HET REGISTER VAN DE 1000e PENNING UIT 1694

 
Hier vindt je een overzicht van Vriezenveners die in 1694 de 1000e penning verschuldigd waren. Uitsluitend Vriezenveners met een bezit van onroerende goederen groter dan 500 gulden komen hierin voor. Zij waren de belasting van de 1000e penning verschuldigd. Dat wil grofweg zeggen dat ze van elke 500 gulden aan onroerende goederen 0,50 cent belasting verschuldigd waren, vandaar de naam 1000e penning.
De lijst is alfabetisch, overigens staat in de eerste kolom weergegeven in welke volgorde ze in het originele belastingregister zijn terug te vinden en voor degene die handig is met Excel is het een fluitje van een cent om de oorspronkelijke volgorde van het register weer terug te krijgen. In de lijst staan ook een aantal bestuurders genoemd die onderaan het originele register vermeld staan, zij tekenen allen het register, hierbij zijn trouwens 2 Berkhof´s. Hierdoor kan in de lijst de betreffende persoon 2x voorkomen. 1 x als bestuurder en 1 x als belastingplichtige. ( N.B. Hierbij kan de schrijfwijze van de naam wel varieren!)  
 
afbeelding: handtekeningen van de bestuurders uit 1694 met de oudst bekende Berkhof-handtekeningen, geschreven als "berckhof" en "barchof".
 
 
Bijna 1/3 van de gezinshoofden was de 1000e penning verschuldigd. De lijst laat zich mooi vergelijken met het zoutgeldkohier van het zelfde jaar, een belasting die door een breder deel van de bevolking gedragen werd en waarbij ook de "paupers" werden genoemd, die de belasting niet konden voldoen ofwel te weinig vermogen hadden, waardoor ze niet aan de kriteria van deze belasting voldeden.  
Het is raadzaam als je een familielid zoekt ook onder het patroniem (zoals Jansen of Berentsen) te zoeken. Vaak werden personen zonder de familienaam geregistreerd, maar onder een patroniem. Helaas geeft een patroniem vaak minder zekerheid omtrent de identiteit van een persoon, omdat er vaak meerdere personen met een zelfde voornaam en patroniem voorkwamen. Wees dus voorzichtig met het verbinden van conclusies!
 
 
Overzicht van belastingplichtigen inzake de 1000e penning in het jaar 1694 te Vriezenveen (bron: Statenarchief van Overijssel)
Nummer Familienaam voornaam eigen vermogen
nummer naam voornaam eigen vermogen
30 Alberts Henrick 550
31 Alberts Berent 600
49 Alberts Frerijck 800
13 Arents Jan 800
36 Arents Jan 600
47 Arents Henrick 800
bestuurder Arents Hijndrijck
bestuurder Barchof Berent
bestuurder Berckhof Jan Berensen
40 Berckhoff Hermen 500
41 Berckhoff Berent 600
42 Berckhoff Jasper 700
bestuurder Berends Gerret
8 Berents Frerijck 1000
15 Berents Gerrit 800
18 Berents Jan 500
27 Berents Geert 1000
33 Berents Gerrit 800
43 Berents Coert 800
51 Berents Hermen 600
53 Berents Hendrick 3000
55 Berents Jan 3000
61 Berents Jan 500
68 Berents Berent 500
20 Braemer Henrick 2000
21 Braemer Gerrit 700
54 Braemer Frerijck 2000
2 Brouwer scholtus Jan 4000
24 Bruins Jan 700
29 Claessen Jan 4000
48 Cluppels Jan 500
64 Coerts wed. Henrick 1000
6 Engberts Frerijck 500
10 Frerijcs Willem 1000
17 Frerijcs Jan 600
56 Frerijcs Jasper 2500
9 Fronten Jan 500
14 Fronten Luicens 1000
bestuurder Fronten Luijeckas
46 Geerts Jan 500
23 Gerrits Henrijck 500
65 Gerrits Berent 700
12 Heineman Henrick 2000
16 Hendrijcs Jan 1000
22 Hendrijcs Wolter 1000
34 Hendrijcs Hermen 500
57 Hendrijcs Hendrijck 700
62 Hendrijcs Hendrijck 1000
7 Herms Berent 5000
32 Herms Berent 500
44 Herms Geert 2000
69 Herms Gerrit 800
bestuurder Herms Luicas
3 Hermsen olde scholtus Luicense 1000
4 Hols weduwe 1000
5 Jansen Frerijck 2000
19 Jansen Berent 2000
37 Jansen Luicas 2000
39 Jansen Gerrit 1000
45 Jansen Frerijck 500
50 Jansen Gerrit 500
63 Jansen Henrick 600
70 Jansen Hermen 1000
11 Lubberts Berent 600
66 Otten wed. 550
1 pastoor 3000
67 Pouwels Berent 700
bestuurder Schol Jan
26 Scholl Jan 2000
58 Smelt Roeloff 500
59 Smelt Jan 5000
60 Smitt Roeloff 2000
52 Telgencamp Jan 600
35 Warners Roeloff 500
28 weduwe Geert 5000
25 weduwe Griete 2000
38 Wolters Jan 4000
 
Ga naar de indexpagina van mijn digitale archief  
© 2004 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl