Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis armenkas maart 1740


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
rekening tot laste van de gemeente van verschoten an de arme luiden van de Wed. Scholtinne Kruis Rekening tot laste van de gemeente inzake giften aan de armen van de wed. scholtinne Kruis.
den 2 meert is hier een man weer van borne weer geweest met een addestatie van de Rigter dat in armoet was 0 7 8 2-3-1740 aan een man uit Borne met een attest van de Richter dat hij in grote armoede verkeerde: 0,38
             
den 5 dijto is hier een soldaeten vrou gekoomen met een brief dat haar man in groenigen was doot gestoken an haar tot Reijs gelt 5-3-1740 aan een vrouw van een soldaat wier man in Groningen is doodgestoken, voor reisgeld: 0,30
             
den 6 is hier een Jonge van almelo Excellentie gekoomen en dat daar een arme husholdinge was om de eijts mede te deelen daar geven 1 0 0 6-3-1740 aan een jongeman van Almelo namens Zijne Excellentie ten behoeve van een arme huishouding......(?) 1,00
nog an man geven de van duisland van dan was met een addestaesie dat in haar plaese verbrant waaren 83 huisen daar sij voor kollecteerden daar an geven 0 17 aan een Duitser gegeven met een attest dat in zijn dorp 83 huizen verbrand waren en hiervoor collecteerde: 0,85
             
den 7 bint hier twe mattrosen gekoomen die klaagen dat schip verlooren was versoght een Reespenkt 0 6 0 7-3-1740 aan twee matrozen die erover klaagden dat hun schip verloren was een restpenning gegeven 0,30
             
den 8 is hier een man achter groningen van dan deij een addestatie vertoonde dat in haar plaase 73 huijse waeren verbrant daar hij voor kollectierden an geven 1 0 0 8-3-1740 aan een man afkomstig van achter Groningen met een attest, die collecteerde voor zijn dorp waar 73 huizen verbrand waren: 1,00
             
den 9 is hijer weer een man gekoomen de een addestatie vertoonde dat is haer dorp verbrant waaren 23 huijse daar hij voor kollecteerde an geven 0 6 0 9-3-1740 aan een man met een attest die collecteerde voor zijn dorp waar 23 huizen waren afgebrand: 0,30
             
den 11 maart an twe vrouwens daar an geven 0 15 0 11-3-1740 aan twee vrouwen gegeven: 0,75
             
den 12 an man van almelo van dan met een brief van Excellentie daar angeven 12-3-1740 aan een man van Almelo met een brief van Zijne Excellentie: 0,90
             
1740 den 13 meertis an twe Reijsens gevens 13-3-1740 aan twee reizigers gegeven: 0,20
             
den 14 an een solda.. geven die van almelo van dan was 14-3-1740 aan een soldaat gegeven die uit Almelo kwam: 0,15
             
den 15 an een man geven die van de vosse haar van dan was die zijn huis af verbrant was 1 2 0 15-3-1740 aan een man gegeven die van de Voshaar kwam en wiens huis was afgebrand: 1,10
nog weer geven an verbrande 0 15 0 nog weer gegeven aan (iemand wiens huis was afgebrand?) 0,75
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl