De van Eijck galerij: bijlagen bij de stamboom van de familie van Eyck, ook wel van Eijck, van Eyk, van Eijk of van Eik uit Friesland. Meer bijdragen zijn van harte welkom!

 

afbeelding 1: De huwelijksregistratie van Jelke Jans in 1727 te Drachten

afbeelding 2: De koopakte van erf en land te Rottevalle van Jelke Jans in 1731

afbeelding 3: belijdenis Trijntje Jelkes 5 mei 1774

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.
   

afbeelding 4: doop Trijntje Jelkes 6 mei 1774

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 5: gezinsaantekeningen bijbel echtpaar Siegersma-van Eijck

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 6: voorblad repertorium van Wieger van Eijck

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.
   

afbeelding 7: Familie annonce ondertrouw Lammert van Eyck en Antje Aukes de Haan 1809

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 8: Familie annonce: overlijden Lammert van Eyck 1810

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 9: Familie annonce: overlijden Mettje Kroes 1849, weduwe van Wieger van Eyck

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.
   

afbeelding 10: Familie annonce: overlijden Cornelia Smynga 1891, wed. van Lammert van Eyck

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 11: Familie annonce: 40-jarig huwelijksfeest Siegersma-van Eijck 1909

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 12: gezinsaantekeningen bijbel echtpaar Goedheer-van Eyck

met dank aan de heer J. Goedheer te Krommenie.
   

afbeelding 13: Krantenartikel 65-jarig huwelijksfeest Siegersma-van Eijck 1934, Leeuwarder Courant

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 14: Krantenartikel lokale krant: Aebele van Eyck

met dank aan Harm Berger, Veenwouden.

afbeelding 15: Krantenartikel lokale krant: Hoogeveen-van Eyck

met dank aan Harm Berger, Veenwouden.
   

afbeelding 16: Foto van Janna van Eyck Vriezenveen ca. 1895

afbeelding 17-20: het vrouwenhofje van het Poptagasthuis waar Trijntje Jelkes woonde.

afbeelding 21: Grafsteen Jantje van Eijck, kerkhof Echten

Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 22a en 22b: akte van verzegeling en ontzegeling notariŽle bescheiden Wieger van Eijck 1820

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 23: Geromantiseerd historisch verhaal over het echtpaar van Eijck-Smijnga

met dank aan Harry van Leuveren, Filipijnen.

afbeelding 24: Details huwelijksakte Pieter Jelkes van Eijck en Magdalena Hospers Vriezenveen 1825


afbeelding 25: Foto van Tjeerd Jans van Eik 1849-1938

met dank aan Ank Mulder-van Eik.

afbeelding 26: Foto van Tjeerd van Eik met zoon Jacob en vader Jacob en grootvader Tjeerd Jans van Eik; foto 6 oktober 1935

met dank aan Ank Mulder-van Eik.

afbeelding 27: Foto van Jacob van Eik 1882-1960 met zoon Tjeerd

met dank aan Ank Mulder-van Eik.

afbeelding 28: Foto van Fokje van Eik-Geertsma 1886-1982 met kinderen Tjeerd en Rinskje

met dank aan Ank Mulder-van Eik.

afbeelding 29: Foto van Geert Jans de Leeuw en Geertje Lammerts van Eyck; foto 6 oktober 1935

met dank aan Metje Jongman.

afbeelding 30: Foto van de familie Geert Jans de Leeuw enGeertje Lammerts van Eyck; foto 21-04-1928

met dank aan Metje Jongman.
   

afbeelding 31: Familie annonce overlijden Jelke van Eyck 1842

bron: digitaal archief Leeuwarder Courant.

afbeelding 32: Familie annonce: overlijden Rigtje Pieters Spanjer 1850

bron: digitaal archief Leeuwarder Courant.

afbeelding 33: Foto Fokje Kampen (1869-1944) echtgenote van Klaas van Eijck

bron: foto van Karin van Eijck 2009.
   

afbeelding 34: Foto van Eijck's taxibedrijf te Leeuwarden

bron: foto van Karin van Eijck 2009.

afbeelding 35: advertentie van Eijck's zilvertax 1964

artikel aangedragen door Karin van Eijck (2009); bron: digitaal archief Leeuwarder Courant

afbeelding 36: krantenartikelDirkje van Eijck 25-jarig jubileum als hoofdzuster (1952)

artikel aangedragen door Karin van Eijck (2009); bron: digitaal archief Leeuwarder Courant.
   

afbeelding 37: Grafsteen Sijtske van Eijck en Hendrik Anne Botter, Leeuwarder Noorder Begraafplaats

bron: foto aangedragen door Karin van Eijck 2009, foto afkomstig van graftombe.nl

afbeelding 38: Afbeelding grafsteen van Gť van Eijck en Eelze de Waard Leeuwarder Noorder Begraafplaats

bron: foto aangedragen door Karin van Eijck 2009, foto afkomstig van graftombe.nl; graf is inmiddels geruimd (2020)
gezin Hendrik van Eijck ca.1905
afbeelding 39: Afbeelding gezin Hendrik van Eijck en Aukje Wind ca. 1908

bron: foto aangedragen door Aukje Hulzinga 2010
   

afbeelding 40: trouwfoto van Andreas van der Burgh en Egbertje van Eijck te Leeuwarden in 1920

bron: foto aangedragen door Rick van der Burgh , Australië 2010

afbeelding 41: foto van Andreas van der Burgh en Egbertje van Eijck in Indonesië ca. 1930 (?)

bron: foto aangedragen door Rick van der Burgh , Australië 2010

afbeelding 42: foto van opgeknapte grafsteen van Jantje van Eyck 1894-1918 te Echten.

bron: foto aangedragen door Harm Berger, Veenwouden, maart 2018.
   

afbeelding 43: foto van opgeknapte grafsteen van Lammert van Eyck te Echten.

bron: foto aangedragen door Harm Berger, Veenwouden, maart 2018.

afbeelding 44: foto van opgeknapte grafsteen van Aebele van Eyck 1858-1950 en Rinske Kroes 1861-1935 te Echten.

bron: foto aangedragen door Harm Berger, Veenwouden, maart 2018.

afbeelding 45: foto van Jantje van Eyck 1894-1918

bron: foto aangedragen door Harm Berger, Veenwouden, maart 2018.

afbeelding 46: foto van Aebele van Eyck en Rinske Kroes

bron: foto aangedragen door Harm Berger, Veenwouden, maart 2018.

    de stamboom van de familie van Eijck/van Eyck/van Eik

© 2018 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

Last updated 26.11.2020