terug naar index van Eyck-bijlagen volgende vorige  

afbeelding: 32 familie annonce overlijden van Rigtje Pieters Spanjer, wed. van J. van Eyck, Roordahuizum 1850. Bron: digitaal archief Leeuwarder Courant.

© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl