Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis armenkas februari 1740


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
den eersten februW: an Reijsent man geven uit duisland 0 6 0 1-2-1740 aan een reiziger uit Duitsland gegeven: 0,30
             
nog an Armme vrou geven 0 3 0 aan een arme vrouw gegeven: 0,15
den 4 dijto an twe slaven geven de voor vader en soen collecteerden met een adde statie 0 11 0 4-2-1740 aan twee slaven gegeven die voor hun vader en zoon collecteerden, met een attest 0,55
nog weer an vrou geven die een addestatie vertonde dat haar huis verbrant was an geven 0 7 0 nog aan een vrouw gegeven met een attest dat haar huis verbrand was: 0,35
den selven dijto an twe mannen van enter geven de een addestatie hadden dat daar een vrou met vier kinders snagtes haar huis verbrant was 2 0 0 aan twee mannen van Enter gegeven met een attest dat daar 's-nachts een vrouws huis met vier kinderen verbrand was: 2,00
             
den 13 geven an arm Vrou van wieren 0 2 0 13-2-1740 aan een arme vrouw uit Wierden gegeven|: 0,10
nog an arm vrou geven 0 3 0 nog aan een arme vrouw gegeven: 0,15
             
den 17 an Reijzennaer geven 0 4 0 17-2-1740 aan een reiziger gegeven: 0,20
an drij slaven geven 0 6 0 aan drie slaven gegeven: 0,30
             
den 28 geven an vrou geven 0 11 0 28-2-1740 aan een vrouw gegeven: 0,55
             
den 29 februw:hebbe ik geven an een vrou de van borne van dan was met een addestatie datse in groete armoet waeren 0 11 0 29-2-1740 aan een vrouw uit Borne gegeven met een attest dat ze in grote armoede verkeerde: 0,55
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam in samenwerking met Frans Harwig Hasselt. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl