Erik Berkhof

ONWEERSBERKHOF.COM

HOMEPAGE VAN ERIK BERKHOF

MET ALS HOOFDTHEMA VRIEZENVEEN EN GENEALOGIE

english information
Belangrijk nieuws! Verschenen (2007) tot nu toe onbekende trouwregistraties uit de periode 1728-1753 Vriezenveen betreffend en door mij ontdekt en gefotografeerd en ter beschikking gesteld van: Digitale bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ inmiddels bewerkt met een transcriptie van Jan Hekhuis.

   UPDATES: Regelmatig wordt deze website vernieuwd. Bezoek daarom regelmatig deze pagina als u niets wilt missen van recente toevoegingen op deze website.
Deze website gaat voornamelijk over mijn familiegeschiedenis en het Twentse dorp Vriezenveen, inclusief familiefoto's en diverse historische afbeeldingen. Daarnaast is op deze site ook een stukje geschiedenis van Vriezenveen te vinden en zijn er diverse interessante digitale bronbewerkingen van met name Vriezenveen te vinden. Recentelijk is ook een belastingkohier van Almelo gepubliceerd. Mogelijk dat binnenkort ook een digitale bronbewerking van Wierden verschijnt. Degenen die naspeuringen doen naar hun voorouders uit Vriezenveen zullen tot de ontdekking komen dat ze dan ook vaak te maken krijgen met voorouders uit Almelo en Wierden.
Vriezenveen en Almelo zijn historisch gezien nauw met elkaar verbonden. Ze behoorden beiden tot de Heerlijkheid van Almelo en Vriezenveen waar de Heer van Almelo het voor het zeggen had. Ook in Wierden had de Heer van Almelo trouwens een stevige vinger in de pap. Zo benoemde hij daar evenals in Vriezenveen en Almelo de predikant.
Een apart gedeelte op deze site is ingeruimd voor de Friese familie van Eyck, ofwel van Eijck of van Eik, dan wel een andere naamsvariant. Het zal u niet verbazen dat ook deze familie een relatie heeft met Vriezenveen.
Met speciale dank aan Andrť Idzinga van wiens site Vriezenveners.nl ik dankbaar en regelmatig gebruik maak om mijn eigen gegevens aan te vullen en te verifieren.
   GENEALOGISCHE DATABASE: Hier is de database te vinden van al mijn verzamelde genealogische informatie, gepresenteerd als digitale persoonskaarten en een handige alfabetische personenindex. Zowel mijn kwartierstaat als de stamboom van de familie Berkhof afkomstig uit Vriezenveen is hierin terug te vinden. Alles gegenereerd met het gratis genealogische Aldfaer software programma.
   KWARTIERSTAAT: Hier zie je mijn kwartierstaat textueel weergegeven met vele wetenswaardigheden van elke persoon.
grafische weergave van de kwartierstaat.
    STAMBOOM fam. BERKHOF/BERKHOFF:    Hier zie je de stamboom van de familie Berkhof tekstueel weergegeven
    VRIEZENVENERS IN AMSTERDAM:    Hier vind je een overzicht van de ongeveer 200 Vriezenveners die tot 1811 in Amsterdam huwden. Ook is gepoogd aanvullende info van deze personen te vinden en hun woonlocatie te achterhalen.
    FOTOALBUM:    Hier vind je de portretten van al mijn (voor) ouders, en een mooie fotoreportage van de Berkhofs (Onweers)boerderij in 1957 te Vriezenveen.
   SCRIPTIE: Mijn afstudeerscriptie (1987) gaat over de sociaal economische structuur van het 19e eeuwse Vriezenveen. Lees hoe de armen de letter A op hun kleding moesten dragen en welke families de touwtjes in handen hadden op zowel kerkelijk als gemeentelijk niveau. Lees over de grote weerstand van de Vriezenveners tegen de introductie van een standenkerkhof. Daarnaast een totaaloverzicht van huizenbezitters in 1832 en 1876 in Vriezenveen, met daarbij de informatie over de belastingklasse van elk huis, zodat je een idee kunt krijgen van de sociale positie van de meeste Vriezenveense gezinnen.
   DIGITAAL ARCHIEF: Hier vind je diverse historische bronnen gepubliceerd Vriezenveen betreffend. Recentelijk zijn toegevoegd afbeeldingen van belastingkohieren van de 1.000e penning .
   Stamboom familie van Eijck. Een genealogie van de ambtenarenfamilie van Eijck, ook wel van Eyck of van Eik uit Friesland. Nu met een van Eijck galerij met afbeeldingen, advertenties en dergelijke.
   OVER MIJZELF: Iets meer over mezelf en in het kort iets over mijn familiegeschiedenis teruggaand tot 1583 (!!). En een aparte pagina gewijd aan de geschiedenis van twee Berkhofserven in Vriezenveen. Het Onweerserf en de Janbutensboerderij. Lees hier waar de naam Onweersberkhof vandaan komt.
   LINKS: interessante genealogische links
   Almelo: Hier enige info aangaande Almelo. O.a. afbeeldingen van het kohier op de 1.000e penning van Almelo uit 1750.
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
hier ga je naar de Berkhof-Berkhoff website

Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan wel dat je naar de bron van je informatie te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 16.06.2021 Clicky

Clicky