbelastingkohier van 1790 nog genoemd en wordt dan aangeslagen voor 1 gulden en 8 stuivers.
Het is zeer aannemelijk dat Jasper de imkerij van zijn vader heeft voortgezet en zelfs uitgebreid, uitgaande van het bedrag dat Jasper in 1765 betaalde (te weten 3 gulden en 12 stuivers) zou het aantal bijenkorven zelfs 36 hebben bedragen, uitgaande van een basisbedrag van 2 stuivers per bijenkorf. Hierbij ga ik dan wel van de veronderstelling uit dat Jasper geen schapen had, want ook elk schaap kostte in 1765 2 stuivers per jaar aan belasting. In het kohier van 1765 staat niet aangegeven of de belasting nu betaald werd voor schapen, varkens of bijenkorven. Jasper zou ook nog een varken gehad kunnen hebben natuurlijk. Qua belastingbedrag op de reliqua, zoals deze belasting heette, stond Jasper in 1765 op de derde plaats. Alleen dokter Dijderijk, die zich geheel op de imkerij had toegelegd met in 1762 maar liefst 38 bijenkorven en Berent Wippe, welke laatste zowel veel schapen als bijenkorven had, betaalden in 1765 meer belasting op de reliqua, respectievelijk 4 gulden en 2 stuivers en 4 gulden en 8 stuivers (Bron archief Huize Almelo, belastingregisters reliqua).
Volgens het boterpachtregister van 1763 (vader Lucas wordt dan nog als eigenaar genoemd), omvatte het erf 4 akkers.

Op 23-11-1794 maken Jasper Lucas en Janna Derks hun testament. Het echtpaar benoemt hun kinderen: Derk en Jannes Jaspers en Jenneken en Leena Jaspers en verder het kind Gerrit van hun overleden dochter Fenneken Jaspers (gehuwd met Hendrik Broertjen) tot universeel erfgenaam.

Met de volkstelling van 1795 is hoofd van het huishouden zoon Derk Jaspers.

Leeft nog in december 1801 als hij een bijdrage levert aan de verbouwing van de Hervormde kerk van 5 gulden. (archief NH-kerk).
Hij ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 07-07-1754 in Vriezenveen met de 24-jarige Janna Derks Faijer.
Notitie bij het huwelijk van Jasper en Janna: huwelijksregistratie luidt als volgt "Jasper Lukas J.M. en Z. van Lukas Jansen en Janna Derksen Faijer N.J.D. van Derk Faijer alhier.
145 Janna Derks Faijer. Zij is gedoopt op 11-06-1730 in Vriezenveen. Janna is overleden na 1794 in Vriezenveen, minstens 64 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Fennigjen Jaspers. Zij is gedoopt in 1755 in Vriezenveen. Fennigjen is overleden vóór 1794 in Vriezenveen, ten hoogste 39 jaar oud.
1774hindrikbroertjen_diaken_archiefnhkerk_vrveen_doos77map1.jpg
203 1774HendrikBroertjen diaken archiefNHkerk Vrveen doos77map1
Fennigjen trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 26-08-1789 in Vriezenveen met Hendrik Broertjen (afb. 203), 59 jaar oud, nadat zij op 26-07-1789 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is een zoon van Jan Gerrits Broertjen (zie 528,I) en Hendrikje Hendriks Evertman. Hij is gedoopt op 16-07-1730 in Vriezenveen. Hendrik is overleden in Vriezenveen. Hendrik ging voorheen in ondertrouw op 12-01-1765 in Vriezenveen met Grietjen ten Cate.
Notitie bij Hendrik: boer (bron: volkstelling 1795), woonachtig aan het Oosteinde.
bestuurder van vriezenveen in de functie van sestiene (bron: gemeentejaarrekening 1786)
II. Derk Jaspers Faijer, gedoopt op 02-10-1757 in Vriezenveen (zie 72).
III. Jennegjen Jaspers Faijer. Zij is gedoopt op 11-01-1761 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jennegjen: bij doop alleen vaders naam genoemd "Jasper Lukassen"
Jennegjen is overleden in Vriezenveen. Jennegjen trouwde, 31 jaar oud, op 19-05-1792 in Vriezenveen met Berent Gerrits Smelt, 25 jaar oud, nadat zij op 28-04-1792 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jennegjen en Berent: trouwregistratie luidt als volgt: "Berent Smelt Z. van Gerrit Smelt en Jenneken Jaspers D. van Jasper Lucas en Johanna Derksen Feijer J.D. geboortig en woonende beide alhier"
Zie 108,I voor persoonsgegevens van Berent.
IV. Jannes Jaspers. Hij is gedoopt op 05-11-1766 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jannes: gedoopt als Jannes zoon van Jasper Lucassen en Janna Derksen
Jannes is overleden op 15-07-1807 in Vriezenveen, 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannes: in begraafboek aangegeven als Jannes Jaspers oud 40 jaar.
Notitie bij Jannes: landbouwer, bewoonde een erf op het Westeinde ter hoogte van nummer 500. Huwde in op het erf van zijn vrouw, nam het erf over van zijn schoonvader Wicher Keep.
Volgens de volkstelling van 1795 was Jannes boer en bestond het gezin uit 7 gezinsleden.
Als bijdrage voor de geldinzameling in 1801 ten behoeve van de verbouwing van de kerk draagt Jannes Jaspers 10 gulden en 3 stuivers bij.
Jannes trouwde, 26 jaar oud, op 25-11-1792 in Vriezenveen met Hendrina Wijchers, 23 jaar oud, nadat zij op 10-11-1792 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Hendrina: de huwelijksregistratie luidt als volgt: "Jannes Jaspers Z. van Jasper Lucas en Janna Feijer en Hendrina Wijchers D. van Wijcher Gerritsen en Geert Albers+.
Hendrina is een dochter van Wicher Gerritsen Keep en Geertjen Alberts Hartogh (zie 450,II). Zij is gedoopt op 02-07-1769 in Vriezenveen. Hendrina is overleden op 28-04-1841 in Vriezenveen, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrina: bij overlijden staat vermeld dat ze de dochter is van Wicher Wichers en Geertjen Hartog.
Hendrina trouwde later omstreeks 1809 in Vriezenveen [bron: doop dochter in 1809 op 21 dec. 1809 Johanna] met Bernardus Bramer (1782-1824).
V. Lena Jaspers. Zij is gedoopt op 26-08-1770 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Lena: gedoopt als Lena, dv "Jasper Luccassen en Janna Derksen".
Lena is overleden in 1819 in Vriezenveen, 48 of 49 jaar oud. Lena trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1795 in Vriezenveen met Jan Faijer, ongeveer 34 jaar oud. Zie 146,V voor persoonsgegevens van Jan.
146 Jannes Derks Faijer. Hij is gedoopt op 10-04-1719 in Vriezenveen. Jannes is overleden omstreeks 1787 in Vriezenveen, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannes: in 1787 staat in het vuurstedengeldregister Jannes Faijer nog vermeld. In 1788 staan de kinderen van Jannes Faijer als hoofdbewoners in dit register vermeld, een aanduiding dat Jannes dan is overleden.
Notitie bij Jannes: landbouwer en linnenkoopman. Bewoonde het erf van zijn vader Derk Jansen Faijer (Oosteinde 407 huidige nummering). Wordt in het boterpachtregister over het jaar 1752 genoemd. Het ouderlijk erf is gesplitst tussen Jannes en zijn zwager Jan Berkhof. Jannes houdt een 2-akkergoed over. Jannes Fayer is één van de Rusluie, hij bevindt zich op 26 juli 1749 te Sint Petersburg, alwaar hij aan [zijn zwager] Gerrit ten Cate 10 roebel uitleent en deze vervolgens later te Vriezenveen opeist. Bron: Ken uw dorp en heb het lief blz. 156. Of Jannes Faijer inderdaad in Sint Petersburg geweest is, is maar zeer de vraag. Er is slechts sprake van Jannes Derks, zonder de toevoeging Faijer en in deze periode is er nog een Jannes Derks die een linnenkoopman was. Deze was woonachtig op het Westeinde van Vriezenveen (zie Jannes Derks).
Jannes wordt in 1753 inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 2 personen en moet 1 gulden afdragen, met 50 cent p.p. ligt hij ruim boven het gemiddelde van 39 cent. In 1760 inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 2 personen en moet hiervoor 1 gulden en 14 stuivers betalen, dat is 85 cent p.p. en daarmee ruim boven het gemiddelde van 39 cent p.p. . heeft in 1760 24 schapen en dat was erg veel. In 1780 wordt Jannes nog genoemd in het het hoofgeldregister over 1779. In 1790 in het register van het dienstbodengeld is Jannes overleden en worden genoemd "de kinderen van J. Feyer".
De veestapel bevond, evenals bij de families Berkhof aan het Oosteinde (Berent Jansen Berkhof en Jan Jansen Berkhof (Jan Buten) uit een opvallend grote schaapskudde voor Vriezenveense begrippen. Dat wil zeggen een kudde die rond de 20 schapen omvatte.
De familie moet in goede doen geweest zijn en dit is mogelijk het gevolg zijn geweest van de Russische handelsactiviteiten.

Stadsgericht, Almelo, 1 juni 1750:
Gerrit Gasthuijs, en zijn huisvrouw transporteerden aan Ootmar ten Cate, en zijn huisvrouw Christina ten Cathe en erfgenamen, hun huis en wheere, gelegen naast het Gasthuis. Dit was een gerechtelijke verkoop in opdracht van Jannes Derxsen Faijer.
Stadsarchief Almelo, Inv. #2619, Fol. 573. Transportacte, 1 Jun 1750.(bron: website Afina Broekman). Deze verkoop duidt erop dat Jannes Faijer schulden had bij de Almelose kooplieden, waarbij Jannes waarschijnlijk schuldeiser was van Gerrit Gasthuis.


Op 20-3-1755 wordt een "Jannes Derks" aangesproken voor een schuld (bedrag onvermeld) aan de linnenreders en kooplieden Jan ten Cate, Gerrit Coster en Gerrit Coster Egbzn. (inv. nr. 2965 HAA).
Deze Jannes was dus ook koopman en is niet identiek aan Jannes Faijer. Hij woonde aan het Westeinde en was gehuwd met Aaltjen Berentsen. Hij handelde met Derk Jansen (zijn vader?) zie ook archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 27 d.d. 27 maart 1755. Op die datum wordt Jannes en z’n vrouw Aaltjen Berens aangesproken voor de enorme schuld van 1771 gulden vanwege gekochte en geleverde linnens van Jan ten Cate Jansz. koopman te Almelo aan de maatschap van Jannes Derks en Derk Jansen. Deze Jannes Derks was de zoon van Derk Claassen Meijnderts en Jenneken Jansen. Derk Jansen zal dan de zoon zijn van broer Jan Derksen.

Zijn vermogen werd in 1751 geschat op 500 gulden en een extra 100 gulden voor te werk gesteld personeel, dat ook als vermogen meetelde (bron: 1000e penningkohier 1751; Statenarchief van Overijssel inv. nr. 2556).
In het kohier van 1758 wordt hij niet genoemd. Zijn vader had een groter vermogen; zie opmerkingen vader.

transportakte 13-11-1773. Verkoop door Jannes Derksen Feijer van de Brink beginnend aan de kerkweg (= dorpsstraat) tot aan de dwarssloot, gelegen in de landerijen van wijlen Jan ten Cate (oostwaarts Jan Boom, westwaarts Frontmansland) voor 109 gulden aan Jan Gerrits (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2677).

19-06-1786 akte van transport. Verkoop door Roelof Wiechers en zoon Jan en dochter Jenneken van een akker hooi of weideland, gelegen in het "Jan ten Cateland" voor 255 gulden aan Jannes Derksen Faijer (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2678).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 27-01-1748 in Vriezenveen [bron: AHA inv. nr.3242] met de 27-jarige
147 Henrikjen Jansen ten Cate. Zij is gedoopt op 09-05-1720 in Vriezenveen. Henrikjen is overleden vóór 28-03-1772 in Vriezenveen, ten hoogste 51 jaar oud [bron: Archief Schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2677 d.d. 20-01-1773].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derk Jansen Faijer. Hij is gedoopt op 26-12-1748 in Vriezenveen. Derk is overleden na 1801 in Vriezenveen, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Derk: boer op het ouderlijk erf aan het Oosteinde nr. 407 (bron: volkstelling 1795). Met de volkstelling van 1795 bestaat het huishouden uit 4 personen. Vermoedelijk zit daar een knecht of dienstbode bij.

Derk Feijer maakt op 8 april 1791 zijn testament op. Tot enig en universeel erfgenaam benoemt hij zijn broer Jan Feijer. Mocht Jan Feijer komen te trouwen dan dient hij aan zijn twee zusters Janna Feijer en Aeltjen Feijer, gehuwd aan Derk Jaspers 300 gulden uit te keren, waarvan ieders de helft toekomt (bron schoutambt Vriezenveen inv.nr. 2680).

Derk Faijer wordt nog genoemd in 1801 als hij voor de vernieuwing van de kerk 6 gulden bijdraagt. Woont samen met broer Jan en zuster Janna op het ouderlijk erf aan het Oosteinde nr. 407 (bron: archief NH kerk).
II. Janna Faijer. Zij is gedoopt op 25-06-1752 in Vriezenveen. Janna is overleden op 26-02-1818 in Vriezenveen, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: bij overlijden landbouwerse, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Janna: Janna Faijer wordt nog genoemd in 1801 als zij voor de vernieuwing van de kerk 5 gulden bijdraagt. Zij is inwonend bij haar broers Derk en Jan (bron: archief NH kerk).
Genoemd in het belastingregister van de quotisatie van 1808 (belastingklasse 38). Dat hield in dat haar jaarinkomen tussen 100-150 gulden lag.
III. Jan Faijer. Hij is gedoopt op 08-06-1755 in Vriezenveen. Jan is overleden vóór 1761 in Vriezenveen, ten hoogste 6 jaar oud.
IV. Aaltje Jansen Faijer, gedoopt op 26-12-1757 in Vriezenveen (zie 73).
V. Jan Faijer. Hij is gedoopt op 01-01-1761 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: bij de doopvermelding staat als doopnaam vermeld: "Jan ten Cate" ouders: "Jannes Feijer en Hendrika ten Cate"
de toevoeging ten Cate bij Jan is opvallend. Ik ben een toevoeging van een achternaam van de moeder bij een reguliere voornaam één keer eerder bij de familie Bonekamp (Breukelen) tegengekomen. Het is erg zeldzaam.
Overigens gebruikt Jan de toevoeging ten Cate bij zijn voornaam Jan in de praktijk verder niet, voor zover ik weet. Alleen van de doopvermelding is de toevoeging ten Cate als voornaam bekend.
Jan is overleden op 23-07-1831 in Vriezenveen, 70 jaar oud [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl].
Notitie bij overlijden van Jan: bij overlijden genoemd, weduwnaar van Leena Jaspers.
Notitie bij Jan: landbouwer (bron: huwelijksakte zoon Jannes 1820). Jan Faijer wordt nog genoemd in 1801 als hij voor de vernieuwing van de kerk 15 gulden bijdraagt. Hij is inwonend bij zijn broer Derk en zuster Janna (bron: archief NH kerk).
genoemd in het belastingregister van de quotisatie van 1808 (belastingklasse 36). Dat hield in dat zijn jaarinkomen tussen 200-250 gulden lag
Jan trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1795 in Vriezenveen met Lena Jaspers, ongeveer 25 jaar oud. Zie 144,V voor persoonsgegevens van Lena.
148 Hendrik Jansen Kosters. Hij is gedoopt op 03-05-1722 in Vriezenveen. Hendrik is overleden omstreeks 1783 in Vriezenveen, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bij het huwelijk van zoon Hermannus in 1788 wordt deze de nagelaten zoon van Hendrik Kosters genoemd. Ook in een juridisch contract uit 1784 (3 augustus?) aangaande Fredrica en haar zoon Jan staat Fredrica vermeld als de wed. van wijlen Hendrik Coster (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2678). In januari 1783 wordt zoon Jan die in dat jaar huwt de zoon van Hendrik Koster genoemd, die dan dus nog zou moeten leven.
Notitie bij Hendrik: ook wel Costers genoemd, was van beroep landbouwer, was afkomstig van de boerderij Oosteinde 369 (huidige nummering),
Woonde aan het Oosteinde nummer 203 (huidige nummering). Op 18-12-1751 kopen Hendrik Jansen Koster en Fredrika Jansen voor 1700 car. guldens huis en erf, met 3 akkers land van de wed. van Frerick van Olde, Jenneken Berents Dodde (archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675 zie ook Ken uw dorp en heb het lief blz. 104). Volgens het boterpachtregister van 1755 was Hendrik de bezitter van 4 1/2 akker land. Moet een familie in zeer goede doen geweest zijn. In het register van de 1.000e penning van 1758 wordt Hendrik Coster aangeslagen voor een geschat vermogen van 913 gulden. In 1760 wordt Hendrik inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 3 personen en moet hiervoor het bedrag van 2 gulden betalen, dat is bijna 67 cent per persoon en uitgaande van het gemiddelde van 39 cent voor Vriezenveen kan gesteld worden dat deze familie tot de rijkere van het dorp moet hebben behoord.
In 1760 bij het hoofdgeld wordt de familie aangeslagen voor 3 personen en wordt aangeslagen voor 2 gulden, dit is bijna 0,67 p.p. en daarmee aanzienlijk boven het gemiddelde van 0,39 p.p voor heel Vriezenveen. Mogelijk was ook Hendrik, evenals zijn zoon Hermannus koopman van beroep.
Is voogd van de kinderen van zijn overleden zus Jenneken Coster (gehuwd met Jan Bramer, 1772).

Hendrik Jansen Koster en Fredrika Jansen maken op 4 augustus 1751 hun testament. Testators moeder Harmtjen Henriks Schuirman, wed. van Jan Lucas Koster, komt haar legitieme erfdeel toe. Testatrice doet hetzelfde voor haar ouders Jan Freriks en Janna Henriks Winter. Aan de armen komt 25 car. guldens toe, door de langslevende na het sterven van de eerste uit te keren. Verder is het een langstlevende testament. Beiden ondertekenen het testament met dun handtekening (archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675).

Hendrik Jansen Koster treedt op 23-04-1774 op als voogd van de minderjarige zoon van Jan Bramer genaamd Hendrik Jansen Bramer, eertijds verwekt door Janneken Jansen Costers (archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2678).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 04-07-1750 in Vriezenveen [bron: AHA inv. nr.3242] met de 18-jarige
149 Fredrica Jansen. Zij is gedoopt op 04-05-1732 in Vriezenveen. Fredrica is overleden na 1795 in Vriezenveen, minstens 63 jaar oud [bron: leeft nog tijdens de volkstelling van 1795].
Notitie bij Fredrica: 3 augustus 1784 regelt ze iets met haar zoon Jan bij het schoutgericht, het handelt over het erfdeel van zoon Jan (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2678).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Garret Kosters. Hij is gedoopt op 10-12-1752 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Garret: gedoopt als Garret, zoon van Hendrik Kosters en Fredrika Jansen
Garret is overleden op 04-04-1824 in Vriezenveen, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Garret: bij overlijden staat vermeld: 72 jaar oud, landbouwer zoon van Hendrik Coster en Johanna Jansen (!?), weduwnaar van Hendrika Bramer adres Oosteinde nummer 132 door hem zelf bewoond.
Notitie bij Garret: 11 juni 1799 testament Hendrikje Jansen wed. van Gerrit Derks, Universeel erfgenamen zijn Gerrit Coster, Jan Coster en Hermannes Coster. Verder aan haar voorschreven neef Gerrit Costers 400 gulden, aan het kind van Jannes Boesschen en Janna Costers 500 gulden en de gereformeerde armenstaat 100 gulden (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2681).
Garret trouwde, 27 jaar oud, op 16-04-1780 in Vriezenveen met Hendrica Bramer, 23 jaar oud, nadat zij op 01-04-1780 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Garret en Hendrica: 1780 Den 1 april Garret Coster z. van Hendrik Coster en Hendrica Bramer n.d. van Fredrik Bramer, beijde alhier bevestigt den 16 (transcriptie Jan Hekhuis).
Hendrica is een dochter van Frerik Hendriks Bramer (zie 204,I) en Fenneken Berends Berkhof (zie 262,III). Zij is gedoopt op 09-07-1756 in Vriezenveen. Hendrica is overleden.
II. Janna Hendriks Kosters. Zij is gedoopt op 18-01-1756 in Vriezenveen. Janna is overleden in ?.
Notitie bij Janna: 11 juni 1799 testament Hendrikje Jansen wed. van Gerrit Derks, Universeel erfgenamen zijn Gerrit Coster, Jan Coster en Hermannes Coster. Verder aan haar voorschreven neef Gerrit Costers 400 gulden, aan het kind van Jannes Boesschen en Janna Costers 500 gulden en de gereformeerde armenstaat 100 gulden (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2681).
Janna trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1790 met Jannes Boeschen, 32 of 33 jaar oud. Jannes is geboren op 19-06-1757 in Vriezenveen, zoon van Jan Hendriks Boesschen en Gerritdina (Gerhardina) Jansen Broertjen. Jannes is overleden in 1818 in Vriezenveen, 60 of 61 jaar oud [bron: André Idzinga ; Vriezenveners.nl]. Jannes is weduwnaar van Janna Berkhoff (1762-vóór 1790), met wie hij trouwde in 1785 in Vriezenveen.
III. Jan Kosters. Hij is gedoopt op 29-06-1760 in Vriezenveen. Jan is overleden op 04-03-1819 in Almelo, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: bij overlijden genoemd Jan Coster zonder speciaal beroep, 58 jaar weduwnaar van Geertruid Spijker.overleden in het huis van Fredericus Loreij, aan den ouden einde nummer 217.
Notitie bij Jan: koopman (bron: volkstelling 1795). verwalterschout, loco burgemeester (adjunct maire) te Vriezenveen, ontvanger der landsmiddelen voor Wierden en ’t Hoge Hexel (bron: André Idzinga, vriezenveners.nl). Bewoont het pand van zijn schoonouders (Bernardus Spijker en Gesiena Kruijs) op het Midden, hoek Westeinde (later slagerij Kenkhuis).

Op 3 augustus 1784 maken Jan Koster (ondertekening als Jan Kosters) samen met zijn echtgenote Aaltien Braamer hun testament. het is een langstlevende testament.
Een aantal legaten wordt beschreven die na overlijden van de eerst stervende binnen 1 jaar moeten worden uitgekeerd.
-Jan Coster laat na aan zijn moeder Fredricca Jansen, indien hij kinderloos mocht komen te overlijden, de som van 3.000 gulden na.
-Indien zijn moeder voor hem overlijdt dan komt dit bedrag toe aan zijn zijn 2 broers en zuster en bovendien zijn linnen en wollen kleding en overige lijfsgoederen.
-de kerk en de armenstaat komt gezamenlijk 400 gulden toe.
testatrice legateert:
- aan haar neef Berent Koerts (gehuwd met Jenneken Schoenmaker, zoon van Jannes Berends [Holland] en Janna Berends Holland) , zo zij zonder kinderen mocht komen te overlijden de enorme som van 5.000 gulden na.
-aan de kinderen van Jenneken Coerts wed. van Lucas de Vries gezamenlijk een bedrag van 5.000 gulden.
-haar kleding komt Jenneken Coerts toe
-de kerk en de armenstaat komt gezamenlijk 1.000 gulden toe.
(bron: Archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2679).

testament 15-04-1789 van Jan Costers en Geertruijt Spijkers. Het is een testament op langstlevende, waarbij na het overlijden van de langstlevende de boedel in twee gelijke delen te verdelen over de nabestaanden.
Van Geertruit Spijkers zijn dit:
-de kinderen van Janna Spijker
-de kinderen van wijlen predikant Spijker
-de kinderen van Jan Vincent bij haar zuster in echte verwekt.
Mocht de langstlevende hertrouwen dan dient deze 6.000 gulden aan de familie van de ander uit te keren. Mocht er nog sprake zijn van een legitieme aanspraak van een ouder dan is dit bedrag beperkt tot 3.000 gulden.
Geertruijt vermaakt de helft van haar kleding, goud en zilver aan har zuster Hendrika Spijker, huisvrouw van Jan Vincent. De andere helft vermaakt ze aan aan de dochters van Hendrik Spijker met name Caatje en Gesiena Spijker.
tenslotte komt de kerk en de armenstaat elk een bedrag van 100 gulden toe uit te keren door de langstlevende.
(bron: Archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2679).

11 juni 1799 testament Hendrikje Jansen wed. van Gerrit Derks, Universeel erfgenamen zijn Gerrit Coster, Jan Coster en Hermannes Coster. Verder aan haar voorschreven neef Gerrit Costers 400 gulden, aan het kind van Jannes Boesschen en Janna Costers 500 gulden en de gereformeerde armenstaat 100 gulden (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2681).
Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-04-1783 in Vriezenveen met Aeltjen Bramer, 32 jaar oud, nadat zij op 05-04-1783 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan. Aeltjen is een dochter van Jan Gerrits Bramer en Fenneken Berends. Zij is gedoopt op 15-11-1750 in Vriezenveen. Aeltjen is overleden in Vriezenveen.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 23-01-1787 in Vriezenveen met Geertruid Spijker, 45 jaar oud. Geertruid is een dochter van Bernardus Spijker en Gesine Kruijs. Zij is gedoopt op 03-09-1741 in Vriezenveen. Geertruid is overleden in 1813 in Vriezenveen, 71 of 72 jaar oud [bron: André Idzinga ; Vriezenveners.nl].
IV. Hermannus Costers, gedoopt op 12-02-1764 in Vriezenveen (zie 74).
150 Berent Engberts Olijslager Smit. Hij is gedoopt op 30-05-1726 in Vriezenveen. Berent is overleden na 1801 in Vriezenveen, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berent: Berent Engberts wordt nog genoemd met de volkstelling van 1795. Hij geeft dan de gezinssamenstelling aan. Als gezinshoofd staat vermeld Hendrik Boesschen. Op de lijst van geldgevers voor de verbouwing van de kerk uit 1801 komt Berent Engberts Smit niet meer voor. Hij zal dan waarschijnlijk zijn overleden.

30 juli 1793 maakt Berent Engberts Ollij Smit zijn testament. Aan zijn dochter Gerritdina en haar man Hendrik Boeschen vermaakt hij zijn vaste goederen en de oliemolen op voorwaarde dat zij aan Mannes Costers en diens vrouw 1200 gulden uitbetalen. De helft van het geld en obligaties komen de dochter van Gerritdina, genaamd Johanna Boeschen, toe. Zijn dochter Gerritdina Berents Smit zal gedurende haar leven hiervan de intrest trekken. De andere helft van geld en obligaties komen dochter Fredrika Berents Smit toe, gehuwd met Mannes Coster. Goud, zilver en linnen en wollen kleding dienen in gelijke proties onder de erfgenamen te worden verdeeld (bron: archief schoutambt Vriezenveen 2680 foto 549-550).

13-02-1801 gecompareerd: ten huize van Hendrik Boeschen, Berent Engberts die verklaart zijn testament van 30 juni 1793 te handhaven met die verandering dat het erfdeel dat de weduwe van Hendrik Boeschen toekwam, na haar eventuele overlijden zal vervallen aan Johanna Boesschen dochter van Hendrik Boeschen en Gerhardina Berends Smit en mocht Johanna Boeschen voor haar moeder komen te overlijden, dan zal het erfdeel toekomen aan de vrouw van Hermannus Coster genaamd Fredrika Berends Smit. Mocht testator komen te overlijden dan dient de erfenis direct onder het administratieve toezicht van Jan Engbers en Jan Koster gesteld te worden (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2681).
Notitie bij Berent: smid en olieslager van beroep. Zowel met de naam Olijslager als Smit aangeduid. Woonde in de buurt van Westeinde 96 (huidige nummering). Had een oliemolen, een molen, aangedreven door paarden die raap- en lijnolie produceerde. Omdat de windrechten bij de heer van Almelo lagen en betaling hiervan probeerde men zoveel mogelijk te ontlopen. Vandaar dat de molen door paarden werd aangedreven. Werd in 1760 inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 4 personen en moet 1,90 betalen (0,48 p.p.), ruim boven het gemiddelde van 0,39 p.p van dat jaar en voor het Westeinde lag dit bedrag zelfs gemiddeld nog lager n.l. op 0,37 p.p.

Vader Engbert Smit wordt in het kohier van de 1.000e penning van 1751 genoemd met een vermogen van 1300 gulden. In 1758 wordt zoon Berent Engb. Smit vermeld met een geschat vermogen van 2702 gulden. Het vermogen in de familie is dus in korte tijd behoorlijk gegroeid.

De oliemolen echter was in slechte staat. In 1785 wendt het bestuur van kerkmeesters en setienen van Vriezenveen zich tot de Heer van Almelo om zich over de bouwvallige en brandgevaarlijke staat van de molen te beklagen. Turf en andere brandbare stoffen lagen opgeslagen bij de oven waar de zaden gedroogd werden en ’s-morgens en ’s-avonds ging Berent met een brandende olielamp over de stal naar zijn molen die meest met stro was bedekt en vast aan zijn woning gebouwd was. verder waren er klachten dat de uitgeperste zaadolie van slechte kwaliteit was en ook ging het verhaal dat Berend het zaad van Vriezenveners liet liggen omdat van vreemdelingen met voorrang te behandelen die daarvoor ook nog eens minder hoefden te betalen namelijk 6 in plaats van 8 stuivers per schepel zaad. (bron: AHA inv. nr. 1766).

Maakt op 30-07-1793 zijn testament. Berent Engberts Smit vermaakt de oliemolen, huis, landerijen en inboedel aan dochter Gerhardina Berens Smit en haar man Hendk. Boesschen mits aan Mannes Coster en zijn vrouw uit voornoemde goederen 1200 gulden worden betaald door Hendrik Boesschen. Verder worden tot universeel erfgenaam benoemd: voor de helft de dochter van Hendrik Boesschen en Gerhardina Smit, genaamd Johanna Boesschen en de andere helft dochter Frederika Berents Smit, gehuwd aan Mannes Coster. Het gaat hierbij om waardepapieren, de kleding en alle goud en zilver. De familie was dus zeker in goede doen (archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2680).

Op 17-3-1757 wordt in de archieven van Wierden genoemd Berend Smit Olyslager te Vriezenveen dit ivm met een eerdere lening van zijn vader Engbert Smit Olyslager (d.d. 19-6-1730) aan Gerrit Smit en Henrikjen Abrahams, die dan het hypothecaire onderpand (een dagwerk hooiland gelegen in de Haar marke onder Wierden) in eigendom verkrijgt. Kennelijk heeft de lener de schuld niet volledig afgelost.
(Bron: RA Overijssel; Gericht Kedingen inv. nr. 3).

op 4 mei 1765 verkopen de erfgenamen van de weduwe van Jan Gerritsen Smelt, met name Jan Jonkman, Berent Engbers (gehuwd met Geertjen Smelt dv Gerrit Jansen Smelt’), Hindrikjen Gerrits Smelt en Jan Roelofsen, mede voor de overige kinderen en erfgenamen van de weduwe Jan Gerritsen Smelt een halve akker hooiland gelegen in het Eubenland voor 140 guldens aan Lukas Derks (bron: archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2676 foto 485). Dit kan er op duiden dat de moeder Hendrikje Jansen eigenlijk Smelt moet hebben geheten van haar familienaam en een dochter moet zijn geweest van deze Jan Gerritsen Smelt.

Akte 30 juli 1793…draagt Berent Engberts Smit zijn kleren, zilver en goud over aan zijn dochter Frederika Berends Smit getrouwd aan
Mannes Coster (boekjes Jonker archief Vereniging Oud Vriezenveen XV,34).
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 19-06-1756 in Vriezenveen met de 29-jarige
151 Geertjen Gerrits Smelt. Zij is gedoopt op 12-01-1727 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Geertjen: geboorteregistratie van Geertjen luidt als volgt: "de moeder Jennegjen Jansen Berkhof weduwe van wijlen Gerrith Jansen Smelt dewelke omtrend een halve dag voor ’s kinds geboorte overleden is"
Geertjen is overleden in ?.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritdina (Gerhardina) Berents Smit. Zij is gedoopt op 09-03-1760 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: gedoopt als dochter van "Berend Egbertz en Geertjen Gerrets".
Gerritdina is overleden na 1801 in Vriezenveen, minstens 41 jaar oud. Gerritdina trouwde met Hendrik Boesschen. Hendrik is een zoon van Henricus Boesschen en Janna Berends Berkhof. Hij is gedoopt op 04-02-1753 in Vriezenveen. Hendrik is overleden vóór 1801 in Vriezenveen, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: olieslager, ging failliet, verkoop van de desolate boedel op 11-08-1794, akte 11-06-1795. Abraham Hanterman koopt huis, landerijen en oliemolen voor het bedrag van 2650 gulden. (Archief Schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2681).

7 februari 1801 Hendrik Boeschen en Gerhardina Berends Smit verklaren geleend te hebben van Berend Braamer 500 gulden in den jaar 1799 op 13(?) december (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2681).
II. Frederika Olijslager Smit, gedoopt op 19-12-1762 in Vriezenveen (zie 75).
152 Johannes Webbink (ook Klumper). Hij is gedoopt op 08-11-1747 in Almelo. Johannes is overleden op 27-05-1818 in Tubbergen (Reutum), 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden als Jannes Klumpers oud 75 jaar landbouwer, echtgenoot van wijlen Janna Nebbink, geboren te Almelo zv Gerrit Klumpers en Geertrui Klumpers beiden overleden te Almelo. Overleden in het huis van zijn schoonzoon te Reutum. NB De informatie in de overlijdensakte is deels onjuist. De vader is niet Gerrit, maar Jan Hendrik. Op de leeftijd valt ook wel wat af te dingen. De naam Nebbink is ook apart, ik ben de naam niet eerder tegengekomen. Het is ook geen naam die in Almelo voorkomt. (met dank voor deze aanwijzing aan Robert Einhaus, e-mail 2011).
Notitie bij Johannes: ook wel Jannes. Johannes wordt voor het eerst in 1783 met de naam Webbink aangeduid bij de doop van dochter Maria.

In de huwelijksakte van zoon Hendrik in 1819 wordt als alias Klumpers vermeld bij de naam van vader Jannes Webben, een mogelijke aanwijzing dat hij klompenmaker geweest zou kunnen zijn.

In de huwelijkse bijlagen van de huwelijksregistratie van dochter Geesken op 01-05-1828 te Blankeham wordt door getuigen (Jan Abbink wever oud 66 jaar, Hendrik Nieuwenhuis wever oud 69 jaar, Gerrit Nieuwenhuis wever oud 77 jaar, Hermannus Vollen broekwever oud 52 jaar) verklaard dat Jannes Webbink (vader van Geesken) de echtgenoot was van Janna Hinneveld en de zoon van Hendrik Webbink en Aleida Mensink. In leven zouden allen landbouwers zijn geweest en allen overleden te Borne voor meer dan 25 jaar.
Janna Hinneveld zou, nog steeds volgens voornoemde personen de dochter zijn van Derk Hinneveld en Grietjen Mulders. De getuigen verklaren voornoemde ouders en grootouders zeer wel gekend te hebben! De verklaring werd opgemaakt op 2 april 1828 te Borne voor Christiaan Landman openbaar notaris van het kanton Delden.

Echter in de huwelijkse bijlagen van dochter Berendina (huwelijk 06-11-1828 te Borne) staat een verklaring van (deels) dezelfde getuigen met een geheel andere verklaring, opgemaakt voor dezelfde notaris Lantman op 3 oktober 1828 (haast precies een half jaar later!). De getuigen Hendrik Nieuwenhuis wever 70 jaar, Gerrit Nieuwenhuis zonder beroep 78 jaar, Grades Hermsen zonder beroep 77 jaar, Hendrik Musebeldt wever 59 jaar, verklaren dat de echtgenote van Jannes Webbink (vader van Berendina) Janna Hinneveld was. Men verklaart ouders en grootouders goed gekend te hebben die meer dan 23 jaar geleden zijn overleden te Borne. Tot zover stemt de verklaring nog (redelijk) overeen. Maar dan..... De ouders van Jannes zouden zijn: Jan Webbink en Jenne Weustink en de ouders van Janna Hinneveld, Jan Hinneveld en Fenneken Weustink. In leven zouden allen landbouwers zijn geweest en allen overleden te Borne. En natuurlijk alle getuigen hebben deze ouders en grootouders "zeer wel gekend"!
Opmerkelijk zo’n verschil in verklaring van (deels) dezelfde personen.

En dan is daar ook nog de overlijdensakte van Hendrik Webbink in Vriezenveen, waarin hij de zoon heet te zijn van Jannes Webben en Johanna Getkate. Overigens bij zijn huwelijk in 1819 heet hij eveneens de zoon van Jannes Webben en Janna Hinneveld te zijn, dus in overeenstemming met voornoemde verklaringen. De eerste verklaring in de huwelijkse bijlagen (april 1828) lijkt voor wat betreft de informatie over de ouders en de grootouders Hinneveld het meest betrouwbaar. Derk Hinneveld als grootvader lijkt te kloppen en Grietje kun je met een beetje fantasie nog herleiden tot Margriet en dan naar Maria. De naam Mulders is echter nieuw en is mogelijk onjuist. Veel personen in Twente hadden echter diverse familienamen. In elk geval is voor de info van de Hinnevelds uit de eerste verklaring meer bewijs in de archieven te vinden. De naam Weustink is voor Borne en Almelo (zoekmachine Twents streekarchief) niet echt relevant en lijkt een slag in de lucht geweest te zijn. De echtgenote van Jan Hendrik Webbink heet echter niet Aleida Mensink (volgens de eerste verklaring), maar volgens informatie van de huwelijksregistratie van de Gereformeerde Kerk (lees NH) te Almelo, Hendriene Eulderink, ook nogal afwijkend dus. De enige conclusie lijkt te zijn dat grootouderinformatie in de huwelijkse bijlagen niet al te serieus moeten worden genomen. Check de info zelf in andere bronnen lijkt de boodschap te zijn, maar houdt daarbij wel in gedachten dat het in Twente gebruikelijk was dat een persoon met meerdere familienamen in het leven kon staan.
Hij trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, vóór 1779 in Zenderen () [bron: http://www.twentsstreekarchief.org/nl/nl.htm] met de ten hoogste 23-jarige
153 Janna Hinneveld, geboren [bron: Vriezenveners.nl (André Idzinga)]. Zij is gedoopt op 04-04-1756 in Almelo.
Notitie bij de geboorte van Janna: volgens André Idzinga is Janna Hinseveld de dochter van Hendrik ten Getcate en geesken Spenkelink en geboren in 1751, echter er is ookeen tweede dochter Janna van dit echtpaar gedoopt op 15-01-1758 (eerste 25-04-1751). Daarom lijkt het aannemelijker dat de eerste dochter in 1758 zal zijn overleden), als de ouderlink überhaupt klopt.
Ik ga er namelijk van uit dat Janna van het Hinvelt de dochter is van Derk Alberts (van het Hinveld) en Maria Stevens Meijer. (de vernoemingen van de kinderen van Jannes Webbink en Janna Hinveld) passen ook mooi in deze lijn (het tweede(?) kind (gedoopt 1782 in Zenderen) heet namelijk Derk en het derde(?) (gedoopt 1783 in Zenderen) Maria!
helaas is er van dit echtpaar geen huwelijksregistratie te achterhalen. Het huwelijk zal waarschijnlijk in Borne hebben plaatsgevonden (huwelijksregistraties van deze plaats ontbreken echter voor de NH kerk in deze periode).
Janna is overleden in Borne.
Notitie bij Janna: volgens André Idzinga dochter van Hendrik Getkate en Geesken Spenkelink
ik ben de naam Getkate bij deze persoon uitsluitend in de overlijdensakte van zoon Hendrik te Vriezenveen in 1840 tegengekomen. Dit lijkt een abuis. Elders wordt ze namelijk altijd Hinneveld genoemd, oa. bij huwelijk Hendrik in 1819 en doop van haar kinderen te Borne). Ik ga er van uit dat ze de dochter is van Derk Alberts van het Hinveld. De naamsvernoemingen van de kinderen sluiten mooi aan bij Derk Alberts van het Hinveld en Maria Stevens. Het tweede kind heet namelijk Derk (geb.1782) en het derde Maria (geb. 1783) !
Zie notities bij echtgenoot Johannes over de voorouderproblematiek bij beide personen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Webbink (Webben), geboren op 31-05-1779 in Borne (zie 76).
II. Derk Webbink (Webben), geboren op 06-03-1782 in Zenderen. Hij is gedoopt op 10-03-1782 in Borne [bron: http://www.sijses.nl/transcript/borne/index.html].
Notitie bij de geboorte van Derk: volgens doopregistratie zoon van "Jannes Webben en Janna Hinseveld
Ehel: in Senderen"
Derk is overleden op 20-01-1858 in Vriezenveen, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Derk: overleden Derk Webbink, landbouwer, geboren te Borne, 80 jaar weduwnaar van Clasina van der Beek.
Notitie bij Derk: schuitevoerder (bron: geb. akte dochter Johanna 1814). Derk kan niet schrijven volgens de geboorteaktes van zijn kinderen.
landbouwer (bij geboorte dochter jennigjen in 1821).

Op 29 maart 1830 mishandelen Jan (25 jaar) en Derk Webbink (50 jaar), turfschippers te Vriezenveen Wijlant Bartels, dit leidt voor vader en zoon tot een gevangenisstraf van 8 dagen in het Huis van Bewaring te Almelo (bron: Rechtbank van Eerste Aanleg Almelo inv. nr. 177).

Derk komt regelmatig voor in het uitgavenboek van de Diaconie van de kerk, "uit behoefte" ontvangt hij meermaals ondersteuning voor betaling van huur en dergelijke. In 1840 wordt zelfs een nieuwe woning van Johannes Bramer gekocht voor Derk Webbink voor een bedrag van 201 gulden! Zijn huis was eerder door brand verwoest. De diaconie ontving volgens het kasboek wel de verzekerde gelden van het eerder afgebrande huis ten bedrage van 281,50. Kennelijk stond Derk Webbink onder een soort van curatele van de diaconie (bron: doos 77 map 2 archief NH-kerk Vriezenveen).
Derk trouwde met Klasina van der Beek (ook Hendriks). Klasina is geboren omstreeks 1785 in ?, dochter van Hendrikus van der Beek. Klasina is overleden op 06-08-1852 in Vriezenveen, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klasina: overleden Clasina vander Beek, zonder beroep, geboren te Vriezenveen, 66 jaar,echtgenote van Derk Webbink dv Hendrikus vander Beek en N.N.
Notitie bij Klasina: in 1816 bij de geboorteakte van zoon Gerhardus staat dat Clasina eerder Gerrits heette, maar nu van Beek. In 1814 en 1821 heet ze Hendriks.
III. Maria Webbink, geboren op 07-12-1783 in Zenderen [bron: http://www.sijses.nl/transcript/borne/index.html]. Zij is gedoopt op 14-12-1783 in Borne [bron: http://www.sijses.nl/transcript/borne/index.html].
Notitie bij de geboorte van Maria: gedoopt als dochter van Johannes Webbink en Janna
Hinneveld Ehel: in Senderen
Maria is overleden vóór 05-08-1785 in Zenderen (?), ten hoogste 1 jaar oud.
IV. Maria Webbink, geboren op 05-08-1785 in Zenderen [bron: http://www.sijses.nl/transcript/borne/index.html]. Zij is gedoopt op 08-08-1785 in Borne [bron: http://www.sijses.nl/transcript/borne/index.html]. Maria is overleden in ?.
Notitie bij Maria: gedoopt als dochter van Johannes Webbink en Janna
Hinneveld E.luiden in Zenderen
V. Jan Webbink, geboren op 16-09-1787 in Zenderen. Hij is gedoopt op 23-09-1787 in Borne. Jan is overleden op 12-05-1812 in Givet noord-Frankrijk, 24 jaar oud [bron: http://members.home.nl/rmwebbink/index_bestanden/webbink.HTM].
VI. Engbert Webbink, geboren op 18-03-1790 in Zenderen. Hij is gedoopt op 20-03-1790 in Borne. Engbert is overleden in ?.
VII. Aaltje Webbink, geboren op 19-11-1790 in Zenderen. Zij is gedoopt op 21-11-1790 in Borne. Aaltje is overleden in ?.
VIII. Geesken Webbink, geboren op 19-02-1795 in Zenderen. Zij is gedoopt op 21-02-1795 in Borne. Geesken is overleden in 1859 in Blokzijl, 63 of 64 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Geesken: bij huwelijk van beroep dienstmaagd en genoemd de dochter van Jannes Webbink en Janna Hinneveld.
Geesken trouwde, 33 jaar oud, op 01-05-1828 in Blokzijl [bron: Genlias] met Been Hollander, 36 jaar oud. Been is geboren in Blokzijl, zoon van Roelof Berentse Hollander en Jantje Hendriks Doeve. Hij is gedoopt op 13-06-1791 in Blokzijl. Been is overleden in ?.
Notitie bij Been: bij huwelijk van beroep arbeider en genoemd de zoon van wijlen Roelof Hollander en Jantje Hendriks Doeve.
IX. Berendina Webbink, geboren op 01-01-1798 in Zenderen. Zij is gedoopt op 07-01-1798 in Borne. Berendina is overleden in ?.
Notitie bij Berendina: bij huwelijk van beroep dienstmeid en genoemd de dochter van Jannes Webbink, landbouwer en Janna Hinneveld, landbouwerse.
Berendina trouwde, 30 jaar oud, op 06-11-1828 in Ootmarsum met Hermannus ten Voorde, 24 jaar oud. Hermannus is een zoon van Gerrit Jan ten Voorde en Wilhelmina Kienhuis. Hij is gedoopt op 09-09-1804 in Ootmarsum. Hermannus is overleden in ?.
154 Geerlig Gerrits van het Schuttenhuis. Hij is gedoopt op 14-06-1739 in Almelo.
Notitie bij de geboorte van Geerlig: bij doop genoemd Geerdelick zv Gerrit Schuten en Janna Brouwers, ik vermoed dat Geerdelich/Geerlich vernoemd is naar de eerste vrouw van Gerrit Alberts van den Krommendijk genaamd Grietje Smit (bij haar eerste huwelijk in 1722 Margriete Gerrits genoemd).
Geerlig is overleden na 1788 in Vriezenveen (?), minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Geerlig: Bij zijn doop Geerdelich genoemd, verder ook wel Geerlink of Geerlig genoemd. Met de volkstelling van 1748 staat hij als Gerrit te boek, als de link ten minste klopt naar het gezin (zie opmerkingen bij de vader).

Is in 1766 een hoofdgetuige in en proces dat gaat over de breedte van schuiten die moeilijk onder de brug zouden kunnen varen waarbij met bijlen stukken van de palen van de brug zouden zijn afgehakt om de doorvaart mogelijk te maken. Geerlig ook eigenaar van een schuit, die niet zo breed was, ging in juli 1766 (2 weken of ruim 2 weken voor 31 juli 1766) met zijn boot naar de "woeste veenen" om hooi en gemaaid gras te halen en deze naar Vriezenveen te brengen. In de stukken van het proces wordt hij ook wel Schutten Geerlig genoemd, dat zal zijn naam zijn geweest in het dagelijkse leven. (HAA inv. nr. 3045).

In het vuurstedengeldregister van 1782 staat hij als Schot Geerlink te boek. Hij zal het erf van zijn schoonvader hebben bewoond.

29-12-1788 Schoutengericht Vriezenveen: inventaris goederen Geerlink Schutte ivm schuldeiser Gerrit ten Bruggencate pachter van de impost op de gebrande wateren: 1. 4 turfkorven 2. een bakken troch 3. vijf aarden schotels 4. vijf koppen 5. twee Keulse potten 6. een eerden bord 7. twee hangende lampen 8. vijf tafelvorken 9. een zitbank 10. een lege kast 11. een klein kistje 12. een koekribbe 13. een houten vuurkorf 14. een luchter 15. tien paar koffiegoed 16. een koffieketel 17. een ijzeren potje 18. enige turf 19. enig hooi en stro 20. een haal en vuurtang 21. twee stoelen 22. twee hennen en een haan (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 31).

dat de pachter van impost op gebrande wateren Geerlink Schutte voor het gericht daagt, duidt er mogelijk op dat Geerlig een tapper van beroep moet zijn geweest.
Hij ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 03-11-1764 in Almelo met de 35-jarige Hermientje (Hermina) Lucassen Schot.
Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Hermientje: ondertrouw Almelo 3-11-1764 Geerling wordt in Almelo genoemd nagelaten zoon van Gerrit van het Schuttenhuis van Almelo.
Miena Schot wordt genoemd dochter van Lucas Schot jonge dochter te Vriezenveen. Er staat vermeld dat ze op 23-11-1764 met attestatie naar Vriezenveen zijn vertrokken.

In Vriezenveen is de huwelijksregistratie op 17-11-1764 als volgt: Geerlick van het Schuttenhuis onder Almelo NZ van Gerrit van het Schuttenhuis en Mientjen Lucassen dv Lucas Jansen den 9 novem ingeschreven
155 Hermientje (Hermina) Lucassen Schot. Zij is gedoopt op 13-02-1729 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hermientje: gedoopt als Hermientje dochter van Lucas Jansen en Vennegjen Herms.
Hermientje is overleden op 31-01-1817 in Vriezenveen, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermientje: Mientjen van’t Schot overleden aan het Oosteinde nr. 4 in de ouderdom van 92 jaar, zonder beroep en weduwe van Geerlink van het Schuttenhuis.

Getuigen zijn: Albert Berkhof oud 54 jaar en tapper van beroep en Hendrik Companje, oud 40 jaar en smid van beroep.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Geerlinks Schipper. Hij is gedoopt op 01-09-1765 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt als zoon van "Geerlig van het Schuttenhuijs en Harmina Lucassen".
Gerrit is overleden op 01-03-1834 in Vriezenveen, 68 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Gerrit: schipper (bron: volkstelling 1795), staat hier vermeld als Gerrit Gerlink.
volgens overlijdensakte landbouwer. Komt in de diaconale rekeningen van de kerk voor als kapper/scheerder.
familienaam Schipper ontleend aan website Vriezenveners.nl van André Idzinga.
Bij zijn huwelijk staat Gerrit met de familienaam Gelink vermeld, zoon van Gelink Gerritzen.

Woonde in het Oosteinde in de buurt van nummer 251.
Akte van transport 02-02-1795 aankoop voor 558 gulden door Gerrit Geerlinks van het huis van wijlen Albert Jansen Scheper met de halve bank en 5 wand bouwland exclusief 5 bomen, die Jan Coster toebehoorden. De verkoop geschiedt door de Gerrit Hospers en Albert Harmsen (voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Albert Jansen Scheper) en Jan Otten Holland en zijn vrouw Aaltje Alberts Scheper (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2680).

register 50e penning (Statenarchief Overijssel inv. nr. 2668):
-10-05-1794 verkoop van een half huis met landerijen door de mombaren van wijlen Albert Jansen Scheeper aan Gerrit Geerlinks voor 558 gulden.
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 14-06-1789 in Vriezenveen met Derkdina Tijhof, 25 jaar oud, nadat zij op 31-05-1789 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan. Derkdina is een dochter van Frerick Jansen Tijhof (zie 454,III) en Aeltjen Derksen Schipper (zie 192,I). Zij is gedoopt op 29-01-1764 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Derkdina: gedoopt als dochter van : "Fredrik Janzen Tijhof en Aaltjen Derks Schipper".
Derkdina is overleden op 27-12-1821 in Vriezenveen, 57 jaar oud [bron: Genlias].
II. Fredrik van het Schuttenhuis. Hij is gedoopt op 25-01-1767 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Fredrik: gedoopt als zoon van Geerdink Gerritz en Mina Lucassen
III. Lucas Gerrits van het Schuttenhuis. Hij is gedoopt op 30-10-1768 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Lucas: gedoopt als zoon van Geerdink Gerrits en Mina Lucassen
IV. Lena Geerlinks, gedoopt op 01-08-1773 in Vriezenveen (zie 77).
V. Janna Geerlinks van het Schuttenhuis, geboren omstreeks 1775. Janna is overleden op 10-02-1825 in Vriezenveen, ongeveer 50 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Janna: bij overlijden dienstmeid van beroep. dv Geerlink van het Schuttenhuis en Hermina van het Schot. 50 jaar oud.
156 Klaas Jansen (ook Berents). Hij is gedoopt op 10-12-1724 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Klaas: gedoopt als Claes zoon van Jaen Berends en Jenneken Janz
Klaas is overleden vóór 1775 in Vriezenveen, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: in het belastingkohier van de reliqua van 1775 en het geslacht van hetzelfde jaar wordt genoemd de wed. Klaas Jansen. In het belastingkohier van het geslacht van de jaren 1773 en 1774 komt Klaas onder de naam Berents voor. In het jaar 1776 is de naam verdwenen en wordt de naam Jan Gerrits en later de wed. Jan Gerrits vermeld.
Notitie bij Klaas: Klaas Jansen is moeilijk te traceren in de archieven. Hij is waarschijnlijk geen boer geweest. In de boterpachtregisters kan ik hem niet achterhalen. In het hoofdggeldkohier van 1760 komen in elk geval 2 personen met de naam Klaas Jansen voor (1 x Oosteinde, 1 x Westeinde).
Gezien de huwelijken van de kinderen, die met partners afkomstig van het Westeinde trouwen (Jan Claassen met Janna Harms Pley; Lucas Klaassen met Johanna Schipper en Jenneken Klaassen met Jasper ten Cate) ligt het voor de hand Klaas Jansen op het Westeinde te zoeken.

Echter nog in 1748 in het Volkstellingsregister, nog in het hoofdgeldkohier van 1752 is Klaas Jansen te vinden. Dat maakt het extra gecompliceerd.
De mogelijke oplossing werd gevonden in de belastingkohieren op het geslagt. In de kohieren van 1758 en 1759 van het geslagt wordt genoemd Jan Berens Klaas, ofwel Klaas Jansen zoon van Jan Berens. Deze informatie stemt overeen met de trouwregistratiegegevens uit 1755 waar Klaas Jansen de nagelaten zoon heet te zijn van Jan Berens. Vanaf 1750 (1751 en 1752) staat op hetzelfde erf de wed. Jan Berents als hoofdbewoonster vermeld. Mogelijk was Klaas met de volkstelling van 1748 buiten Vriezenveen werkzaam, anders had hij als zoon genoemd moeten zijn op het erf van zijn ouders en dat is niet het geval.

Het pand van Klaas Jansen moet gelegen hebben in de buurt van Westeinde 500 op het erf van het zogenaamde Olde Scholsland.

Klaas wordt in 1758 inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 3 personen en moet 14 stuivers betalen, dus 70 cent. Dat is ca.23 cent p.p. en daarmee behoorlijk onder het dorpsgemiddelde. In vermoed dat Klaas een ambachtsman is geweest, mogelijk wever of zoiets dergelijks. Claas Jansen wordt nog in het hoofdgeldkohier van 1779/1780 genoemd. Deze informatie is echter gedateerd, want al in het belastingkohier van de reliqua van 1775 en het geslacht van hetzelfde jaar wordt genoemd de wed. Klaas Jansen.

Met de volkstelling van 1795 zien we op deze lokatie zoon Jan Klaassen genoemd, deze is inderdaad wever van beroep (volgens André Idzinga gehuwd met Janna Harms Pleij), het gezin telde toen 4 gezinsleden, mogelijk leeft de moeder dan dus nog, aangezien het eerste kind van Klaas in 1795 is geboren. Ook de familie Pleij bestond trouwens voornamelijk uit wevers. Dus zoon Jan zal het erf hebben overgenomen. In 1801 met de verbouwing van de Hervormde Kerk schrijft deze zoon zich in voor een bijdrage van 2 gulden en 4 stuivers.
Volgens het archief Jonker/Jansen is een zekere Jan Berends Olde die op het Scholsland woonde de vader van Klaas, ik ben deze naam niet tegengekomen. Wel is het zo dat Klaas Jansen zijn huis en erf op het Oude Scholland heeft en is het zo dat hij het "Scholthuis" zal hebben bewoond (bron: verpondingskohier van 1723 in combinatie met het hoofdgeldkohier van dat jaar). De belastingaanslag is vrijwel nihil. Het moet een arme familie zijn geweest.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 06-09-1755 in Vriezenveen met de 28-jarige Janna Lukassen Schoemaker.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Janna: bij het huwelijk heet Jan Klaassen de nagelaten zoon van Jan Berends te zijn en Janna Lukassen de J.D. van Lukas Jansen, beide alhier.
157 Janna Lukassen Schoemaker. Zij is gedoopt op 03-11-1726 in Vriezenveen. Janna is overleden na 1779 in Vriezenveen, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: nog in het belastingkohier op het geslacht van 1779 vermeld.
Notitie bij Janna: 14-11-1778 schuldverklaring: Janna Luicas, wed. van Claes Jansen verklaart schuldig te zijn aan:
-haar broer Berend Luicas Schoemaker 417 gulden vanwege ten genoegen van haar betaalde rekeningen.
-Luicas Derksen 123 gulden.
-de wed. van wijlen Jan Evertmans.........
Tesamen (?) een schuld van 600 gulden.
Ze verhypothiceert daarvoor haar land en huis gelegen op het Olde Scholland (gelegen in het Westeinde), 5 wand bouwland gelegen op het Sijmesland en een akker land beginnen vanaf de dorpsstraat tot aan de Oudeweg, 1/2 akker Hoevenland op de Westerhoeven

september 1780 transportakte: verkoop door Berent Luicas [Schoemaker] en Berent ten Cate (gedoopt 1744 zoon van Bernardus ten Cate en Swenneken Lamberts) als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Claas Jansen en huisvrouw Janna Luicas Schoemaaker het huis met een goorden van 300 roeden op het Scholsland, gelegen tussen het erf van de wed. Jan Gerritsen (oostwaarts) en Sijmesland (westwaarts). Jan Egbers Pleij is voor 330 gulden de koper van het pand. Ook gaat een stuk land, gelegen tussen het Olde Scholsland en het land van Jan Leeders, voor 120 gulden van de hand aan Gerrit Gerritsen Keep en voor 90 gulden wordt een stuk land verkocht aan broer Berent Luicas Schoemaaker. Voor 60 gulden wordt nog een stuk grond van de hand gedaan aan Albert Harms (bron: archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2678)..
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [moeder:misschien] Jan Klaassen. Hij is gedoopt op 11-12-1757 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als Jan zv Klaas Jansen en Janna Jansen
Jan is overleden in ?.
Notitie bij Jan: vanwege het gegeven dat bij de doop van Jan vermeld wordt dat zijn moeder Janna Jansen heet en niet Lucassen (zoals bij de andere gedoopte kinderen) is de ouderlink niet geheel zeker. Janna zou hier met het patroniem van haar eigen vader kunnen zijn aangeduid, hij heette Lukas Jansen Schoemaker.
II. Jan Klaassen. Hij is gedoopt op 31-05-1761 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt als zoon van Klaas Jansen en Janna Lukassen.
Jan is overleden op 14-03-1833 in Vriezenveen, 71 jaar oud [bron: Genlias en vriezenveners.nl].
Notitie bij overlijden van Jan: overleden als Jan Klaassen z.v. Klaas Jansen en Janna Lucas, partner van Janna Harms, weduwnaar. volgens overlijdensregistratie 72 jaar oud.
Notitie bij Jan: wever (bron: overlijdensregistratie).
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 17-11-1793 in Vriezenveen met Janna Harms, nadat zij op 02-11-1793 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: Jan Klaassen heet bij zijn huwelijk de nagelaten zoon te zijn van Klaas Janzen en Janna Lucas en Janna Harms de N.D. van Harmen Janzen en Mettien Baerents. Beiden van alhier.
Janna is een dochter van Harmen Jansen en Metjen Baerents. Janna is overleden op 17-05-1813 in Vriezenveen.
Notitie bij overlijden van Janna: bij overlijden zijn de ouders niet vermeld. 51 jaar oud volgens overlijdensregistratie.
III. Lucas Klaassen Schipper, gedoopt op 25-12-1762 in Vriezenveen (zie 78).
IV. Jenneken Klaassen. Zij is gedoopt op 22-10-1769 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jenneken: gedoopt als Jenneken d.v. Klaas Janzen en Janna Lucassen.
Jenneken is overleden op 23-03-1845 in Vriezenveen, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jenneken: volgens overlijdensregistratie 75 jaar oud.
Jenneken trouwde, 24 jaar oud, op 22-06-1794 in Vriezenveen met Jasper ten Cate, 28 jaar oud, nadat zij op 07-06-1794 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Jasper: Jenneken wordt bij haar huwelijk de dochter genoemd van Klaas Jansen en Johanna Lucassen.
Jasper is een zoon van Jasper ten Cate en Stientje Fronten. Hij is gedoopt op 27-03-1766 in Vriezenveen. Jasper is overleden op 17-01-1826 in Vriezenveen, 59 jaar oud.
Notitie bij Jasper: gemeente bode (bron: overlijdensregistratie)
158 Jan Derks Schipper. Hij is gedoopt op 30-08-1744 in Vriezenveen. Jan is overleden vóór 1795 in Vriezenveen, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: nog genoemd in diverse belastingregisters van 1792, oa vuurstedengeldregister.
Notitie bij Jan: koopman en landbouwer; bewoonde de boerderij het Westeinde 158 (huidige nummering). Was met de volkstelling van 1795 al overleden. Dan wordt genoemd, de weduwe Schipper, boerin, gezinshoofd van 4 personen.

Op 7 oktober 1766 verklaren Jan Hendrik Prinsen en Jenneken Prinsen 850 gulden schuldig te zijn aan de koopman Jan ten Cate te Almelo, vanwege aan Jan Hendrik Prinsen geleverde en verkochte linnens en geleend geld. Volgens een kanttekening werd de schuld op 8 maart 1771 door Jan Schipper en Jenneken Prinsen afgelost (bron: archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2677).

Op 08-03-1771 verkoopt Jan Hendrik Prinsen zijn huis, halve schuur en de helft van 2 akkers land aan zijn zuster Jenneken Prinsen en haar echtgenoot Jan Schipper. De koop omvat aan land 1 akker die al gemeenschappelijk eigendom is met zijn zuster Jenneken Prinsen en een halve akker en een half vierendeel (=1/8 akker) bovenwegsland op het Fluit Hermsland, van wijlen zijn vader Jannes Prinsen en moeder Henderikje Jansen Smit, die thanss nog in leven is, aangekocht op de 26e oktober 1765. De verkoopsom bedraagt 450 gulden; verder wordt ook de inboedel door jenneken gekocht voor een bedrag van 400 gulden, zodat het totaalbedrag op 850 gulden komt. Er was wel een beding, namelijk dat "de verkooper in het huis zal hebben een stede bij den heert, ligt en brant vrij, eene bequame slaepplaetse", verder komt hem zoveel ruimte toe als hij nodig heeft voor zijn spullen, zolang hij ongetrouwd blijft en verder komt hem nog toe een koe, de middelste ketel, een half dozijn hemden, een bed met toebehoren, 4 tinnen borden (telders), verder zal hij door de kopers bij ziekte worden ondersteund.
(bron: archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2677).

Op een lijst van kerkgiften (ca. 1776-1778 ) voor de nieuw te bouwen kerk staat Jan Schipper vermeld met een behoorlijke donatie van 42 gulden. Op 23 februari 1781 staat op een verantwoording mbt diezelfde lijst van giften vermeld dat Jan Schipper op reis was. Dit duidt erop dat hij mogelijk koopman was. Het winterseizoen was het seizoen van de kramers die met linnen en/of tuinzaden op pad gingen (AHA inv. nr. 3526).
Hij ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 09-04-1768 in Vriezenveen met de 28 of 29-jarige Jenneken Prinsen.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenneken: huwelijksregistratie luidt `Jan Schipper N.Z. van Derk Schipper en Jenneken Prinsen N.D. van Jannes Prinsen beijde alhier`
159 Jenneken Prinsen, geboren in 1739 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Jenneken: doop niet traceerbaar, maar genoemd met de volkstelling van 1748. Ze is dan jonger dan 10. Aangezien het jaar 1739 in de doopregisters ontbreekt, ga ik ervan uit dat ze in dat jaar gedoopt is.
Jenneken is overleden omstreeks 1804 in Vriezenveen, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jenneken: maakt haar testament op op 11aug. 1804 ten huize van Lukas Klaassen. Tot universeel en enig erfgenaam benoemt ze haar dochter Janna Schipper, gehuwd met Lukas Klaassen.
Verder legateert ze aan Lena Schipper, gehuwd met Wicher Berkhof een som van 500 gulden en de helft van haar kleding en lijfsgoederen.
Notitie bij Jenneken: Met de volkstelling van 1795 vermeld als hoofd van het gezin: wed. Jan Schipper, gezinsgrootte 4 personen
In 1801 op de intekenlijst van bijdragen voor de verbouwing van de Nederlands Hervormde Kerk tekent Jenneken Prinsen, die dan nog leeft, en draagt 5 gulden bij. Zij wordt genoemd de schoonmoeder van Lucas Klaassen.
Op 11-8-1804 maakt Jenneken Prinsen, als de wed. van Jan Schipper haar testament. Als haar erfgenamen worden genoemd:
- dochter Johanna Schipper, echtgenote van Lucas Klaassen wordt als enig universeel erfgenaam genoemd.
- dochter Lena Schipper, gehuwd met Wicher Berkhof komt een uitstaande lening van 500 gulden toe en de helft van haar kleren en lijftoebehoren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janna Schipper. Zij is gedoopt op 08-01-1769 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Janna: gedoopt als Janna dv Jan Schipper en Jenneken Prinsen.
Janna is overleden vóór 1773 in Vriezenveen, ten hoogste 4 jaar oud.
II. Derk Schipper. Hij is gedoopt op 29-04-1770 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Derk: gedoopt als Derk zv Jan Schipper en Jenneken Prinsen.
Derk is overleden vóór 1775 in Vriezenveen, ten hoogste 5 jaar oud.
hendrikschipper1811getuigeoverlakte21mei.jpg
204 hendrikschipper1811getuigeoverlakte21mei
III. Hendrik Schipper (afb. 204). Hij is gedoopt op 09-02-1772 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedoopt als Hendrik zv Jan Schipper en Jenneken Prinsen.
Hendrik is overleden na 1811 in ?, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: koopman van beroep (bron: getuige bij overlijdensakte Grietjen Schoenmaker 21-05-1811).
IV. Johanna Schipper, gedoopt op 25-12-1773 in Vriezenveen (zie 79).
V. Derk Schipper. Hij is gedoopt op 10-12-1775 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Derk: gedoopt als Derk zv Jan Schipper en Jenneken Prinsen.
Derk is overleden vóór 1776 in Vriezenveen, ten hoogste 1 jaar oud.
VI. Derk Schipper. Hij is gedoopt op 22-12-1776 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Derk: gedoopt als Derk zv Jan Schipper en Jenneken Prinsen.
Derk is overleden in ?.
VII. Lena Jansen Schipper. Zij is gedoopt op 14-02-1779 in Vriezenveen. Lena is overleden na 11-08-1804 in Vriezenveen, minstens 25 jaar oud [bron: André Idzinga; Vriezenveners.nl].
Notitie bij Lena: In 1804 wordt Lena vermeld in het testament van haar moeder Jenneken Prinsen. Haar wordt 500 gulden toegedeeld alsmede de helft van haar kleding (bron: archief Jansen-Jonker).
18050914pachtcontract_sluis_aha1730.jpg
205 18050914pachtcontract sluis AHA1730
Lena trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1797 in Vriezenveen met Wieger Berends Berkhof (Kooijker) (afb. 205), ongeveer 31 jaar oud. Wieger is een zoon van Berend Berends Berkhof Kooijker en Aaltje Wichers. Hij is gedoopt op 03-07-1766 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Wieger: gedoopt als Wieger zoon van Berend Berendz Berkhof Kooyker en Aeltjen Wiegers.
Wieger is overleden op 27-06-1810 in Vriezenveen, 43 jaar oud [bron: Register van aangegeven lijken 1810 (André Idzinga)].
Notitie bij Wieger: turfschipper en tapper. In de volksmond genaamd Kooikers Wicher. Hij maakt zijn testament in 1810.
Pacht van de heer van Almelo de sluis bij het "Kooykershuis" waar de familie Berkhof aanvankelijk woonde; wordt als zodanig aangesproken wegens achterstallige pachtgelden door de Municipaliteit van Vriezenveen, het ging om een restantbedrag van 140 gulden over 1796 en 1797, broer Albert zou later dezelfde problemen hebben met de betaling van de pachtsommen van de sluizen. (bron: Archief Jansen-Jonker).

Volgens het register op de 50e penning d.d. 1 november 1793 kocht Wiecher Berkhof een huis en land (gelegen aan het Oosteinde nummer 417 huidige nummering) van B. de Vries voor de som van 1100 gulden.

Volgens de gegevens van de Volkstelling van 1795 was Wieger schipper van beroep, dat wil zeggen turfschipper. Het aantal gezinsleden bedroeg 5, dit zal te maken hebben gehad met de inwonende broer Berend Berkhof, die ook in het testament van Wieger uit 1810 speciaal wordt genoemd vanwege verrichtte diensten in de afgelopen jaren.
Gerrit Smelt en Wieger Berkhof leidden een opstand van Vriezenveense turfschippers in 1798 (tijd van de Franse revolutie) tegen de tollen die ze op verschillende doorvaarten moesten betalen (Bavesbeek?) aan de heer van Weleveld. Gerrit Smelt en zijn knecht en de zoon van Hoff Berend vernielden de tolslagboom. Gerrit Smelt de Boer wordt veroordeeld tot het betalen van 100 zilveren ducatons "ten profijte van het Bataafse Volk, plus de kosten van het proces" (zie Herman Jansen in Ken uw dorp en heb het lief, blz.168).

10 juli 1799: verschenen de erfgenamen van wijlen Berend Wiegers te weten, Jan Roelofs , Hendrik Wessels en huisvrouw Jenneken Roelofs, Derk Harms en Jenneken Waanders, Berent Berkhof, Albert Berkhoff mede voor zijn vrouw, Wicher Berkhoff mede voor zijn vrouw, Cobus Frielink en zijn vrouw Jenneken Berkhoff hebben verkocht het hun toebehorende huis van wijlen Berent Wiegers voor 416 guldens en tien stuivers aan Hendrik Timmerman en Janna Hekhuijs (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2681)

Voor wat betreft de verbouwing van de plaatselijke kerk in 1801 droeg Wieger 9 gulden bij en zijn "meid" Aaltjen Jansen 1 gulden.(bron: Archief NH kerk Vriezenveen).

Brief van 12 augustus 1807 van onderscholtus (vervangend schout) Jasper ten Cate waarin hij Wieger Berkhof aanzegde dat hij zijn gewezen meijd Griettien Gerrits een bedongen bedrag moest betalen en kleren en linnen (inventarisnr. 76.2 Bron: Documentatiecentrum vereniging Oud Vriezenveen).

19 september 1807, Grietje Gerrits heeft zich van Pasen 1807 tot Pasen 1808 verhuurd als dienstmaagd bij Wicher Berkhof tegen 28 gulden en 16 stuiver per jaar aan geld, voorts 2 ½ el breed doek, 2 hemden, 2 voorschoten, 1 paar schoenen, 2 ½ pond vlas, 15 dagen voor haar te spinnen, twee dagen zijn paard aan haar te lenen. Voor enige tijd heeft W Berkhof haar doen delegeren en verhuizen. Het loon in geld is uitgedrukt 41 gulden en 10 stuiver, XXVI,21 (Bron: Documentatiecentrum vereniging Oud Vriezenveen).

29 oktober 1808 Wicher Berkhof contra Grietje Gerrits, pandverweerder woont op het Vriesenveen en wel in een huys en daar achter gelegen gaarde, door hem voor eene somma van f 1100,-- aangekocht, is niet op het land of boerschap geboren of opgevoed maar van anders afkomstig, die dezelfde kostwinning als hij ….de welke bestaat in eene tapperij, sluizepagt van het Vriesenveen en negotie in turf, zijn landerijen liggen van het huis verwijderd zijn bouwerij strekt alleen tot bij werk en eigen gemak en voordeel, hij mest zelf geen beesten maar is gewoon de door hem gebruikte varkens jaarlijks te Almelo te kopen en een vet koebeest van Zwol. Zijne overledene vrouw was ook van geen boerenafkomst maar heeft eene niet onaanzienlijken negotiant tot vader gehad. Dat hij de meid als werkmeid heeft opgegeven voor de belasting maakt hem niet tot boer, dan kan men even goed de Graaf van Twikkel onder de boeren rangschikken, XXVI,25,26 (Bron: Documentatiecentrum vereniging Oud Vriezenveen en archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 34).

Wicher had volgens het quotisatiekohier van 1808 een vastgesteld jaarlijks inkomen van 100-150 gulden. Het gemiddelde inkomen van de Vriezenveners lag net iets boven de 100 gulden in 1808 en de gemiddelde aanslag voor deze belasting bedroeg 1,66 per hoofd van de bevolking. Wicher betaalde 2,50. Wicher lag dus qua inkomen boven het gemiddelde van de Vriezenveense bevolking. De tappersnering zal hier ongetwijfeld debet aan zijn geweest.

Op 26-06-1810, een dag voor zijn overlijden laat Wieger zijn testament opmaken. Zijn dochters Aaltje en Johanna worden tot erfgenaam benoemd en mogen de boedel gemeenschappelijk benutten. Tot voogden over zijn kinderen benoemt Wieger zijn neef Berent de Jonge (gehuwd met Hendrikje Prinsen) en broer Albert Berkhof. Zij moeten toezien op de boekhouding van de goederen en de huishouding en de opvoeding regelen. Broer Berent Berkhof wordt bedacht met 500 gulden voor verrichte diensten in de afgelopen jaren en bovendien het recht op kost en inwoning en ondersteuning, als de nalatenschap tenminste daarin kan voorzien tezijnertijd.

Na het overlijden van Wicher verpachten de minderjarige kinderen het huis en cafe van wijlen hun vader, destijds gelegen aan het Oosteinde nummer 3, voor de som van 105 gulden en 10 stuivers per jaar, voor een periode van 6 jaar aan Gerrit Overmars. Op 14 februari 1812 wordt Gerrit Overmars voor het gerecht gedaagd vanwege achterstallige pachtschulden. Gerrit beriep zich op zijn onvermogendheid. (bron: archief Vredegerecht Almelo, inv. nr. 4). Gerrit had kennelijk weinig succes met zijn gepachte café. Hij vertrekt later naar Dalfsen met zijn echtgenote Gerritdina Koers.Op 17 september 1812 worden tegen de hoogste bieder huisraad en inboedel van gerrit Overmars verkocht (bron: archief Vredegerecht Almelo, inv. nr. 4).
160 Jan Teunis. Hij is gedoopt op 30-07-1702 in Vriezenveen. Jan is overleden na 1760 in Vriezenveen, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: zie notities bij Teunis Jansen, had een erf aan het Westeinde voorbij de kerk richting het westen (bron: verpondingsregister 1734).
In het verpondingsregister van 1723 is Jan nog niet te vinden op deze locatie.

Vermeld in het kerspellastenregister van 1758 tussen Jan Bos en het Kierenhûs (Kirrehuis) en wordt aangeslagen voor 10 stuivers (dat was een laag bedrag). Jan zal dan ook tot de armere Vriezenveners hebben behoord. In 1764 is de aanslag voor de kerspellasten zelfs nihil, evenals voor zijn buurman Cerre Wanders. het kan ook zijn dat hij toen was overleden.
In het hoofdgeldkohier van 1760 staat Jan Teunis nog vermeld met 1 hoofd en 6 stuivers aanslag. Daarna staat zijn naam nog wel vermeld, maar de aanslag is nihil geworden, ook worden er 0 hoofden genoemd. Wellicht was hij toen reeds overleden.
Jan ging in ondertrouw (2), 45 jaar oud, op 07-07-1748 in Vriezenveen [bron: AHA inv. nr. 3242] met Swaentjen Gerrits (geb. 1708), 40 jaar oud, zie 912,IV.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 09-06-1725 in Wierden met de 25-jarige Aaltje Gerritsen (zie 161 hieronder). Jan en Aaltje gingen op 11-05-1725 in Wierden in ondertrouw.
161 Aaltje Gerritsen. Zij is gedoopt op 23-07-1699 in Wierden. Aaltje is overleden in ?.
Notitie bij Aaltje: zie notities bij Teunis Jansen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jansen. Hij is gedoopt op 27-01-1726 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt als Gerrith zv Jan Tunis en Aeltjen Gerrits
Gerrit is overleden in ?.
II. Teunis Jansen, gedoopt op 05-12-1728 in Vriezenveen (zie 80).
rekening1735berent_luikkes_kamp_metondertekening_aha2767.jpg rekening1737berent_luikkes_kamp_metondertekening_aha2767.jpg
206 rekening1735Berent Luikkes Kamp metondertekening AHA2767
207 rekening1737Berent Luikkes Kamp metondertekening AHA2767
162 Berend Lucassen Camp (afb. 206 en 207), geboren omstreeks 1687. Berend is overleden omstreeks 1762 in Vriezenveen, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berend: nog genoemd in de gemeentejaarrekening van 1761. Voert klusjes uit voor de gemeente bv aan de kerk. Later (vanaf 1762) doet zijn schoonzoon Teunis Jansen dit.
Notitie bij Berend: (NB niet traceerbaar in de boterpachtregisters van Vriezenveen). Het erf was gelegen in de buurt van de kerk aan het Westeinde (Ken uw dorp etc. blz. 24). Het erf komt in de kerkelijke ontvangstboeken voor als een kerkelijk eigendom. In 1879 moet voor dit erf door Jan Teunis 17,42 worden betaald. Het erf wordt dan aangeduid als het "Kampberendserf" naar Berend Camp.

Gezien de rekening van Berend Lucaasen Kamp ten laste van de gemeente lijkt het erop dat Berend timmerman is geweest. In 1729 dekt hij het dak van de school en in 1735 werkte hij aan de pastorie (weeme). Hij was het schrijven in elk geval machtig gezien zijn persoonlijke rekening. Op de achterzijde van de rekening staat vermeld "Camp Beerent` (bron: gemeentejaarrekening AHA inv. nr. 2737 en 2767)..

Woonde in´t Allee bij de kerk en de Middenschool. Herman Jansen schrijft hierover in ken uw dorp en heb het lief (blz.24). "de boerderij is zeker 250 jaar in het bezit van de familie Teunis geweest. Begin 1700 woonde er Berend Gerrits. Een dochter van deze Aaltje, trouwde met Berent Camp en deze woonde in 1748 op de boerderij. En het was deze Berent Camp, die aan de familie de naam Campberents bezorgde. Een dochter van deze Berent Camp, Janna geheten, trouwde met Teunis Jansen, deze bleven op de boerderij wonen."

er is een doop van dochter Janna te vinden d.v. Berent Lucassen en Aaltjen Jansen op 11-1-1718, bij de volkstelling van 1748 heet de moeder echter Aaltje Gerritsen. Of zij identiek zijn blijft gissen. Misschien een verschrijving bij de volkstelling? Als we Herman Jansen in Ken uw dorp en heb het lief mogen geloven zou ze eigenlijk Aaltje Berends hebben geheten (immers dochter van Berent Gerrits). De informatie is dus wat warrig en niet éénduidig.

André Idzinga gaat er van uit dat Lucas Berendsen Camp de vader is van Berend.
Ik ben het patroniem Lucassen alleen tegengekomen bij de dopen van de kinderen, als aangenomen wordt dat Aeltien Jansen de moeder is.

In het hoofdgeldkohier wordt Berend genoemd "berrent kamp" (1753) en "Campberent" (1760).
In 1753 wordt Berend aangeslagen voor 4 personen (dochter Janna is inmiddels getrouwd met Jan Teunis die inwonend is) en moet 1,15 betalen, nog geen 30 cent p.p. en daarmee behoorde deze familie mogelijk tot de lagere sociale klasse. In 1760 (1 van de oudjes zal dan zijn overleden) wordt het gezin voor 70 cent aangeslagen een nog lager bedrag per persoon. Mogelijk ook wordt de lagere aanslag veroorzaakt door het feit dat het erf niet in eigen bezit was, maar gepacht werd van de kerk, waardoor het vermogen van de familie Kamp automatisch lager lag en daarmee ook de aanslag van het hoofdgeld (?).
In het register van de 1.000e penning van 1751 staat Berent niet vermeld. Dit betekent dat Berent toch tot de lagere sociale klassen zal hebben behoord.


Voert werkzaamheden (als timmerman?) uit in opdracht van de gemeente aan bijvoorbeeld kerk en school. Komt als zodanig voor het laatst voor in de gemeentejaarrekening van 1762. Wordt dan voor 5 dagen werk als Kampberent vermeld met een vergoeding hiervoor van 3 gulden, dat wil zeggen 12 stuivers per dag, het normale dagloon in die tijd.
Nog genoemd in de gemeentejaarrekening van 1761. Later (vanaf 1762) doet zijn schoonzoon Teunis Jansen dit.

De naam Kamp of Camp is mogelijk afkomstig van Almelo, waar het zogenaamde Kampserf tegen Bornerbroek aan lag.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1712 met de ongeveer 25-jarige
163 Aeltien Jansen, geboren omstreeks 1687. Aeltien is overleden na 1748, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Aeltien: Herman Jansen stelt in Ken uw dorp etc. dat
ze Aaltje Berends zou heten. De gegevens van de volkstelling van 1748 wijzen
echter anders uit, nl. Aeltien Gerritsen. Mogelijk is de door Herman Jansen genoemde Berend Gerritsen
haar broer en niet haar vader. André Idzinga daarentegen stelt dat ze Aaltje Jansen zou heten (!?).
(zie ook notities echtgenoot en J(oh)anna Berends Camp).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. J(oh)anna Berends Camp, gedoopt op 11-01-1718 in Vriezenveen (?) (zie 81).
II. Gerrit Berents Camp, geboren in 1721 in Vriezenveen [bron: André Idzinga, Vriezenveners.nl]. Gerrit is overleden na 20-10-1757 in ?, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: woonachtig aan het oosteinde (in de buurt van nummer 130).wever.

bewoonde in 1748 (bron: volkstelling) het erf van zijn kinderloze oom en tante (Jan Lucassen Camp x Janna Jansen Smit).
op 3-6-1753 op verzoek van onderscholtus Adolf Henrik Bartelink aangesteld als verwalter onderscholtes om hem bij afwezigheid te kunnen vervangen (archief Huize Almelo inv. nr. 2649). Bartelink stelt dat Camp "tamelik leesen en schrijven kan" en dus een geschikte kandidaat voor de functie.
Op 20-10-1757 wordt vanwegens de afwezigheid van Gerrit, hij zit op zee, een andere verwalter aangesteld, te weten Hendrik Lohuijs, die zijn plaats, zolang Gerrit op zee is, zal innemen. (archief Huize Almelo inv. nr. 2649).
Gerrit trouwde met Janna Jansen Smit. Janna is geboren in 1718 in Vriezenveen. Janna is overleden in ?.
Notitie bij Janna: persoon ontleend aan database André Idzinga Vriezenveners.nl.
handtekening_lambert_wanders1733_aha2957_foto326.jpg
208 handtekening lambert wanders1733 AHA2957 foto326
164 Lambert Waanders (afb. 208), geboren in 1685.
Notitie bij de geboorte van Lambert: geboortejaar afgeleid uit een verslag van een gerechterlijk vooronderzoek uit het jaar 1747 (Archief Huize Almelo inv. nr. 2932), daarbij treedt Lambert Waanders als getuige op en als zijn leeftijd wordt dan vermeld 62 jaar.
Lambert is overleden na 1760 in Vriezenveen, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Lambert: in 1733 kastelein van beroep (blijkt uit Archief Huize Almelo stuk nr. 2957 en koopman in linnen (bron: archief Schambt Vr.veen inv. nr,23). Bewoonde het erf aan het Oosteinde nummer 116/120 (huidige nummering). Het erf werd gebouwd op de landerijen van Lucas Hermsen Hospers.
Wordt niet in de boterpachtregisters genoemd, bewoonde het Marriënerf (zie blz. 86 Ken uw dorp en heb het lief). Leefde nog tijdens de volkstelling van 1748, woonde bij zijn zoon Egbert Lamberts in. Volgens het archief Kruijs werd hij ook wel aangeduid met de alias Pol.

Woonde aanvankelijk een klein stukje westelijker op het Oosteinde (in de buurt van de huidige Hofmansweg, zo ter hoogte van Oosteinde nummer 110 huidige nummering). In het belastingregister op het geslacht (bron: archief Kruijs,NIMH Den Haag) staan Lambert Waanders en Egbert Spijker naast elkaar vermeld op de locatie, waar in het boterpachtregister de landerijen van Berent Brouwer staan vermeld. Uit een latere schuldverklaring uit 1718 blijkt dat Lambert Waanders en Maria Spijker nog huishuur verschuldigd was aan Berent Brouwer. Waarschijnlijk stammen deze schulden uit de periode van voor 1717. In dat jaar lenen ze 425 guldens, om hun nieuwe woning en landerijen te kunnen kopen (locatie Oosteinde 116-120). Dus rond 1717 moet het gezin een stukje oostelijker zijn verhuisd. Het jonge echtpaar zal gezien de gegevens van het belastingregister op het geslacht in het huis van de vader van Maria Spijker inwonend zijn geweest. In de huwelijksregistratie uit 1706 blijkt dat hij dan reeds overleden is. Echter in het belastingregister op het geslacht van 1707 staat de naam van Egbert Spijker nog steeds vermeld. Egbert zal dus rond 1706 zijn overleden.

10-06-1717 verklaren Lambert Waanders en Maria Egberts verklaren schuldig te zijn aan Berendt Schimmlpenninck, koopman te Almelo en Elisabeth Kosters en erfgenamen 425 karoli guldens, ieder gulden 20 stuivers te verrenten voor 4 guldens 10 stuivers onder hypotheek van erf en gaarden en nieuw te bouwen huis gelegen westwaarts, de weduwe van Berendt Claassen en oostwaarts Rutger Berends liggende in de landerijen van Lucas Hermssen Hospis(bron: Archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2674).
-In 1720 spreekt Berend Schimmelpenninck Lambert Waanders en Maria Spijkers aan vanwege een intrestschuld van 37 guldens 2 stuivers en 8 penningen vanwege een lening van 425 gulden en tevens vanwege 33 ellen (= ca. 23 meter) geleverd wit linnen, 19 stuivers per el, maakt een schuld van 68 gulden 9 stuivers en 8 penningen (bron: Archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 23).

Volgens een schuldverklaring van 20 mei 1718 was het echtpaar Lambert Waanders en Maria Egberts Spijker 53 gulden schuldig aan Berend Brouwer vanwege huishuur, gedane verteringen en geleverde waren. Om deze schuld te innen doet Berend Brouwer op 30 november 1720 aanspraak op de mobiele goederen van het echtpaar waaronder een weefgetouw, potten, bedden, kisten en kasten (bron: Archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 23).

25-5-1727 kopen Lambert Waanders en Maria Egberts Spijcker een "bouwgoorden" voor 145 Caroli guldens van Rutger Berends (voor zich zelf) en Jan Berends Hoffman en Jan Gerritsen als de mombers (= voogden) van de onmondige kinderen van hun overleden moeder Grietien Klaassen. Het land is belast met 3 stuivers "in ijder verpondinge" en 9 penningen "elcker schattinge".

Op 29-09-1732 probeert de schout Claas Cruijs vergeefs door verpanding een schuld te vereffenen inzake tabaksaccijns, Lambert Waanders en zijn echtgenote Maria bedreigden de schout en zijn assistent Bartelink met een hooivork en ander gereedschap die hierop onverrichter zake naar huis keerden en van de zaak verslag deden aan de Heer van Almelo. Ongetwijfeld zal dit Lambert een forse boete opgeleverd hebben. Bron: breukregister (AHA inv. nr. 3241).

Op zondag 1 augustus 1734 ontstaat er een ruzie voor het huis van Lambert Waanders, op de weg van de weduwe Lucas Hospers, alwaar Lambert Waanders en Henrikus Henriksen aan het kegelen waren geweest waarbij ze ruzie hadden gekregen. Vader Lambert Waanders was naar buiten gekomen en had Henrikus Henriksen aan de haren getrokken om deze van zijn zoon Egbert af te krijgen. Beiden lagen namelijk vechtend op de grond. Zoon Albert was daarbij uit huis komen sluipen en had Henrikus slinks een vuiststoot in z’n gezicht gegeven, waarbij deze achter over was gevallen met een heftig bloedend gezicht en neus. Bron: breukregister (AHA inv. nr. 3241).

15-8-1742 koopt Lambert Wanders een want bouwland in Court Geritsland voor 47 Ceijser guldens van Albert Joncker en IJenneken Lücassen, het is een niet officieel opgemaakt document.

20-11-1747 koopt Lambert Waanders van Gerrijt Fronten en Berent Frericks, mombaren (vertegenwoordigers) van de onmondige kinderen van wijlen Hendrik Hoek het agterpart van het soo genaemde Kurt Garritsland gelegen aan dedesen nieuwe kerkweg oock behoorende Albert Lamberts voorts sijn behouwde (bouwsels?) en seven boomen en het holtgewas daar op staende, oostwaarts Gerrijt Lucas Coster en westwaarts de wed. Frerik van Olde voor 77 guldens.... (bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).

In 1737 wordt Lambert inzake het hoofdgeld aangeslagen voor 4 personen. De aanslag bedraagt 1,60 en met 40 cent p.p. is dit een aanslag die iets beneden het gemiddelde voor het Oosteinde ligt in dat jaar (nl. 46 cent p.p.).

Ook in 1753 wordt Lambert in het hoofdgeldkohier nog genoemd, naast zijn zoon Egbert die ook afzonderlijk wordt genoemd. Lambert wordt dan slechts aangeslagen voor 10 cent. Een erg laag bedrag.

Akte van transport 13-12-1760 betreft verkoop door Lambert Waanders van een achtste part van het zogenaamde Kurt Garritsland voor 80 car. guldens aan Frerick Klaassen de Jonge. (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2676).
Hij ging in ondertrouw, 20 of 21 jaar oud, op 13-06-1706 in Wierden met de 39 of 40-jarige Maria Egberts Spijcker.
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Maria: de ondertrouwregistratie luidt als volgt: "13 jun sijn alhier met attestatie des kerken reets aenmgecomen en gecopuleert. lambert Warners soone van Warner Herms en J.M: en Marie Egberts Spijker N.D. van Egbert Spijker beide op het Vrieseveen".
165 Maria Egberts Spijcker, geboren in 1666.
Notitie bij de geboorte van Maria: is in 1715 wellicht identiek aan getuige "Marrigjen Egberts" bij een incident in het huis van Pieter Harwig waar Jannes Balthasar de ramen had ingeslagen. Zij verklaart dan omtrent 51 jaar oud te zijn (bron: AHA inv. nr. 2932 foto 43). Dit zou betekenen dat ze dan rond 1666 geboren moeten zijn.
Maria is overleden na 25-05-1725 in Vriezenveen, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Maria: (bewoonde het Marriënerve, van Maria stamt vermoedelijk de bijnaam Marriën die haar nakomelingen op dit erf droegen, Ken uw dorp en heb het lief blz. 86).
Op 25 mei 1727 kopen Lambert Waanders en Maria Egberts Spijcker een "boonen goorden voor 145 caroli gulden gelegen aan de waterleijdick, van Rutger Berends voor sigh selff en van Jan Berendsen Hoffman en Jan Gerritsen als mombaeren over de drie onmondige kinderen van hun overledene moeder Grietien Klaassen". Ondertekenaars van de acte zijn Rutger Berends als verkoper en Jan Berens Hoff en Jan Gerrits als mombaeren. Allen ondertekenen met een kruisje. (bron acte uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriën), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70-ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Egbert Lamberts Spijker, gedoopt op 17-02-1707 in Vriezenveen (zie 82).
II. Albert Lamberts. Hij is gedoopt op 31-08-1710 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Albert: moeders naam niet genoemd bij de doop.
Albert is overleden na 27-06-1775 in Vriezenveen, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Albert: in 1734 genoemd inzake in het breukregister van de schout Claas Cruijs. Hij was betrokken bij een ruzie tussen broer Egbert Lamberts en een zekere Henrikes Henriksen, ook vader Lambert Waanders bemoeide zich met de ruzie (AHA inv. nr. 3241).
In het belastingregister van het geslacht van 1740 staat Albert Lamberts vermeld naast zijn broer Egbert Lamberts aan het Oosteinde 116-120 (huidige nummering). Hij zal dan waarschijnlijk inwonend zijn geweest bij zijn broer Egbert. In het register van het geslacht van 1745 staat hij een stuk oostelijker vermeld, nog voorbij het Boormanserf in oostelijke richting. Hij verschijnt nieuw in het register tussen de namen de wed. Frederik van Olde en Gerrit Lucas.
Volgens André Idzinga draagt hij de naam Pot. Ik ben hem onder deze naam niet tegengekomen. Wel ben ik hem onder de alias Pol tegengekomen (1775).
Moet in armoe hebben geleefd, wordt in het quotisatiekohier van 1751 als pauper vermeld. In het register van de 1.000e penning van datzelfde jaar komt hij dan ook niet voor.
Staat in 1748 bij de volkstelling vermeld aan het Oosteinde met 2 kinderen Bernarda en Berent.

Op 14-01-1756 verkopen Albert Lambers en Aaltje Derks Timmer een stuk grond, met recht om hier een huis op te bouwen aan Ad. Henr. Bartelink. akte: 20-03-1756 archief Schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675.

akte van transport 27-06-1775 verkoop van brink en land beginnend aan de dorpsstraat tot aan het bouwland van Frederik Luicas [Coster?], gelegen op het zogenaamde Cort Gerritsland [de naam Cort is een alias van de familie ten Cate] gelegen tussen het land van Jan Engberts (oostwaarts) en Henderik Jansen Coster (westwaarts) voor 165 gulden aan Hendrik Jansen Costers en huisvrouw en Berentjen Coster wed. van Jan Engberts. (archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2678).

in 1743 staat in het hoofdgeldkohier de wed. Maet vermeld en in 1742 de wed. Lucas Maet in 1741 is het Gerrit Lucas, in 1744 is Albert Lamberts de hoofdbewoner.
in 1738 Gerrijt ten Kaat en 1739 Gerrijt ten Kate 1 persoon, in 1740 staat hij niet meer zelfstandig genoemd, maar kennelijk opgenomen (?) bij Gerrit Lukas [Coster] een buurman.
verponding 1734 Garrit Freriks.
Albert trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1744 met Aaltje Derks Timmer, ongeveer 21 jaar oud. Zij is gedoopt op 11-04-1723 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: gedoopt als Aeltjen dv Dirck [Jansen] Timmer en Berendjen Jansen Smit.
Aaltje is overleden in Vriezenveen. Aaltje is weduwe van Berend Gerrits ten Cate (1671-±1744), met wie zij trouwde vóór 1742, zie 588,I.
Notitie bij Aaltje: met de familienaam Timmer vermeld bij de doop van zoon Berent op 22-01-1747 (zv Albert Lammers)
III. Henrickjen Lamberts. Zij is gedoopt op 16-10-1712 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Henrickjen: gedoopt als Henrickjen dv Lambert Wanders en Marie Egbers
Henrickjen is overleden. Henrickjen:
(1) trouwde met Jan Glas. Jan is overleden.
(2) trouwde met Gerret ter Stege.
(3) trouwde met Roelof Winkel.
IV. Janna Lamberts. Zij is gedoopt op 15-11-1716 in Vriezenveen. Janna is overleden na 1768 in Alkmaar?, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Janna: woont op 5-3-1768 te Alkmaar volgens de trouwakte van haar dochter Maria.
In 1751 betaalt Berent Jansen Berkhof het vuurstedengeld van het huis van Albert Berkhof. Volgens het hoofdgeldkohier van 1751 woont hier dan Kuer Gerrit. Kennelijk had Janna Lamberts Vriezenveen toen al verlaten.
Janna ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 08-06-1737 in Zwolle [bron: Transcriptie Peter Klunder huwelijken Zwolle] met Albert Berendsen Berkhof, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janna en Albert: " Albert Berents Berkshof j.m. en Janna Lammerts j.d. beide te Vriesen-veen dog de Bruit dienende alhier De proclam: gaan mede te Vriesenveen alwaar zijn ingeschreven. 1737. Den 24 Junij att. afgegeven om tot Vriesen-veen te trouwen." Bron: Transcriptie Peter Klunder huwelijken Zwolle.
Albert is een zoon van Berend Hermsen Berkhoff (zie 774,I) en Jenneken Berends Fayer (zie 878,III). Hij is gedoopt op 07-06-1711 in Vriezenveen. Albert is overleden vóór 1748 in Vriezenveen, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Albert: linnenkoopman. Zijn erf moet aan het einde van het Oosteinde (ongeveer nummer 380 huidige nummering) hebben gelegen gezien de positie op de lijst van de weduwe Alb. Berentsen bij de volkstelling van 1748. Inwonend zijn dan nog de inwonende kinderen onder de 10 jaar : Maria, Berendina en Janna.
Wordt in 1736 als Albert Berens in het Hoofdgeldregister genoemd en voor 2 personen belast met een bedrag van 16 stuivers. Dit bedrag ligt iets beneden het gemiddelde van het Oosteinde (46 cent p.p.). In het hoofdgelkohier van 1753 wordt het gezin niet meer met name genoemd. Mogelijk is de familie dan al naar Alkmaar verhuisd. Zo is uit de trouwakte van dochter Maria duidelijk dat Janna Lamberts in 1768 te Alkmaar woont en ook van dochter Berendina is bekend dat ze in Alkmaar en Amsterdam woonde (1772), zie notities dochter Berendina.
Waarschijnlijk is de boedel van het gezin in verband met schulden verkocht. Wij zouden nu van een faillissement spreken.

Op 09-11-1737 heeft Albert Berents Berkhof het aan de stok met Jan Willems. Zij kwamen lopend van de Wierdens markt en raakten slaags met elkaar (bron breukregister van de schout: AHA inv. nr. 3242).

Op 2-4-1740 wordt verpondinge gedaan op huis en landerijen vanwege een schuld die hij heeft aan Gerrit Kosters Egbz. inzake voor 70 Caroli gulden geleverde linnen en bij de scholtinnen een boekschuld van 69 gulden en 15 stuivers . Op 9-4-1740 maakt ook Jan Lucas Koster aanspraak op het onroerend goed van Albert ivm een uitstaande schuld van 100 Caroli gulden (Archief Jansen/Jonker).
Op 29-04-1740 verzoeken Gerrit ten Cate Hermansz. en Lambert Costers, reders en kooplieden te Almelo, bij de Heer van Almelo tot aanstelling van bekwame curatoren over de desolate boedel van Albert Berents Berkhof door het schoutgericht van Vriezenveen (bron: Requesten Huize Almelo inv. nr. 2964).
7-6-1749 Compareert voor het schoutengericht de Gerrit Costers, koopman te Almelo, doet anpanding op de goederen van de weduwe van wijlen Albert Berkhof, in verband met schulden (bron: archief schoutambt Vr.veen inv. nr. 27 foto 20081230e_088).

Op 17-09-1740 verkoopt Albert Berendsen Berkhof bouwland gelegen in het land van Berend Berkhof, bekend als het Onweersland aan Berend Berkhof, Jan Lucas Coster en Hendrik Jansen Timmer, bedrag niet vermeld in de transportacte van 28 januari 1741 (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675).
Ook op 17-09-1740 verkoopt Albert Berendsen Berkhof 2 akkers turfland, gelegen op de Superplus aan Berend Jansen Berkhof, bedrag niet vermeld in de transportacte van 8 april 1741 (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675).

Albert beschikte volgens het boterpachtregister van 1735 over een akker land op het Jan Onweersland aan het Oosteinde.

In 1751 betaalt Berent Jansen Berkhof het vuurstedengeld van het huis van Albert Berkhof. Volgens het hoofdgeldkohier van 1751 woont hier dan Kuer Gerrit. De weduwe Janna Lamberts heeft Vriezenveen dan kennlijk al verlaten. In 1768 staat ze te boek als woonachtig te Alkmaar.
handtekgerritharmsen1733ahainvnr2957.jpg rekeninggerritspijker_aan_de_gemeente_1736a.jpg rekeninggerritspijker_aan_de_gemeente_1736b.jpg 1755verklaringgerritharmes_aha3082.jpg
209 handtekGerritHarmsen1733AHAinvnr2957
210 rekeningGerritSpijker aan de gemeente 1736a
211 rekeningGerritSpijker aan de gemeente 1736b
212 1755verklaringGerritHarmes AHA3082
166 Gerrit Herms Spijcker (ook Klijster) (afb. 209 t/m 212), geboren omstreeks 1690. Gerrit is overleden na 1757 in Vriezenveen, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: In 1761 nog vermeld in het belastingregister van kerspellasten.
Notitie bij Gerrit: waard.
Bewoonde een erf op het puntje van het Westeinde, in de buurt van nr. 560 (huidige nummering). Waard (herbergier), mogelijk samen met zijn broer Lambert die ook waard was. Met de volkstelling van 1748 wonen de gezinnen echter een aardig eindje uit elkaar op het Westeinde. Eerder, zo rond 1720, komt Gerrit Hermsen Klijster voor in het boterpachtregister aan het Oosteinde (in de buurt van nummer 100-150). Het kleine akkertje land dat hij vanaf ca. 1719 bezat kwam waarschijnlijk uit de boedel van zijn 1e vrouws ouders (Eefse Berends). In het verpondingsregsiter van 1723 staat "Garrit Harms" nog vermeld aan het Oosteinde, echter in het verpondingsregister van 1734 staat hij als "klijster gerriet" aan het puntje van het Westeinde vermeld. Hij moet dus tussen 1723 en 1734 zijn verhuisd. Dit zal te maken hebben met het faillissement van Gerrit Klijster in 1726 (zie hierna).
In het verpondingsregister van 1719 staat Gerrit Herms Klijster noig vermeld op het ouderlijk erf aan het Westeinde, iets westelijk van het Richtersland.

Met de volkstelling van 1748 staat het echtpaar Gerrit Spijker en Henderikje Jansen genoemd, inwonend zijn dan Harmen Spijker en schoondochter Aeltien Derksen [Smit].
In het hoofdgeldregister van 1753 wordt "garryt Spyker" genoemd, hij wordt aangeslagen voor 4 personen en moet 1,50 betalen. ca. 38 cent p.p. en daarmee ongeveer gemiddeld (39 cent p.p.). In 1760 staat zoon Hermen Spieker in het hoofgeldregister genoemd, hij wordt dan aangeslagen voor 3 personen. Vader Gerrit zal dan zijn overleden. De aanslag bedraagt dan 1 gulden.

In het register van de 1.000e penning uit 1751 staat Gerrit vermeld met een geschat vermogen van 100 gulden. Dat was weinig.

Volgens het archief Jansen/Jonker is Gerrit Herms Spijker de zoon van Hermen Clijster of Klijster en Geesje Jansen.

Op 11-10-1721 daagt de koopman Jan Waanders uit Almelo Gerrit Herms Klijster voor het gericht vanwege een achterstallige schuld van 23 gulden en 6 stuivers vanwege geleverde winkelwaren en linnen (bron: schoutambt Vriezenveen inv. nr.23).

In 1721 speelt er voor het schoutengericht een zaak over 2 obligaties die uit 1690 dateren en waarvoor Gerrit Herms en Berend Leussink, beide schoonzoons van Jan Claassen Olde die de obligaties heeft ondertekend, worden aangesproken door Jan Jansen Geerts, volmachtiger van zijn zwager Derk Engberts en zijn zwagerse Jennigje Gerritsen wed. van wijlen Jan Gerritsen Grave (bron: schoutambt Vriezenveen inv. nr.23).

Op 18 mei 1726 daagt Otto Pil Lambert Harmsen Klijster voor het schoutengericht vanwege 7 gulden 5 stuivers door comparants huisvrouw aan haar broer geleend geld (Bron: Sch. Ambt Vriezenveen inv. nr. 24 foto 269). Otto en zijn vrouw waren net al hun bezittingen kwijtgeraakt vanwege een faillisement.

3 juni 1726 Beklaagde Gerrit Harmsen Clijster, Verbod om goederen en bezittingen aan de boedel te ontrekken in verband met lopende schulden. Schout mag niet meewerken aan transportakten totdat de schuldeisers schadeloos zijn gesteld. (requesten Almelo-Vriezenveen AHA inv. nr. 2964).

Op 25-05-1726 verklaren Gerrit Herms Klijster en zijn echtgenote Hendrikje Jansen 242 gulden schuldig te zijn aan Claas Cruis en Geertje Lucas Schol. Hiertoe verhypothiceren ze land en erf, oa ook een gaarden gelegen achter de Spijckersgaarden!(bron: schoutambt Vriezenveen inv. nr.2674).

3 juni 1726 beklaagde Gerrit Harmsen Clijster, Verbod om goederen en bezittingen aan de boedel te ontrekken in verband met lopende schulden. Schout mag niet meewerken aan transportakten totdat de schuldeisers schadeloos zijn gesteld (bron: Archief Huize Almelo inv. nr. 2964).

6 juli 1726 Jan Gerrits de Ruijter doet verpanding op de goederen van Gerrit Harmsen Klijster vanwege schulden (bron: schoutambt Vriezenveen inv. nr.25 foto 294).

7-12-1726 overzicht schuldeisers boedel Gerrit Harmsen Klijster en Hendrikje Jansen, 3 maart 1717 maagscheiding: tbv Eesse Gerritsen, momber van het onmondige kind is Egbert Harms x Fenneken Berends. Jan Gerritsen de Ruijter 44 guldens 13 stuivers, procurator Harwig 26 gulden 10 stuivers, obligatie van 140 guldens van de huisvrouw van Gerrit Harms Klijster aan Aaltje Geerts en aan achterstallige rente hierover 44 guldens 12 stuivers; de schout Klaas Kruis heeft tegoed volgens verzegeling van 25 mei 1726 242 guldens en lopende intrest over dit bedrag; de kerkmeesters van Vriezenveen wegens de armen hebben tegoed een bedrag van 115 gulden en vanwege verlopen intrest 5 guldens 12 stuivers; nog geeft de schout aan een tegoed vanwege achterstallige Herenlasten over 1724: 14 guldens 5 stuivers en 14 penningen en over 1725: 13 gulden en 14 penningen, het jaar 1726 is nog niet uitgezet, maar bedraagt 13 guldens; Jan Brouwer geeft aan dat hij een bedrag van 10 gulden 5 stuivers en 4 penningen tegoed heeft vanwege geleverde winkelwaren. Nog geeft Jan Brouwer een bedrag voor zijn zoon aan [bedrag niet vermeld] Gerrit Faijer geeft aan dat hem toekomt uit de boedel van Gerrit Harms Klijster ingevolge koopsakte van 17 maart 1726 van twee koeweiden een grasgaarden en een halve akker hoevenland; verschenen Fenneken Berends in absentie van haar man Egbert Harms als momber over het onmondige kind van Gerrit Harms met name Esse Gerritsen, het bedrag dat gemelde pupil tegoed heeft uit hoofde van maagscheiding tussen Gerrit Harms en de comperatinnen man op de 4e maart 1717 is opgericht en nader zal worden gespecificeert. De weduwe van Berend Winter geeft aan een obligatie ten laste van Gerrit Harms Klijster te bezitten ter waarde van 50 guldens. Berend Brouwer komt toe 13 guldens vanwege geleverde bieren

7-12-1726 overzicht schuldeisers boedel Gerrit Harmsen Klijster en Hendrikje Jansen: Jan Gerritsen de Ruijter 44 guldens 13 stuivers, procurator Harwig 26 gulden 10 stuivers, obligatie van 140 guldens van de huisvrouw van Gerrit Harms Klijster aan Aaltje Geerts en aan achterstallige rente hierover 44 guldens 12 stuivers; de schout Klaas Kruis heeft tegoed volgens verzegeling van 25 mei 1726 242 guldens en lopende intrest over dit bedrag; de kerkmeesters van Vriezenveen wegens de armen hebben tegoed een bedrag van 115 gulden en vanwege verlopen intrest 5 guldens 12 stuivers; nog geeft de schout aan een tegoed vanwege achterstallige Herenlasten over 1724: 14 guldens 5 stuivers en 14 penningen en over 1725: 13 gulden en 14 penningen, het jaar 1726 is nog niet uitgezet, maar bedraagt 13 guldens; Jan Brouwer geeft aan dat hij een bedrag van 10 gulden 5 stuivers en 4 penningen tegoed heeft vanwege geleverde winkelwaren. Nog geeft Jan Brouwer een bedrag voor zijn zoon aan [bedrag niet vermeld] Gerrit Faijer geeft aan dat hem toekomt uit de boedel van Gerrit Harms Klijster ingevolge koopsakte van 17 maart 1726 van twee koeweiden een grasgaarden en een halve akker hoevenland; verschenen Fenneken Berends in absentie van haar man Egbert Harms als momber over het onmondige kind van Gerrit Harms met name Esse Gerritsen, het bedrag dat gemelde pupil tegoed heeft uit hoofde van maagscheiding tussen Gerrit Harms en de comperatinnen man op de 4e maart 1717 is opgericht en nader zal worden gespecificeert. De weduwe van Berend Winter geeft aan een obligatie ten laste van Gerrit Harms Klijster te bezitten ter waarde van 50 guldens. Berend Brouwer komt toe 13 guldens vanwege geleverde bieren (bron: Scha vrv inv.nr. 25 20081230c_390-392).

idem 7-12-1726 publieke verkoop goederen Gerrit Harmsen Klijster voor 880 gulden aan proc. Nicolaas Harwig: een huis met plaats en land en zijn aandeel van de brink, een perceel bouw gaarden, beginnend van het hek tot aan Berend Leussink dwarssloot met omtrent 2 wanden bouwland en "anpart van den opslag", 3 goordens gelegen in de landerijen van wijlen Jan Klaassen Olde en nog twee koeweinden ’de ene gelegen in het land van wijlen Jan Klaassen Olde en het andere in de landerijen van wijlen Luicas Braamhaar en nog een vierendeel akker woestenland in Boomtiesland gelegen. Nog omtrent een halve akker hoevenland en enig hooiland in Woltersbroek gelegen, alles alhier op Vriesenveen (bron: Scha vrv inv.nr. 25 20081230c_390-392).

Volgens het breukregister beklaagt Gerrit Klijster zich op 28 juli 1731 bij de schout dat hij getuige is geweest van een ruzie tussen Arent Doode en Hinnenvents zoon Janman. Ook op 25 september 1731 beklaagt Gerrit zich bij de schout over een ruzie in zijn huis.
Op 31 mei 1733 beklaagt Gerrit Harms Cliester zich bij de schout over een ruzie in zijn kroeg. Hierbij staat vermeld dat hij waard was (bron: AHA inv.nr. 3241). Op 12-11-1742 staat hij als Gerrit Spiker in het breukregister genoemd als de aangever van een ruzie in zijn huis tussen Hindrik Quant en Egbert Berents (bron: AHA inv.nr. 3242).
In een akte van 1733 (Archief Huize Almelo inventarisnr. 2957) wordt een zekere "Gerrit Harmes" genoemd als als één van de zeventien Vriezenveense herbergiers waar de alcoholist Gerrit Jonckman schulden uit had staan.

In 1737 wordt Gerrit Harmsen Klijster aangeklaagd voor het ontvreemden van stro van het dak van het afgebroken huis van Fluitjans. Gerrit beweerde echter het stro voor 10 stuivers gekocht te hebben van de vorige bewoonster (AHA inv.3211 nr. 034).

15-3-1749 Compareren voor het schoutengericht Berent Spijker als pachter van de impost op brandewijn en zijn mede hiertoe aangestelde deelnemers (inners?) van deze impost in de stad en de Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen, te weten Gerhardus Rhee en Harmen Spijker. Zij hebben doen dagvaarden de tappers Gerrit en Harmen Spijker en hun huisvrouwen en Henrikus Pauwels ten einde impost op brandewijn en gebrande wateren te verhalen. Er is sprake van indispositie (ongezondheid, ziekte) van de vrouw van Herman Spijker, waardoor zij niet voor het gericht kan verschijnen. (bron: archief schoutambt Vr.veen inv. nr. 27 foto 20081230e_081).

Op 20 december 1755 is Gerrit Hermes getuige in een proces van Albert Santboer contra diens schoonzuster Armke Frericks (bron: AHA inv. nr. 3082).

Op 25-01-1757 wordt Gerrit Harms Spijker nog genoemd in het breukregister in verband met een ruzie in zijn woning, waarbij Jan Gerritsen Vleege het middelpunt geweest schijnt te zijn. Veel anderen waren bij de ruzie betrokken (bron: AHA inv. nr. 3242).

In 1761 nog vermeld in het belastingregister van kerspellasten. In 1762 staat Hermen Spiker als hoofdbewoner van het erf vermeld.
Gerrit trouwde (2), ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1717 in Vriezenveen met Hendrikje Jansen (±1690-na 1749), ongeveer 27 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1715 met de ongeveer 25-jarige
167 Eefse Berends, geboren omstreeks 1690.
Notitie bij de geboorte van Eefse: Eefse Berends isl volgens mij de dochter uit het tweede huwelijk van Berent Frerix Schoemaker met Hendrikjen Fronten; het was een veel voorkomend gebruik de eerdere echtgenote na een overlijden te vernoemen. Hoewel dat niet altijd gebeurde denk ik dat dat hier wel zo is. Anderzijds is het wel zo dat de dochter van Eefse Berends ook Eefse heet en dat zou er ook op kunnen duiden dat zij vernoemd is naar haar grootmoeder Eefse Jansen. In dat geval is de moeder van Eefse dus niet Hendrikjen Fronten, maar Eefse Jansen. Voor beide opties valt wel iets te zeggen.
Eefse is overleden omstreeks 1718 in Vriezenveen, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij Eefse: betaalt een deel van de boterpacht in 1719. Na 1719 komt de boterpacht van het voormalige erf van Berent Frerix Schoemaker (gelegen aan het Westeinde 260) op naam van Gerrit Hermse Klijster aan het Oosteinde (in de buurt van nr. 130).
Eefse is weduwe van Gerrit Braamhaar (±1685-vóór 1715).
Kind uit dit huwelijk:
I. Eefse Gerritsen Spijker, gedoopt op 02-08-1716 in Vriezenveen (zie 83).
168 Jan Coerts Bom. Hij is gedoopt op 11-10-1722 in Wierden. Jan is overleden na 1773 in Almelo (?), minstens 51 jaar oud [bron: nog genoemd in het kerspelbelastingregister van 1773].
Notitie bij Jan: Heeft de naam Bom van zijn vrouw overgenomen, trouwde bij haar in. Wordt voor het eerst in het hoofdgeldkohier van 1745 vermeld. Wordt ook wel met de familienaam Bom aangesproken.
Woonde aan het Westeinde 85 (huidige nummering) in de buurt van de kerk.

De familie had in 1751 volgens het register van de 1.000e penning (Statenarchief inv. nr. 5656) een schamel vermogen van 100 gulden. Ook een zekere Jan Hendriks Bom (alias Voskamp), die naast de familie woonde en ook wel de familienaam Bom en/of Boom droeg en gehuwd was met Swenneken Bom, wordt op een vermogen van 100 gulden ingeschat. Er was sprake van dubbele bewoning van het pand, zie ook Ken uw dorp en heb het lief, blz. 185).
Jan Coerts woonde in 1766 te Almelo (dit staat vermeld in de trouwakte bij huwelijk van zijn zoon).

19-06-1751 Compareren voor het schoutengericht Jan Koors en Geertje Jansen Bom verklaren dat de koe die ze aan Jan Jansen hebben verkocht altijd gezond is geweest. Volgens Jan Jansen was er sprake van een verborgen gebrek (bron: archief schoutambt Vr.veen inv. nr. 27 foto 202, 203).Op 15-07-1758 akte van transport: Jan Koersen en Geertje Jansen Bom kochten een gaarden, gelegen in het Jan Doddenland. deze koop heeft in 1756 plaatsgevonden.
(Bron: Archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2675).

akte van transport 11-05-1764 verkoop door Waander Wichers en Jenneken Harwig een halve akker hooiland aan Jan Koers en Geertjen Jansen Bom voor 132 car. guldens (bron: schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2676)

akte van transport 06-10-1764 verkoop door Hermannus Gerrits en Janna van Olde van een koeweide, door hen aangekocht van Jan en Lambertus ten Caate, gelegen in het Albert Raphuisland, aan Jan Koers en Geertjen Jansen Bom voor 90 car. guldens (bron: schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2676)
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 09-09-1742 in Vriezenveen [bron: trouwregister hervormde kerk Almelo] met de 33-jarige Geertje Jansen Bom.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertje: in het huwelijksregister van Almnelo staat vermeld getrouwd in Vriezenveen met attestatie van Vriezenveen. Jan Koertsen geboren te Wierden, wonende te Almelo en Geertje Jansen nagelaten dochter van Jan Harmense van Vriezenveen.
169 Geertje Jansen Bom. Zij is gedoopt op 25-11-1708 in Vriezenveen [bron: correctie op doop d.d. 31-12-2007, email van Andre Idzinga]. Geertje is overleden na 1764 in Almelo (?), minstens 56 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen. Hij is gedoopt in 1743 in Vriezenveen.
II. Jan Bom, gedoopt op 04-04-1745 in Vriezenveen (zie 84).
III. Klaas Jansen. Hij is gedoopt in 1747 in Vriezenveen.
IV. Klasina Jansen. Zij is gedoopt in 1750.
170 Gerrit Hendriks ten Cate (Roskammer). Hij is gedoopt op 11-10-1715 in Vriezenveen. Gerrit is overleden vóór 1760 in Vriezenveen, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: kocht in 1736 van een familielid het zogenaamde Drostenerve, Westeinde 458 (huidige nummering). het was een tweeakkerstuk. (Bron: Ken uw dorp etc. blz.237). daarnaast bezat Gerrit ook nog 1/4 akkere woestenland (Bron boterpoachtregister van ca. 1735). In het dagelijks leven stond hij bekend onder de naam Roskammer. Dit blijkt uit de toevoeging in het boterpachtregister, waar o.a.in 1735 staat "vulgo Roskammer". Een roskammer is iemand die het haar van de paarden kamt. Ook in andere jaren staat hij in de boterpachtregisters aangeduid als Roskammer. In het boterpachtregister van 1763 wordt Gerrit ten Cate of Roskammer nog genoemd, terwijl hij toen, gezien de informatie van de hoofdgeldkohieren, toch overleden moet zijn.

Tijdens de volkstelling van 1748 heeft het gezin 4 kinderen onder de 10 jaar, te weten, Hendrik, Jan, Aeltjen en Jenneken.
In het hoofdgeldkohier van 1753 wordt "garryt ten kaete" aangeslagen voor 85 cent (2 personen), dat is ruim 42 cent p.p. (gemiddeld in Vriezenveen dat jaar was 39 cent p.p.).
In 1760 wordt de weduwe van Gerrit inzake het hoofdgeld voor 2 personen aangeslagen en dan bedraagt de belasting 90 cent. Met 45 cent p.p. ligt het gezin boven het gemiddelde van 39 cent per Vriezenvener.

In het register op de 1.000e penning van 1751 wordt het vermogen van Gerrit ten Cate geschat op 200 gulden (eerst stond er 600 gulden, maar dat is doorgehaald). Daarmee was zijn vermogen toch aardig gekrompen, want in hetzelfde register van 1739 staat hij nog voor 500 gulden te boek.

Op 04-03-1741 verkopen Garrit ten Cate en Aeltjen Jansen Dodde een halve akker woestenland, gelegen op de Westerwoesten voor 140 car. guldens aan Hendrik Evertman en Geesje Jansen Smid (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675).

Op 19-09-1744 verkopen Gerrit ten Caate en Aaltjen Jansen Dodde een aantal stukken land voor 226 car. guldens aan Jan Jansen Graaff en huisvrouw.(bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675).

Op 30-07-1757 verklaren Gerrit Hendriks ten Caate en Aaltjen Jansen Dodde een som van 600 car. guldens geleend te hebben van Willem Gerrits van Dijck en zijn huisvrouw.(bron: archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675).
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1737 met de ongeveer 32-jarige
171 Aeltien Jansen Dodde. Zij is gedoopt op 23-08-1705 in Vriezenveen. Aeltien is overleden na 1760 in Vriezenveen, minstens 55 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltje Gerrits ten Cate, gedoopt op 24-11-1743 in Vriezenveen (zie 85).
172 Jan Roelofs Schuurman, geboren omstreeks 1670. Jan is overleden vóór 1735 in Vriezenveen, ten hoogste 65 jaar oud.
Notitie bij Jan: Wordt in 1734 nog in het boterpachtregister over 1733 genoemd. Woont op dezelfde lokatie als later zijn zoon Egbert aan het Westeinde (in de buurt van nummer 380). Heeft 4 1/2 akker land. Wordt vanaf 1704 in de boterpachtregisters vermeld als opvolger van zijn vader Roelof Hendrix Schuurman. Ook wel Dokter genaamd (bron: archief Kruijs).

Op 16-07-1707 kopen Jan Roelofs Schuirman en Trintjen Derks 2 akkers land, beginnend aan de Waterleidijk tot aan de dijk van Jan Roelofs Broer (bron: schoutambt Vriezenveen inv. nr.2673).
(copyright Erik Berkhof, Onweersberkhof.com)
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1702 in Vriezenveen met de ongeveer 27-jarige
173 Trientje Derks Scholten, geboren omstreeks 1675. Trientje is overleden na 1712 in Vriezenveen, minstens 37 jaar oud. Trientje is weduwe van Wolter Hendriks Crol (±1665-±1700), met wie zij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, op 05-03-1699 in Vriezenveen, zie 4042,II.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wolter Schuurman. Hij is gedoopt op 09-09-1703 in Vriezenveen. Wolter is overleden.
II. Roelof Jansen Schuurman. Hij is gedoopt op 27-11-1705 in Vriezenveen. Roelof is overleden op 26-06-1729 in Azië, 23 jaar oud.
Notitie bij Roelof: ging als jongmatroos op 20-5-1728 met het schip de Heinkenszand naar Batavia, is daar overleden. (http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=213721)
wellicht heeft een schuldkwestie hieronder vermeld invloed gehad op zijn beslissing bij de VOC in dienst te treden.

8-3-1727 Jan Gerritsen ten Cate doet verpanding aan de goederen van Roelof Jansen Schuijrman bestaande uit een stuk goorden land, twee koeweiden en vier wand bouwland die Schuijrman Van Jan Gerritsen ten Cate heeft gekocht en mede verpanding van het aandeel in het hooiland dat hij samen met zijn broers en zijn vader heeft in de Touterije gelegen, tevens enig hooiland gelegen in de westerwoesten en enig bovenwegsland (bron: archief schoutambt Vr.veen inv. nr. 25 foto 393). Op 26-04-1727 wordt ook zijn vrouw Geertje Hinnevent vermeld.
Roelof trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1727 in Vriezenveen [bron: (bron: archief schoutambt Vr.veen inv. nr. 25 foto 449).] met Geertjen Hendriksen Hinnevent. Geertjen is een dochter van [misschien] Hendrik Jansen Hinnevent en Jenneken Klaassen. Geertjen is overleden na 1727.
III. Derck Schuerman. Hij is gedoopt op 24-05-1708 in Vriezenveen. Derck is overleden na 1747 in Amsterdam (?), minstens 39 jaar oud. Derck ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 16-04-1734 in Amsterdam met Geertruij Smit, 26 jaar oud. Geertruij is een dochter van Albert Wolters Smit (zie 1434,VI) en Elsjen ter Keurs. Zij is gedoopt op 11-12-1707 in Rijssen [bron: e-mail Gerard Jansen 2010].
Notitie bij de geboorte van Geertruij: DB Rijs: 11-12-1707; Getruid dochter v: Albert Smits en Elsijn ter Ceurst
Geertruij is overleden na 1747 in Amsterdam (?), minstens 40 jaar oud.
IV. E(n)gbert Jansen Schuurman (Dokter), gedoopt op 06-05-1711 in Vriezenveen (zie 86).
V. Jennigjen Jansen Schuurman. Zij is gedoopt op 10-06-1715 in Vriezenveen. Jennigjen is overleden na 20-02-1758 in Vriezenveen, minstens 42 jaar oud. Jennigjen trouwde met Jan Hermsen Schoemaker. Jan is overleden na 20-02-1758 in Vriezenveen.
Notitie bij Jan: nachtwaker volgens overlijdensakte dochter Berendina.
1748 volkstelling staan vermeld: Jan Harms Schoemaker en Jenneken Jansen, geen kinderen wel inwonend:
Jan Henderix,een jonge in kost van de diakenie.


op 20-02-1758 verklaren Jan Herms Schoemaker en Jenneken Jansen Schuirman 500 car. guldens schuldig te zijn aan de ed. Jan Schol en zijn echtgenote Gerrijtdina Kruis (bron: Archief schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2675).
174 Hendrik Arendsen Hupsen. Hij is gedoopt op 03-05-1716 in Vriezenveen. Hendrik is overleden omstreeks 1789 in Vriezenveen, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: landbouwer Oosteinde 246-248 (huidige nummering) (beroep genoemd bij overlijden dochter Hermine in 1811).
wordt echter niet in de boterpachtregisters genoemd. Hij zal waarschijnlijk eerder landarbeider zijn geweest. In 1753 in het hoofdgeldkohier heet hij "den Hopken" en wordt hij aangeslagen voor een klein bedrag van 4 (stuivers?). Na 1753 staat hij niet meer in het hoofdgeldkohier op deze locatie genoemd. Mogelijk was hij te arm om nog genoemd te worden. Ook in het belastingregister op het geslacht wordt hij niet genoemd (1738-1741), dan wel niet aangeslagen, evenals trouwens zijn arme broers Koobus (Koop) en Claas, die in hetzelfde buurtje wonen. In het belastingregister op het geslacht staat hij vermeld als "het hupse".
Het huis(je) dat het gezin bewoonde zal van vader (Arent Nip) zijn geweest, hij staat in het verpondings en contributie belastingregister uit 1723 op ongeveer dezelfde locatie vermeld als later Hendrik Arentsen Hupsen.

In 1741 staat de weduwe Broers in het vuurstedengeldregister, 1740 weduwe Broer. In het vuurstedengeldregister van 1734 staat Albart Bruer vermeld. In 1742 staat de naam van Henrik Arents vermeld.

Met de volkstelling van 1748 staan vermeld:
Henr: Arentsen Hupsen en Grietjen Schothorst kinderen boven 10 jaar: Jenne Henderix en Geertje Henderix, kinderen onder tien jaar: Aeltjen Henderix Hermine ,, Zijne ,, en Albert ,,Herman Jansen schrijft over de Hupsen in Ken uw dorp en heb het lief, blz.129. Wie deze de Hupsen eigenlijk was, waar hij vandaan kwam en waar deze familie is gebleven konden wij niet opsporen. De familie is later weer van het dorp verdwenen. In 1789 werd het huis gekocht door Albert Jansen Majoor. (overigens was deze Albert Majoor een schoonzoon van Henrik Arentsen Hupsen, hij trouwde 29-3-1783 met Harmina Hendriks d.v. Hendrik Arends). (NB de koopakte uit 1789 kan mogelijk meer duidelijkheid verschaffen (!) over de familierelatie met Jenneken Hendriks, getrouwd met Egbert Schuurman.] De naam Hendrik gecombineerd met Arend komt bovendien ook in de familie Schuurman voor.
Hij trouwde met
175 [waarschijnlijk] Grietjen Harmsen Schothorst. Zij is gedoopt op 16-10-1701 in Vriezenveen. Grietjen is overleden in ?.
Notitie bij Grietjen: Alle kinderen van Hermen Schothorst staan vermeld in het Rekenboek van de Diaconie als personen die ondersteuning kregen. Schot Venne, Schot Griete, Schot Janna en Schot Wolter worden bijvoorbeeld alle 4 genoemd in het jaar 1740. De familie was dus zeer armlastig en behoorde tot de onderklasse van Vriezenveen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [moeder:waarschijnlijk] Jenneken Hendriks (Arends), gedoopt op 15-05-1735 in Vriezenveen (zie 87).
II. Geertjen Henderix. Zij is gedoopt in 1737 in Vriezenveen. Geertjen is overleden in ?.
III. Aeltjen Henderix. Zij is gedoopt op 07-01-1742 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: gedoopt als dochter van: "Hendrijk Arends en Grietjen Hermsen"
Aeltjen is overleden in ?.
IV. Harmina Hendriks. Zij is gedoopt in 1744 in Vriezenveen [bron: Vriezenveners.nl]. Harmina is overleden op 23-04-1811 in Vriezenveen, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmina: "nalatende haar man en een kind". dochter van Hendrik Arendsen en Grietjen....... landbouwers gewoond hebbende en overleden binnen deze gemeente
Notitie bij Harmina: nagelaten dochter van Hendrik Arendz. (bij huwelijk in 1783)
Harmina trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 13-04-1783 in Vriezenveen met Albert Jansen Majoor, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 29-03-1783 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan. Albert is geboren omstreeks 1762. Albert is overleden op 22-11-1819 in Vriezenveen, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Albert: nagelaten zoon van Jan Arendz. (bij huwelijk in 1783) woonde op het puntje van het Oosteinde, schoonzoon Egbert Teunis zou later bij hem intrekken (bron: Kohier op de Quotiesatie van 1808). Komt niet voor op de lijst van giften voor de gereformeerde Kerk in 1801.
V. Siene Henderix. Zij is gedoopt op 08-11-1744 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Siene: gedoopt als dochter van: "Hendrijk Arends en Grietjen Herms".
VI. Albert Hendriks Schipper. Hij is gedoopt op 26-03-1747 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Albert: doopregistratie: zoon van "Henderik Arens en Grietien Harmsen".
Albert is overleden op 22-02-1831 in Vriezenveen, 83 jaar oud [bron: genoemd in het quotisatiekohier van 1808].
Notitie bij overlijden van Albert: In de overlijdensakte staat vermeld, ongeveer 86 jaar oud.Vroeger genaamd Albert Hendriks, naam vader Hendrik en moeders naam Grietjen.
Notitie bij Albert: woonde in 1808 aan het Oosteinde, genoemd als Albert Hupsen (bron quotisatiekohier van dat jaar).
neemt op 6 maart 1812 de naam Schipper aan.
Door de verwijzing naar de familienaam Hupsen konden de voorouders van Albert worden opgespoord.
Albert trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1772 in Vriezenveen met Hendrikjen Jansen Onweer, 27 jaar oud, nadat zij op 31-10-1772 in Vriezenveen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Hendrikjen: in de ondertrouwakte van Albert lijkt te staan dat hij de zoon is van Hendrik Alberts

"Albert Hendrikz Z. van Hendrik Alberts (echter naar het lijkt doorgehaald en gewijzigd in Arents) en Hendrikjen Jansen D. van Jan Jansen beijde alhier bev: den 15 Nov."
Hendrikjen is een dochter van Jannes Jansen Onweer en Femmetjen (ook Fenneken) Jansen. Zij is gedoopt op 25-07-1745 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrikjen: gedoopt als Hendrijkjen dochter van Jannes Jansen en Fenneken Jansen.
Hendrikjen is overleden in Vriezenveen.
176 Jannes Berends Holland(er). Hij is gedoopt op 06-06-1729 in Vriezenveen. Jannes is overleden na 1795, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Jannes: landbouwer. Bewoonde het erf Westeinde 348 (huidige nummering) welk erf hij door zijn huwelijk met Janna Grobben had verworven (Zie Ken uw dorp en heb het lief, blz. 218). Het erf bestaat uit 2 1/2 akker (boterpachtregister 1763). In 1737 is het erf eigendom van Otto Jansen. Dit is de stiefvader van Janna Grobben. Het erf kwam oorspronkelijk van deze stieffamilie, in 1729 is de vader van Otto Jansen, genaamd Jan Otten eigenaar van het erf. Wordt bij de volkstelling van 1795 als gezinshoofd genoemd van 4 personen, is geregistreerd als daghuurder (arbeider)van beroep. Het erf wordt in 1802 verkocht door de weduwe Jannes Holland aan de familie Nollen.

Jannes wordt in het hoofdgeldkohier van 1760 aangeslagen voor 3 personen en moet hiervoor 1,50 betalen, dat is 50 cent per persoon en dat is boven het gemiddelde van 0,39 per persoon in Vriezenveen.

In het register van de 1.000e penning van 1758 wordt het vermogen van Jannes geschat op 600 gulden.

-Op 20-12-1755 verkopen Jannes Berends [Holland] en Janna Jansen [Grobben] een halve akker hooiland, beginnend bij de Oudeweg tot aan de Aa (of dijk) voor 150 car. guldens aan Jannes Lukas.
-Op 28-12-1755 wordt een transportacte opgemaakt van een eerder plaatsgevonden (10-03-1754?) verkoop voor 200 car. guldens van 2 dagwerk hooiland aan Jennigjen Hendriks wed. van Berent Smelt.
(bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2675)

-25-07-1767 schuldverklaring voor de som van 375 car. guldens van Jannes Berents Hollander en Henderikjen Wolters aan schout Jan Hend. Dikkers vanwege achterstallige landsmiddelen, geleend geld alsmede vanwege geleverde bieren.(bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2677)
-02-10-1773 schuldverklaring van Jannes Berents Hollander en Henderikjen Wolters aan Jan de Graeff 250 gulden, henderik Arentsen 250 gulden en Gerrit Bramer 250 gulden (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2677).

In 1780 is het huis van Jannes Hollander, naast de huizen van Hendrik Leenders (waar de brand was begoinnen), Berent Lucas, Hendrik ten Cate en Hans van Uijtert door brand verwoest (bron: archief fam Kruijs, NIMH collectienummer 053: inv. nr. 16).
Jannes is weduwnaar van Janna Jansen Grobben (1731-vóór 1762), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 23-07-1753 in Vriezenveen.
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op 24-04-1762 met de 28-jarige
177 Hendrikjen Wolters Koster. Zij is gedoopt op 24-05-1733 in Vriezenveen. Hendrikjen is overleden na 1802 in Vriezenveen, minstens 69 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Otten Holland, gedoopt op 03-04-1763 in Vriezenveen (zie 88).
II. Fenneken Holland. Zij is gedoopt op 01-10-1772 in Vriezenveen. Fenneken is overleden op 10-04-1828 in Vriezenveen, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fenneken: volgens overlijdensregistratie wonende te Wierden en genaamd Fennigjen.
Fenneken trouwde met Albertus Nijhuis. Albertus is overleden in ?.
III. Bernardus Holland. Hij is gedoopt op 11-07-1779 in Vriezenveen. Bernardus is overleden op 28-07-1806 in Vriezenveen, 27 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: Bernardus staat op de lijst van intekenaren voor de verbouwing van de hervormde kerk te Vriezenveen, er staat bij vermeld dat hij knecht is van de wed. Gerrit Derks en zijn bijdrage is 3 gulden, voor een knecht in die tijd toch een heel groot bedrag.
Bernardus trouwde met Berendina Jansen. Berendina is een dochter van [waarschijnlijk] Jan Hendriks Hoff (Hofman) (zie 266,II) en [waarschijnlijk] Geertjen Roelofs. Zij is gedoopt op 31-08-1777 in Vriezenveen. Berendina is overleden op 23-01-1856 in Vriezenveen, 78 jaar oud.
178 Albert Jansen Scheeper. Hij is gedoopt op 24-01-1717 in Vriezenveen. Albert is overleden omstreeks 1790 in Vriezenveen, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Albert: landbouwer.
Heeft een erf ergens in het midden van het Oosteinde (in de buurt van nummer 251). Dit erf heeft hij van zijn vader overgenomen. In het boterpachtregister van 1763 genoemd als Albert Jansen Scheeper. Heeft 1 1/2 akker land volgens het boterpachtregister. Komt in de belastingkohieren met name onder de naam Jansen voor. Wordt in het hoofdgeldkohier van 1752 genoemd en wordt dan aangeslagen voor 3 personen en moet 1,25 betalen. Dit is bijna 0,42 per persoon. Daarmee betaalde hij iets meer dan de gemiddelde Vriezenvener (0,39). In het register van de 1.000e penning uit 1751 wordt Albert Jansen Scheeper aangeslagen voor een vermogen van 600 gulden en nog een aanvullende toeslag voor personeel van 100 gulden.
In 1760 wordt Albert eveneens voor 3 personen aangeslagen, dan is de aanslag echter 1,50 en met 0,50 per persoon ligt de aanslag behoorlijk boven het gemiddelde van 0,39 p.p. in dat jaar voor Vriezenveen. Albert Jansen wordt nog genoemd in het dienstbodengeldkohier van 1790, wordt dan echter niet aangeslagen. Zal rond dat jaar ook zijn overleden. In het volkstellingregister van 1795 kom ik hem niet meer tegen. Wordt in het volkstellingregister van 1748 genoemd als enig thuiswonend kind van Jan Ueben en Grietjen Jansen.

-20-01-1791 transportakte verkoop door de voogden van de minderjarige kinderen van Albert Jansen Scheeper (Gerrit Hospes en Albert Harmsen), Jan Otten Holland en echtgenote Aaltien Albers verkopen landerijen van wijlen Albert Jansen Scheeper voor 526 gulden aan Jan Fikkert en zijn echtgenote [Geertjen Berkhof]. (archief schoutambt Vriezenveen inv.nr. 2680).
-20-01-1791 transportakte verkoop halve huis van wijlen Albert Jansen Scheeper aan Albert Jansen voor 185 gulden.
(archief schoutambt Vriezenveen inv.nr. 2680).
-Akte van transport 02-02-1795 aankoop voor 558 gulden door Gerrit Geerlinks van het [andere halve?] huis van wijlen Albert Jansen Scheper met de halve bank en 5 wand bouwland exclusief 5 bomen, die Jan Coster toebehoren. De verkoop geschiedt door de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Albert Jansen Scheper en Jan Otten Hollend en zijn vrouw Aaltje Alberts Scheper (bron: archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2680).

register 50e penning (Statenarchief Overijssel inv. nr. 2668):
-09-05-1794 verkoop van twee gaardens door de mombaren over de kinderen van wijlen Albert Jansen Scheeper aan Lucas Jansen voor 53 gulden.
-10-05-1794 verkoop van een half huis met landerijen door de mombaren van wijlen Albert Jansen Scheeper aan Gerrit Geerlinks voor 558 gulden.
-15-05-1794 verkoop van een gaarden door de mombaren van de kinderen van wijlen Albert Jansen Scheeper aan Albert Jansen [Majoor] voor 30 gulden.


Op 2 december 1790 verklaren Albert Jansen [Majoor] en Hermine Hendriks 150 gulden schuldig te zijn aan Fredrik Hendriks en Kunnetjen Berkhof onder hypotheek van het halve huis (de westkant) en erf en landerijen van wijlen Albert jansen Scheeper, tegen een rente van 4 gulden 10 stuivers. (bron archief schoutambt Vriezenveen inv.nr. 2680 foto 495).
Albert is weduwnaar van Aaltje Jansen (ovl. vóór 1753).
Hij trouwde (2), 45 jaar oud, op 16-02-1762 in Vriezenveen met de 29-jarige Stientjen Hendriks Coes (zie 179 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Albert en Stientjen: Albert Jansen huwt als weduwnaar van Aeltjen Jansen met Stientjen Hendriks.
179 Stientjen Hendriks Coes. Zij is gedoopt op 11-01-1733 in Vriezenveen. Stientjen is overleden omstreeks 1805 in Vriezenveen, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Stientjen: bij het huwelijk wordt vermeld dat ze (Stientje Hendriks) van alhier is (dwz Vriezenveen)
is een onwettig kind, bij de doop staat vermeld: Moeder Hendrijkjen Berents. "Sijnde dit haer tweede onegte kint. Haer vader Berent Otten heeft als getuijge gestaen." In 1748 is ze onder de naam Stijntjen Coes dienstbode bij het echtpaar Henr. Arentsen en Geertruijt Cruis. Stientje trouwt onder de naam Hendriks en haar vader wordt in de huwelijksregistratie doodgezwegen, datzelfde gebeurt bij zuster Woltertje (ook onecht kind) , ook zij huwt onder de naam Hendriks en ook hier wordt de vader verzwegen (huwelijk 15-9-1753).Zuster Woltertje (eveneens een onwettig kind) is bij de volkstelling van 1748 in betrekking als dienstbode bij een voorname familie (Jan Gerritsen Bramer).
André Idzinga schrijft over de hele affaire het volgende:" De oudst bekende bewoner van de Peddemorsboederij is ene Berent Gerrijtsen Kuijper. Hij zal omstreeks 1682 de boerderij betrokken hebben, na zijn huwelijk met de Vriezenveense Aaltjen Janssen Scholten."
Omstreeks 1721 huwt hun dochter Jenneken met Wolter Hans van Uijtert. Het huwelijk wordt rijkelijk gezegend met 8 kinderen, maar voor Wolter blijft het daar niet bij. Hij speelt veelvuldig overspel en krijgt nog eens 3 kinderen bij zijn aangehuwde nicht Henrikjen Otten en ook nog een dochter bij de meid Metjen Hendriks.
Henrikjen Otten wordt in 1736 wegens ’ergerlijk leven en vleselijck conversatien sedert verscheijde jaren herwaarts met seckere getrouwde mans gepleegt’ voor het leven uit de Heerlijkheid Almelo en de provincie Overijssel verbannen. Er zijn diverse stukken over haar in het archief van Huize Almelo te vinden.

In een akte van bekendheid van overlijden op 27 maart 1835 verklaren 4 getuigen (Jan Otten Holland, Berend Schipper, Gerhardus Kolthoff en Jan Nijland) voor het Vredegerecht van Almelo ten gunste van kleindochter Sina van Dijk (die ging trouwen), dat zij zeer wel gekend hebben haar grootouders, te weten Jan Leenders en Jenneken Hulshoff van vaderszijde en van moederszijde Albert Scheper en Stientjen Koes (!) alle vier in leven landbouwers te Vriezenveen en allen voor meer dan 29 jaren overleden (bron: archief Vredegericht Almelo inv. nr. 11). Opmerkelijk is dat de naam Koes hier wel vermeld wordt.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [moeder:waarschijnlijk] Hendrika Albers. Zij is gedoopt op 30-08-1761 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: gedoopt als Hinderica dv Albert Jansen Scheper en moeders naam niet vermeld. Ik vermoed dat ze de dochter is van Stientjen Hendriks Coes, waarmee Albert 5 maanden na de doop van Hendrika huwde. Ook bij het overlijden van Hendrika staat vermeld dat moeders naam onbekend is.
Hendrika is overleden op 15-12-1832 in Vriezenveen, 71 jaar oud. Hendrika:
(1) trouwde met Gerrit Rengelink. Gerrit is geboren omstreeks 1772 in Ambt Almelo, zoon van Berend Rengelink. Gerrit is overleden op 29-06-1837 in Vriezenveen, ongeveer 65 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 11-05-1782 in Vriezenveen met Jan Hendriksz Hopster. Jan is overleden in Vriezenveen. Jan is weduwnaar van Aaltje Hendriks Hof (ovl. vóór 1782).
II. Aaltjen Alberts Scheper, gedoopt op 12-12-1762 in Vriezenveen (zie 89).
III. Jenneken Albers. Zij is gedoopt op 12-11-1769 in Vriezenveen. Jenneken is overleden na 1793 in Vriezenveen, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Jenneken: op 19-10-1794 maakt "Jennegien Albers" haar testament. Ze wordt daarbij geassisteert door Gerrit Hospes en het opmaken van het testament vindt plaats in het huis van Jan Otten Holland. Jenneken is dan bedlegerig en ziek. Ze maakt tot haar enige universele erfgenaam, de dochter van Jan Otten Holland en haar zuster Aaltjen Albers genaamd Siena (bron: archief schoutambt Vriezenveen inv.nr. 2680).
IV. Gerhardina (ook Gerritdina) Alberts. Zij is gedoopt op 23-08-1772 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Gerhardina: gedoopt als Gerhardina dv Albert Janzen Scheper en Stientjen Hendriks
Gerhardina is overleden. Gerhardina trouwde met Fredrik Dekker.
V. Geertjen Albers. Zij is gedoopt in 1775 in Vriezenveen. Geertjen is overleden op 13-04-1813 in Vriezenveen, 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertjen: bij overlijden staat vermeld dat moeders naam onbekend is.
Geertjen trouwde met Leendert van Dijk. Leendert is overleden in Vriezenveen.
180 Berend Engberts. Hij is gedoopt op 19-07-1720 in Vriezenveen. Berend is overleden vóór 1779 in Vriezenveen, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend bewoont het ouderlijk erf inde buurt van het Oosteinde 85 (huidige nummering), waar zijn zoon in 1800 een pand koopt, (zie notities zoon Engbert).
Het erf omvatte volgens het boterpachtregister van 1764 4 1/2 akkers, een aardige omvang voor die tijd.

Inzake het hoofdgeld wordt Berend in 1760 aangeslagen voor 3 personen en moet hij 1,40 betalen, een meer dan gemiddeld bedrag (dat lag in 1760 op 39 cent p.p.). Inzake het register van de 1.000e penning uit 1758 wordt het vermogen van Berend gesteld op 713 gulden (inv. nr. 2559 Statenarchief).

In 1779 is hij overleden, want dan wordt in het hoofdgeldkohier de weduwe B. Engbers vermeld.

op 4 mei 1765 verkopen de erfgenamen van de weduwe van Jan Gerritsen Smelt, met name Jan Jonkman, Berent Engbers, Hindrikjen Gerrits Smelt en Jan Roelofsen, mede voor de overige kinderen en erfgenamen van de weduwe Jan Gerritsen Smelt een halve akker hooiland gelegen in het Eubenland voor 140 guldens aan Lukas Derks (bron: archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2676). Dit kan er op duiden dat de moeder Hendrikje Jansen eigenlijk Smelt moet hebben geheten van haar familienaam en een dochter moet zijn geweest van deze Jan Gerritsen Smelt.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 31-08-1754 in Vriezenveen met de 31-jarige
181 Fennigjen Gerrits Coster. Zij is gedoopt op 12-03-1723 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Fennigjen: gedoopt als Fennigjen dv Gerrit Lucas en Jennigjen Pauwls
Fennigjen is overleden na 18-04-1794 in Vriezenveen, minstens 71 jaar oud [bron: ondertrouwregistratie zoon Johannes te Amsterdam].
Notitie bij overlijden van Fennigjen: Op 18-04-1794 wordt ze genoemd Fennigje Koster de moeder van Johannes Barends wonend te Vriezenveen, bij de ondertrouw van zoon Gerrit te Amsterdam in 1806 is ze overleden.
Notitie bij Fennigjen: Fennigje wordt nog vermeld in het dienstbodengeldkohier van 1782 als de weduwe B.Engbers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrica Berends. Zij is gedoopt op 03-03-1756 in Vriezenveen.
II. Gerrit Barends. Hij is gedoopt op 17-04-1757 in Vriezenveen. Gerrit ging in ondertrouw, 48 jaar oud, op 21-02-1806 in Amsterdam met Dorothea Geertruij Scherpenberg. Dorothea is overleden in Amsterdam?.
III. Engbert Berends Engberts (ook wel Baerends), gedoopt op 10-09-1758 in Vriezenveen (zie 90).
IV. Jan Berens. Hij is gedoopt op 20-04-1760 in Vriezenveen. Jan is overleden in Amsterdam.
Notitie bij Jan: Jan schreef zich als timmerman in het poortersregister op 28-6-1805. Wilhelmina overleed op 30-12-1811 op het adres Regtboomsloot nr. 19 (huidige nummering 57) het overlijden werd aangegeven door Barend Barens, (zoon) timmermansbaas en (schoonzoon) Hendrik Veltkamp, winkelknecht wonend aan de Oude Schans nr. 67 (toenmalige nummering).
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 19-09-1783 in Amsterdam met Wilhelmina ten Bruggencate, 30 jaar oud. Zij is gedoopt op 01-10-1752 in Almelo. Wilhelmina is overleden op 30-12-1811 in Amsterdam, 59 jaar oud. Wilhelmina is weduwe van Gerrit Evertman (ovl. 1780), met wie zij trouwde op 09-03-1780 in Amsterdam.
V. Gerhardus Engberts. Hij is gedoopt op 19-07-1761 in Vriezenveen.
VI. Garritdina Berends. Zij is gedoopt op 05-09-1762 in Vriezenveen.
VII. Johannes Barends. Hij is gedoopt op 16-06-1765 in Vriezenveen. Johannes:
(1) begon een relatie met Margreta Jansen. Margreta is geboren omstreeks 1761 in Apeldoorn. Margreta is overleden in Amsterdam.
(2) ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op 10-04-1801 in Amsterdam met Etje Folkers, ongeveer 36 jaar oud. Etje is geboren omstreeks 1765 in Leer (Oostfriesland). Etje is overleden in Amsterdam ?.
182 Jan Jansen. Hij is gedoopt op 10-01-1723 in Vriezenveen. Jan is overleden in 1752 in Vriezenveen, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij Jan: mogelijk tijdens de volkstelling van 1748 identiek aan de hulp op de boerderij van de wed. Jan Berkhof. Dit was een buurvrouw van de familie Jonkman.
Jan Jansen sterft al jeugdig en maakt al op 22-5-1752 zijn testament op. Hij is dan " enigszins swack van lichaam".
Hij stelt dat zijn vader een legitieme portie krijgt als hij zonder kinderen komt te overlijden, dit was niet het geval, want in december wordt dochter Janna gedoopt, het is een testament op de langstlevende. Janna’s ouders genaamd Jan Jansen Jonkman en Jenneken Jansen Smelt komt hun legitieme erfdeel toe. Testator doet hetzelfde voor zijn vader Jan Freriks. De armen worden bedacht met 20 guldens. Door de langstlevende uit te keren na het overlijden van de eerste der huwelijkspartners. Beiden ondertekenen het testament met hun handtekening. (zie archief schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2675).
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1751 in Vriezenveen met de ongeveer 21-jarige
183 Janna Jansen Jonkman (ook Jongman). Zij is gedoopt op 15-01-1730 in Vriezenveen.
Notitie bij de geboorte van Janna: gedoopt als Janna dv Jan Jansen Jongman en Jenneken Jansen.
Janna is overleden na 1784 in Vriezenveen, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: de weduwe Gerrit Gerrits wordt nog genoemd in het vuurstedengeldregister van 1784, in 1785 staat vermeld [schoonzoon] Engbert Berends.
Janna trouwde (2), 27 jaar oud, op 13-01-1758 in Vriezenveen met Gerrit Gerritsen Fleege (±1730-±1764), ongeveer 28 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Jansen, gedoopt op 17-12-1752 in Vriezenveen (zie 91).
184 Pieter Peters. Hij is gedoopt op 05-10-1727 in Oosterwolde (Frl.).
Notitie bij de geboorte van Pieter: des namiddags te Oosterwolde gedoopt een kind genaemt Pieter, waer van Vaders Naem Pieter Claeses opsichter bij de Moolen te Oosterwolde en Moeders Naem Martje Pieters wonende bij de Moolen in voorgeschreven Dorp.
Pieter is overleden vóór 06-05-1786 in Oosterwolde (Frl.), ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Ook wel Peter Peters. Te Oosterwolde koopman, winkelier (hij wordt als winkelier genoemd in de overlijdensacte van zijn zoon Wieger van Eyck in 1820 te Joure, deze was notaris en Ontvanger der Directe Belastingen).

Op 14 maart 1769 is Peter Peters 100 car. guldens schuldig aan de Execut. J. Schurer, waarvan hij 42 guldens direct betaalt en 58 guldens binnen 6 weken moet betalen op straffe van betaling van onkosten (bron: recesboek Oostellingwerf).

In de hypotheekkohieren van Oostellingwerf komt Pieter Pieters een aantal keren voor. Zo is er een overzicht van crediteuren (schuldeisers) op 20-3-1773, hij staat vermeld als "Coopman" te Oosterwolde. Hij is geld verschuldigd aan 9 personen, meest kooplieden in de omgeving, Gorredijk, Heerenveen en Drachten; het gaat om een heel bedrag, nl. zo´n 1500 guldens. Waarschijnlijk waren het kooplieden die winkelwaren aan Pieter Pieters hadden geleverd. De helft van de schuld wordt door de schuldeisers kwijtgescholden op voorwaarde dat de schuld die op 1770 nog niet was betaald met een intrest van 3 % wordt belast. Pieter Pieters ondertekent de overeenkomst met zijn handtekening. Ook Trijntje Jelkes ondertekent de overeenkomst, maar met een kruisje. Zij kon dus niet schrijven.

Pieter Pieters verklaart schuldig te zijn aan de diaconie van Oosterwolde 4 car. guldens landhuurpacht voor de jaren 1776 en 1777 (bron: recesboeken Oostellingwerf). Verder valt in de recesboeken te lezen dat een zekere Rinsjen Jans te Makkinga eist dat Pieter Pieters het door hem gehuurde hooiland verlaat met ingang van petri 1778.

Op 18-4-1778 moet het echtpaar 175 car. guldens geld tegen 4 % rente lenen van hun zoon "Wijcher Pieters van Eijk", die dan " klerk van de Hoog edele A. van Boelensraadt in den Hove van Frieslandt" is, ongetwijfeld te Leeuwarden. Pieter Pieters ondertekent de schuldverklaring met zijn handtekening en Trientje met een kruisje. (NB de naam Pieter en Peter wordt in de schuldverklaring door elkaar gebruikt).
Op 6-5-1786 om 12 uur tekent Trientje Jelkes met een kruisje een nieuwe schuldbekentenis aan haar zoon, Wycher van Eyck. Het gaat dan om 175 caroli gulden, welke bedoeld zijn o.a. "ter betalinge der doodschulden van mijn wijlen man" -het betreft hier 60 caroli gulden- en een bedrag van 60 caroli gulden ter aflossing van achterstallige huur aan de heer Gosinjet.

Aanvankelijk dacht ik dat Pieter een zoon was van Pieter Jannes, meester timmerman en Pietertje Wiegers. Een doopdatum voor Pieter bij dit echtpaar is echter niet te vinden, terwijl er toch diverse kinderdopen van dit echtpaar bekend zijn (Johannes 1722, Wijger 1723, Jantje 1724, Teunis 1726, Jan 1730, Egbert 1733, Otte 1735 en 1737, Jantijn 1739 en Echbert 1743). Oene Wagenaar uit Mildam attendeerde me (mail 21-09-2007) op het ouderpaar Pieter Claeses en Martje Pieters, deze hadden wel een zoon Pieter en bovendien was ook Pieter Claeses, evenals zoon Pieter Pieters koopman, dus ook op dat punt zijn er overeenkomsten. Bovendien neemt Pieter Peters het pand over dat eerder door Peter Claas werd bewoond. Tenminste deze conclusie kan uit de belastingregisters worden getrokken. Daarom heb ik mijn gegevens inzake de voorouders van Pieter Pieters aangepast, met dank aan Oene Wagenaar.

Pieter Pieters (of Peter Peters) wordt genoemd in de reële belastingkohieren van Oostellingwerf vanaf 1768. In 1767 wordt de wed. Peter Claas (zijn moeder) nog genoemd als huurster op belastingnummer 23. Het pand ("huis en enig land") werd in 1766 nog verhuurd aan Peter Claas. Het huurbedrag bedraagt in deze tijd 24 gulden. Het belastingbedrag (5e penning, afgeleid van de huurwaarde) bedroeg dienovereenkomstig 4 gulden 7 stuivers en 4 penningen. Eigenaar van het pand waren de erven Jan Holtrup. Uit de recesboeken van Oosttellingwerf blijkt dat Pieter Pieters op 21-01-1777 gerechterlijk gedwongen werd door (nieuwe eigenaar?) Eijt Hinkes om zijn woning te verlaten (of is er nog een tweede Pieter Pieters in deze tijd?). Of dit verband hield met huurschulden blijkt niet uit de gerechtelijke stukken. In 1778 en 1779 staat als huurder van het pand vermeld de zoon van Peter Peters, genaamd Wijcher Peters. Het belastingnummer is dan veranderd van 23 in 81, de huur bedraagt dan nog steeds 24 gulden. In 1782 (belastingnummer 77) huurt Pieter een huis van geringere huurwaarde van G. Gasinjet voor 10 gulden op jaarbasis, de belasting hiervoor bedroeg 1 gulden 16 stuivers en 6 penningen (belasting van de 5 1/2 penning). In het kohier van 1786 staat een nieuwe huurder vermeld op dit adres, te weten Jannes Pieters, het patroniem is waarschijnlijk toeval en een familierelatie lijkt tussen Jannnes Peters en Peter Peters niet te bestaan. In elk geval is geen doop van Jannes bekend bij Peter Peters en Trientje Jelkes.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1754 met de ongeveer 20-jarige
poptahofje_marssum.jpg
213 poptahofje marssum
185 Trientje Jelkes van Eijck (afb. 213), geboren op 22-02-1734 in Rottevalle (Frl.). Zij is gedoopt op 06-05-1774 in Oosterwolde (Frl.). Trientje is overleden op 16-11-1809 in Marssum (Menaldumadeel), 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trientje: begraven in de kerk van Marssum in speciale aangewezen graven voor bewoners van het Popta Gasthuis.
Notitie bij Trientje: Trientje Jelkes is de eerste persoon in de familie die de naam van Eijk heeft gedragen, dat valt af te leiden uit de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van: Hiltje Dirks Dijkstra (dochter van Dirk Pieters Dijkstra en Hiltje Pieters van Eijck) en Sibrandus Hendriks Reitsma in 1831 te Barradeel. In de stukken wordt Trientje aangeduid als de echtgenote van de grootvader Pieter Pieters en wordt daarbij genaamd Tryntje Jelkes van Eijck. Dus, alhoewel uit indirecte bron, zou Trijntje reeds de naam van Eijck hebben gedragen en daarmee is zij de eerste persoon die de naam aantoonbaar zou hebben gedragen in haar familie.
Het idee dat de naam van Eijck/Eik van het echtpaar Jelke Jans en Hiltje Hendriks komt lijkt voor de hand te liggen omdat zowel kinderen van Trijntje Jelkes van Eijck als van haar broer Jan Jelkes de naam van Eijck, of van Eijk, dan wel van Yk, of van Eik aannemen. Zo is de grootmoeder van de bekende Friese beeldhouwer Pier Pander afkomstig van deze van Eyck familie, die haar roots in de buurt van Drachten/Rottevalle heeft. De naam is verder ook nog via de vrouwelijke lijn doorgegeven aan de kinderen van Geertje Jans, dochter van Jan Jelkes. het doorgeven van een familienaam langs vrouwelijke lijn komt vrij regelmatig voor is mijn ervaring met andere families. De naam zou dus zowel van vader Jelke Jans, maar ook van moeder Hiltje Hendriks kunnen komen. De naam lijkt een Hollandse achtergrond te hebben.

Trientje is volgens de doopakte geboren op Sint Pieter 1734 te Rottevalle als dochter van Jelke Jans en Hiltje Hendriks. Ze is gedoopt op 6-5-1774 te Oosterwolde (ze was toen 40 jaar oud en wordt een bejaarde vrouw genoemd!), eerst had ze op 4 mei van 1774, "na voorgaande onderwijs" nog beleidenis gedaan.

Ze verhuist 12-8-1786 volgens het attestatieboek van de hervormde kerk te Oosterwolde naar Dragten, waar ze tot 24-4-1789 verblijft. Op 1-5-1789 wordt ze als binnenkomend lidmaat te Marssum geregistreerd, "zijnde van Dragten als lidmaat van de gemeente overgekomen". Waarschijnlijk heeft ze haar kinderen Hiltje en Jelke dan bij zich. Wyger woont al te Marssum, hij staat als wonend te Marssum vermeld bij zijn huwelijk op 13-6-1782 te Leeuwarden met Metje Lammerts van Leeuwarden.
Ze is overleden op 16-11-1809 in het Poptagasthuis te Marssum. Het door Dr.Popta in 1712 gestichte gasthuis waarin behoeftige weduwen en alleenstaande oudere dames onbekommerd hun oude dag konden doorbrengen,zie,. http://www.poptaslot.nl/

NB ook de kinderen van haar broer Jan Jelkes in Drachten noemen zich van Eijck. Pope Jans van Eik neemt bij de naamsaanneming onder Napoleon in 1812 officieel de naam van Eik aan. Nu is er van de familie van Eijck een wapen bekend. Het wapen wordt genoemd ivm Wopke Jans van Eijck, genoemd koloniste te Ommerschans , alwaar hij op 22-3-1825 overlijdt, hij is in 1766 gedoopt te Rottevalle. Zijn wapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938 [deze bronvermelding blijkt onjuist te zijn]. Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond.
Kinderen uit dit huwelijk:
1812wiegervaneijck_naamsaanneming.jpg 1785wvaneijckgesworenklerkinv.nr.42menaldum.jpg 1820overlijdenwiegervaneijck.jpg
214 1812WiegervanEijck naamsaanneming
215 1786WvanEijckgesworenklerk inv.nr.42Menaldumadeel
216 1820overlijdenWiegervanEijck
I. Wieger Pieters van Eijck (afb. 214 t/m 216). Hij is gedoopt op 30-11-1755 in Oosterwolde (Frl.). Wieger is overleden op 20-08-1820 in Joure (Haskerland), 64 jaar oud.
Notitie bij Wieger: in 1791 grietenijsecretaris te Marssum, later Ontvanger der Directe Belastingen en notaris (1801 te Menaldumadeel, te Marssum in 1803 en Joure).

Doet op 4 mei 1792 belijdenis van het geloof in de NH kerk van Marssum, verder aanvullend vermeld met de aanvullende notitie, "gesworen klerk ten Secretarij van Menaldumadeel, vertrokken na de Joure met attestatie vd 31 julij 1803". Ondertekent de diaconierekening van de NH kerk van Marssum herhaaldelijk tussen 1792 en 1803, zal ouderling of kerkvoogd zijn geweest.

Genoemd in het register van naamsaanneming van 1811 te Joure, neemt de naam van Eick aan volgens het register. Ook zijn kinderen staan vermeld:
Pieter 23 jaar wonend in de Haske
Aeble 21 jaar
Tettje 19 jaar
Trijntje 18 jaar
Reinkje 15 jaar (dit zal Riemkje moeten wezen)
Hiltje 12 jaar.

Wieger verklaart op 10 maart 1781 (hij staat dan nog vermeld als woonachtig te Oosterwolde) 100 gulden schuldig te zijn aan de wed. van Harmen Thijses van in 1773 ontvangen gelden. Wieger ondertekent de schuldverklaring als "Wijgger Pijtters") bron: hypotheekboeken Oostellingwerf.

Op 12-3-1778 lenen de ouders 175 car. guldens geld tegn 4 % rente lenen van hun zoon "Wijcher Pieters van Eijk", die dan " klerk van de Hoog edele A. van Boelensraadt in den Hove van Frieslandt" is, ongetwijfeld te Leeuwarden. Pieter Pieters ondertekent de schuldverklaring met zijn handtekening en Trientje met een kruisje. (NB de naam Pieter en Peter wordt in de schuldverklaring door elkaar gebruikt). Deze acte uit 1778 is voor zover ik heb kunnen nagaan de oudste vermelding van de familienaam van Eijk.
Op 6-5-1786 om 12 uur tekent Trientje Jelkes met een kruisje een nieuwe schuldbekentenis aan haar zoon, Wycher van Eijck. Het gaat dan om 175 caroli gulden, welke bedoeld zijn o.a. "ter betalinge der doodschulden van mijn wijlen man" -het betreft hier 60 caroli gulden- en een bedrag van 60 caroli gulden ter aflossing van achterstallige huur aan de heer Gosinjet. Bron: hypotheekboeken Oostellingwerf.

Op 4 maart 1783 verklaart Wijger Pieters, woonachtig te Oosterwolde, 100 gulden schuldig te zijn aan de curatoren van Geertie Folkerts wed. van Harmen Thijses, vanwege in 1779 geleend geld.

Uit de speciekohieren 1748-1805, inv.nr. 169. (gemeente Menaldumadeel) valt op te maken dat Wieger tussen 1782 en 1802 te Marssum woonde (bron: Harry van Leuveren e-mail 27-02-2008)

Marssum no: 15
1782 de clercq Y. Zijlstra overleden, nu W. van Eyck van Leeuwarden

Marssum no: 19
1789 - 1798 W. van Eyck

Marssum no: 62
1799 - 1802 W. van Eyck
1803 W van Eyck na de Joure, nu secretaris P.J. Mebius

-28 februari 1804 [eerste proclamatie] Minne Gerrits koopman en Akke Pieters e.l. wonende onder Marssum doen proclameren de aankoop van een zekere ‘schoone Huisinge” staande in de Buren tot Marssum, bestaande uit 2 ruime kamers met 2 bedstedes en een spijskamer, een ruime zolder, twee keukentjes aan de achterkant, een regenwaterbak en put en een washok, met een grote hovinge met vruchtbomen, hebbende de straat ten zuiden, belast met een half floreen belasting en een eeuwige rente van 2 goudguldens per jaar aan de Erven van wijlen de heer Bouwmeester, gekocht van Wieger van Eijck, secretaris van Haskerland en Mettje Lammerts echtelieden wonende in de vlek Joure, voor 1.265 caroli guldens.
-28 februari 1804 [eerste proclamatie] Roel Goijtzens en Tietje Ruurds doen proclameren de aankoop van een huis met een woonkamer en achterhuis cum annexis gelegen te Marssum met een mandelige put met het huis aan de oostkant, gekocht van Wieger van Eijck, secretaris van Haskerland en Mettje Lammerts echtelieden wonende in de vlek Joure, voor 540 caroli guldens en 10 stuivers.
(Bron: Proclamatieboeken, archiefnummer 13-26, Nedergerecht Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 105, foto 38-40).

28 mei 1810 [eerste proclamatie] Johannes Gerrits Smits gaarder van de onbeschreven middelen en Sijtske Jans Beinthum e.l. te Marssum doen proclameren de aankoop van de gerechte helft van 9 pondematen bouwland gelegen onder Marssum door kopers reeds in gebruik, hebbende naastliggend ten oosten, de kerk van Marssum, ten zuiden Luitjen Hendriks, en ten westen en noorden de Erven van Sijts Sjoerds, gekocht voor de som van 2300 caroli guldens van Wieger van Eijck secretaris van haskerland en Mettje Lammerts (Bron: Proclamatieboeken, archiefnummer 13-26, Nedergerecht Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 106, foto 200).


Wycher is van 1812-1815 geschorst geweest als notaris vanwege het feit dat hij ook Ontvanger van Haskerland was (bron: email Harry van Leuveren Filipijnen).

Ondertekent de huwelijksakte van zijn neef Wieger (1815 te Sneek) met de naam "van Eijck"

transcriptie van de hand van Harry van Leuveren (Filipijnen):
proces verbaal van notariële zaken nav het overlijden van Wieger:

PROCES VERBAAL van VERZEGELING
Op heeden den eenentwintigsten Augustus, een duizend agt hondert en twintig, hebben wij ons, Arend Evertsz, Vrederegter van ’t Canton Akkrum, Arrondissement Heerenveen. provincie Vriesland, geasssiteerd met den tweede plaatsvervangend Vrederegter van gemeld Canton, in deesen de functien van Griffier waarnemende, op Verzoek van Mettje Van Eijck, geboren Kroes, die ons te kennen gaf, dat haar man Wieger Van Eijck, openbaar Notaris residerende te Joure, den twintigste deser smiddags omstreeks twallf uur, was overleden, begaven smorgens Negen uur ten Sterfhuize van genoemde Notaris te Joure No. 285, ten einde aldaar verzegeling te doen, van de Minuten en Acten, waar van de overleden Notaris bewaarder was, en aldaar aangekomen zijnde troffen wij aldaar aangemelde verzoekster benevens Goosen van Terwisga, klerk van de overledene, welke verklaarden zich niet tegen de verzegeling van gemelde stukken te verzetten, gemelde personen bragten ons in een voorkamer uitzigt hebbende op de publieke Straat ten Zuidwesten, alwaar wij leggen in een bed, een Lijk, welke de voornoemde personen ons zeiden, dat van gezegde overledene te zijn, van daar hebben wij ons begeven in het kantoor van gemelde Huizinge, uitzigt hebbende in een steeg ten Noordwesten, alwaar gemelde Comparanten ons aanwesen een geel geverfd kisjen, alwaar wij in bevonden Twee honderd Zeven en Zestig Minuten en Acten voor gemelde overledene Wieger van Eijck als Notaris gepasseerd, zedert den drie en twintigsten September agtien hondert en vijftien, tot heden, benevens drie repertoires, zijnde gemelde kisje door ons verzegeld geworden, op Twee eindenvan een Strook wit Lint en gehecht op de opening daarvan, en de Sleutel aan den tweedeplaatsvangend Vrederegter ter hand gesteld, die zich met de bewaring daarvan heeft belast en hebben tot bewaarder over gemelde zegels gesteld Gosen van Terwisga, voornoemd, die zulks op zich heeft genomen, en hebben gemelde requiranteen bewaarder den Eed in onze handen afgelegd, dat geene Minuten door hun zijn weggenomen of ook hun bekend is van anderen weggenomen te zijn, regtsteeek s nog terzijdenen

volgt de beschrijving van de ondertekening door Mettje van Eijck (NB = de echtgenote van Wieger), Goosen van Terwisga, Arend Evertsz en Jan J. Rinkes.
1824mettjecroes_o.jpg 1849metjelammerskroes_.jpg
217 1824MettjeCroes O
218 1849MetjeLammersKroes+
Wieger trouwde, 26 jaar oud, op 23-06-1782 in Leeuwarden met Mettje Lammerts Kroes (afb. 217 en 218), ongeveer 32 jaar oud, nadat zij op 07-06-1782 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan [bron: Tresoar.nl (huwelijk Gerecht)].
Notitie bij het huwelijk van Wieger en Mettje: gehuwd in de Westerkerk te Leeuwarden, hierbij staat vermeld dat Wieger afkomstig is van Marssum en Mettje van Leeuwarden.
Huwt trouwens als "Wyger van Eyk".
Volgens Harry van Leuveren moet de herkomst van Metje echter in Drachten gezocht worden, e-mail 2008.

in 1792, 1793, 1794, 1796 en 1801 ondertekent Wieger van Eijck de diaconierekening van de NH kerk van Marssum. Hij zal toen diaken zijn geweest of ouderling.
Mettje is geboren omstreeks 1750 in Leeuwarden, dochter van Lammert Ebeles Kroes en [misschien] Tetje Karstes Baron. Mettje is overleden op 21-01-1849 in Joure (Haskerland), ongeveer 99 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mettje: 99 jaar oud overleden, na een korte "ongesteldheid" overlijdensannonce Leeuwarder Courant 26-01-1849.
In de overlijdensakte staat vermeld dat ze de dochter is van Lammert Ebeles en Tetje Kerstes die beiden waarschijnlijk te Drachten zouden zijn overleden.
Notitie bij Mettje: getuige bij het huwelijk van haar kleinzoon Lammert in 1832.

1822 Joure, notaris D. de Vries
Inv. nr. 069006 repertoire nr. 22 d.d. 30 april 1822
Verkoping
Betreft meubelen
- de weduwe Wieger van Eyck te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1824 Joure, notaris D. de Vries
Inv. nr. 069007 repertoire nr. 47 d.d. 4 november 1824
Verkoping
Betreft meubelen en huisraad, opbrengst fl. 839
- de weduwe W. van Eyck te Joure
- Pieter van Eyck, griffier te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1820 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Inv. nr. 109009 repertoirenrs. 137, 1 en 4 d.d. 27 december
1820
Provisionele toewijzing en inhouding
Betreft een huis te Joure
- Mettje Lammerts Kroes te Joure, weduwe van Wieger van Eyck
- Pieter van Eyck te Joure als toeziend voogd
- Tettje van Eyck te Joure, gehuwd met Hylke Tyleman
- Trijntje van Eyck te Joure, gehuwd met Auke Aukes de Haan
- Rienkje van Eyck te Joure, gehuwd met Johannes Heeres
Borger
- Hiltje van Eyck te Joure, gehuwd met Wisse Pieters van
der Meulen
- Antje Aukes de Haan te Joure, weduwe van Lammert van Eyck
als moeder van en voogd over Lammert van Eyck
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1821 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Inv. nr. 109010 repertoirenrs. 101 en 110 d.d. 19 november
1821
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en tuin te Joure
- Mettje Lammerts Kroes te Joure, weduwe van Wieger van
Eyck, verkoper
- Pieter van Eyck te Joure, verkoper, tevens als toeziend
voogd
- Abele van Eyck te Joure, verkoper
- Tettje van Eyck te Joure, gehuwd met Hylke Tyleman,
verkoper
- Trijntje van Eyck te Joure, weduwe van Auke Aukes de
Haan, verkoper
- Rienkje van Eyck te Joure, gehuwd met Johannes Heeres
Borger, verkoper
- Hiltje van Eyck te Joure, gehuwd met Wisse Piers van der
Meulen, verkoper
- Antje de Haan te Joure, weduwe van Lammert van Eyck,
verkoper, tevens als moeder van en voogd over Lammert van
Eyck
Betreft de koop van een huis, koopsom fl. 1125
- Hans Ferwerda te Joure, koper
Betreft de koop van een tuin, koopsom fl. 107
- Kest Pieters van der Zwaag te Joure, koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
II. Hiltjen Pieters van Eijck. Zij is gedoopt op 12-08-1759 in Oosterwolde (Frl.). Hiltjen is overleden op 10-03-1829 in Marssum (Menaldumadeel), 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hiltjen: Hiltjen Pieters van Eyck is 71 jaar oud bij overlijden, zonder beroep geboren te Oosterwolde, weduwe van Dirk Pieters Dijkstra dv Pieter Pieters en Trijntje Jelkes, beide overleden.
Notitie bij Hiltjen: was het schrijven niet machtig, dit in tegenstelling tot haar broers die goed opgeleid waren en hoge ambtelijke functies bekleedden (bron: huwelijkse bijlagen trouwen dochter Hiltje in 1827), waarbij Hiltje met en notariële akte verklaart toestemming voor het huwelijk te geven. Deze akte kan ze dus niet ondertekenen omdat "zij niet kan schrijven of teekenen, als hebbende zulks niet geleerd".
1816dirkpietersdijkstra_huwelijkzoonpieter.jpg
219 1816DirkPietersDijkstra huwelijkzoonPieter
Hiltjen trouwde, 25 jaar oud, op 21-11-1784 in Marssum (Menaldumadeel) met Dirck Pietters Dijkstra (afb. 219), 22 jaar oud. Dirck is geboren op 06-05-1762 in Marssum (Menaldumadeel), zoon van Pieter Hendriks Dijkstra en Hiltje Dirks. Hij is gedoopt op 23-05-1762 in Marssum (Menaldumadeel) [bron: Tresoar]. Dirck is overleden op 17-10-1826 in Menaldumadeel, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirck: 65 jaar oud
Notitie bij Dirck: schoenmaker van beroep.

doet op 5 augustus 1791 belijdenis in de NH kerk van Marssum, mr. schoenmaker van beroep.
wordt in 1820 in het lidmatenoverzicht van de NH-kerk van Marssum vermeld.
III. Jelke Pieters van Eijck, geboren op 09-03-1766 in Oosterwolde (Ooststellingwerf) (zie 92).
186 Pieter Durcks Spanjer. Hij is gedoopt op 24-05-1733 in Beetgum (Menaldumadeel).
Notitie bij de geboorte van Pieter: den 24 Meij heeft Dirk Dirks Mr. Timmerman zijn kind laten dopen, de naam was: Pieter.
Pieter is overleden vóór 1808 in Marssum (Menaldumadeel), ten hoogste 75 jaar oud.
Notitie bij Pieter: koopman, winkelier te Marssum aan de Buorren (zuidzijde, tegen het Poptagasthuis aan gelegen).
Op 18-7-1818 overlijdt te Marssum Sybren Durcks Spanjer hij is koopman en 84 jaar oud en geboren te Beetgum. Dit is een broer van Pieter. Dit blijikt ook uit de memoires van succesie uit 1846 te Leeuwarden waarin Sybren Sybrens Spanjer, zoon van wijlen Siebren Durks Spanjer (broer van wijlen Pieter Durks Spanjer, in leven te Marssum); volle neef aan vaderszijde van Rigtje Pieters Spanjer (weduwe van Jelke Pieters van Eyk), te Roordahuizum (erfgenaam voor 1/2), doet als enige aangifte aangezien erfgenamen van moederszijde nog onbekend zijn. Saldo fl. 49.624,93. bron: Memories kantoor Leeuwarden, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 11068, aktenummer 315.

27 maart 1767 Pijtter Durx cum uxore koopt herberg te Menaldum, volgens Delpher daar waar thans de regtkamer is van Jan de Swart execucteur van Menaldumadeel en Claaske Durx echtelieden voor 1.300 goudguldens en 14 stuivers, hebbende de kerk ten westen en de algemene vaart ten noorden.
16 mei 1770 Pijtter Dirks woonachtig te Marssum verklaart verkocht te hebben een herberg met tapperij te Menaldum aan Frans Hansen Vrolijke te Menaldum door Focke Wijbes in gebruik voor 10 caroli guldens jaarlijks, bezwaard met 5 caroli guldens jaarlijkse grondpacht aan de kerk van Menaldum, verkocht voor 1.011 goudguldens bij veiling met opbod verkocht. Was getekend Pijtter Dirks (Bron: Registers van koopbrieven, inv.nr. 113, Nedergerecht Menaldumadeel - Tresoar, foto 103 en 181).
.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1765 in ? met de ongeveer 28-jarige Attje Gerrits van der Wall.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Attje: huwelijk niet traceerbaar
1810merktekenattiegerrits26_102002foto41.jpg
220 1810merktekenAttieGerrits26 102002foto41
187 Attje Gerrits van der Wall (afb. 220), geboren in Marssum (Menaldumadeel). Zij is gedoopt op 03-03-1737 in Marssum (Menaldumadeel).
Notitie bij de geboorte van Attje: er is één Attje (Attie) gedoopt in Marssum in 1737 en dat was de dochter van Gerrit Foppes. Dat klopt exact met de leeftijd van Attje bij haar overlijden en met haar patroniem. Attje komt (als de voorouderlijn tenminste klopt) uit een familie van meesterbakkers. Sterker nog op AlleFriezen.nl is er in heel Friesland slechts één Attje gedoopt tussen 1720 en 1745 die een dochter van Gerrit is geweest en dat is dus deze Attje in 1737, die de dochter is van Gerrit Foppes. Het is dus een behoorlijk unieke combinatie, zodat met redelijke zekerheid de link met Gerrit Foppes te leggen valt.
De link lijkt bovendien bevestigd te worden doordat een kleinzoon van Attje, Jentje van Eijck (geboren in 1796; zoon van Rigtje Pieters Spanjer) heet, deze zou dan vernoemd zijn naar de in 1783 overleden ongetrouwde broer van Attje en dus vernoemd zijn naar zijn oud-oom. De naam Jentje is in elk geval niet aantoonbaar afkomstig van der familie van Eijckkant en zou hiermee ook verklaard worden.
Attje is overleden op 09-10-1819 in Jorwerd (Baarderadeel), 82 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-1819 in Marssum (Menaldumadeel).
Notitie bij overlijden van Attje: Archiefnaam: Memories van successie - Tresoar, Deel: 4003, Periode: 1819-1820
Boek Memories kantoor Franeker
Filmnummer: 80 Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap overleden Jorwerd; moeder van Richtje Pieters, aldaar; tenhuize van Jelke van Eyck, aldaar. Overlijden 9-10-1819 . Akteplaats Franeker.inventarisnummer 4003, aktenummer 692
Vermeld in de overlijdensakte als Attje Gerrits, renteniersche, weduwe woonachtig te Jorwerd 82 jaar oud. overleden in het huis nummer 61 te Jorwerd.
In het begraafboek van de kerk van Marssum staat bij het familiegraf van Atjes familie bij grafnummer 15 echter vermeld "Attie Gerrits te Marssum 1819 den 13 oktober is hier in begraven Attie Gerrits de Wal wonende in het Gasthuijs te Marssum". Deze registratie suggereert dat Atje tijdens het bezoek aan haar dochter en schoonzoon te Jorwerd is overleden en dat ze haar woonadres in het Gasthuis had, waar ze in elk geval vanaf 1813 al woonachtig was (Bronvermelding Minuut-akten 1813, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102005, aktenummer 00012 foto 38-40, Gemeente: Menaldumadeel Periode: 1813).
Notitie bij Attje: In 1813 woonachtig in het Poptagasthuis (zie verhuurtransactie Minuut-akten 1813, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102005, aktenummer 00012, foto 38). In 1810 had ze haar woning in de Marsumer buren verkocht, ze woonde naast de meester bakker Pieter Martens.

bij overlijden (akte Attje Gerrits zonder familienaam) staat vermeld dat ze 82 jaar was en weduwe. Namen van haar ouders staan niet in de overlijdensakte vermeld.

Was niet in staat haar handtekening te zetten onder aktes, aangezien ze het schrijven nooit geleerd had (bron: Minuut-akten 1816, aktes 1817, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 079010, aktenummer 00132 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1816-1817)

Doet op 2 mei 1782 belijdenis van het geloof in de NH kerk van Marssum.
Atje Gerriets staat in een overzicht van lidmaten van de kerk vermeld in 1809 (nummer 67), woonachtig in de Marssummer buren. Pieter Durks staat hier niet bij.

In het collateraalboek van menaldumadeel staat vermeld dat op 26 mei [1804] is overleden Marij Gerrits, waarbij erfgenaam is geworden Attje Gerrits, de 10e penning van de boedel bedraagt 123 guldens en 17 stuivers. (Bron: Archief Nedergerecht Menaldumadeel, registers collateraal 1800-1805 inv. nr. 149, foto 16).

20 februari 1810 Attje Gerrijts wed. van wijlen Pieter Dirks wonende te Marssum verklaart verkocht te hebben aan Æan Æades van een huis met bleekveld gelegen te Marssum, bekend onder nr. 45, bestaande uit een voorhuis, kamer en winkel, door verkoperse bewoond, hebbende ten oosten de Executeur H. Duijff, ten westen Pieter Martens mr. bakker, ten zuiden het Poptagasthuis en ten noorden de publieke straat, verkocht voor 777 gulden per publieke veiling. NB kantlijn Attje Gerrits wed. van Pieter Dirks thans wonende te Jorwert, verklaart op 4 januari dat het geldbedrag is betaald door Oege Daams guardenier en Jetske Martens wonende te Beetgum aan wie ze haar bezittingen heeft overgedragen. Was getekend met een merk door Attje Gerrits en door J. van Eijck gesworen Clercq. (Bron: Hypotheekboeken, archiefnummer 13-26, Nedergerecht Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 147, foto 212-215 en ook: Minuut-akten 1810, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102002, aktenummer 00029 met datum 21 februari 2010 met merkteken van Attie Gerrits).


1 april 1810 [eerste proclamatie] Aan Ades meerderjarige jongeman te Marssum doet proclameren de aankoop van een huis met bleekveld gelegen te Marssum, bekend onder nr. 45, door verkoperse bewoond, hebbende ten oosten de Executeur H. Duijff, ten westen Pieter Martens mr. bakker, ten zuiden het Poptagasthuis en ten noorden de publieke straat, verkocht voor 777 gulden per publieke veiling van de wed. Attje Gerrits, weduwe van wijlen Pieter Dirks. (Bron: Proclamatieboeken, archiefnummer 13-26, Nedergerecht Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 106, foto 197).
Uit het register van verkoopbrieven blijkt dat het pand een winkel had.1 februari 1813
Verhuurder Attje Gerrits wonende te Marssum in het Poptag