Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis armenkas april 1739


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den 5 april an paersoen geven die met haar vier hondert waaren gevlught uit het posdoem om datse haar Gereformeerde Relisij niet wouden verlaaten 1 10 0 5-4-1739 aan een persoon gegeven die met een groep van 400 was gevlucht uit Potsdam omdat ze de gereformeerde godsdienst aanhingen. 1,50
dijto an een man geven die hier uit de Heerlikheid van dan was met een hand van de Graaff hadde 1 0 0 aan een man hier uit de Heerlijkheid die een hand van de graaf had (getuigschrift?) 1,00
             
den 14 april heb ik an man geven de een addestatie vertoonde dat hem alles verbrant was 1 0 0 14-4-1739 aan een man gegeven, die een attest vertoonde dat hem alles verbrand was 1,00
             
den 23 an twe vrouwens geven de een addistatie hadden dat haar huis en vee alles verbrant was 0 14 0 23-4-1739 aan twee vrouwen gegeven met een attest dat hun huis en inboedel verbrand was: 0,70
             
den 25 is hier een man gekoomen de een addestatie vertoonde dat hij kollecteerde voor een waeter vloet veele schaede geleede hadde daar an geven 1 0 0 25-4-1739 aan een man gegeven die een attest toonde die aantoonde dat hij collecteerde in verband met een grote overstroming met veel schade 1,00
             
den 30 bint hier drij slaven daar an geven 1 5 0 30-4-1739 aan twee slaven gegeven: 1,25
nog weer geven een ander 0 4 0 Nog aan een ander gegeven 0,20
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl