terug naar index van Eyck-bijlagen volgendevorige

afbeelding 17-20: Poptagasthuis te Marssum waar Trijntje Jelkes haar laatste jaren sleet. Op 1-5-1789 wordt ze als binnenkomend lidmaat te Marssum geregistreerd. Waarschijnlijk heeft ze haar kinderen Hiltje en Jelke dan bij zich. Alle kinderen worden met de familienaam van Eyck aangesproken. Zoon Wieger van Eyck woonde in 1789 al in Marssum. Hij staat nl. als wonend te Marssum vermeld bij zijn huwelijk op 13-6-1782 te Leeuwarden met Metje Lammerts (Kroes) van Leeuwarden. Trijntje is overleden op 16- 11- 1809 in het Poptagasthuis te Marssum. Het door Dr.Popta in 1712 gestichte gasthuis bood aan behoeftige weduwen en alleenstaande oudere dames een onbekommerde oude dag.

      

 

terug naar index van Eyck-bijlagen volgendevorige

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl